מזונות אישה

במצבים שבהם הליכי הגירושין מתארכים, הבעל מחויב לשלם לאשתו שלה טרם העניק גט, מזונות אישה. זאת בנוסף לדמי המזונות אותם הוא משלם לה עבור גידול ילדיו, במידה והאישה במעמד של אם משמורנית. מזונות אישה, נועדו לסייע לאישה להתמיד ברמת המחיה בה הורגלה בעת נישואיה, וזאת עד שהליך הגירושין יבוא על סיומו.

כאשר יתקבל גט מהבעל, הוא לא ידרש לשלם עוד מזונות אישה. יחד עם זאת, כאשר האישה היא זו שמסרבת להעניק גט לבעלה, היא עשויה לגלות שזכאותה למזונות אישה כחוק, נשללה ממנה בידי בית המשפט. מאידך, כאשר הבעל הוא זה שמסרב לתת גט לאשתו, הוא יחויב לשלם לה מזונות אישה כל עוד הגירושין לא הוסדרו באופן רשמי.

על הרציונל מאחורי חובת תשלום מזונות אישה, מה שמזונות אישה כוללים והמקרים בהם ניתן פטור מתשלום מזונות אישה, נדון בהרחבה במסגרת הסקירה הבאה.

מהם דמי מזונות?

בהליכי הגירושין במדינת ישראל, נקבע שיעור תשלומי המזונות שבהם בעל חייב בתשלום עם גירושיו מאשתו. במרבית המקרים, דמי מזונות משולמים על ידי הגבר עבור ילדיו מאשתו. עם זאת, בנסיבות מסוימות, הערכאה המשפטית המטפלת בתביעת הגירושין, עשויה לפסוק גם תשלומים של מזונות אישה, עליהם נסביר בפרוטרוט בשורות הבאות.

 

מהם מזונות אישה ולמה הם נועדו?

מזונות אישה הינם תשלומים קבועים שבעל נדרש להעביר לאשתו כל חודש, החל מתחילתו של  הליך הגירושים, ועד שיעניק לה גט באופן רשמי. מזונות אישה, כאמור נועדו לאפשר לאישה לשמור על רמת החיים שבה הורגלה בזמן נישואיה, עד שהליך הגירושין יסתיים רשמית.

למעשה, הגבר חייב בתשלום מזונות אישה לזוגתו היות וכל עוד לא נתן לה גט, היא והוא עדיין נחשבים נשואים בעיני החוק. במסגרת מעמד זה, מחויב הבעל בכלכלתה של אשתו על פי דין, כפי שנסביר בשורות הבאות.

לפיכך, גברים סרבני גט מחויבים בדרך כלל בהוראת בית משפט לשלם לבנות זוגם תשלומי מזונות אישה, עד שיפסיקו לעכב את מתן הגט. עם זאת, מרגע מתן הגט, הגבר יהיה רשאי להפסיק ולשלם מזונות אישה באופן גורף.

 

על הזכאות למזונות אישה על פי הדין העברי

בסעיף 2 לחוק המזונות או בשמו הנוסף – החוק לתיקון דיני משפחה, נקבע:
"אדם חייב במזונות בן זוגו על פי הוראות הדין האישי החל עליו, והוראות חוק זה לא יחולו על מזונות אלו".

פירוש חקיקה זו הינו שבנישואין המתקיימים בין יהודים, הדין העברי הוא הדין האישי החל עליהם בעת הטיפול בתביעת מזונות בבתי המשפט בישראל. בהקשר זה ראוי להבין שהדין העברי מחייב את הגבר בתשלום מזונות אישה כל עוד הוא וזוגתו נשואים זה לזו (מלבד מצבים  של קציבת מזונות אישה אחרי הגירושין כפי שנפרט בהמשך המאמר), בעוד שלמעט מקרים יוצאי דופן, חובת תשלום המזונות לא תחול על אישה כלפי בעלה.

כלומר, הגבר והאישה יחשבו נשואים מבחינת החוק כל עוד לא התקבל גט ולכן הגבר ידרש לדאוג לפרנסתה של זוגתו באמצעות מזונות אישה לאורך כל הליך הגירושין.

מזונות אישה
מזונות אישה

מזונות אישה – מה הם כוללים וכיצד נקבע גובה התשלום?

מזונות אישה צריכים לכסות את כל צרכי המחיה של האישה בזמן הליך הגירושין, ובכללם מזון, הלבשה, מוצרי פארם, דמי שכירות, עלות נסיעות, הוצאות אחזקת הבית, עובדי משק בית, אחזקת כלי רכב, תרופות ושאר הוצאות בריאותיות וכן הלאה.

בסיכומו של דבר, מזונות אישה אמורים לכסות את הוצאות המחיה של האישה כך שתוכל לשמור על רמת החיים שבה הורגלה בידי בעלה ולא למטה מכך. פירוש הדבר בפועל הוא שהאישה תהא זכאית לתשלום מזונות אישה אשר הולם את עושרו של בן זוגה.

גובה התשלום של מזונות אישה אותם ידרש הבעל לשלם, נקבע בהתאם להכנסה הפוטנציאלית של הבעל, ולא בהכרח לפי הכנסותיו בפועל. הדבר כולל התייחסות גם להכנסות מרכוש ונכסים, במידה וישנן כאלו.

 

האם חובת תשלום מזונות אישה חלה גם במקרה של נישואין אזרחיים או ידועים בציבור?

במדינת ישראל של היום, כשזוג מחליט להינשא במסגרת נישואין אזרחיים מחוץ לגבולות המדינה, בני הזוג למעשה עורכים חוזה שמחייב אותם לחיות ביחד כזוג נשוי לכל דבר ועניין. הסכם זה מייצר  מחויבות משפטית הדדית של בני הזוג בכפוף לדיני החוזים בישראל, וכך הם מטופלים גם ברמה המשפטית.

במסגרת פסקי הלכה תקדימיים שנתקבלו בבית המשפט העליון, נקבע שחובת תשלום מזונות אישה תחול על בעלה גם במצב בו בני הזוג נישאו זה לזו במסגרת נישואין אזרחיים. הלכה פסוקה זו הינה ברת תוקף גם במקרה של זוגות במעמד ידועים בציבור.

 

באילו מקרים הבעל עשוי להיות פטור מתשלום מזונות אישה?

כאשר אישה עוזבת את הבית בו היא מתגוררת במשותף עם בעלה, ביוזמתה וללא מתן הצדקה לכך, זכאותה לתשלום מזונות אישה עלולה להישלל ממנה על פי חוק. גם אישה שקיימות ראיות לכך שבגדה בבעלה, לא ישולמו לה דמי מזונות אישה על פי המשפט העברי. הדבר תקף גם לאישה שסירבה לקיים יחסי מין עם בעלה. בנוסף, דין תורה קובע שאישה שהדירה את בעלה ביודעין מקיום חוקי הדת, לא תהא זכאית גם היא לתשלומי מזונות אישה.

 

מדוע כדאי לפנות להתייעצות עם עורך דין גירושין בנושא של  מזונות אישה?

כדי שניתן יהיה להוכיח לבית המשפט שתביעת מזונות שהוגשה לו היא אכן מוצדקת, רצוי מאוד להסתייע בשירותיו הטובים של עורך דין גירושין עם התמחות בתביעות מזונות. לעורך דין אשר מתמחה בנושא אכיפת חובת תשלומי מזונות לסוגיהם, ישנם הכלים לסייע לאישה למצות את זכויותיה מול בעלה ומול המערכת המשפטית בהליך הגירושין. מנגד, עורך דין גירושין מיומן, ידע לעזור גם לגברים שנדרשים לשלם מזונות אישה במקרים שהחוק אינו מצדיק זאת.

 

כך עורך דין יסייע לך למצות את זכויותיך בנושא המזונות בגירושין

עורך דין גירושין אשר מתמחה בתחום של דיני משפחה, הוא כאמור הישות המקצועית עימה תוכלו לפעול כאשר מתגלעת מחלוקת סביב נושא המזונות בהליך הגירושין. עורך דין המתמחה בניהול תביעות מזונות, יוכל לייעץ לכם לגבי אסטרטגיית הפעולה המתאימה לנסיבותיו של תיק הגירושין שלכם, ולהמליץ על דרכים יעילות בהן תוכלו למצות את זכויותיכם בתביעת הגירושין.

כמובן, במידה והדבר מתאפשר, עורך דין גירושין מנוסה ידע גם כיצד לגשר בינכם לבין בני זוגכם, כדי להגיע להסכמות הדדיות ולפשרות במקום שהדבר מתאפשר. באופן זה ניתן לקצר באופן ניכר את הליך הגירושין לשביעות רצונם של כל המעורבים.

למותר לציין כי ככל שהצדדים מצליחים להגיע בשלב מוקדם יותר להסכמה ביניהם בנושאים הכרוכים בתביעת הגירושין, כך ניתן לחסוך משניהם הוצאות מיותרות ועוגמת נפש, שבה שותפים גם הילדים.

 

התוכן באתר זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ומומלץ שלא להסתמך עליו בשום אופן. המידע המוצג במסגרת מאמר זה מובא לידע כללי בלבד ואינו מהווה בשום צורה תחליף לקבלת סיוע משפטי אישי מטעם עורך דין המתמחה בדיני משפחה. במידה ונדרש ייעוץ משפטי בנושא גירושין או סכסוכים משפחתיים, יש לפנות בהקדם האפשרי לליווי וייצוג של עורך דין בעל התמחות בדיני משפחה.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא