הטיפול בילדים והמשמורת עליהם בהסכם גירושין

גירושין בין בני זוג היו בעבר ויהיו גם בעתיד נושא בעייתי. לכאורה היה אפשר לצפות שעם הזמן תיווצר מעין רשימה של מצבים שלכל אחד מהם יש מענה הולם בחקיקה, או לכל הפחות בתקדימים שנרשמו. למעשה, הליכי גירושין חדשים מציפים בעיות שלא היו ידועות עד כה. אבל בנושא אחד נוצרה עם הזמן מסגרת קבועה של פסקי דין תקדימיים וחקיקה, שמכסים את מעמד הילדים בהסכמי הגירושין. מהו הסכם גירושין?

מה ההבדל בינו לבין הליך גירושין המתנהל ללא הסכם? מה מעמדם של הילדים בהליך גירושין ואיך הסכם כזה יכול להשפיע עליו? מתי נדרש סיוע של עורך דין בהשגת התוצאות הרצויות בהליך הגירושין? בשורות הבאות נעסוק בהרחבה בילדים ובחלק הקשור בהם בהליך הגירושין.

נישואין בין בני זוג והמעמד המשפטי שלהם

לפני שנדון בהליך הגירושין חשוב להבין מהם בעצם הנישואין ומה התפקיד שלהם. התפיסה המקובלת רואה בנישואין ברית בין שני בני זוג להקמת משפחה וגידול הילדים. למעשה, הנישואין הם הרבה יותר מכך. אפשר לומר שבמידה רבה הנישואין הם בעצם הקמה של עסק עם כל המשתמע מכך.

המטרה שלהם היא להבטיח קשר גנטי בין ההורים לבין הילדים, שיבטיח את ההמשכיות של המשפחה. במקרים שבהם הנישואין מסתיימים והמשפחה מתפרקת, מתעוררת שאלת ההתייחסות לילדים עם כל המשתמע ממנה. חתימה על הסכם גירושין עשויה להקל ולמתן את חילוקי הדעות הן באשר לנושא הרכוש והן באשר לילדים ומחישה מאוד את תהליך ההיפרדות הסופית בין בני הזוג.

הסכם גירושין, הליך גירושין ללא הסכם ומה שביניהם

הסכם גירושין הוא הסכם בין בני הזוג, אשר נחתם על ידם בהסכמה לפני הנישואין או זמן מה לאחר החתונה. ההסכם הזה נבדק ונחתם על ירי רשם החתונות או נוטריון וקבל תוקף של פסק דין, אם נחתם לפני הנישואין. הסכם שנחתם אחרי הנישואין מקבל תוקף של פסק דין בבית המשפטי לענייני משפחה. למעט מקרים חריגים, הסכם הגירושין משמש בסיס לתהליך גירושין ומקצר אותו עד למינימום האפשרי.

מנגד, הליך גירושין שמתנהל אחרי שבני הזוג כבר מסוכסכים עלול להיות ארוך והכוח המניע של בני הזוג לא יהיה בהכרח השגת ההסדר הטוב ביותר. בחלק ניכר מהמקרים הליך גירושין ללא הסכם גירושין הוא גם יקר הרבה יותר בגלל העלויות של עורכי הדין והדיונים המשפטיים הרבים הכרוכים בו.

מה כולל הסכם גירושין ולמה הוא חשוב

הסכם גירושין שנחתם מראש על ידי בני הזוג, כולל למעשה התייחסות לכל נקודות המחלוקת האפשריות שעלולות להעיב על הליך הגירושין ולהפוך אותו לבעייתי. ההסכם מתייחס לנושאי ממון ורכוש מצד אחד ולנושא הילדים והמעמד שלהם מצד שני. החלק העוסק בילדים יידון בהרחבה בהמשך. בסעיף הזה נדון ברכוש המשותף של בני הזוג:

הטיפול בילדים והמשמורת עליהם בהסכם גירושין
הטיפול בילדים והמשמורת עליהם בהסכם גירושין
  1. חלוקת הרכוש המשותף שנצבר במהלך חיי הנישואין: חלוקת הרכוש נדונה בהרחבה בכל הסכם גירושין. הרכוש שמחולק בין בני הזוג הוא הרכוש שהם הספיקו לצבור לאורך תקופת הנישואין שלהם. זה המקום לציין שכל רכוש שאחד מבני הזוג הביא איתו לנישואין יחזור אליו ולא ייכלל ברכוש שנועד לחלוקה, אלא אם צוין אחרת בהסכם. הסכם הגירושין מסדיר את החלוקה ואת האחוזים מהרכוש שכל אחד מבני הזוג יקבל. מהבחינה הזאת, ההסכם שונה מהתוצאה הסופית בהליך גירושין, שבהם הנטייה של בית המשפט היא לחלק את הרכוש באופן שווה בין הצדדים.
  2. חלוקה של עסק ששייך לשני הצדדים: אם חלק מהרכוש של בני הזוג הוא עסק, הסכם גירושין יסדיר את החלוקה שלו ואת אופן ההעברה שלו לאחד מבני הזוג. לחילופין, הסכם גירושין מתווה את הדרך להמשיך ולהפעיל את העסק למרות הגירושין, תוך הבנה שפגיעה בעסק מזיקה לשני הצדדים כאחד.
  3. חלוקת הממון בין בני הזוג: מדובר הן בתוכניות חיסכון, פיקדונות, מניות וניירות ערך אחרים והן בקצבאות פנסיה ואחרות שאחד מבני הזוג או שניהם מקבלים.
  4. איזון אקטוארי: מדובר במצב שבו אחד מבני הזוג רכש מקצוע מכניס מאד במהלך חיי הנישואין – משפטים, כלכלה, מחשבים או מקצוע אחר. התעודה המקצועית שווה כסף, ובמידה רבה היא שייכת גם לבן הזוג השני שהעניק את התנאים הנכונים לבן הזוג שלמד על מנת שישיג את המטרה שלו. איזון אקטוארי ינסה לחשב את הרווחים הצפויים של בן הזוג בשנות העבודה הבאות ולהגיע לסכום שיכסה את התביעה ויועבר לבן הזוג השני.

 

לא אחת מתברר כי היישום של הסכם גירושין, שעל פניו נראה פשוט, הוא למעשה מסובך ודורש עבודה מקצועית. עורך דין מיומן יכול לנסח הסכם שעשוי לפתור חלק ניכר מהבעיות מראש ולטפל ביישום ההסכם לטובת כל הצדדים המעורבים.

 

הסכם גירושין והמעמד של הילדים

הנושא שלעיתים קרובות הוא הקשה והשנוי ביותר במחלוקת בגירושין הוא הילדים. הסכם גירושין יכול למתן את המחלוקות ולאפשר לבני הזוג להגיע להסכמה.

 

משמורת על הילדים

לרוב, הנושא השנוי ביותר במחלוקת הוא נושא המשמורת על הילדים. בהסכם גירושין אפשר להגיע מראש להסכמות שבהמשך איש מהצדדים לא יוכל להתכחש להן:

  • משמורת משותפת: מדובר בחלוקה שווה של הזמן עם הילדים, שזה אומר גם חלוקה שווה של האחריות וחלוקה שווה של ההוצאות. משמורת משותפת כרוכה בהרבה מחויבויות בלתי צפויות לכאורה. בין השאר, בני הזוג לא יכולים להתרחק איש מרעותו על מנת שלא מפגוע בשגרת החיים של הילדים.
  • הסדרי ראייה: לפעמים, בני זוג מסכימים מראש על הסדרי ראייה ולא על משמורת משותפת. מדובר בהסדר לא שוויוני המאפשר למי שלא קיבל משמורת רק זמן מוגבל עם הילדים. חתימה מראש על הסדרי ראייה במסגרת הסכם גירושין היא כמעט בלתי ניתנת לשינוי.

 

מזונות ילדים

לכאורה, מזונות ילדים קשורים להסדרי הממון בין ההורים הגרושים ושם מקומם. למעשה, גובה המזונות שקובעים השופטים נגזר ישירות מאופי המשמורת ומההכנסות של שני הצדדים. אם נקבעו הסדרי ראייה, המזונות שישלם ההורה שלא קיבל משמורת על הילדים יהיו גבוהים.

זאת, משום שהטיפול היומיומי בילדים מוטל על ההורה שקיבל משמורת. מנגד, משמורת משותפת מפחיתה את המזונות שיעביר הגבר לאישה ולעיתים אפילו מבטלת אותם, אם פערי ההכנסות בין השניים הם זניחים. כמעט ולא ידועים מקרים שבהם פסק בית המשפט שהאישה תעביר מזונות לגבר.

 

מהו תפקידו של עורך דין דיני משפחה ביישום הסכמי גירושין ילדים?

גם בהסכם הגירושין המפורט ביותר עדיין נדרשים בני הזוג לבצע התאמות שיאפשרו להם ליישם אותו בהצלחה. פנייה לעורך דין מיומן עשויה לזרז את יישום ההתאמות ואת סיום הנישואין. ההתאמות פירושן הפיכת הסעיפים הפיננסיים שנקבעו בהסכם לברי ביצוע, באמצעות הגדרה ברורה של סכומים וביצוע שיערוך של הרכוש המשותף. לפעמים עורך הדין צריך לטפל גם בחילוקי דעות באשר ליישום הסכם הגירושין עצמו. אבל למרות הכל, אין השוואה בין יישום הסכם גירושין קיים לבין הליך גירושין שעלול להיות מכוער, רווי יצרים ובעיקר ארוך ויקר.

התוכן באתר זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ומומלץ שלא להסתמך עליו בשום אופן. המידע המוצג במסגרת מאמר זה מובא לידע כללי בלבד ואינו מהווה בשום צורה תחליף לקבלת סיוע משפטי אישי מטעם עורך דין המתמחה בדיני משפחה. במידה ונדרש ייעוץ משפטי בנושא גירושין או סכסוכים משפחתיים, יש לפנות בהקדם האפשרי לליווי וייצוג של עורך דין בעל התמחות בדיני משפחה.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא