מזונות לאישה שבעלה מסרב לתת לה גט

לעתים ישנם תיקי גירושין שהטיפול בהם נוטה להסתבך ולהתארך. במקרים כאלו, חשוב לדעת כי החוק בישראל מחייב את הבעל בתשלום מזונות לאישה עד למועד בין יינתן לה גט רשמי. פירוש הדבר הינו כי במידה והבעל מסרב לתת גט לאשתו, יש לכך מחיר והוא זה שיידרש לשלם אותו על פי החוק.

מזונות לאישה שבעלה מסרב לתת לה גט משולמים בנוסף על דמי מזונות לילדים, אותם הבעל נדרש לשלם לאימם בעבור גידול ילדיו, ככל שהאישה במעמד של אם משמורנית. מה מטרתם של דמי מזונות לאישה, מה הקשר בין סירוב למתן גט לבין חובת תשלום מזונות לאישה והאם יש דרך לצאת מזה? על כך במאמר הבא.

מהם דמי מזונות לאישה ומדוע הם קיימים?

דמי מזונות לאישה, הם כספים שהאישה מקבלת כחוק מבעלה על בסיס קבוע, לכל אורכו של הליך הגירושין. דמי מזונות לאישה נועדו לאפשר לאישה לשמר את רמת החיים שאליה התרגלה בתקופת נישואיה, עד למועד בו יותרו קשרי הנישואין שלה עם בעלה כדת וכדין.

 

מהי תקופת התשלומים של מזונות לאישה שבעלה מסרב לתת לה גט

דמי מזונות לאישה הם כספים שמועברים על בסיס קבוע מדי חודש בחודשו מהבעל לאשתו, החל מתחילת תהליך הגירושין, ועד לסיומם באופן רשמי. חשוב לדעת שבמידה והבעל מסרב לתת לאשתו גט – תקופת התשלומים עלולה גם להימשך חיים שלמים. מנגד, במועד בו מקבלת האישה גט חוקי מבעלה, חובת תשלום דמי המזונות לאישה מתבטלת מאליה.

 

מהו הרציונל מאחורי חובת תשלום דמי מזונות לאישה?

בנישואין בין זוגות יהודים, דין תורה הוא הדין החל על בני הזוג בכל דיון משפטי בנושאי נישואים או גירושין. הדבר תקף כמובן גם לנושאים הכרוכים בתביעת הגירושין של בני הזוג, לרבות נושא תשלומי המזונות לאישה ולילדים. בהקשר לענייננו, חוקי המשפט העברי מחייבים את הבעל לשלם דמי מזונות לאשתו כל עוד הוא נשוי לה. היות והזוג יחשב כזוג נשוי בראי החוק כל עוד לא הוענק גט לאישה מבעלה, פירוש הדבר הוא שהבעל יהיה חייב בפרנסת האישה. חובה זו מתורגמת בהליכי גירושין לחובת תשלום מזונות לאישה.

 

ומה אם האישה הגיעה לנישואין במצב כלכלי פחות טוב מבעלה?

כאמור, הסיבה לכך שבעל חייב לשלם דמי מזונות לאישה כל עוד מסרב לתת לה גט, היא שמבחינת החוק, ללא הגט שניהם נחשבים כזוג נשוי לכל דבר ועניין גם אם קיימים סכסוכים מהותיים ביניהם שבגינם האישה מעוניינת להתגרש.

מזונות לאישה שבעלה מסרב לתת לה גט
מזונות לאישה שבעלה מסרב לתת לה גט

במסגרת מעמדם כנשואים, הבעל חייב לפרנס את אשתו כדין, חובה הנשענת על הוראות הדין העברי ומוסברת בלשון "עולה עימו ואינה יורדת עימו". פירוש הביטוי הנ"ל הינו שהאישה, גם אם הרקע הכלכלי ממנו הגיעה טרום נישואיה לבעלה, היה נמוך משלו, זכאית לעלות ברמת החיים יחד עם בעלה, אך אין צידוק חוקי לירידה ברמת החיים שלה למעט מצב בו הגבר אינו יכול לפרנס אפילו את עצמו, כמו בתרחיש של מחלה קשה או אבטלה שלא מבחירתו.

בהתאם לזאת, בעל המסרב לתת גט לאשתו מחויב בהוראת בית המשפט לשלם לה בקביעות מזונות לאישה – חובה שתעמוד בעינה עד למועד בו יפסיק לעכב את מתן הגט.

 

מזונות לאישה שבעלה מסרב לתת לה גט – באיזה סכומים מדובר?

דמי מזונות לאישה אמורים לכסות את מגוון צרכי המחיה שלה לאורך הליך הגירושין, כולל אוכל, בגדים, מוצרי קוסמטיקה, שכירות, דמי נסיעות, הוצאות סביב אחזקת הדירה או הבית, עובדי ניקיון לבית, הוצאות רכב, תרופות ושאר הוצאות רפואיות וכיוצא באלו.

כפי שצוין לעיל, בסופו של יום דמי המזונות לאישה צריכים לכסות את ההוצאות הבסיסיות שלה באופן שיתאפשר לה להמשיך ולחיות ברמת מחיה דומה לזו בה הורגלה על ידי בעלה, ולא פחות ממנה. משמעות הדבר הלכה למעשה, היא שהאישה שבעלה מסרב לתת לה גט, זכאית לקבל דמי מזונות בהתאם לעושרו של בעלה.

סכום דמי המזונות לאישה אותם הבעל יצטרך לשלם, יקבע על פי ההכנסה הפוטנציאלית שלו, ולאו דווקא על פי ההכנסות שלו בפועל. קציבת המזונות לאישה מתבצעת גם בהתייחס להכנסותיו מרכוש ומנכסים לסוגיהם, אם ישנן כאלו.

 

מזונות לאישה שבעלה מסרב לתת לה גט – רלוונטי גם עבור זוגות שהתחתנו בנישואין אזרחיים או זוגות במעמד ידועים בציבור?

זוגות שנישאו במסגרת נישואין אזרחיים או שחיים ביחד במעמד של ידועים בציבור, למעשה מחויבים זה לזו בפן המשפטי כמו כל זוג שהתחתן כדת וכדין. זאת בכפוף לדיני החוזים במדינת ישראל. במסגרת פסקי דין תקדימיים שנקבעו בבית המשפט העליון, הוגדר כי חובת תשלום דמי מזונות לאישה חלה על הבעל גם במקרה שבו הזוג התחתן בחתונה אזרחית. כאמור, הדין זהה גם בעבור זוגות של ידועים בציבור.

 

מזונות לאישה שבעלה מסרב לתת לה גט – האם יש דרך לצאת מזה?

כשאישה בוחרת לעזוב את בית מגוריה בו היא חיה במחיצת בעלה, ביוזמתה שלה מבלי שסיפקה הסבר שמצדיק את מעשיה, היא עלולה לאבד את הזכאות שלה לדמי מזונות לאישה על פי החוק.

הדבר נכון גם במקרה בו אישה נתפסה על חם כשהיא בוגדת בבעלה, או אז תישלל זכותה לקבל מזונות אישה בהתאם לחוקי המשפט העברי. מקרים נוספים שבהם דין תורה מאפשר לבעל לקבל פטור מתשלום מזונות לאשתו, הם מצב בו נטען כי האישה סירבה לקיום יחסי מין עם הבעל, או מצב שבו האישה הדירה את בעלה במכוון מקיום חוקי הדת.

 

על חשיבות הפנייה לייעוץ משפטי בנושא מזונות לאישה שבעלה מסרב לתת לה גט

על מנת שתהיה אפשרות להוכיח בבית המשפט כי תביעת מזונות אשר הוגשה לו, היא תביעה מוצדקת, כדאי מאוד להיעזר בשירותיו של עורך דין גירושים שתחום ההתמחות שלו הינו תביעות מזונות. בידיו של עורך דין המתמחה בטיפול במחלוקות בנושא תשלום המזונות, מצויים כלים המאפשרים לו להעניק סיוע לאישה שמעוניינת למצות את הזכויות שלה מול בעלה ומול בית המשפט בתהליך הגירושין. מאידך, בכוחו של עורך דין גירושין מנוסה, לסייע גם לבעל שנדרש לשלם מזונות לאישה במקרה שהחוק איננו מצדיק זאת.

 

בשורה התחתונה

עורך דין גירושים המתמחה בדיני משפחה, הוא הגורם המקצועי שכאמור תוכלו לפעול בעזרתו, במצב בו נוצרת מחלוקת בנושא תשלומי המזונות בתהליך הגירושין. עורך דין המתמחה בתביעות מזונות, יכול לייעץ ללקוחותיו בנוגע לאסטרטגיית הפעולה הנדרשת במצבם, ולהמליץ להם על ערוצי הפעולה שיאפשרו להם למצות את זכויותיהם בתביעת הגירושין.

למותר לציין כי זוגות הנכונים להגיע לפשרה זה עם זו במסגרת הליכי הגירושין, יוכלו גם הם להפיק תועלת רבה מהפניה לשירותיו של עורך דין גירושין, שיכול גם לפעול כמגשר בנושא המזונות ולא רק.

 

התוכן באתר זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ומומלץ שלא להסתמך עליו בשום אופן. המידע המוצג במסגרת מאמר זה מובא לידע כללי בלבד ואינו מהווה בשום צורה תחליף לקבלת סיוע משפטי אישי מטעם עורך דין המתמחה בדיני משפחה. במידה ונדרש ייעוץ משפטי בנושא גירושין או סכסוכים משפחתיים, יש לפנות בהקדם האפשרי לליווי וייצוג של עורך דין בעל התמחות בדיני משפחה.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא