חלוקת מזונות וחישוב החלק של כל אחד מבני הזוג

כאשר אנשים מתייחסים למושג דמי מזונות, הם חושבים לרוב על כספים שמעביר אחד מבני הזוג שהתגרש לבן הזוג השני. אף שברור וידוע שמדובר בכספים המועברים בדרך כלל לטובת הילדים, רבים אינם מבינים את מהות העניין. כאשר מי שהכספים מועברים עבורו הם הילדים, גובה המזונות נקבע בהתייחס לתמורה שהילדים מקבלים – חינוך נאות, השכלה, חוגים ורמת חיים נאותה באופן כללי.

במאמר שלפניכם נדון בנושא חלוקת מזונות ילדים – קרי חלוקת הנטל הכספי הכרוך בגידול הילדים בין ההורים. מהם בעצם מזונות? מהם סוגי המזונות הקיימים ומה ההבדלים ביניהם? מהי חלוקת מזונות ואיך מחושבים התשלומים? באילו נקודות זמן אפשר לשנות את גובה תשלומי המזונות? מה תפקידו של עורך דין גירושין בקביעת המזונות? כדאי לקרוא – כל התשובות בהמשך המאמר.

דמי מזונות – מה זה בעצם?

כשבני זוג מחליטים להיפרד הם מפרקים למעשה מבנה שיש לו משמעויות פיננסיות ועסקיות רבות. המבנה הזה נבנה לאורך שנים, וכעת על בני הזוג שבנו אותו מוטלת החובה גם לפרק אותו. בהעדר הסכמה בין בני הזוג באשר לאופן חלוקת הרכוש, יתערבו השופטים בבית המשפט למשפחה או הדיינים בית הדין הרבני ויקבעו בעצמם את אופן החלוקה.

כאשר מדובר בילדים, אין אפשרות חוקית לחלק אותם – שזה אומר לפצל אותם בין ההורים. כיוון שכך, אחד ההורים יקבל את המשמורת על הילדים ואילו ההורה השני יעביר לו סכומי כסף כפי שקבע בית המשפט, במטרה לאפשר להורה המשמורן להתנהל בצורה נאותה ולספק את כל הצרכים של הילדים. סכומי הכסף האלה הם דמי המזונות שכולם מכירים.

 

מה המשמעות של המזונות

הסכומים שמעביר בן זוג אחד לבן או בת הזוג לצורך מזונות, מועברים לטובת הילדים. אף שרבים אינם מודעים לכך, במקביל לסכומי הכסף שמעביר בדרך כלל הגבר לצרכי מזונות, אמורה גם האישה לשאת בנטל ולהפריש חלק מההכנסה שלה לאותו צורך בדיוק. זוהי בעצם חלוקת מזונות.

לרוב, מי שנושא בעיקר הנטל הכספי הם הגברים. ואולם הדבר איננו מפחית את האחריות הפיננסית של הנשים לקיומם ולרווחתם של הילדים. בסיכומו של עניין, הכספים שמעביר הגבר ביחד עם הכספים שמפרישה האישה מההכנסה שלה, מהווים את הכספים אשר משמשים תשתית לטיפול נאות בילדים.

חלוקת מזונות וחישוב החלק של כל אחד מבני הזוג
חלוקת מזונות וחישוב החלק של כל אחד מבני הזוג

על סוגי המזונות הקיימים וההבדלים ביניהם

כאשר זוג מתגרש, יכול בית המשפט לפסוק שני סוגים עיקריים של מזונות – מזונות אישה ומזונות ילדים. להלן ההבדלים ביניהם:

  1. מזונות אישה: הסוג הראשון של מזונות הינו מזונות אישה. מדובר בתשלום שנועד לשמור על רמת החיים של האישה, כל עוד היא איננה מוגדרת גרושה על פי החוק ועל פי ההלכה. ברגע שניתן הגט והאישה חוזרת להיות חופשייה ומותרת לנישואין, היא גם עומדת ברשות עצמה ולפיכך מזונות אישה נשללים ממנה באופן אוטומטי. מזונות אישה יכולים להישלל ממנה גם בנסיבות אחרות. אם האישה נאפה, למשל, סביר להניח שהמזונות הללו ישללו ממנה. בנוסף, אישה שמעכבת את מתן הגט לבעלה עלולה למצוא שגם ממנה נשללו מזונות אישה.
  2. מזונות ילדים: הסוג השני של מזונות הוא מזונות הילדים. כאמור לעיל, הסכומים שמעביר במרבית המקרים הגבר לידי האישה לא נועדו לה כלל ועיקר. הם נועדו לרווחת הילדים, ובתנאי שהאישה תתרום גם היא את חלקה היחסי לטובת העניין.

 

אילו סוגי מזונות ילדים ישנם?

להלן ארבעת החלקים במזונות ילדים, לפי גיל הילדים:

  1. מזונות קטני קטנים: מדובר בדמי המזונות שמעביר הגבר לאישה, עבור הצרכים הבסיסיים של הילדים. המזונות הללו חלים אך ורק על האב ומשולמים כל עד שהילדים מגיעים לגיל שש שנים החובה חלה על האב ללא קשר להכנסות או ליכולות הכספיות שלו.
  2. מזונות קטנים ומזונות מדין צדקה – גיל 6 עד גיל 15:  הסוג הזה של מזונות משולם עד שהילדים מגיעים לגיל 15 שאז הם מסוגלים לכאורה לפרנס את עצמם. החלק הראשון משולם כל כולו על ידי האב, האחראי לכאורה לספק את הצרכים הבסיסיים של הילדים. החלק השני הוא מזונות מדין הצדקה, שבחלק הזה מתחלקים גם האב וגם האם. גובה התשלום למזונות מדין צדקה נקבע בהתאם להכנסה וליכולת של כל אחד מהצדדים. התשלומים הללו נועדו לממן את הצרכים של הילדים שהם מעבר לצרכים הבסיסיים.
  3. מזונות מדין צדקה בלבד – מגיל 15 עד גיל 18: בגילאים הללו, לכאורה האב איננו צריך לממן את הצרכים הבסיסיים של הילדים. זאת, משום שהם יכולים לעבוד ולהתפרנס. לפיכך בגילאים הללו נותנים אך ורק מזונות מדין הצדקה, שניתן לחלק אותם בין בני הזוג.
  4. מזונות חלקיים – מגיל 18 עד גיל 20 או 21: בגילאים אלו, האב חייב במזונות ילדיו רק בסכומים חלקיים ורק כל עוד הם נמצאים בשירות צבאי או לאומי.

 

חלוקת מזונות ואופן חישוב התשלום

כאמור, למעט מזונות קטני קטנים שבהם נושא האב לבדו, ובהמשך מזונות קטנים שגם בהם האב נושא לבדו, מזונות מדין הצדקה משולמים על ידי שני ההורים. ואולם גם החלק הזה לא מתחלק שווה בשווה ובית המשפט לוקח בחשבון את ההכנסה של שני הצדדים כמדד לחלוקת הנטל. גברים שהגרושות שלהם מרוויחות טוב, נהנים מהפחתה בתשלום המזונות.

אחרים מוצאים את עצמם שוב משלמים את דמי המזונות כמעט במלואם עד שהילדים מגיעים לגיל 18. החל מגיל 15, עם זאת, הילד לכאורה עומד ברשות עצמו ומזונות קטנים לא משולמים עוד. בגילאים הללו אפשר, בתזמון נכון, להגיש בקשה להפחתת מזונות. זאת, הן מפאת קשיים אובייקטיביים והן משום שלאב המשלם מזונות נולדו בינתיים עוד ילדים, מה שמהווה עילה להקטנת המזונות לילדים של הגרושה.

 

הסכם גירושין וקביעה מראש של מזונות

את הדיונים הכמעט אינסופיים והסיזיפיים בנושא תשלום מזונות ילדים אפשר לצמצם בקלות. זוגות אשר חתומים על הסכמי גירושין, בין אם לפני הנישואין ובין אם לאחריהם, יכולים לחסוך מעצמם את כל ההתדיינויות וכל התסבוכת המשפטית. במרבית המקרים, הסכמי גירושין מפרטים בצורה טובה למדיי את תשלומי המזונות ואת תנאי הגירושין.

כיוון שההסכמים נחתמים עוד בזמן שבני הזוג אינם מצויים בהכרח במצב של מאבק, ההסכמים שמתקבלים הם לרוב הגיוניים ונטולי העדפה לצד זה או אחר. הסכמים כאלה מקצרים את הדיון בבקשת הגירושין ומאפשרים לבני הזוג לסיים את התהליך במהירות וביעילות.

 

מה תפקידו של עורך דין גירושין לעניין חלוקת מזונות?

התפקיד של עורך דין המייצג את הגבר בנושא חלקת מזונות הוא להקטין ככל שניתן את הבסיס שממנו מחושבים סכומי המזונות שישולמו. בנוסף, עורך הדין מייצג את הגבר וטוען את הטענות שלו בזכות קביעה הגיונית ושוויונית יותר של סכום המזונות. כשמדובר במזונות קטני קטנים, האפשרות להקטין את התשלומים הן מוגבלות.

גם האפשרות להתחמק מהתשלומים הן מועטות, אם בכלל. אבל בהמשך, כשעוסקים במזונות מדין הצדקה, יש מקום לניהול משא ומתן, במטרה להפחית את התשלומים הללו ואיתם את המעמסה המוטלת על הגרוש.

 

התוכן באתר זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ומומלץ שלא להסתמך עליו בשום אופן. המידע המוצג במסגרת מאמר זה מובא לידע כללי בלבד ואינו מהווה בשום צורה תחליף לקבלת סיוע משפטי אישי מטעם עורך דין המתמחה בדיני משפחה. במידה ונדרש ייעוץ משפטי בנושא גירושין או סכסוכים משפחתיים, יש לפנות בהקדם האפשרי לליווי וייצוג של עורך דין בעל התמחות בדיני משפחה.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

עורך הדין שישמור לכם על הירושה

ירושה זה כל הרכוש והנכסים שאדם משאיר אחריו כשהוא הולך לעולמו. זה יכול להיות כסף, בתים, מכוניות, תכשיטים, ואפילו חפצים בעלי ערך רגשי. ולמה צריך