חיוב עזבון במזונות

סיום יחסים בין בני זוג מביא לא אחת ליצירת מצבים בעייתיים. בדרך כלל, המצבים הללו נוצרים כאשר יש עימות בין בני הזוג וכאשר אחד מהם מתנכר לבן הזוג השני או מנסה להימנע מקיום החובות שלו, הן כלפי בן או בת הזוג והן כלפי הילדים. במקרים כאלה עשוי להיווצר מצב שבו העזבון של בן הזוג, ובמקרים חריגים אפילו עזבון של הורה של בן הזוג, עשוי להיות מחויב בתשלומי המזונות שאותם לא שילם האב בחייו.

מהו בכלל עזבון ומה ההבדל בינו לבין ירושה? באילו מצבים יחוייב העזבון של בן זוג בתשלום המזונות לילדים? מתי יכול להיווצר מצב שבו אפילו העזבון של אבי הבעל יחוייב במזונות? איך יכול עורך דין גירושין לסייע בחיוב מזונות מהעזבון? בשורות הבאות נעסוק בהרחבה בסוגיה המעניינת הזאת.

על עזבון, ירושה ומה שביניהם

לפני שנצלול לתוך הסוגיה המעניינת המונחת כאן לפנינו, חשוב תחילה לדעת במה מדובר. הנושא שבו עוסק המאמר הוא קבלת דמי מזונות מהעזבון של בן זוג שהלך לעולמו, עבור הילדים ולעיתים אפילו עבור האישה אם לא ניתן לה גט. העזבון של אדם הוא למעשה כלל הנכסים שאותו אדם עזב לאחר מותו.

עם זאת, אם לאותו אדם היו גם התחייבויות כספיות שונות, הן אמורות להיות מכוסות גם כן מהעזבון שלו. למשל – איש עסקים שהלך לעולמו והותיר התחייבויות כספיות בגין סחורות שרכש או שירותים שקיבל עוד בחייו. ואולם בעניין זה עוד נרחיב בהמשך המאמר. ירושה, לעומת זאת, היא כלל הנכסים והכספים של אדם שהוא מעביר בירושה באמצעות צוואה או על פי חוק הירושה בלבד.

 

תביעות של בעלי זכויות מהעזבון

כאשר מדובר בעזבון של אדם, חשוב לדעת שגם בעלי חוב שלו עלולים להגיש, כאמור, תביעה לחיוב העזבון. כך למשל מי שנהג לעשות עסקים עם הנפטר ובמסגרת הפעילות העסקית השוטפת הנפטר נותר חייב לו כספים, יכול להגיש תביעה למימוש העזבון של הנפטר.

בתוך כך, ישולם גם החוב של החייב. התנאי הוא שאותו בעל חוב יכול להוכיח את החוב של הנפטר כלפיו באמצעות חשבונית, הסכם חתום או כל מסמך אחד בעל תוקף משפטי. בדיוק על אותו משקל, פרודה של הנפטר יכולה להגיש בקשה לחיוב עזבון במזונות. הבקשה מתבססת על הקביעה שהמחויבות של הנפטר כלפי הילדים שלו איננה מסתיימת עם מותו. לכן העזבון הוא בהחלט מקור לגיטימי שאפשר לגבות ממנו את תשלומי המזונות.

 

מתי יחויב העזבון של בן או בת הזוג בתשלום המזונות לילדים

חיוב העזבון של בן או בת הזוג של הנפטר יתבצע בשני תנאים:

  1. הילדים אכן זכאים לתשלום מזונות: אם הילדים המשותפים של בני הזוג או כאלה שבן הזוג היה מחויב להם (לדוגמה – ילדים מאומצים), נמצאים עדיין בגילאים שבהם הם זכאים לתשלום מזונות. בישראל, ילד זכאי למזונות למעשה עד גיל 18, ולקבלת שליש מסכום המזונות לאורך תקופת השירות הצבאי או שירות לאומי.
  2. התקבלה החלטה של בית המשפט לגבי גובה סכום המזונות שישולמו: אף שהעזבון של הנפטר אכן מחויב בתשלום מזונות, הרי שאת גובה המזונות יקבע בסיכומו של עניין בית המשפט. השופטים אמורים לקחת בחשבון את כל הנתונים, כולל גובה סכום העזבון מצד אחד והחובות של הנפטר מצד שני וכולל ההכנסה של האם והרכוש שלה.
חיוב עזבון במזונות
חיוב עזבון במזונות

חיוב עיזבון במזונות – מה כולל העזבון?

חשוב לדעת שכאשר מתייחסים לעזבון, מתייחסים לכלל הרכוש של הנפטר למעט קרנות פנסיה או השתלמות, קופות גמל או ביטוחי חיים. הסיבה לכך היא שבתוכניות הספציפיות הללו קבע הנפטר מראש את זהות המוטבים שיירשו אותם. לפיכך, אך ורק היורשים שנקבעו זוכים ליהנות מפירותיהם של החסכונות הללו. כל שאר הרכוש מהווה חלק מהעזבון ויכול להיות מחולק בין היורשים ובין בעלי החוב של הנפטר.

 

מתי אפשר לחייב את העזבון של אבי הבעל?

בדרך כלל, החוק קובע שאין אפשרות לחייב אדם לשלם חובו של אדם אחר. כך למשל אי אפשר לחייב את הורי הבעל לשלם את החובות שלו לאישה או לילדים. הדברים אמורים, כמובן, בתשלום מזונות שנועדו לשמר את רמת החיים ואת איכות החיים של הילדים.

עם זאת, במקרים מיוחדים יכול בית המשפט לחייב את העזבון של הורי הבעל לשלם את מזונות הילדים. זאת, גם אם הם הלכו לעולמם וגם אם הורישו את מלוא העזבון לאדם אחר – לרוב אח או אחות של הבעל. אבל מקרים כאלה הם נדירים ומכל מקום אין לקחת כמובן מאליו שבית המשפט אכן יחייב עזבון של הסבים במזונות ילדים.

 

מה תפקידו של עורך דין גירושין לעניין חיוב עזבון במזונות?

מצב שבו נדרש חיוב של עזבון האב במזונות ילדים אמור לכאורה להיות טבעי. עם זאת, במקרים שבהם אדם עזב את אשתו ולא שילם מזונות וגם לא הוריש כספים או חלקים מהרכוש שלו לילדים של אותה האישה, תידרש עבודה משפטית איכותית על מנת להבטיח לכל הפחות את חיוב העזבון של הבעל במזונות של הילדים. מעבר לעצם החיוב במזונות, עורך דין עשוי לסייע ולהשפיע גם על הסכום הסופי של המזונות שיקבעו לילדים מכלל העזבון של הבעל.

 

מה משפיע על קביעת גובה המזונות שישולמו לילדים מהעזבון

כאמור, מי שמחליט בסיכומו של עניין על גובה המזונות מהעזבון הוא בית המשפט למשפחה. עם זאת, בדרך להחלטה לוקח בחשבון בית המשפט את השיקולים הבאים:

  1. רמת החיים אליה הורגלו הזכאים: בית המשפט יקח בחשבון בקביעת גובה תשלום המזונות מהעזבון, את רמת החיים שהילדים הורגלו בה. זאת, בתנאי שבעזבון יש סכומי כסף המאפשרים לשמור על רמת החיים הזאת.
  2. שווי העזבון: כאמור לעיל, קביעת המזונות כפופה לשווי העזבון.
  3. צרכי המחיה של הזכאים: אם אין אפשרות לשמר את רמת החיים שלהם, יילקחו בחשבון לכל הפחות צרכי המחיה של הזכאים.
  4. מה ירשו הזכאים מהעזבון: אם הנפטר הוריש לזכאים חלק מן העזבון שלו,, יכול בית המשפט להתחשב בירושה הזאת ולשקלל אותה כשהוא קובע אם לחייב את העזבון בתשלום מזונות ומה גובה התשלום בפועל.

 

האם למוריש יש שיקול דעת בנושא דמי מזונות?

כאשר אדם הולך לעולמו הוא יכול להוריש את הרכוש שלו לכל אדם, אם עשה באת באמצעות צוואה. באותה המידה יכול אדם למנוע מאדם אחר לרשת אותו, אם איננו מעוניין בכך. אדם יכול למנוע אפילו מילדיו יוצאי חלציו מלרשת אותו. עם זאת, כאשר מדובר במזונות, לנפטר אין שיקול דעת כלל ועיקר.

המחויבות שלו לתשלום המזונות היא מוחלטת ואיננה ניתנת לשינוי. לפיכך כל עוד הילדים שלו נמצאים בגילאים שבהם הם זכאים למזונות, הם ימשיכו לקבל את המזונות מהעזבון בין אם הנפטר רצה בכך ובין אם לאו.

 

התוכן באתר זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ומומלץ שלא להסתמך עליו בשום אופן. המידע המוצג במסגרת מאמר זה מובא לידע כללי בלבד ואינו מהווה בשום צורה תחליף לקבלת סיוע משפטי אישי מטעם עורך דין המתמחה בדיני משפחה. במידה ונדרש ייעוץ משפטי בנושא גירושין או סכסוכים משפחתיים, יש לפנות בהקדם האפשרי לליווי וייצוג של עורך דין בעל התמחות בדיני משפחה.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

עורך הדין שישמור לכם על הירושה

ירושה זה כל הרכוש והנכסים שאדם משאיר אחריו כשהוא הולך לעולמו. זה יכול להיות כסף, בתים, מכוניות, תכשיטים, ואפילו חפצים בעלי ערך רגשי. ולמה צריך