הפחתת מזונות במשמורת משותפת

כאשר בני זוג מחליטים כי הגיע זמנם להתגרש, הם נדרשים לחלק ביניהם את כל הממון, הנכסים והרכוש שצברו לאורך השנים, אך החלוקה המאתגרת מכל אינה נוגעת דווקא לנכסים שבבעלותם של בני הזוג המתגרשים, אלא לזמן של כל אחד מההורים עם הילדים המשותפים.

מסיבה זו, לעתים מתגבש הסכם משמורת משותפת בין ההורים, אשר במסגרתו מוסדרת חלוקה שוויונית בין ההורים, של הזכויות והחובות הנוגעות לגידול הילדים. בהקשר זה קשה שלא לתת את הדעת על סוגיית תשלום דמי המזונות לילדים. האם בעקבות הסדר המשמורת המשותפת ניתן לבקש הפחתת מזונות? ואם כן – באיזה היקף ובאילו נסיבות בדיוק? זהו הנושא שבו נדון בהרחבה במסגרת המאמר הבא.

מהי העמדה שהייתה נהוגה בעבר בנושא תשלום מזונות במשמורת משותפת?

בעבר כשהאם זכתה לקבל במסגרת הליכי הגירושין משמורת על הילדים, אביהם של הילדים נדרש על פי חוק לשלם לה דמי מזונות עבור גידולם. את דמי המזונות עבור הילדים, בתי המשפט לענייני משפחה נהגו לקצוב על פי דיני המשפחה ובהתאם לפסיקה המקובלת בנושא, כאשר בדרך כלל, חלה על אבי הילדים חובה מוחלטת לשלם מזונות ילדים עבור ילדיו שטרם מלאו להם שש שנים, וזאת עד לכיסוי מוחלט של כל צרכי המחיה והחינוך החיוניים שלהם. הדבר נכון היה גם במצב בו לשני ההורים ניתנה משמורת משותפת על הילדים.

 

הפחתת מזונות במשמורת משותפת – האם זה אפשרי?

בכל הקשור בהלכה הפסוקה בבתי הדין לענייני משפחה בישראל, מסתמנת בשנים האחרונות מגמה של שינוי בנושא של הפחתת מזונות במשמורת משותפת. אף שעל פי חוקי המשפט העברי, על פיהם פוסקים בתי הדין הרבניים בנושא המזונות, תשלום מזונות ילדים הוא באחריותו הבלעדית של האב, ניכר כי בבתי המשפט למשפחה קיימת נכונות הולכת וגוברת לקציבת דמי מזונות פחותים במקרה של משמורת משותפת.

 

מזונות שוויוניים – יש דבר כזה?

אף שנראה כי הפחתת מזונות במשמורת משותפת הופכת רווחת יותר ויותר במסגרת הפסיקה בבתי המשפט האזרחיים, בפועל, עדיין אין במסגרת דיני המשפחה במדינת ישראל הוראה חד משמעית המסדירה באופן גורף ונהיר את הנושא של הפחתת מזונות במשמורת משותפת ואת הכללים למימושה בפועל.

נכון להיום, אבי הילדים עדיין חייב על פי חוק לדאוג למזונותיהם עד הגיעם לגיל 15, אם כי ההלכה הפסוקה בבתי המשפט לענייני משפחה מעידה על גיבוש פרשנות יצירתית לחובה זו שמאפשרת את הפחתת המזונות במשמורת המשותפת בפועל.

יחד עם זאת, מדובר על החלטה שעדיין מותנית בשיקול דעתה של הערכאה השופטת וכתוצאה מכך – הפסיקה בנושא הפחתת מזונות במשמורת משותפת משתנה מאוד מבתי המשפט למשפחה באזורים שונים בארץ.

הפחתת מזונות במשמורת משותפת
הפחתת מזונות במשמורת משותפת

כיצד מיישבים בתי המשפט את הסתירה בין דין תורה ובין עקרון השוויון בנטל?

הפסיקה בבקשות להפחתת מזונות במשמורת משותפת, שואפת כאמור לאזן בין הוראות הדין העברי מצד אחד לבין עקרון השוויון בנטל בין שני ההורים החולקים אחריות הורית משותפת, מצד שני.

על מנת ליישב את הסתירה המובנית בין העקרונות הללו, מנמקים שופטים רבים בבתי הדין למשפחה את החלטתם לעניין הפחתת המזונות, בטענה שהאב אינו חייב למלא את חובתו להזנת ילדיו באמצעות תשלום כספי בהכרח, אלא רשאי למלא את חובתו לדמי מזונות על ידי כיסוי ההוצאות הכרוכות בגידול ילדיו הקטינים דרך גידולם.

 

מהו חלף מזונות?

כאשר האב החולק משמורת עם גרושתו, נושא בהוצאות של גידול הילדים בצורה ישירה ולא על ידי תשלום מזונות ילדים לאם, מתייחס לכך בית המשפט בתור "חלף מזונות". עם זאת, חשוב להכיר כי אין הדבר פוטר את האב כליל מכיסוי הוצאות הגידול של ילדיו הקטינים על פי דין, אם כי מאפשר את הפחתת דמי המזונות בלבד, תוך התחשבות בהכנסות של האם.

 

על מגמת השינוי בפסיקה בנושא הפחתת מזונות במשמורת משותפת

במסגרת פסק דין תקדימי שניתן בבית המשפט העליון בשנת 2017, נקבע שבנוגע לתשלום מזונות עבור ילדים קטינים שגילם בין 6 שנים ו – 15 שנים, במצב שבו ניתנה לשני ההורים משמורת משותפת שמתקיימת הלכה למעשה, חובת האב לכסות את הוצאות המחיה של ילדיו הקטינים במסגרת תשלומי המזונות, ניתנת לצמצום, לטובת חלוקה שווה בנטל המזונות בין שני ההורים מבחינת דין צדקה.

באמצעות פסיקה זו, בית המשפט העליון, למעשה "יישר קו" עם ההלכה הפסוקה בבתי הדין לענייני משפחה, שעל פי פרשנותם, הורים לילדים בגילאי 6 עד 15, חויבו שניהם לשלם מזונות ילדים, בחלוקה שנסמכה על מצבו הכלכלי והוצאותיו של כל אחד מהם.

 

לפי אילו קריטריונים קובעים בתי המשפט את סכום המזונות שכל הורה משלם במשמורת משותפת?

בתי המשפט שנדרשים לקצוב מחדש מזונות לכל הורה במשמורת משותפת, נסמכים בהחלטתם על מספר קריטריונים וביניהם: גובה הכנסותיו מעבודה וממקורות נוספים של כל הורה, היקף ההוצאות של כל הורה וכמות הימים שכל הורה מבלה במחיצת הילדים.

 

הפחתת מזונות במשמורת משותפת – באיזה שיעור?

שיעור הפחתת המזונות במשמורת משותפת והתחשיב הקובע את סכום המזונות העדכני, אינו קבוע ומוגדר אלא משתנה ממקרה למקרה. לפני הפסיקה שנתקבלה בנושא הפחתת מזונות בבית המשפט העליון בשנת 2017, לרוב הפחתת המזונות שהיתה נהוגה נסובה בין 25 אחוזים ועד 50 אחוזים מדמי המזונות שנקצבו ביחס למשמורת בלעדית.

 

האם ניתן לבטל לגמרי את תשלום המזונות לילדים על פי הפסיקה העדכנית?

בימים שלאחר מתן פסק הדין התקדימי שנזכר לעיל בבית המשפט העליון, הסבירות להפחתת מזונות גדלה במידה ניכרת, עד כדי כך שאפשר גם שאב לא ידרש לשלם מזונות ילדים כלל, במידה והוא דואג לכיסוי כל ההוצאות הנוגעות לגידול ילדיו בעת שהותם אצלו, ככל ומספר הימים שהילדים נמצאים במחיצתו שווה למשך שהותם עם האם. עם זאת, חשוב לציין שהוצאות חריגות אינן מכוסות במסגרת זו, ושני ההורים המשמורנים נדרשים לחלוק בהן.

 

הפחתת מזונות במשמורת משותפת – השורה התחתונה

כאמור, אחריות הורית משותפת, או משמורת משותפת שבמסגרתה חולקים שני הורים באחריות לגידול ילדיהם באופן שווה, מגדילה את חלקו של כל הורה בגידול ילדיו ובטיפול בהם. עקב כך, גדלות גם ההוצאות הכספיות של הורה במשמורת משותפת בהשוואה לאלו של הורה שאינו משמורן.

מתוך הבנה שאלו הוצאות שראוי להתחשב בהן בעת קביעת סכום מזונות הילדים, מתאפשרת כיום הפחתת מזונות במשמורת משותפת, עבור ילדים קטינים שגילם נע בין 6 ל – 15 שנים. זאת על בסיס הפסיקה התקדימית שניתנה בבית המשפט העליון בשנת 2017. חלוקת הנטל הכלכלי בין ההורים נקבעת על פי יכולותו הכלכלית של כל הורה ביחס להורה השני ובהתחשב במכלול מקורות ההכנסה העומדים לרשותו של כל אחד מן ההורים המשמורנים.

 

התוכן באתר זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ומומלץ שלא להסתמך עליו בשום אופן. המידע המוצג במסגרת מאמר זה מובא לידע כללי בלבד ואינו מהווה בשום צורה תחליף לקבלת סיוע משפטי אישי מטעם עורך דין המתמחה בדיני משפחה. במידה ונדרש ייעוץ משפטי בנושא גירושין או סכסוכים משפחתיים, יש לפנות בהקדם האפשרי לליווי וייצוג של עורך דין בעל התמחות בדיני משפחה.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא