מחשבון מזונות ילדים ובדיקת גובה התשלום החודשי

אחת המחלוקות העולות פעם אחר פעם בין בני זוג שהחליטו להתגרש, נוגעת לגובה תשלומי המזונות שהגבר אמור להעביר לאישה מדי חודש. לכאורה יש כללים ידועים באשר לאופן החישוב של המזונות. אולם למעשה, כיוון שאין הלכה פסוקה וכיוון שיש מספר לא קטן של גורמים משתנים שיכולים להשפיע על המזונות, המחלוקות הן מובנות לחלוטין וצפויות.

מהם למעשה דמי מזונות? אילו סוגי מזונות קיימים? איך באמת מחושבים דמי המזונות? מה היעילות של מחשבון מזונות ואיך מחשבון כזה יכול לסייע? מה זה הסכם גירושין ואיך הוא יכול להשפיע על המזונות? כיצד יכול עורך דין גירושים להשפיע על ההחלטה הסופית של השופטים בעניין המזונות? במאמר שלפניכם נשיב בהרחבה לשאלות החשובות הללו.

מה הקשר בין דמי מזונות לגירושין?

כאשר זוג מתחתן, יש לחתונה משמעות שהיא הרבה מעבר לטקסיות או למחויבות דתית. מי שמסתכל על הנישואין במבט ריאלי, רואה לפניו עסקה שהבסיס המרכזי שלה הוא כלכלי וכל השאר הוא עטיפה. התמיכה ההדדית מצד אחד והחיסכון בהוצאות שמגורים משותפים יכולים לייצר מצד שני, יוצרים או צריכים ליצור בסיס כלכלי חזק. לפיכך, כאשר בני זוג נפרדים, כל אחד מהם מאבד גם חלק מהיתרונות הכלכליים הגלומים בנישואין.

זאת ועוד – מי שהילדים נמצאים בחזקתו חווה מצב שבו ההוצאות שלו כמעט ולא פוחתות אבל מנגד ההכנסות נפגעות עקב העזיבה של בן הזוג. דמי מזונות אמורים לאזן את המצב ולאפשר לבן הזוג להמשיך בחייו תוך הפחתה משמעותית של הסכנה להיכנס למצב כלכלי בעייתי.

 

מה הבסיס לקביעת דמי המזונות

דמי המזונות הם סכומי הכסף אשר הגבר מעביר לגרושה שלו, במטרה לאפשר לה לטפל היטב בילדים. חשוב להבהיר בנקודה הזאת שהמזונות לא נועדו בשום פנים ואופן לאישה, אלא אך ורק לטובת הילדים. הבסיס לקביעת דמי המזונות הינו הצרכים של הילדים, אורך השהות שלהם אצל כל אחד מבני הזוג והצרכים של הילדים כפי שבית המשפט רואה לנכון לקבוע אותם.

חשוב להדגיש גם שיש קשר הדוק בין גובה ההכנסה של ההורים (שניהם ביחד וכל אחד לחוד) לבין גובה המזונות שבית המשפט עשוי לפסוק בסיכומו של עניין על ההורים. דבר נוסף שיש צורך להבהיר הוא שלמרות שהגבר מעביר סכום כספי כדמי מזונות, הרי שגם האישה צריכה לתרום את חלקה, בהתאם ליכולות ולגובה ההכנסה שלה.

 

אילו סוגי מזונות קיימים ומה המשמעות שלהם

המושג מזונות הוא מושג מורכב למדיי. בסיכומו של עניין, מדובר בכספים שעוברים מגבר גרוש לאשתו. אבל בדרך יש הרבה ניואנסים שחשוב להכיר. הסיבה לכך היא שכל אחד מהם משפיע על הקביעה הסופית של המזונות. להלן תיאור קצר של סוגי המזונות הקיימים:

מחשבון מזונות ילדים ובדיקת גובה התשלום החודשי
מחשבון מזונות ילדים ובדיקת גובה התשלום החודשי

מזונות אישה

סוג המזונות הראשון שנעסוק בו, הוא דווקא המזונות הזמניים. מזונות אישה הם סכומי הכסף שהגבר אמור להעביר לאשתו, כל עוד לא הסתיים הליך הגירושין ונחתם סופית. כל עוד לכאורה בני הזוג נשואים, הרי שהגבר חייב לספק לאשתו את רמת החיים שאליה הורגלה לכל אורך חיי הנישואין. פקיעת הנישואין מפסיקה למעשה את המחויבות של הגבר, ויחד איתה גם את תשלום מזונות אישה.

 

מזונות ילדים

הסוג השני של מזונות הוא כספים שנועדו להעניק לילדים את איכות החיים ואת רמת החיים הטובה ביותר האפשרית עבורם. בניגוד למה שרבים חושבים, כספי מזונות ילדים שייכים לילדים, למרות שהם מועברים לאישה. בנוסף, גם על האישה חלה החובה להיות שותפה לשמירה על איכות החיים של הילדים ולהשתתף בפועל בתשלום המזונות.

אמנם מדובר בחלק מהם, אבל עדיין חלה גם על האישה מחויבות כספית. בסעיף הבא נבהיר את המושג מזונות ילדים ואת המחויבות של האישה בעניין זה.

 

על מזונות ילדים והמורכבות שלהם

מזונות ילדים הם הכספים שהגבר מעביר לאישה ונועדו לשמירה על איכות החיים ועל רמת חיים נאותה של הילדים. מזונות הילדים אמורים להיות משולמים עד שהם יגיעו לגיל 18 שנה, ולעיתים הם משולמים בחלקם עד גיל 21 שנה.

ישנם שלושה סוגים של מזונות ילדים:

 

מזונות עד גיל 6

המזונות הללו מכונים "מזונות קטני קטנים" ואמורים לכסות את כל הצרכים של הילד עד הגיעו לגיל שש. הן על פי ההלכה והן על פי החוק, האב הוא האחראי הבלעדי על הספקת הצרכים של הילד. האחריות אינה תלויה בדבר – גם לא בהכנסה של הבעל ובמצבו התעסוקתי. לכאורה, המחוקק אומר שלא ממש מעניין אותו מאיפה יביא האב את הכסף, והעיקר שהכסף יגיע.

 

מזונות עד גיל 15

כאן יש מחלוקת ופסיקה שונה בין בתי הדין הרבניים לבין בית המשפט למשפחה. בתי הדין הרבניים פועלים על פי החשיבה הישנה, שבה הצרכים החיוניים של הילדים ממומנים על ידי האב ורק מימון הצרכים האחרים שנקבעו יתחלק בין האב לבין האם. בתי משפט למשפחה גורסים שכל הסכום בשלמותו מחולק בין שני ההורים, תוך התייחסות הן להכנסה של כל אחד מהם ואן לזמני השהות של הילדים.

 

מזונות מעל גיל 15

כאן, גם בתי הדין הרבניים מסכימים שכלל הסכום צריך להתחלק בין האם לבין האב.

 

מזונות עד גיל 21

מדובר בסכום קטן, שמשולם לאורך תקופת השירות הצבאי או הלאומי.

 

איך מחשבון מזונות יכול לסייע?

המורכבות של נושא המזונות מקשה במידה רבה על יצירת מחשבון מזונות כל שהוא. האפשרות לקביעה של סכום המזונות שתהיה קרובה למציאות קיימת דווקא בשכבה התחתונה. אפשר לומר בצורה ברורה שכל מחשבון יקבע את סכום המזונות המינימלי על לא פחות מאשר 1,500 ₪ לילד אחד וסכום של כארבעת אלפים ₪ עבור שלושה ילדים.

ככל שההכנסה של שני ההורים גבוהה יותר, כך השופטים או הדיינים עשויים לכלול בצרכי הילדים גם גורמים שיעלו את סכום המזונות בצורה ניכרת. התנאי הוא שקביעת המזונות תתחשב בצרכים האישיים של כל אחד מבני הזוג, כולל בילדים נוספים שנולדו לאב מנישואים שניים.

 

מה בין הסכם גירושין וחישוב מזונות ילדים?

אחת הדרכים למנוע עימותים ומחלוקות בין הצדדים היא התייחסות לנושא המזונות בהסכם גירושין שנחתם על ידי בני הזוג. בהסכם הזה הם יכולים לקבוע מראש סייגים לעניין המזונות ודרכים לקביעת דמי המזונות הרצויים. אם מניחים את הקביעה הזאת לבתי המשפט, היא עלולה להיות שונה מזאת ששני בני הזוג ציפו לה מלכתחילה.

הסכם שנוסח באמצעות עורך דין משפחה, חזקה עליו שיכלול את כל הסעיפים הנדרשים,, שיהפכו את הליך הגירושין לקל וקצר.

 

כך עורך דין גירושין יסייע לכם בחישוב מזונות ילדים

עורך דין גירושין הוא איש המקצוע המקשר בין בני הזוג לבית המשפט. עורך דין מיומן ידאג לאינטרסים של מרשו ויעשה כל שביכולתו למנוע מבית המשפט לנפח את סכום המזונות ולהוסיף אליו מרכיבים שיהפכו אותו למופרך ייצוג טוב שווה ממון רב, שעלול להיות מבוזבז לאורך שנים עקב פסיקה של בית משפט למשפחה או דיינים ברבנות.

 

התוכן באתר זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ומומלץ שלא להסתמך עליו בשום אופן. המידע המוצג במסגרת מאמר זה מובא לידע כללי בלבד ואינו מהווה בשום צורה תחליף לקבלת סיוע משפטי אישי מטעם עורך דין המתמחה בדיני משפחה. במידה ונדרש ייעוץ משפטי בנושא גירושין או סכסוכים משפחתיים, יש לפנות בהקדם האפשרי לליווי וייצוג של עורך דין בעל התמחות בדיני משפחה.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא