מזונות לאחר ביצוע פשע במשפחה 

פרידה בין בני זוג מחייבת מציאת מקורות מימון לצרכי הילדים של בני הזוג. בדרך כלל מחליט בית המשפט או בית הדין הדתי על מזונות שיסייעו לממן את הטיפול בהם. אולם יש מקרים שבהם הגבר, שעליו מוטלים לרוב המזונות, אינו יכול לעמוד בדרישות. המצב מסובך יותר, אם אי העמידה בתשלומים היא תוצאה של העובדה שהגבר נכנס לכלא בעקבות ביצוע פשע במשפחה.

כיצד נקבעים דמי המזונות שהגבר אמור להעביר לילדים שלו? מה קורה כאשר הגבר אינו מסוגל לעמוד בתשלומים? מה הדין אם וכאשר הגבר לא עומד בתשלומי המזונות בגלל שהוא בכלא? והאם יש משמעות לסיבת השהייה בכלא בהקשר זה? במאמר שלפניכם נעסוק בדרכים לגביית מזונות מגבר שנמצא בכלא באופן כללי, ולאחר ביצוע פשע במשפחה בפרט.

מהם דמי מזונות ומי הם המוטבים שלהם בפועל?

דמי מזונות הם סכומי הכסף שהשופטים בבית המשפט למשפחה או בבית הדין הרבני, קבעו שאבי הילדים אמור לשלם מדי חודש עבור הטיפול בהם ועבור כל הצרכים שלהם. רבים אינם מבינים את משמעות המזונות ונוטים להתייחס אליהם כאל תשלום רגיל, סוג של פיצויים שגבר משלם לגרושתו. האמת היא שהמוטבים האמיתיים של הפיצויים הם הילדים.

אם האמא מקבלת משמורת על הילדים, המחויבות העיקרית שלה כלפיהם היא לעשות שימוש נכון בדמי המזונות ולהעניק לילדים את רמת החיים ואת החינוך שהמזונות נועדו לספק. עד גיל 6 שנים, חובת המימון של כל צרכי הילד חלה על האב לבדו. החל מהגיל הזה ועד גיל 15, חלק מעלויות הטיפול בילדים חלה גם על האם. מגיל 15 ואילך, שני ההורים אחראים.

 

כיצד נקבעים דמי המזונות שהאב אמור להעביר לילדיו

כאמור, את גובה דמי המזונות קובעים השופטים בבית המשפט למשפחה או הדיינים בבית הדין הרבני. זאת, בהנחה שאין הסכם גירושין בין בני הזוג או אין הסכמה ביניהם על גובה המזונות.

סכום המזונות נקבע תוך שקלול של כמה מרכיבים:

  1. הגיל של הילדים: בדרך כלל, הצרכים של הילדים משתנים עם הגיל. עד גיל שש שנים, הצרכים של הילדים הם בסיסיים ובדרך כלל ניתן לארגן רשימה של הצרכים של הילדים ואת העלויות שלהם. על סמך הרשימה הזאת, שמרבית השופטים והדיינים מכירים אותה, נקבע גם גובה התשלום. האחריות הפיננסית על הילדים בגילאים הללו היא של האב לבדו. בדרך כלל, קביעת התשלום החודשי בגילאים הללו היא קשיחה ואין פשרות באשר לצורך של האב לממן אותו. מגיל שש שנים ואילך יש, כאמור לעיל, גם אחריות של האם.
  2. ההכנסות של ההורים: מגיל שש שנים ואילך ועד שהילדים מגיעים לגיל 15 שנים, דמי המזונות מחולקים לשנים – החלק הבסיסי עדיין חל על האב לבדו. החלק הנוסף נוגע לצרכים פחות הכרחיים של הילדים, אף שהם חשובים כשלעצמם. מימון החלק הזה מתחלק בין האב ובין האם, תוך התחשבות בהכנסות שלהם ובמידת היכולת שלהם לעמוד בתשלומים. התשלומים עצמם מותאמים להכנסות ואמורים למזער ככל שניתן את הפגיעה הפיננסית בשני ההורים.
  3. הצרכים של הילדים: אם יש לילדים צרכים מיוחדים, שני ההורים חייבים לממן אותם בצורה שוויונית. צרכים מיוחדים עשויים לנבוע מבעיות פיזיולוגיות של הילדים – למשל נכון, עיוורות, ליקויי שמיעה ובעיות אחרות הדורשות אמצעים מיוחדים.
  4. זמן השהות של הילדים: אם ההורים מקבלים משמורת משותפת, גם הסכום שאותו ישלם אבי הילדים עשוי להשתנות. אם רק צד אחר מקבל משמורת, דמי המזונות שישלם הצד השני יהיו גבוהים יותר. הפרש התשלום מבטא את ההוצאה הישירה של האב על הילדים שלו ומביא אותה בחשבון בקביעת דמי המזונות הסופיים.
מזונות לאחר ביצוע פשע במשפחה
מזונות לאחר ביצוע פשע במשפחה

מה קורה אם וכאשר האב אינו מסוגל לעמוד בתשלומים

לכאורה, אי עמידה בתשלומי המזונות איננה אופציה, בעיקר כאשר מדובר במזונות כנגד הצרכים הבסיסיים של הילדים. עם זאת, המחוקק במדינת ישראל הבין כבר בשלב מוקדם שמצבים כאלה אכן אפשריים ועלולים להתרחש. לפיכך, אם וכאשר האב איננו עומד בתשלומים שנפסקו לו, רשאית האם לתבוע אותם מהמוסד לביטוח לאומי.

תשלומי המזונות שהביטוח הלאומי מעביר הם מוגבלים ומותנים גם במבחן הכנסה של האם. ואולם הם מהווים גם פתרון סביר. הביטוח הלאומי עצמו פועל על מנת לקבל את הכספים המגיעים לו מהאב, בהתאם לפסק הדין של בית המשפט או בית הדין הרבני. אם הביטוח הלאומי מצליח לגבות סכומים גבוהים מאלה ששילם לאם, היא תקבל את ההפרש לחשבון הבנק שלה.

 

מה קורה אם הגבר לא עומד בתשלומים כי הוא בכלא בעקבות פשע במשפחה

לפעמים קורה שהגבר אינו מסוגל לפרוע את תשלומי המזונות, כיוון שהוא נמצא בבית האסורים. אין זה משנה מה הסיבה שבגללה הוא בכלא, מה שמשנה הוא שבהיותו בכלא, הגבר אינו יכול לעמוד הלכה למעשה בתשלומי המזונות. באופן טבעי, המוסד לביטוח לאומי נכנס לנעלי האב ומספק לאם את התמיכה הנדרשת לה.

לא אחת קורה שהמצב הזה נמשך שנים. לעיתים, כשהאסיר משתחרר הילדים הם כבר בגירים ובעיית התשלומים נפתרת. אולם גם במצב הזה, המוסד לביטוח לאומי יפעל לגביית החוב מהאסיר המשוחרר.

 

אבי הילדים אינו פטור מתשלום מזונות גם בעת השהייה בכלא

למרות שהמוסד לביטוח לאומי מספק לאם את דמי המזונות במקום הגרוש, בית המשפט איננו פוטר את הגבר מהאחריות שלו כלל ועיקר. מבחינת המדינה תשלומי הביטוח הלאומים הם בגדר חוב שנצבר, שהגבר אמור להתחיל להחזיר אחרי שישתחרר מהכלא.

הדבר נכון תמיד, ונכון במיוחד כאשר סיבת הכליאה של הגבר היא פשעים במשפחה. בית המשפט קובע שעם השחרור של הגבר, הוא ימצא עבודה ויחזיר למוסד לביטוח לאומי את הסכומים המגיעים לו.

 

השתתפות של האם במזונות לאחר ביצוע פשע במשפחה מצד האב

בנוסף לכך שבית המשפט קובע שהגבר ישא בהוצאות או יחזיר אותן לביטוח הלאומי, יש מקרים אשר בהם בית המשפט החיל חלק מהאחריות לתשלום המזונות על האם עצמה. השמעת היא הפחתת החוב של הגבר, כך שההחזרים שלו לאחר השחרור עשויים להטות מעט נמוכים יותר מאלה שמשתקפים במזונות שנפסקו מלכתחילה.

 

כיצד סיבת השהייה בכלא עשויה להשפיע על תשלום המזונות?

שהייה בכלא מונעת למעשה מהגבר את האפשרות לעבוד. מכאן שגם נמנעת ממנו האפשרות לשלם את דמי המזונות שנקבעו לו כדין. בדרך כלל, בית המשפט אינו נוטה לוותר על החוב, והוא פשוט מניח לו להצטבר עד למועד השחרור של האסיר מהכלא. אם סיבת הכליאה של האסיר היא פשע במשפחה, יש למחוקק עוד פחות סיבות לפטור את האסיר מתשלומי מזונות.

במקרה שבו אסיר שביצע פשע במשפחה ביקש לפטור אותו מתשלומי מזונות, התשובה של בית המשפט היתה שלילית באופן חד משמעי. פטור לאסיר שיושב בכלא בגלל פשע במשפחה הוא סוג של פרס, שאותו בית המשפט לא מוכן להעניק.

 

התוכן באתר זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ומומלץ שלא להסתמך עליו בשום אופן. המידע המוצג במסגרת מאמר זה מובא לידע כללי בלבד ואינו מהווה בשום צורה תחליף לקבלת סיוע משפטי אישי מטעם עורך דין המתמחה בדיני משפחה. במידה ונדרש ייעוץ משפטי בנושא גירושין או סכסוכים משפחתיים, יש לפנות בהקדם האפשרי לליווי וייצוג של עורך דין בעל התמחות בדיני משפחה.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא