הפחתת מזונות לפי גיל – מתי ואיך מופחתים דמי מזונות

חלק מהליך הגירושין בין בני זוג שיש להם ילדים משותפים הוא קביעת תשלום המזונות עבור הילדים. במהלך השנים חלו שינויים משמעותיים בדמי המזונות ובאופן החישוב שלהם. במצבים מסוימים תיתכן אפילו הפחתה בדמי המזונות עוד לפני גיל 18 שזה הגיל שבו הילדים מסיימים את הלימודים התיכוניים.

מהם בעצם דמי מזונות? איך קובעים בתי המשפט למשפחה או בתי הדין הדתיים את סכום המזונות שעל הבעל לשלם? באילו נסיבות מתאפשרת הפחתה של המזונות? מה הקשר בין הפחתת דמי מזונות לבין הגיל של הילדים? איך יכול עורך דין גירושין לסייע בהקטנת תשלומי המזונות החודשיים? בשורות הבאות נעסוק בנושא המזונות ובדרכים הקיימות להפחית אותם ככל שניתן.

דמי מזונות – מהם בעצם?

דמי מזונות הם סכומי הכסף אשר מועברים לכאורה על ידי הורה גרוש שלא קיבל את המשמורת על הילדים, להורה אשר קיבל את המשמורת. דמי המזונות נועדו למעשה לדאוג לצרכים של  הילדים שנשארו אצל ההורה שקיבל משמורת.

דמי המזונות במדינת ישראל מועברים כמעט תמיד על ידי הגבר לאישה, כך שיוצא שהגבר הוא הנושא העיקרי בהוצאות הגידול והחינוך של  הילדים. יש מקרים אשר בהם בית המשפט מחליט על חלוקה שונה, שהיא במידת מה שוויונית יותר, אשר בה נעסוק בהמשך המאמר.

 

איך נקבעים דמי מזונות בבית המשפט למשפחה ובבתי הדין הדתיים בישראל

אחד המאפיינים הבולטים של תשלום מזונות ילדים בישראל, הוא שבכל המקרים הגבר הוא זה שמשלם את המזונות לילדים. בעשורים האחרונים התחילו להתרחש שינויים, ויש מקרים שבהם חלוקת הנטל שוויונית יותר. בדרך כלל מדובר במקרים שבהם ההכנסה של שני ההורים שווה, פחות או יותר.

ואולם אין מקרים שבהם נקבע שהאישה תשלם מזונות לגבר, גם אם ההכנסה שלה גבוהה יותר וגם אם הילדים נמצאים בחזקת הגבר ואף במקרים שבהם יש לו משמורת על הילדים. באשר לגובה המזונות – סכום המזונות שקובעים בתי המשפט משתנה בהתאם לכמה אמות מידה:

  1. גובה ההכנסות: המרכיב החשוב ביותר לקביעת גובה תשלומי המזונות לילדים הינו גובה ההכנסות, הן של  הגבר והן של האישה. אין קביעה אחידה באשר לתשלום החודשי.
  2. סוג המשמורת: אם נקבע שלשני ההורים יש משמורת משותפת, עשוי בית המשפט לאשר תשלומים מופחתים. הפחתת התשלומים נוגעת, במרבית המקרים, בעיקר לגבר. זאת, במקרה שבו הדיון על עניין המזונות התבצע בבית הדין הרבני. אבל כמעט בכל מקרה גם במקרה של משמורת משותפת א הופסק כליל תשלום מזונות ילדים על ידי הגבר לאישה.
  3. הגיל של הילדים: בגילאים הצעירים, שזה אומר עד גיל שש, האב חייב במזונות של הילדים בכל מקרה וללא שום פשרות, על פי הוראות הדת. עד גיל 15 החובה נותרת על כנה, הפעם על פי הוראת הרבנות. רק בגיל 15 ורק בנסיבות מסוימות עשויים השופטים או הדיינים להקטין את תשלום המזונות לילדים המוטלים על הגבר ולהתייחס במידת מה ליכולת שלו לעמוד בתשלומי המזונות.
הפחתת מזונות לפי גיל – מתי ואיך מופחתים דמי מזונות
הפחתת מזונות לפי גיל – מתי ואיך מופחתים דמי מזונות

באילו נסיבות מתאפשרת הפחתת מזונות?

לפני שמגיעים לעניין ההפחתה בתשלומי מזונות, חשוב להבין לעומק את אופן ההתייחסות של בתי המשפט – הן בית המשפט למשפחה והן בית הדין הרבני, לחובת תשלום המזונות:

  • דין צדקה – ילדים עד גיל 6: כשמדובר ילדים עד גיל 6, הרי חלה חובת החלוקה של  מזונות הילדים בין ההורים. תשלומי המזונות מתחלקים שווה בשווה, תוך שהפרמטר היחיד שבו מתחשב השופט או הדיין במקרים הללו הוא ההבדל בין הצדדים בגובה ההכנסה. חשוב  לציין שהגדרת ההכנסה קושרת את כל מקורות הכנסה העומדים לרשות שני הצדדים ולאו דווקא הכנסה מעבודה. עוד חשוב לציין שבית המשפט קובע סכום חודשי קצוב שבו ההורים, ובעיקר האב, חייבים לעמוד בכל מקרה וללא קשר להכנסה או אף להעדר הכנסה.
  • ילדים מגיל 6 עד גיל 18: כאן יש הבדל בין בתי המשפט למשפחה, שבהם הנטייה היא לפסוק חלוקה שווה תוך התחשבות בהכנסה, לבין בית הדין הרבני. האחרון איננו נוטה לשנות את דמי המזונות עד גיל 18 ובכלל ואיננו מכיר בניסיונות להשוות את הנטל בין ההורים. זאת, אפילו במקרים שבהם ההכנסה של האם גבוהה מההכנסה של האב.
  • ילדים מגיל 15 עד גיל 18 – הפחתה ראשונה: בגילאים הללו, תשלום המזוגות הוא מדין צדקה בלבד. לפיכך גם על פי ההלכה קיימת אפשרות לחלוקה צודקת יותר של המזונות בין שני ההורים. עם זאת, כפי שכבר הוזכר לעיל, בבתי הדין הרבניים יש נטייה לקביעת המזונות באופן גורף עד גיל 18. אבל אם האב פועל בזמן הנכון לשינויים בדמי המזונות, ואם הוא מצליח להוכיח שהוא אכן נמצא בבעיה ואיננו יכול לעמוד במלוא העומס של התשלומים לילדים, עשוי בית המשפט להתחשב ולחלק את המזונות באופן צודק וראוי יותר. בשלב הזה יש מקום להתחשב במצבו הפיננסי של האב, לא כל שכן במצב שבו האב התחתן שוב ויש לו ילדים מהאישה החדשה.
  • ילדים מגיל 18 ומעלה: במדינת ישראל, המצב של ילדים בין גיל 18 לבין גיל 21 הוא ייחודי. זאת, בגלל השירות הצבאי או הלאומי שחלק משמעותי מהילדים עושה. בשנים הללו, תשלומי המזונות פוחתים ולמעשה האב אמור להעביר רק כשליש מהתשלומים עבור הילדים שהועברו עד גיל 18. בגיל 21 מסתיימת חובת התשלומים לחלוטין.

 

מה בין הסכם גירושין וקביעה מראש של תשלומי המזונות?

כל האמור לעיל עשוי להתרחש, אם בני הזו לא חתמו ביניהם על הסכם גירושין ואם הם מגיעים לבית המשפט ממשפחה או לבית הדין הרבני כאשר אין ביניהם הסכמה על נושא המזונות, כמו גם על מגוון רחב של נושאים אחרים. ואולם אם בין שני הצדדים אכן נחתם הסכם גירושין, הרי שאחד הסעיפים העיקריים בו נוגע בדרך כלל לתשלומי המזונות וחלוקת האחריות בין הצדדים.

במקרים אשר בהם בני הזוג חותמים על הסכם כזה לפני הנישואין, די באישור רשם הנישואין להפוך את ההסכם למסמך חוקי ומחייב ברמה המשפטית. התנאים הכלולים בו הם התנאים שיחולו על בני הזוג במקרה של פרידה או גירושין, וההסכם ייכנס לתוקפו במועד ובנסיבות שבני הזוג החליטו עליהם מראש.

אם בני הזוג חתמו על הסכם כזה אחרי הנישואין, יש צורך לקבל אישור של בית המשפט להסכם. אחרי שהשופט וידא שההסכם אכן הוא על דעתם של שני הצדדים, הוא מעניק להסכם תוקף של פסק דין מחייב. החל מאותו הרגע, אין אפשרות לפתוח את ההסכם ולחדש את הדיונים בנושאים הכלולים בו מנקודת האפס.

 

כיצד עורך דין גירושין יכול לסייע בעניין של הפחתת מזונות לפי גיל?

עורך דין גירושין הוא אולי הדמות המשפיעה ביותר על החיים של בני זוג אשר החליטו להיפרד ולהתגרש עורך הדי מסייע לבני הזוג לנסח את הסכם הגירושין, אם לא היה הסכם כזה קוד. בנוסף, עורך הדין מסייע לבני הזוג להגיע להסכמות בכל מה שקשור בדמי המזונות ובחלוקת הנטל באופן שווה בין ההורים.

 

התוכן באתר זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ומומלץ שלא להסתמך עליו בשום אופן. המידע המוצג במסגרת מאמר זה מובא לידע כללי בלבד ואינו מהווה בשום צורה תחליף לקבלת סיוע משפטי אישי מטעם עורך דין המתמחה בדיני משפחה. במידה ונדרש ייעוץ משפטי בנושא גירושין או סכסוכים משפחתיים, יש לפנות בהקדם האפשרי לליווי וייצוג של עורך דין בעל התמחות בדיני משפחה.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא