חשיבותו של הסכם ממון

הסכם ממון הפך לנפוץ ופופולארי במיוחד בשנים האחרונות, לנוכח תמורות ושינויים חברתיים אשר חלו על החברה בישראל ועל העולם המערבי בפרט. שינויים אלו נוגעים מצד אחד לעלייה הדרמטית בשיעורי הגירושין, במקביל וביחד עם ההבנה כי זכויות הקניין של אדם הן פרטיות ועבורו בלבד, כאשר גם לנוכח נישואין ייתכן וירצה לשמור עליהן.

בנוסף לכך, עצם העיסוק בגירושים עבר גם הוא תהליך מסוים מטאבו ומנושא אשר רבים מתביישים בו, לרווח יותר וכתוצאה מכך גם כזה אשר נוח יותר העיסוק בו על כלל היבטיו, לכן כחלק מאותו עיסוק אשר נובע מכורח המציאות, במאמר הקרוב נרחיב אודות החשיבות של הסכם ממון, כמו גם האפשרויות השונות אשר הוא מציע למקיימים אותו.

מהו הסכם ממון

הסכם ממון הוא חוזה משפטי אשר נכרת בין 2 בני זוג בשלבים שונים במערכת היחסים שלהם, אשר מעגן ומסדיר את האופן בו אותו זוג מעדיף ושואף להתגרש במידת הצורך. כלומר, הסכמי ממון הם למעשה ניסוח בטרם מתבצעים הגירושים כיצד הזוג יחלק את ממונו המשותף, כמו גם מה היא ההגדרה לממון משותף בשעת הצורך להתגרש.

הסיבה לצורך בהסכם ממון הוא לנוכח חוסר שביעות רצון של חלקים גדולים בציבור אשר השקפתם לא עולה בקנה אחד עם המונהג במדינת ישראל לנוכח היעדרו, כאשר מיושם עיקרון איזון המשאבים לנוכח כוונת השיתוף, אשר מן הרגע שבני הזוג הפכו לנשואים עלול לגרום לאובדן זכויות קניין של מי מהם בהיקפים נרחבים.

בנוסף לכך, הסכם ממון מאפשר לזוגות לעצב ולשים מנגנונים מיוחדים בדרך בה הם מעדיפים לחלק את ממונם, כאשר לאור קיומם או היעדרם של תנאים מסוימים משתנה בהתאם הזכויות השונות שעומדות לטובת כל אחד מבני הזוג.

 

עיקרון איזון המשאבים אל מול כוונת השיתוף

בהמשך לכך, עיקרון איזון המשאבים, שהינו ברירת המחדל מטעם מערכת המשפט בהיעדרו של הסכם ממון, גורס כי כאשר זוג הגיע לכדי גירושין, כל הרכוש אשר צברו יחדיו (פרט לירושה ומתנה) עתיד להתחלק ביניהם באופן שוויוני ומלא.

זאת ועוד, כי העיקרון קובע גם כי בעבור נכסים ורכוש אשר היה קיים למי מבין בני הזוג עוד בטרם זה נישא, קיימת חובת איזון המשאבים, אילו בעבור אותם נכסים התקיימה כוונת השיתוף. כוונה זו מתייחסת לרכוש ונכסים אשר הזוג עשה בהם שימוש משותף, כלומר כזה אשר אינו מעיד על בעלות חלקית של מי מהם אודותיו.

דוגמה לכך ניתן למנות כאשר אחד מבני הזוג מתחתן כאשר בידו כבר נכס כדוגמת דירה, כאשר אילו הזוג יתגורר באותה דירה, אזי שבעת הגירושים יוכל לטעון הצד שהדירה לא הייתה שלו כי הייתה כוונת שיתוף מלאה אודות הדירה, כאשר לנוכח עיקרון איזון המשאבים יש להעניק לכל אחד מן הצדדים זכויות שוות אודותיה.

חשיבותו של הסכם ממון
חשיבותו של הסכם ממון

תנאים ייחודיים בעבור הסכם ממון

בנוסף לכך, לעתים הסכם ממון נכרת בשלב אוחר של מערכת היחסים, קרי שהזוג כבר עודנו נשוי, כאשר ההסכם נכרת לנוכח אירוע מיוחד אשר מצריך את היערכותו של הזוג לקראת מצב אפשרי של גירושין. לכן, במסגרת הסכם הממון ניתן לקבוע תנאים ייחודים, אשר לנוכח קיומם ישתנה האופן בו הממון יתחלק בין 2 הזוג.

 

תנאים הנוגעים לבגידה

כלומר, אילו זוג אשר הגיע להחלטה כי הוא שוקל להתגרש בשל בגידתו של מי מהם במשנהו, יחליט לכרות הסכם ממון כיוון שהצד הנבגד שקל או עודנו שוקל להתגרש, יכול אותו צד גם להכליל במסגרת ההסכם סעיף אשר קובע כי אילו תתקיים בגידה מצד אחד מן הצדדים בעתיד, הדבר ילווה בהקטנת זכויותיו בעבור ממונם המשותף או באופן אשר יוסכם על שניהם.

 

תנאים הנוגעים לזמן

זאת ועוד, כי לעתים קיים חשש מצד הזוגות כי הסכם הממון למעשה מהווה מעין נבואה שמגשימה את עצמה שכן בעת כריתתו מתקרב הסיכוי למימושו וחיזוק מעמד הגירושים כאפשרות ברת קיימא לנוכח קשיים עתידיים. מנגד, ניתן לכלול בהסכם מנגנונים אשר קצובים בזמן, כלומר מועד תאריך תפוגה אשר לאחריו ההסכם אינו אלא פיסת נייר חסרת משמעות.

רוצה לומר, זוגות יכולים לקבוע כי ההסכם עומד בעינו למשך פרק זמן מסוים אשר לאחריו, כאשר הזוג הוכיח את יכולתו לעמוד ולתפקד כזוג מן המניין, קטן הצורך בהסכם ממון בעניינם, כאשר המשמעות של כך היא ביטולו או צמצומו לכיוון עיקרון איזון המשאבים וכל הנלווה לו.

 

חשיבותו של הסכם ממון כהסכם שותפות בריא

בנוסף לכך, חשיבותו הרבה של הסכם ממון נובעת מן הצורך לבצע תיאום ציפיות ותיאום עמדות בין בני הזוג בשלב מוקדם ככל הניתן, בכדי למנוע מצב עתידי בו מתברר כי לאחר כל הזמן אשר הזוג בילה במחצית השני, הם רואים דברים קרדינליים כאלו בעין שונה בתכלית.

כלומר, כפי שבחיי העבודה המקצועיים שלנו לא היינו מאפשרים לעניין אשר נוגע לכמות כה גדולה של ממון, אשר עלול להאמיר לכדי 50% מן הממון הקיים לנו עלי אדמות, לעבור מבלי לעגן זאת ולהסדיר זאת למען הכל ידוע והרשות נתונה, אזי שהדבר נכון גם בעבור מערכת יחסים, כאשר הסכם ממון יכול להסיר את העיסוק בסוגיה זו, כיוון שהיא הוסדרה בטרם עת.

 

הסכם ממון – כמזרז הליך גירושים בעת הצורך

בנוסף לכך, זכות נוספת אשר חשובה ומתאפשרת לאלו אשר בוחרים לכונן הסכם ממון במסגרת יחסיהם האישיים, היא יכולתו להפחית מחלוקות ולהנמיך להבות לנוכח התרחשותם של גירושים. זאת כאשר אין חולק על העובדה כי גירושים הפכו בשנים האחרונות לשכיחים יותר ויותר, כאשר אלמלא יהיה הסכם ממון חלק מהם, הם עלולים לזלוג לכדי קרבות רכוש מכוערים ויצריים, בין מי שעד לא מזמן חלקו משק בית ומשפחה.

לפיכך, בעת חתימתו הראשונית של הסכם ממון, כאשר זה נעשה באמצעות אנשי מקצוע ומחשבת תחילה, מתאפשר לזוג למנוע מהם ומן התא המשפחתי שלהם מריבות ומחלוקות רבות אודות רכוש, שכן ההסכם כבר מסדיר וטומן בחובו את כלל ההיבטים הכלכליים אשר נלווים לגירושים, כמו גם כיוון שניתן לכרוך בו הבנות נוספות כדוגמת הסדרי ראייה, מזונות, והאופן בו הזוג מעוניין לחנך את ילדיהם.

 

הסכם ממון ככלי נגד סרבנות גט

בהיבט אחר, תופעה אשר לנוכח העלייה במקרי הגירושים נהפכה לשכיחה יותר גם כן, היא תופעת סרבנות הגט אשר במרכזה קיים סירובו של אחד מבני הזוג לאפשר לשני להתגרש ממנו כדין ולפצוח בדרך חדשה וחיים חדשים.

לכן, ראוי לציין כי סרבנות הגט אינה מנת חלקו של מגזר מסוים, ועלולה להתגלם ולהופיע בכל מקום במארג החברתי, כאשר על אף היד הקשה שהממסד והערכאות המשפטיות נוהגות כנגד תופעה שכזו, מדובר בעניין אשר ניתן לכרוך גם בהסכם הממון.

כלומר, אילו במסגרת הסכם הממון יוכנס סעיף אשר נוגע לגבי אשר יש לעשות בהינתן סרבנות גט מצד מי מבין הצדדים, אילו אחד מבני הזוג יחליט ביום מן הימים לעגון את מקבילו, יוכל הצד העגון לקבל פיצויים והגדלת זכויות בקניין ובממון של הזוג, כאשר די בעובדה זו כשלעצמה בכדי להפחית את הסיכוי להתרחשותה של התופעה.

 

קושי משפטי רב בביטולו של הסכם ממון

זאת ועוד, כי ראוי לציין שלבטל הסכם ממון היא משימה משפטית מורכבת וקשה, כזו אשר מצריכה מן התובע להוכיח ליקויים ופגמים מהותיים בהסכם עצמו, כלומר כאלו אשר מטילים ספק האם הוא נעשה ונכרת כחוזה תקין.

לפיכך, לאור העובדה כי במסגרת אישורו של הסכם כזה מוודא הגורם המשפטי את רצונם החופשי והבנתם של הגורמים החתומים עליו אודות אשר הם מתכוונים לחתום, מן הרגע שנחתם ואושר הסכם ממון הוא מהווה כמעט כעובדה גמורה, כמו גם כזו אשר לעתים מתלווה לה התואר פסק דין חלוט.

לכן, חשוב לציין כי מן הרגע שהסכם ממון נחתם כהלכה וכדין, היכולת לבטלו נמוכה עד לא קיימת, כצעד אשר מעניק מידת וודאות וביטחון לגורמים אשר ערכו אותו.

 

לסיכום – הסכם ממון חשוב בעבור כלל האוכלוסייה השונה

כפי שניתן להבחין מן הכתוב לעיל, הסכם ממון מהווה כלי ייחודי בעבור כל מי שמעוניין לנסח בעצמו מערכת חלוקת ממון שונה וייחודית מאשר מונהג במסגרת החוק היבש, כאשר הזוג עצמו לאור הנסיבות האישיות שלו, כדוגמת כושר ההכנסה, נכסים שבידי המשפחה, קיומם של ילדים וכן הלאה, בוחר כיצד לחלק את ממונו האישי.

לפיכך, מהווה הסכם ממון גילומה של בחירה אישית בעבור הזוג, כמו גם אמצעי לכרוך במסגרתו היבטים אשר עלולים לחמוק מעין המחוקק בעין הצורך, כפי שעלול לקרות לזוג שנפרד כתוצאה מבגידה, כאשר האחרונה לא זוכה לפיצוי או ענישה מטעם בית המשפט אשר דן בתיק גירוש שכולל כזו.

לכן, אילו חשוב לכם לעגן ולהסדיר את זכויות ממונכם בטרם עת, רצוי ומומלץ לעשות זאת באמצעות סיוע משפטי וליווי מצד עורך דין אשר מכיר ובקיא בהשלכות ובהיבטים השונים הכרוכים בכריתת הסכם שכזה, בכדי שכוונתכם הראשונית תגולם בו כהלכה, וכדי שההליך יעבור על הצד הטוב ביותר.

אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי, אלא יש לראות בכתוב הסבר כללי בלבד ואין להסתמך ו/או לפעול בהתאם לאמור לעיל ללא ייעוץ משפטי.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא