מי צריך הסכם ממון

לאור הגידול הדרמטי במקרי גירושין בישראל, עלתה בכפיפה אחת שכיחותם המתגברת של הסכמים אשר נכרתים לעתים עוד הרבה לפני שעולה הצורך או אפילו המחשבה אודות גירושין, הסכמים כדוגמת – הסכם ממון.

במסגרת הסכם שכזה, מתאפשר לבני הזוג להחליט באופן עצמאי כמעט לחלוטין כיצד לערוך את ענייני הממון האישי שלהם, כאשר אף על פי כי על פניו נדמה שמדובר בפתרון פשוט וקל, הוא מצריך מחשבה יתרה מצד המעורבים בו, כמו גם ביאור שלביו והיבטיו השונים.

לפיכך, במאמר הקרוב נדון בהרחבה במאפייניו של הסכם ממון, כמו גם מי עלול למצוא אותו כיעיל ובעל ערך במיוחד.

מהו הסכם ממון?

בהמשך לכך, הסכם ממון הוא חוזה משפטי אשר נכרת בין 2 בני זוג, כאשר במסגרת כריתת אותו חוזה, בני הזוג קובעים הלכה למעשה כיצד הם רוצים לחלוק את ממונם המשותף לעת הצורך לעשות זאת. כלומר, הסכם ממון הוא בגדר ביטוח מסוים אשר עושים בני הזוג, כאשר תכליתו היא למנוע מחלוקות עתידיות אשר עלולות להופיע במסגרת קרבות גירושים אכזריים, אודות שאלת האופן בו יש לחלוק את הרכוש אשר נצבר במרוץ השנים כאשר הזוג חיי יחדיו.

 

מדוע הסכם ממון הפך לנפוץ במיוחד בעת האחרונה?

בהמשך לכך, הסיבות להפיכתו של כלי משפטי כדוגמת הסכם ממון לנפוץ ושכיח יותר ויותר, נובעת מההליך אשר ננקט על ידי בית המשפט לאור היעדרו של הסכם ממון, כאשר בעקבות חוק היחס ממון בין בני זוג-1973, נקבע כי לעת הצורך לקיים הפרדת ממון בין 2 בני זוג, יש להיעזר בעיקרון איזון משאבים.

 

השפעתו של עיקרון איזון המשאבים

עיקרון איזון משאבים דוגל בכך שכל הרכוש אשר בני זוג צברו לטובתם במרוץ השנים אשר היו נשואים יחדיו, עתיד להתחלק באופן אשר שואף לשוויון מוחלט בינם. לכן, אף על פי כי ישנו רכוש אשר לא ניתן לחלוק ל- 2 חלקים שווים, כיום אילו זוג לא מחזיק בהסכם ממון או הסדר חתום טרם לגירושיו, הערכאה השיפוטית צפויה לפעול לאורו של עיקרון זה בעת הצורך לבצע חלוקת ממון.

 

תמורות חברתיות וכלכליות בעולם המערבי

בנוסף לכך, כחלק מן התמורות שחלו בחברה הישראלית בפרט ובמערבית בכלל, כיום אחוז הנישואים אשר סופם להסתיים עד אשר המוות יפריד בין בני הזוג הופך לקטן יותר ויותר, לנוכח רצונם של רבים להתגרש אשר נובע גם מהסתכלותם השונה במעט אודות הגירושים כשלעצמם.

מי צריך הסכם ממון
מי צריך הסכם ממון

זאת ועוד, כי גם העובדה כי כיום בני זוג נישאים בגיל מאוחר יותר, כאשר לרשותם ולזכותם ממון רב יותר אשר הם מעוניינים להגן עליו לאור שכיחותם הרבה של מקרי גירושים, מסייעת גם היא בכדי לשכנע רבים כי יוטב להם להכין מסמך הסכמות מחייב כדוגמת הסכם ממון, בכדי להסיר את הצורך להתעסק ולהתמודד עם שאלה זו בעתיד.

 

מי זקוק להסכם ממון?

כמו כן, לאור כל אשר הוזכר לעיל, הסכמי ממון עלולים במידה רבה להוות מנת חלקם של בני זוג אשר קיים ביניהם פער משמעותי בהיבט הממון וההכנסה אשר קיימים לזכות כל צד בעת כריתת ההסכם, בכדי להבטיח כי עצם קיומו של הממון לא הופך כשלעצמו לגורם או פרמטר בחיי הנישואין של הזוג.

זאת ועוד, כי זוגות אשר מטעמים חוקיים לא מורשים להינשא בישראל, עומדים לעתים בפני שוקת שבורה בעת הצורך לסיים מערכת יחסים ארוכה ומחייבת. זאת כאשר בניגוד לזוגות אשר הינם נשואים ומוכרים ככאלה על ידי מדינת ישראל, לזוגות אשר מוגדרים כידועים בציבור לא קיים אף מנגנון אשר כורך אותם יחדיו כזוג נשוי, ומתוקף זאת מצביע על האופן בו עליהם להיפרד.

לכן, זוגות להט"בים או זוגות אשר מטעם היעדר דת או שכרוכים בנישואים בין בני דתות שונות אשר לא יכולים להינשא כדת וכדין בישראל, יכולים למצוא בהסכם הממון מנגנון אשר מאפשר להם לערוך את עניינם באופן מוסדר ושאינו תלוי באוויר.

 

הסכם ממון – לא רק בעת מיסודו של קשר מחייב

כמו כן, אף על פי כי מרביתם של הסכמי הממון נכרתים בעת הזוג מתכנן להינשא כחלק משדרוג מעמדם והענקת תוקף מחייב למערכת היחסים שהם מבקשים לקיים, רבים הזוגות אשר מבקשים לכרות הסכם ממון דווקא בעודם נשואים, בין אם מדובר בשלב מוקדם של הנישואים או שמא דווקא לאחר שנים ארוכות.

הסיבות לכריתתו של הסכם כדוגמת הסכם ממון בעת שהזוג כבר נשוי, עלולות לנבוע הן מחששו של הזוג כי הינו עתיד להתגרש ולכן הוא מעוניין לערוך את ענייניו טרם לכן על פני מי מנוחות, כמו גם לנוכח העובדה כי בעבר הסכמי ממון כמו גם גירושים בכללי היו כרוכים בהשלכות חברתיות אשר הדירו את רגלם של רבים מלעסוק בהם.

 

הסכם ממון – ואירועים חריגים במהלך הזוגיות

זאת ועוד, כי לאור האופי האישי אשר תפור למידותיו של הזוג ולנוכח נסיבות חייו הייחודיות, מתאפשר במסגרת הסכם ממון לכרוך ולעגן הסכמות והבנות אשר בהיעדרו עלולות לחמוק מהתייחסותה של הערכאה המשפטית אשר תדון באותם גירושים אם וכאשר אלו יתרחשו.

כלומר, על אף כי רבים סבורים שבהינתן קיומה של בגידה על הצד הבוגד לשאת בעלויות מסוימות בשל הנזק שהוא גרם למערכת היחסים, כאשר לעתים הדבר כרוך בפירוק התא המשפחתי לחלוטין, ערכאה משפטית כדוגמת בית הדין לענייני משפחה אינה רואה בקיומה של בגידה עילה לעונשין.

 

הסכם ממון – יחס ייחודי לסוגיות שחומקות מטיפולה של מערכת המשפט

בהמשך לכך, הסיבה להיעדר היחס לנוכח בגידה מצד בית המשפט נובעת מעצם רצונה של מערכת המשפט להדיר את רגליה מאשר נעשה ב- ד' אמות ביתו של אדם, כמו גם כיוון שהיא אינה סבורה כי זהו תפקידו של בית המשפט להטיף מוסר בעבור עניינים שנוגעים לצנעת הפרט.

לפיכך, במסגרת הסכם ממון, יכול הזוג אשר חושש לנוכח קיומן בעבר של בגידות או מתוך רצון לגלם את קיומן באובדן זכויות הקניין עבור הצד הבוגד, כמו גם הגדלת זכויות הקניין עבור הצד הנבגד, לכרוך את עצם הבגידה כתנאי אשר לאור קיומו הסכם הממון בכלל ואופן חלוקת הממון בפרט משתנים.

כלומר, זוהי רק דוגמה אחת כיצד הסכם הממון יכול לגלם את רצונם של בני הזוג לערוך את עניינם באופן אחר ושאינו מתאפשר או מתקיים בעת עריכת גירושים בבית המשפט ללא הסכם ממון.

 

כיצד ניתן לאשר הסכם ממון ותוקפו המחייב כחוזה משפטי

כאשר זוג הגיע לכדי ניסוחו של הסכם ממון, האחרון יובא לאישור על ידי גורם משפטי שיוודא כי בני הזוג חתמו עליו מרצונם החופשי, כמו גם כי ההבנות הכרוכות בו עולות בקנה אחד עם החוק בישראל.

לכן, חשוב להבהיר כי הסכם ממון אינו בגדר מסמך הבנות שניתן להתנער ממנו בכל רגע נתון, שכן הוא מהווה חתימה על חוזה משפטי מלא, וככזה הוא כרוך בקיומו של החוזה לאור אשר סוכם.

רוצה לומר, משנחתם הסכם ממון וננסך לתוכו תוקף כאשר ערכאה משפטית או גורם מטעמה אישר אותו, על הזוג לפעול בהתאם לאשר נקבע בו, כאשר סירובו של מי מבינם לעשות זאת לשעת היפרדות שכזו, עלול לחשוף את אותו צד לכדי תביעה משפטית.

זאת ועוד, כי באופן אישורו של ההסכם טמון הקושי הרב שצף בעת הצורך לשנותו או לבטלו, שכן משאושר ההסכם על ידי בית המשפט הוא מקבל תוקף של פסק דין וחוזה קיים, מעמד אשר ללא עילה מוצדקת שמעלה פגמים או כשלים בהליך כריתתו של ההסכם, קשה עד לא ניתן לשנותו.

 

לסיכום – הסכם ממון כמנת חלקו של הכלל

כפי שניתן להסיק מן הכתוב לעיל, הסכם ממון יכול לשמש ולהיות כלי רלוונטי בעבור זוגות רבים ומגוונים, כאשר הוא נעשה בעבור זוגות טריים, זוגות אשר עתידים להתגרש, וזוגות אשר מקיימים קשר זוגי כבר שנים רבות. בנוסף לכך, הוא מאפשר לזוגות אשר לא עולה בידם להינשא בישראל, לקבל מענה לצורך הבלתי נמנע לבצע חלוקת רכוש כאשר הזוג מפסיק להתנהל ככזה.

לפיכך, ניתן לומר כי הסכם הממון יכול לשמש את כל אשר חפץ בו, כמו גם כל אלו אשר מעוניינים לנסח את ענייניהם הזוגיים והכלכליים בעצמם, ללא התערבות חיצונית או שרירותית אשר נסיבותיו האישיות של אותו זוג סמויה מעינה.

למרות זאת, על אף שהסכם שכזה עלול במידה רבה לקרוץ לרבים, אין הדבר אומר כי בהנגשתו הרחבה נעלם הצורך לביצועו על ידי אנשי מקצוע אשר בקיאים בכלל ההליך והשלכותיו השונות. כלומר, עדיין קיים הצורך הקרדינלי להיעזר בשירותיו של גורם כדוגמת עורך דין משפחה / הסכם ממון, בכדי להבטיח כי ככל ההליך מתבצע על הצד הטוב ביותר.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא