מה חשוב לדעת בעת עריכת הסכם ממון

הסכם ממון הפך בשנים האחרונות לכלי נפוץ ושכיח בעבור רבים אשר מעוניינים לעגן ולהבטיח את האופן בו הם מעוניינים לחלק את ממונם לשעת צורך. זאת מכיוון שהסכם ממון מאפשר הכנסת גוון אישי וייחודי אשר לוקח בחשבון את מאפייניו ונסיבותיו של הזוג, אשר האחרון יכול לאשר ולבחון בטרם נחתם ההסכם, כאלטרנטיבה לאשר מציע החוק – הפרדה גסה ושווה לחלוטין.

לנוכח זאת, כמו גם לנוכח עלייה במקרי הגירושים אשר עימה במקשה אחת ניתן לחזות בעלייה ביישומם בפועל של הסכמי ממון, במאמר הקרוב נרחיב ונסקור אודות הפרטים החשובים שיש לדעת טרם כריתת הסכם ממון, כיוון שמן הרגע שזה נחתם, קשה מאוד עד בלתי אפשרי לשנותו.

מהו הסכם ממון?

הסכם ממון מקבל מעמד אשר מזכיר במידה מסוימת פוליסת ביטוח, זאת כאשר כל עוד לא עלה הצורך הממשי להיעזר בהסכם על פרטיו השונים, אזי שהוא לא יתעלה על חתיכת הנייר שעליה נחתם.

לעומת זאת, הסכם ממון מאפשר כיום לבני זוג לממש את זכותם לבחירה חופשית, בעודם בוחרים בעצמם ולנוכח הסתכלותם האישית, את האופן בו הם מעוניינים לחלוק את רכושם לנוכח פקיעת הקשר העתידית אשר עלולה להיות תאורטית לחלוטין, כאשר בישראל בפרט ובעולם המערבי בכלל, נדמה כי מדובר בצורך אשר נהפך לשכיח יותר ככל שהזמן חולף.

כמו כן, הסכם ממון הוא למעשה חוזה משפטי אשר חתומים עליו 2 בני הזוג, במסגרתו מתייחס הזוג לרכוש אשר קיים להם בטרם הכירו, רכוש אשר נצבר בעודם יחדיו או שעתיד להיצבר על ידם, כמו גם לבסוף האופן בו הם מעוניינים לחלק את אשר יהיה בידם בעת היפרדות עתידית.

זאת ועוד, כי חשוב לציין שהסכמי ממון נתפרים למידותיו של הזוג אשר בוחר בהם, כאשר לאור זאת הם לובשים צורות וסוגים שונים, כמו גם מכילים מנגנונים שונים בתוכם.

 

מנגנונים במסגרת הסכם ממון

בהמשך לכך, חשוב לציין בעניינו של הסכם ממון כי מבין המנגנונים השונים אשר ניתן לנסוך לתוכו, ניתן לכרוך סימנים ותקנות אשר לאור קיומן או היעדרן אופן חלוקת הממון משתנה במידה רבה. כלומר, בני זוג יכולים להחליט כי לאור קיומן בעבר או מתוקף הרצון למנוען בעתיד, כאשר מי מבינם יבצע מעשה בגידה, זכויותיו ברכוש המשותף יקטנו ויעברו לצד הנבגד כחלק מפיצוי.

זאת ועוד, כי מנגנון נוסף אשר קיים לזוג שמבקש לכרות הסכם ממון, הוא התניית השימוש בהסכם ממון לנוכח זמן, כאשר ככל שהזמן חולף אזי שזכויות הזוג מתכנסות לכיוון איזון משאבים, כפי שיש לעשות על פי הוראת החוק בהיעדרו של הסכם ממון.

מה חשוב לדעת בעת עריכת הסכם ממון
מה חשוב לדעת בעת עריכת הסכם ממון

החשיבות בדיוק באופן שאינו משמע ל- 2 פנים

זאת ועוד, כי דבר נוסף אשר חשוב לקחת בחשבון בעת כריתתו של הסכם קרדינלי כדוגמת הסכם ממון, הוא הצורך לדייק ולהבהיר באופן שאינו משתמע ל- 2 פנים את כוונת בני הזוג במהלכו. רוצה לומר, הסכם ממון אמור להיות ברור וחד משמעי, במיוחד כאשר נכרת הסכם ממון מקפח, כלומר כזה אשר בצורה גסה או בוטה יחסית מתרחק מעיקרון איזון המשאבים, באופן אשר מעניק לצד אחד זכויות רכוש יתרות ומשמעותיות על פני זכויותיו של הצד האחר.

לכן, בעת עריכתו של ההסכם חשוב כי בני הזוג יקפידו להבהיר את כוונותיהם, כמו גם יחדדו את כוונתם ורצונם המשותף לקיים את ההסכם והשלכותיו השונות. כלומר, יבהירו במהלכו כי הם מודעים לעצם החלוקה החדשה שההסכם יוצר, כמו גם כי זו בבת עינם ונעשתה מרצונם החופשי.

 

החשיבות שבהיעזרות בגורם מקצועי

בנוסף לכך, לאור היותם של הסכמי ממון שונים ומגוונים, בהתאם לנסיבות חייו של הזוג אשר כורת אותם, כאשר נסיבות אלו משתנות בהתאם לזהות הזוג (נשוי או ידוע בציבור או מתכוון להתחתן בקרוב). לעומת זאת, המשותף לכלל הזוגות הוא הצורך להיעזר בדמות משפטית מקצועית כדוגמת עורך דין במהלך ניסוחו.

הסיבה לכך היא שהסכם ממון מקבל מעמד רם ויצוק בעת כריתתו, כאשר ישנם כאלו שאף מגדילים לעשות בעודם מאשרים אותו תחת בית המשפט לענייני משפחה כאשר האחרון מאשררו כפסק דין חלוט.

המשמעות של זו היא שהיכולת והאפשרות לערוך או לשנות הסכם שכזה לאחר ונחתם קטנה וצונחת משמעותית, כאשר אילו הסכם שכזה לא ינוסח על ידי עורך דין אשר בקיא ומודע לחידודי הערכאה המשפטית כמו גם לקשיים אשר עלולים לצוץ בפני הזוג, ייתכן ושכרו של הזוג יצא בהפסדו, כאשר הם כורתים הסכם שלא מקדם את רצונם, ומעגן אותם להתחייבויות אשר לא היו חלק מכוונת המשורר.

לפיכך, הסכם ממון מומלץ במידה רבה לכרות באמצעות סיועו של עורך דין שמוודא כי כלל ההליך מתרחש על הצד הטוב ביותר, כזה אשר מגלם את כוונתם של בני הזוג כמשמעה.

 

הסכם ממון – לא רק עבור ממון

בנוסף לכך, רבים בציבור אינם מודעים לעובדה כי הסכם ממון אמנם מעיד בשמו על עיסוקו בממון הזוג, אך הוא למעשה הסכם גירושים לשעת צורך, וככזה ניתן לכרוך בו את כלל העניינים אשר חשוב לזוג לכרוך בטרם עת.

כלומר, במסגרת הסכם ממון יכול הזוג להחליט כי כל נושא או סלע מחלוקת אשר חשוב לו ליישב על פני מי מנוחות, יעוגן בהסכם. דוגמאות לנושאים שכאלו ניתן לראות כאשר הסכמי ממון מכילים סעיפים אודות חינוך הילדים, משמורת ילדים, דמי מזונות בעבור האישה ו/או ילדיהם וכן הלאה.

היתרון הרב שנובע מהתייחסות לעניינים אלו כבר בעוד הזוג בחיתוליו או רחוק מהצורך ליישמן, הוא שכעת הם נוהגים להתבונן בעין שדנה לכף זכות את הצד הנגדי, ונטולת יצרים אשר עלולים לקום לאחר שנות נישואין שהסתיימו בגירושים.

 

הסכם ממון הוא ההפך מהצהרת אי אמון

זאת ועוד, כי לעתים זוגות רבים נמנעים או נזהרים בעת ביצועו של הסכם ממון מתוך חשש ששמא ניסוחו מהווה עדות או נטיית ליבם של מי מבינם כי הקשר אינו עומד להאריך ימים וכתוצאה מכך ראוי להיערך לסיומו בהקדם.

לכן, חשוב להבהיר כי ההפך הוא הנכון, שכן הסכם ממון מאפשר בדומה לכל שותפות עסקית אחרת שקיימת לנו בחיינו, להגדיר ולהבהיר כאשר הכל ידוע והרשות נתונה, מה שייך למי, כמו גם כיצד הזוג רואה את האופן הנכון לסיים את ההתקשרות הזו בעת הצורך – בכבוד ובהסכמה.

כלומר, כפי שבעודכם מתעתדים לפתוח פרק חשוב ומשמעותי במסגרת עבודתכם לא הייתם מוותרים על חוזה או מסמך עמדות אשר מגבש את ההסכמות ביניכם, מדוע שפרק דרמטי כדוגמת נישואים וחיי זוגיות לא יזכה לאותו מעמד מכובד?

בנוסף לכך, הזוג יכול לכרוך בהסכם באמצעות אותם מנגנונים אמצעים שלאורם משקלו של הסכם הממון יפחת לאורך השנים, כאשר הזוג יידע ויתוודע ליכולתו לחיות יחדיו ולקיים משק בית כראוי.

 

הסכם ממון הוא חוזה שקשה עד בלתי אפשרי לבטל

יתרה מכך, ראוי להבהיר בטרם נכרת הסכם וחוזה שכזה, כי הסכם ממון הוא לא הסכם שקל לבטל או להתנער ממנו, לאור העובדה כי במהלך כריתתו מוודאת ההבנה של הצדדים החתומים עליו מצד גורם משפטי, כמו גם כי לעתים מתלווה לו מעמד של פסק דין חלוט.

לנוכח זאת, אדם אשר חתם על הסכם ממון ימצא זאת קשה עד בלתי אפשרי לערוך אותו שלב אוחר ללא הסכמת בן/ת זוגו, כאשר ההסכם מקבל מעמד של עובדה קיימת אשר לאורה יש להתנהל.

 

לסיכום – הסכם ממון כהזדמנות גדולה שיש לבחון בקפידה

כפי שניתן ללמוד מן האמור לעיל, הסכם ממון טומן בחובו הזדמנות גדולה עבור בני הזוג שעורכים אותו, כיוון שבאמצעותו מתאפשר ל- 2 הצדדים להבהיר ולבצע תיאום ציפיות מסוים אודות האופן בו הם מעוניינים לחלק את רכושם או להסדירו מבעוד מועד.

עם זאת, לנוכח תוקפו המחייב של ההסכם, כמו גם כי המסע לביטולו מורכב ולעתים רבות אינו נושא פרי, ראוי להקדיש להסכם כזה מחשבה יתרה בטרם תשליכו את יהבכם לעבר מסמך עמדות שנעשה בחיפזון ואינו מרצה אתכם.

כמו כן, הדרך להשגתו של הסכם ממון אשר מגלם את רצונם של בני הזוג, עוברת בסיוע משפטי מטעם גורם מקצועי אשר בקיא ברזי המקצוע ובנקודות הכשל הפוטנציאליות אשר קיימות להסכם ממון ולאופן אשר בו הוא נבחן על ידי הערכאות המשפטיות השונות.

 

אחרית דבר

לפיכך, בין אם הנכם מתכוונים להתחתן בקרוב או במהלך נישואים מתמשכים, כמו גם אילו הנכם ידועים בציבור אשר מפאת היעדר יכולת או רצון להינשא במסגרת הרבנות מקיימים אורח חיים שונה, הסכם ממון יכול במידה רבה להבטיח כי רכושכם יתחלק באופן שמרצה אתכם, כאשר הכל ידוע – והרשות נתונה.

אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי, אלא יש לראות בכתוב הסבר כללי בלבד ואין להסתמך ו/או לפעול בהתאם לאמור לעיל ללא ייעוץ משפטי.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא