הפחתת מזונות לאחר נישואין חדשים

גירושין בין בני זוג מהווים טלטלה עזה עבור כל אחד מהם. אם לבני הזוג יש ילדים, הטלטלה שהילדים חווים עלולה להיות אפילו משמעותית יותר. תשלומי המזונות שבית המשפט פוסק לטובת הילדים, נועדו בראש ובראשונה לשמירה על רמת החיים שלהם.

בנוסף למזונות אשר מועברים בצורה שוטפת בין הצדדים, מחוייב האב להשתתף גם במימון בהוצאות מיוחדות לילדים, שעלולות לצוץ מעת לעת. איך בדיוק נקבע גובה התשלום שהגבר צריך להעביר לאישה לאחר הגירושין? מה בדיוק משקף הסכום שנקבע למזונות? מתי, אם בכלל, נוצר מצב שבו בית המשפט עשוי להפחית את תשלומי המזונות?

בשורות הבאות נעסוק בנושא שבו אין הלכה פסוקה גורפת, ולא תמיד מתקיימת לגביו הסכמה בין בית המשפט למשפחה לבין בתי הדין הדתיים.

איך קובע בית המשפט את גובה דמי המזונות

קביעת גובה דמי המזונות היא אחת התעלומות בדרך להשלמת הליך גירושין. לעיתים קרובות, תשלומי המזונות הם נושא למחלוקת ארוכה וקשה בין בני הזוג. הסיבה לכך היא שאין הלכה פסוקה לגבי גובה דמי המזונות. מעולם לא נקבעו סכומי מזונות מקסימליים או מינימליים אשר הגבר מחויב להעביר ומעולם לא נקבע מדד ברור לקביעת דמי המזונות הנדרשים.

לרוב, המדד החשוב ביותר לקביעת גובה דמי המזונות שישולמו בסיכומו של עניין הוא גובה ההכנסה של הגבר והיכולת שלו לעמוד בתשלום המזונות. זאת לאחר שבית המשפט התחשב בגורמים נוספים, אם ישנם כאלה. העדר הקביעה מאפשר לבתי המשפט גמישות רבה בדרך לקביעת תשלום המזונות העתידיים לאישה.

 

מה משקפים סכומי המזונות הרגילים שנקבעו

סכומי המזונות אשר נקבעים על ידי בית המשפט למשפחה או, לחילופין, בידי הדיינים בבית הדין הרבני או הדתי, משקפים את הצרכים השוטפים של הילדים ואת השמירה על רמת החיים שהם הורגלו אליה לפני הליך הגירושין.

 

מהם בעצם הצרכים השוטפים של הילדים?

מדובר בצרכים השוטפים של הילדים בכל התחומים החל בביגוד והנעלה, עבור דרך הצרכים שלהם בתקופת הלימודים והצרכים הקשורים בהם וכלה בצרכים נוספים. זה יכול להיות רכישת מחשב, רכישת אמצעי לימוד, מימון חוגים וכיוצא באלה.

 

כיצד מאפשרים דמי המזונות את השמירה על רמת החיים של הילדים?

סכומי מזונות ילדים אשר נקבעים על ידי בית המשפט משקפים גם את הצורך בשמירה על רמת חיים אשר הילד או הילדים הורגלו בה לפני הגירושין. בדרך כלל מדובר בעניין ערטילאי למדיי שאין לו הגדרות ברורות. לדוגמה – אם הילד הורגל לקבל מחשב נייד חדש מדי שנה, זה בהחלט יכול להיות פרמטר לשמירה על רמת חיים.

הפחתת מזונות לאחר נישואין חדשים
הפחתת מזונות לאחר נישואין חדשים

חשוב לציין בהקשר הזה שככל שמדובר במזונות ילדים, מדובר לרוב בהוצאות השוטפות. אם וכאשר מתעורר הצורך בהוצאות מיוחדות, יעביר הגבר את התשלום בנפרד. למשל – יציאה לטיול שנתי או לנסיעה לחו"ל. חשוב לציין גם שאין הכוונה למימון מלא של צרכי הילדים, אלא רק מימון של החלק היחסי של האב. גם האם מחויבת לתרום את החלק שלה לעניין זה.

 

מתי יכול להיווצר מצב שבו יפחית בית המשפט את תשלומי המזונות

תשלומי המזונות נקבעים, כאמור לעיל, באופן פרטני ובהתאמה להכנסות של הגבר. בנוסף להכנסות, משקפים דמי המזונות שנקבעו גם את היכולת של הגבר לעמוד בתשלום המזונות. לכאורה, אין אפשרות לשנות את הסכומים שנקבעו מראש על ידי השופטים בבית המשפט למשפחה או הדיינים בבית הדין הרבני. עם זאת, יש מספר מצבים שבהם השינוי כמעט מתבקש ולעיתים קרובות הוא אכן מתבצע.

להלן מספר מצבים שבהם יכול בית המשפט לאשר הפחתת תשלומי מזונות ילדים:

  1. קיטון בהכנסות של האב: אם ההכנסות של הגבר קטנו בצורה משמעותית, יכול בית המשפט להחליט להפחית את תשלומי המזונות. הסייג העיקרי להפחתה הוא שהצרכים המינימליים של הילד או הילדים מתקיימים. אם הגבר הוא עצמאי וההכנסות שלו קטנו בגלל משבר עסקי מקומי או בגלל בעיה אקוטית כדוגמת משבר הקורונה, עשוי בית המשפט לאשר תשלומי מזונות שיותאמו למצב החדש. אם הגבר הוא שכיר והחליף מקום עבודה, השכר החדש הוא זה שישמש בסיס לקביעה מחודשת של תשלומי מזונות ילדים. עם זאת, חשוב לציין שבמקרה הזה הפחתת דמי המזונות פוגעת ברמת החיים ובאיכות החיים של הילדים.
  2. עלייה בהכנסות של האם: באותה המידה שבה קיטון בהכנסות של האב יכול לגרום לשינויים בתשלום המזונות, כך גם עלייה בשכר של האם יכול להביא לתוצאה דומה. זאת, משום שעלייה בהכנסה של האישה יכולה לאפשר לה להגדיל את החלק שלה בהוצאות, שזה אומר למעשה להקטין את החלק היחסי של האב. אלא שבמקרה הזה, רמת החיים הכללית של הילדים לא תיפגע כיוון שהסכום הכללי המוקדש להם לכאורה לא יקטן.
  3. עלייה בהוצאות: יש מצבים שבגינם עלולה לחול עלייה בהוצאות של הגבר, מה שיפחית משמעותית את סכומי הכסף הפנויים שיעמדו לרשותו. אף שזה לא נפוץ, ואם העלייה בהוצאות היא משמעותית ותמידית, הדבר יכול בהחלט להשפיע על תשלומי המזונות.
  4. שינוי במצב המשפחתי של הגבר: אם האב המעביר בכל חודש מזונות לילדים שלו התחתן ונולדו לו ילדים נוספים מאישה נוספת, בהחלט יכול להיות מצב שבו בית המשפט יפחית את דמי המזונות ויתאים אותם למצב החדש.
  5. שינוי במצבה של האישה: אם האם התחתנה פעם נוספת, גם אז יכול להיות שגובה דמי המזונות ישתנה.

 

באילו מצבים לא יחולו שינויים בדמי המזונות?

בדרך כלל, הנטייה לשינויים והפחתה של דמי מזונות ילדים היא חזקה יותר בבית המשפט למשפחה. שינויים בהכנסה, שינויים במצב המשפחתי ולידת ילד חדש עשויים להוות עילה לשינויים בדמי המזונות לילדים.

עם זאת, יש גם מצבים שבהם לא יחולו שינויים, ובכל מקרה השינויים הללו בדמי המזונות יחולו רק במקרים נדירים:

  • הסכם גירושין בין בני זוג: אם בני זוג חותמים ביניהם על הסכם גירושין אשר קיבל מעמד של פסק דין, הרי שמה שכתוב בהסכם ימשיך להתקיים כלשונו. אם ההסכם הזה כולל גם קביעה של דמי המזונות, הרי שתשלום דמי המזונות יתבצע לפי ההסכם. אם בהסכם יש כלים לקביעת דמי המשונות ולשינויים בהם, שינויים יחולו אך ורק על פי הכלים המוגדרים בהסכם הזה.
  • גירושין בבית דין רבני: בדרך כלל, בתי הדין הרבניים פתוחים הרבה פחות מאשר בית המשפט למשפחה לשינויים, ובעיקר להפחתה של דמי המזונות. ההסכמה לשינויים היא נדירה ביותר ולרוב מה שהקבע בתחילת הדרך הוא גם מה שיהיה בהמשך.

 

על תרומתו של עורך דין גירושין לעניין הפחתת מזונות

כאמור לעיל, הפחתת תשלום מזונות איננה עניין שבשגרה ובתי המשפט לא ממהרים לפסוק לטובת הפחתת תשלומי מזונות לגבר. גם כשההפחתה אמורה להיות תולדה של נסיבות לגיטימיות, יש שופטים השוללים אותה. עורך דין גירושין המכיר את הנושא יכול לפעול בצורה יעילה וטובה להשיג את המטרה הזאת.

לפעמים, הצגה נכונה של הטיעונים יכולה לשנות את דעתם של השופטים ולהביא להפחתה של דמי המזונות והקלת הנטל הכלכלי בו נדרש ההורה הגרוש לשאת.

 

התוכן באתר זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ומומלץ שלא להסתמך עליו בשום אופן. המידע המוצג במסגרת מאמר זה מובא לידע כללי בלבד ואינו מהווה בשום צורה תחליף לקבלת סיוע משפטי אישי מטעם עורך דין המתמחה בדיני משפחה. במידה ונדרש ייעוץ משפטי בנושא גירושין או סכסוכים משפחתיים, יש לפנות בהקדם האפשרי לליווי וייצוג של עורך דין בעל התמחות בדיני משפחה.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא