ביטול הסכם גירושין

הסכם גירושין מסדיר את כלל הנושאים בין בני זוג החתומים עליו והמחליטים להתגרש. הסכם שמאושר על ידי בית המשפט ומקבל מעמד של פסק דין הוא כמעט בלתי ניתן לביטול. עם זאת, בנסיבות מסוימות ניתן לבטל אותו או חלקים ממנו, לפי שיקול דעתו של בית המשפט. מהו בכלל הסכם גירושין? האם ומתי צריך וכדאי לחתום עליו? האם יש הבדל בין הסכם שנחתם לפני הנישואין להסכם שנחתם אחרי הנישואין? במה עוסק ההסכם הזה? מדוע כל כך קשה לשנות או לבטל הסכם גירושין? מה אפשר וצריך לעשות מי שמעוניין לבטל הסכם גירושין? מה התפקיד של עורך דין בחתימה על הסכם גירושין ובשינוי או ביטול שלו? במאמר שלפניכם נעסוק בהרחבה בדרכים לביטול או לעריכת שינויים בהסכם גירושין.

מה זה הסכם גירושין

הסכם גירושין, הסכם נישואין, או הסכם קדם נישואין הם כולם כינויים להסכם שנחתם בין בני זוג המסדיר את התנאים לגירושין ואת חלוקת הרכוש המשותף בין בני הזוג, אם וכאשר הם יחליטו להתגרש. ההסכם עוסק גם בהסדרת היחס לילדים – משמורת על הילדים ותשלומי מזונות. ככלל, הסכם גירושין שנחתם ואושר כדין על ידי בית המשפט מקבל מעמד של פסק דין.

מאותו הרגע קיים קושי משמעותי לבטל את ההסכם הזה. מצד שני, ההסכם מייתר את הליך הגירושין, שבהעדר הסכם הוא עלול להיות ממושך ולהיות כרוך גם במאבקים ממושכים ויקרים בין בני הזוג. למען הסר ספק – הסכם גירושין איננו יכול לכפות על גבר או אישה לתת גט לבני הזוג שלהם. מנגד, הוא יכול להחיל סנקציות כלכליות ואחרות על סרבן הגט.

 

האם ומתי צריך לחתום על הסכם גירושין

כמעט כל עורך דין, משפטן או מי שעוסק בתחום הנישואין והגירושין, אוחז בדעה שחתימה על הסכם גירושין היא הדבר הנכון לעשות. זאת, כמובן, בתנאי שההסכם הוגן ומשקף את הרצון של שני בני הזוג. באשר למועד החתימה – אפשר לחתום בכל עת על הסכם גירושין ומרגע שהוא מאושר הוא מקבל מעמד של פסק דין.

אם ההסכם נחתם על ידי בני הזוג לפני הנישואין, די באישור נוטריון או באישור של רשם הנישואין להעניק לו מעמד רשמי. אם ההסכם נוסח ונחתם אחרי הנישואין, הוא טעון אישור של בית המשפט למשפחה או בית הדין הרבני או בית הדין הדתי שאליו משתייכים בני הזוג. בכל מקרה, התוצאה הסופית היא זהה. הסכם נישואין קיים ועומד מרגע שאושר ודינו כאמור כדין פסק דין בלתי ניתן לשינוי.

 

במה עוסק הסכם גירושין?

הסכם גירושין מקיף את כל קשת הנושאים שיש לדון בהם אם וכאשר מחליטים בני הזוג לפרק את החבילה ולהתגרש. עם הנושאים הללו ניתן למנות:

ביטול הסכם גירושין
ביטול הסכם גירושין
 1. חלוקת הרכוש המשותף: אופן החלוקה של הרכוש המשותף הוא נושא חשוב בהסכם, והופך לחשוב במיוחד אם קיימים פערי הכנסות משמעותיים בין בני הזוג. בהליך גירושין רגיל, כל הרכוש המשותף מחולק שווה בשווה בין בני הזוג. הסכם גירושין יכול להתוות אופן חלוקה שונה.
 2. רכוש שהיה שייך לאחד מבני הזוג לפני החתונה: בהליך רגיל, רכוש כזה חוזר לידי בעליו המקוריים. הסכם גירושין עשוי לשנות את המשוואה הזאת, אם שני הצדדים מסכימים על כך.
 3. משמורת על הילדים: הסכם הגירושין עוסק לרוב גם בנושא הקשר עם הילדים והמשמורת עליהם. בחלק ניכר מהמקרים ההחלטה היא על משמורת משותפת.
 4. מזונות ילדים: יש קשר הדוק בין אופי המשמורת לבין גובה דמי המזונות שמשלם הגבר לאישה. במשמורת משותפת, דמי המזונות שישלם הגבר יהיו נמוכים משמעותית מאלה שישלם אם המשמורת הועברה לאישה. אבל גם כאן רשאים בני זוג להחליט אחרת בהסכם.
 5. נושאים נוספים: לעיתים ההסכם עוסק בנושאים ייחודיים. לדוגמא – אם שני בני הזוג הם בעלי מקצוע מוכרים בתחומם ושיתוף הפעולה ביניהם הוא הבסיס להצלחה עסקית, עשוי ההסכם להתוות את הדרך לשיתוף פעולה מקצועי למרות הגירושין.

 

למה כל כך קשה לבטל או לשנות הסכם גירושין

כבר הוזכרה לעיל העובדה שהסכם גירושין מקבל מעמד של פסק דין, אחרי שהוא נבחן ביסודיות. מאותו הרגע קיים קושי של ממש לשנות את ההסכם, בדיוק כפי שקיים קושי לשנות פסק דין חלוט בבית המשפט. לפני החתימה על ההסכם חייבים שני הצדדים בליווי עורכי הדין שלהם לבחון את ההסכם. גם בית המשפט בוחן את ההסכם, ובעיקר את מידת ההבנה של כל אחד מבני הזוג או של שניהם כאחד את המשמעויות של ההסכם. העובדה שההסכם הזה עובר כמה שלבים ונבחן על ידי יותר מאיש מקצוע אחד הופכת אותו לעמיד בפני שינויים, למעט בנסיבות מיוחדות כפי שיתוארו להלן.

 

מה צריך לעשות מי שמעוניין לבטל או לשנות הסכם גירושין

ביטול הסכם גירושין או אפילו עריכת שינויים בו, יכולים להתבצע אך ורק בהתקיים אחד התנאים המצוינים להלן או יותר:

 • אחד הצדדים או שניהם חתמו על הסכם גירושין שלא מרצונם החופשי: במקרה כזה ההסכם בטל מיסודו ואין תוקף אף לא לאחד מהסעיפים שלו.
 • אחד הצדדים או שניהם לא הבינו את המשמעויות של ההסכם: גם במקרה כזה קיימת עילה של מש לביטול ההסכם. עם זאת, חשוב להזכיר שלפני החתימה מתבצע בירור עם בני הזוג ובית המשפט אמור לוודא שהם אכן מבינים את ההסכם.
 • אחד הצדדים חתם על ההסכם בחוסר תום לב: חוסר תום לב יכולה להיות הסתרת רכוש, הסתרת פרטים מהותיים שנוגעים לו או העדר כוונה מראש לקיים את ההסכם.
 • אחד הצדדים חתם על הסכם בגלל טעות שהצד השני היה מודע לקיומה ולא התריע: גם כאן ההסכם בטל, משום שאי התרעה על הטעות דינה כדין חוסר תום לב.
 • אחד הצדדים הטעה את הצד השני: הטעייה מכוונת מצדיקה בהחלט ביטול ההסכם.
 • בית המשפט למשפחה או בית הדין הרבני משוכנע שההסכם מקפח את אחד הצדדים: לפעמים בית המשפט עצמו עלול לפסול את ההסכם או להכריח את הצדדים לבצע בו מקצה שיפורים. מהותו של הסכם גירושין היא באיזון שלו ואם האיזון מופר, בית המשפט אכן יכול להתערב כל עוד ההסכם לא הפך לפסק דין.

 

תפקידו של עורך דין בהליך ביטול הסכם גירושין

בית המשפט נוטה לדחות כל בקשה לביטול או לעריכת שינויים בהסכם הגירושין. עם זאת, אם מי מהצדדים החתומים עליו מצליח להוכיח שנפל בו פגם מהותי, ייתכן ובית המשפט יתחשב בכך. אבל על מנת להשיג את התוצאה הרצויה חייבים עורכי הדין של המבקש לעשות עבודה רצינית בגילוי הפגמים בהסכם ובהמשך להציג את הטענות בעד ביטול ההסכם בצורה מקצועית ורהוטה. גם אז, אי אפשר לומר שההצלחה מובטחת. לרוב, בית המשפט נוטה לערוך שינויים חלקיים בהסכם. רק במקרים נדירים בית המשפט משתכנע שנפלו פגמים מהותיים בהסכם ומבטל אותו לחלוטין.

התוכן באתר זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ומומלץ שלא להסתמך עליו בשום אופן. המידע המוצג במסגרת מאמר זה מובא לידע כללי בלבד ואינו מהווה בשום צורה תחליף לקבלת סיוע משפטי אישי מטעם עורך דין המתמחה בדיני משפחה. במידה ונדרש ייעוץ משפטי בנושא גירושין או סכסוכים משפחתיים, יש לפנות בהקדם האפשרי לליווי וייצוג של עורך דין בעל התמחות בדיני משפחה.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא