מזונות ילדים

חובת התשלום של מזונות ילדים על ידי אביהם, היא בין סלעי המחלוקת היותר נפוצים בהליכי גירושים בישראל. מזונות ילדים הינם תשלומים שאבי הילדים מחויב על פי חוק לשלם לילדיו באמצעות גרושתו, לאחר הגירושים. במסגרת סקירה זו נעסוק בחובת תשלום מזונות ילדים, נסביר את משמעותם של מזונות ילדים, נדון באופן הגשתה של תביעת הגדלת מזונות ילדים, ונבחן את האופן בו ההחלטה על הסדר משמורת משותף עשוי להשפיע על נושא דמי המזונות לילדים.

מהי חובת תשלום מזונות ילדים ומדוע היא קיימת?

תשלום מזונות ילדים הוא סכום המשולם מדי חודש לאם המשמורנית על ידי אבי הילדים, ממנו התגרשה. מזונות ילדים הם תשלומים שנועדו לסייע לאימם של הילדים לשאת בנטל ההוצאות הנוגעות לגידולם של הילדים במסגרת יחידנית. חובת תשלום מזונות ילדים, נובעת משאיפת המחוקק לאפשר לילדים לשמור על רמת המחיה בה הילדים הורגלו לפני הגירושין בין הוריהם.

 

מי אחראי לשלם מזונות ילדים?

כאשר זוג פותח בהליכי גירושים, בית המשפט המטפל בתיק הגירושין שלהם (בין אם מדובר על בית הדין הרבני ובין אם מדובר על בית המשפט לענייני משפחה), נדרש להכריע בעניין סכום תשלומי מזונות ילדים שישולם על ידי האב. כלומר הצד בגירושין שעליו מוטלת חובת תשלום מזונות ילדים הוא תמיד אבי הילדים, במידה וגרושתו היא זו שקיבלה את המשמורת על הילדים המשותפים.

 

עד איזה גיל יש לשלם מזונות ילדים?

מזונות ילדים משולמים החל ממועד סיומו של הליך הגירושין ועד שלילדים מלאו 18 שנים. עם זאת, גם ילדים שמשרתים בצבא או בשירות לאומי, יקבלו מזונות ילדיהם מאביהם אפילו אם עברו את גיל 18, אך במקרה הזה יהיה סכום המזונות נמוך מזה המשולם עבור ילדים קטינים.

 

כיצד מחליט בית המשפט על קציבת מזונות ילדים?

לטובת קציבת סכום מזונות ילדים, בית המשפט העוסק בתביעת הגירושין משקלל את הכנסות האב ביחס להכנסתה של האם המשמורנית, במטרה לקבוע מהו סכום המזונות ילדים שעל האב לשלם. למרות זאת, ראוי לציין כי לא קיימת הגדרה ברורה לעניין היקפם המדויק של דמי מזונות ילדים. תחשיב מזונות ילדים מתבצע על ידי בית המשפט, בעיקר על בסיס השאיפה לאפשר לילדים להישאר עם רמת חיים דומה לזו בה הורגלו לפני שהוריהם החליטו להתגרש זה מזו.

מזונות ילדים
מזונות ילדים

מהי הגדלת מזונות ילדים ומתי היא נדרשת?

הסכום של תשלום מזונות ילדים, נקבע במסגרת הסכם הגירושין שבני הזוג חותמים עליו ומאשרים אותו בבית המשפט במסגרת הליך הגירושין שלהם. במצבים מסוימים, שיעור דמי מזונות ילדים מוחלט במהלך הליך פסיקת מזונות אשר מתקיים בבית דין לענייני משפחה או בבית דין רבני.

יחד עם זאת, במקרים מסוימים ישנו צורך לבקשה להגדיל את שיעורם של דמי המזונות לילדים וזאת באמצעות תביעה להגדלת מזונות ילדים. הצורך עלול לעלות במצבים שבהם מתרחשים שינויים כלשהם בחייה של האם היחידנית, כפי שנסביר בהמשך.

 

אופן הגשתה של תביעת הגדלת מזונות ילדים

החוק במדינת ישראל מאפשר לאם להגיש לאבי ילדיה תביעה להגדלת מזונות ילדים בשמם של ילדיה הקטינים, קרי – ילדים שטרם מלאו להם 18 שנים. תביעה להגדלת מזונות ילדים עשויה להתקבל בבית המשפט ככל ויעלה בידיה של האם התובעת את הגדלת שיעור המזונות לילדיה, להוכיח בבית הדין כי חלו שינויים מרחיקי לכת בחייה או בחיי ילדיה, אשר מצדיקים את הבקשה להגדיל את סכומם של תשלומי המזונות לילדים.

 

באילו מצבים תביעת הגדלת מזונות ילדים עשויה להתקבל?

פסקי הדין שהתקבלו במהלך השנים האחרונות, בתביעות שנסובו סביב בקשה להגדלת דמי מזונות ילדים, מעידים על כך שקיימת מגמה הולכת וגוברת בבתי המשפט לענייני משפחה, להכיר בצורך בגמישות בעניין הגדלת שיעור דמי מזונות ילדים. גמישות זו מגיעה על רקע ההבנה שבהחלט אפשרי כי שינויים כלשהם אשר חלים באורח חייה של אם משמורנית והילדים שתחת חזקתה, יהפכו את סכום תשלומי המזונות שנפסקו לטובת ילדיה במקור, לתשלום שאינו נותן מענה מספק לצרכים הבסיסיים של המשפחה.

כפי שהוסבר מוקדם יותר, תביעה להגדלת סכומם של מזונות ילדים, עשויה להיחשב דרישה לגיטימית בפן המשפטי, לאור העובדה שבית הדין לענייני משפחה שואף לפעול תמיד על פי עקרונות המוסר והצדק. לפיכך ברור כי היעדר גמישות בנושא קציבת מזונות ילדים, בהינתן שינויים החלים בחיי ההורה היחידני וילדיו, עשויה להיות בלתי הוגנת ולפגוע באופן גורף ברמת החיים שלהם.

 

קריטריונים שנבחנים בבית המשפט בתביעת הגדלת מזונות ילדים

בבואו של בית הדין לענייני משפחה להכריע בתביעת הגדלת מזונות ילדים עבור ילדים קטינים, נבדקים מספר קריטריונים עיקריים, וביניהם:

  • גיל הילדים אשר לטובתם הוגשה תביעת הגדלת מזונות ילדים
  • גובה הכנסותיו של כל אחד מן ההורים הגרושים
  • צרכי הילדים שעבורם משולמים מזונות ילדים
  • צרכי מיוחדים של הילדים שעבורם משולמים מזונות ילדים, אם יש כאלו

 

בהתאם לכל המידע שהובא בפני בית הדין, הוא קובע אם סכום המזונות ילדים שנקבע בתחילה, הוא עדיין הוגן בהתחשב בשינויים שחלו בנסיבות חייהם בעת הגשתה של התביעה. ככל שעולה שהותרת דמי המזונות על כנם עלולה לגרום עוול לילדים, בית הדין המטפל עשוי לדרוש את הגדלתם.

 

האופן בו ההחלטה על משמורת משותפת עשויה להשפיע על נושא מזונות ילדים

כאשר קיים בין ההורים הסדר אחריות הורית משותפת, קרי – משמורת משותפת, זה עשוי להשפיע באופן מהותי גם על חובת תשלום מזונות ילדים. באם הילדים נמצאים באחריות האם במסגרת משמורת יחידנית, אבי הילדים ידרש לפי החוק לשלם עבורם מזונות ילדים שיועברו לאימם.

הסכום של דמי המזונות לילדים יקבע בבית הדין לענייני משפחה במהלך תביעת הגירושים. אולם אם ניתנה משמורת משותפת לאם ולאב, וכפועל יוצא שלה -הילדים מחלקים את זמנם שווה בשווה בין שני ההורים, לא תהיה חשיבות אמיתית לתשלום מזונות ילדים מצד האב. זאת היות וממילא שני ההורים נושאים במצב כזה בנטל גידול הילדים במידה שווה או דומה, בפן הכלכלי.

לפיכך, במרבית המקרים כאשר נקבעת משמורת משותפת, סכומם של מזונות הילדים שהאב משלם לאם עבור ילדיו הקטינים, יהיה נמוך יותר או יבוטל לחלוטין, ככל שלא נתגלה פער מהותי בין רמת ההכנסה של האב לרמת ההכנסות של האם.

 

מדוע רצוי להסתייע בשירותיו של עורך דין גירושין בנושא של מזונות ילדים?

אם ברצונכם לשכנע את בית המשפט שתביעת מזונות שהגשתם לטיפולו אכן מצדיקה פסיקה לטובתכם, מומלץ ביותר לפנות לקבלת סיוע משפטי מקצועי של עורך דין גירושין. הסיבה שבגינה כדאי להסתייע בעורך דין גירושין היא שלעורך דין מסוג זה ישנה התמחות ספציפית בתביעות מזונות וענייני משמורת בתיקי גירושין. בהתאם לזאת, יהיו לו הכלים והידע לסייע לכם למצות את הזכויות שלכם מול בני זוגכם ומול מערכת המשפט.

 

התוכן באתר זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ומומלץ שלא להסתמך עליו בשום אופן. המידע המוצג במסגרת מאמר זה מובא לידע כללי בלבד ואינו מהווה בשום צורה תחליף לקבלת סיוע משפטי אישי מטעם עורך דין המתמחה בדיני משפחה. במידה ונדרש ייעוץ משפטי בנושא גירושין או סכסוכים משפחתיים, יש לפנות בהקדם האפשרי לליווי וייצוג של עורך דין בעל התמחות בדיני משפחה.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

עורך הדין שישמור לכם על הירושה

ירושה זה כל הרכוש והנכסים שאדם משאיר אחריו כשהוא הולך לעולמו. זה יכול להיות כסף, בתים, מכוניות, תכשיטים, ואפילו חפצים בעלי ערך רגשי. ולמה צריך