הסכם ממון לפני הנישואים

לאור תמורות אשר חלו בחברה בישראל בשנים האחרונות, תמורות אשר נוגעות לכך שזוגות נוטים להתגרש בשיעור גבוה יותר מאשר בעבר, כמו גם כי כיום גיל הנישואין עלה במידה בלתי מבוטלת, כאשר המשמעות הישירה של כך היא הגעתם של זוגות רבים עם ממון שצברו בטרם נישאו, הפכו הסכמי ממון אשר נחתמים לפני הנישואים לשכיחים בהרבה.

הסיבות לכך מגוונות, כמו גם כאלו אשר הופכות את הבנתו של הסכם זה על כלל נספחיו והשלכותיו לחשובות שבעתיים, לפיכך, במאמר הקרוב נרחיב אודות מאפייניו של הסכם ממון, כמו גם ההשלכות של חתימתו דווקא בטרם נישא הזוג.

מה הוא הסכם ממון?

הסכם ממון הוא חוזה אשר נחתם בין 2 בני זוג אשר הינם עתידים להינשא או נשואים או ידועים בציבור, כאשר המשותף ל- 3 האפשרויות הוא שבמסגרת הסכם ממון הזוג למעשה מסדיר ומעגן את תנאי היפרדותו התאורטית העתידית בהיבט הממון.

כלומר, הסכם ממון נועד לאפשר לכל זוג להיוודע ולהסכים כיצד הם מעוניינים לחלק את ממונם לעת הצורך, כמעין פוליסת ביטוח מסוימת, שכן כל עוד לא הזוג לא החליט להתגרש ולממש למעשה את שנכרת בהסכם, אזי שלהסכם הממון אין משמעות כלל והוא אינו נוכח בחייהם היום יומיים של בעליו.

בנוסף לכך, בכדי להבין את הצורך שנוצר להסכם כדוגמת הסכם ממון, חשוב להבין את האלטרנטיבה אשר קיימת בהיעדרו.

 

הסדר איזון משאבים

בהמשך לכך, החל מ- 1.1.74, כל זוג אשר נישא תחת ברכתה של מדינת ישראל מחויב לחלק את ממונו לעת פרידה, קרי גירושין, על פי עיקרון אשר נהוג לכנותו עיקרון איזון משאבים.

במסגרת עיקרון זה, שומר כל אחד מבני הזוג במהלך הנישואין את זכויותיו השונות על הרכוש הקיים להם, כאשר בעת הצורך לבצע היפרדות ולהתגרש, תתבצע הערכת שווי לכלל נכסיהם השונים של הזוג כאשר אלו יחולקו בינם באופן שוויוני, כאשר אילו מי מבינם פוצה באופן חסר (היות וישנם נכסים אשר לא ניתן לחצות או לחלק), אזי שהמקביל מחויב לשלם לו את הפער שנוצר.

כמו כן, עיקרון איזון המשאבים לא אומר שבהכרח בכל הסכם גירושים באשר הוא הרכוש יחולק באופן שוויוני לחלוטין, כיוון שבית המשפט רשאי לערוך החרגות ולהורות על פיצוי כזה או אחר לנוכח נסיבותיו השונות של הזוג, אך עיקרון זה מהווה נקודת המוצא אשר מצהירה כי ההנחה היא שזוג נשוי שמתגרש צריך להתחלק בנכסיו לאור עיקרון זה, כלומר באופן שווה.

הסכם ממון לפני הנישואים
הסכם ממון לפני הנישואים

הצורך בהסכם ממון לנוכח רוח התקופה

בהמשך לכך, לא מפתיע לגלות מדוע לאור תפיסה זו אשר ייתכן והייתה נכונה ומתאימה לציבור הרחב בשנות ה- 70, ישנה עלייה מסיבית בכמות הסכמי הממון שנחתמים, כעדות לרצונו של הציבור הרחב לקיים אופן חלוקה שונה, כזה אשר בהתאם לרוח התקופה מחדד ומקדש את מקומו של הפרט וזכויותיו השונות אודות אשר שלו, כאשר בין אלו ניתן למנות כמובן הזכות לקניין.

זאת כאשר הסכם ממון למעשה נתון כחומר ביד היוצר, כאשר אותו יוצר יכול לערכו ולתת בו סימנים ואותות אשר ישקפו ויגלמו לחלוטין את רצון הזוג והשקפת עולמם כיצד יש לנהוג לנוכח פיצול עתידי בינם, כאשר כפי שמיד נדגים ניתן לקבוע בו גם תנאים מסוימים, לאור מעשיהם של הזוג בעתיד.

 

מדוע לקיים הסכם ממון בטרם הנישואין?

שאלה אשר עולה לעתים תכופות היא מדוע קיים צורך לבצע הסכם ממון בטרם הזוג נישא, כאשר ניתן לערוך אותו בכל שלב ובכל עת. לכן, חשוב להבהיר, כי מעמדם של בני זוג אשר מעוניינים לכרות הסכם ממון בטרם נישאו שונה בתכלית ממעמדם של בני זוג אשר הינם במהלך קשר נישואין ומעוניינים לקיימו בשלב אוחר.

הסיבה לכך היא שבניגוד לזוג נשוי, עבור זוג שאינו נשוי לא קיימות שום התחייבויות משפטיות או עיקרון פיזור משאבים כזה או אחר, כאשר אילו הזוג אינו מגיע להסכמה, אזי שאין קביעת מחוקק בעניינם (פרט לזוגות ידועים בציבור אשר מוכרים ככאלה למשך זמן רב).

 

כשלונו של ניסוח הסכם ממון בזמן נישואים – משמעו דין תחת עיקרון איזון המשאבים

כלומר, כאשר זוג המבקש לדחות את כריתת הסכם הממון לשלב מאוחר יותר בנישואיו לא יגיע להסכמה בעודו כבר נשוי, הם עלולים לצאת קרחים מכאן ומכאן, כיוון שקיים יסוד סביר להניח כי הסיבה שהם חפצים בקיומו של הסכם ממון נובעת מהיעדר שביעות רצונם לנוכח האלטרנטיבה הקיימת – עיקרון פיזור המשאבים.

רוצה לומר, הם הכניסו את עצמם להתחייבות לפעול בהיעדר הסכמה, לאורו של עיקרון אשר אינו משקף את רצונם המשותף, כאשר בניגוד לזוג שטרם נישא וניצב בפני החלטה שכזו, העיקרון הזה כעת מחייב אותם לעת הצורך לבצע היפרדות שכזו, מצב אשר מכריח את הזוג לקיים הסכם ממון ולהסתמך על התקווה כי יראו דברים עין בעין, או למעשה לקיים את ברירת המחדל אשר אינה רצויה עליהם מלכתחילה.

 

הסכם ממון – למען הקטנת אי הוודאות העתידית

כמו כן, בעקבות העובדה כי בטרם זוג התחתן ובא לידי ברית נישואין הוא אינו יודע מה יוליד יום, לעתים רבות קיים חשש מבין הצדדים אשר נאלצים להתכנס ולדון בטרם נישאו כבר באפשרות שמא יאלצו להיפרד, כאשר הסכם ממון יכול לסייע להפחית ולפזר את עננת אי הוודאות המרחפת מעל ראשם.

זאת באמצעות התניית חלוקת הממון לאור קיומם או היעדרם של אירועים חריגים כדוגמת בגידה מצד בני הזוג, עיגון של אחד מהם אודות השני וכן הלאה. באמצעות הסכם ממון, יכול זוג אשר רואה את קיומה של בגידה כאירוע אשר מפחית את זכויותיו של הבוגד ברכוש המשותף, לעגן סעיף זה במסגרת הסכם הממון, כאשר אילו הדבר עולה בקנה אחד עם החוק ונעשה בהסכמה משותפת, יוכל הזוג לקיים תפיסה זו במציאות, בהינתן ובגידה שכזו תתרחש.

 

סעיף בגידה במסגרת הסכם ממון – לעומת היעדר היחס לה בלעדיו

התייחסות לקיומה של בגידה כחלק מהסכם ממון היא חשובה במיוחד לנוכח העובדה כי ערכאות משפטיות כדוגמת בית המשפט לענייני משפחה לא רואות לנכון לפצות או לגרוע זכויות קניין וממון לנוכח קיומה של בגידה, מתוך תפיסתם כי לא ראוי שמערכת המשפט תטיף מוסר או תעניש אדם אודות אשר עשה בזמנו החופשי ולאור תפיסת עולמו, כמו גם כי המונח בגידה הינו סובייקטיבי וקיים קושי רב בהגדרתו משפטית.

 

תוקפו המשפטי של הסכם ממון והקושי לבטלו

זאת ועוד, כי חשוב להבהיר בשלב מוקדם ככל האפשר, כי קיומו של הסכם ממון משול לכריתת חוזה משפטי מחייב אשר הפרתו חושפת את מפריו לתביעה משפטית. זאת מכיוון שבמסגרת אישורו של הסכם ממון, בין אם נעשה בטרם הנישואים או במהלכם, גורם משפטי אשר משתנה בין נוטריון לבין בית המשפט לענייני משפחה בראשות שופט, מוודא עם הזוג כי האחרון מבין את כלל ההשלכות וההיבטים של ההסכם, כמו גם תוקפו המשפטי המחייב.

לפיכך, אילו מי מבין הזוג אשר חתם על הסכם ממון ידרוש לשנותו או לבטלו, הדבר עלול לעמוד בפני קושי משפטי רב אשר נובע מן העובדה כי מדובר למעשה בדרישה לביטול חוזה מחייב, כאשר לעתים מדובר אף בפסק דין.

לכן, בכדי לאפשר ולקיים ביטול או עריכה מחודשת של הסכם ממון, על העותרים להציג עילה שטוענת לפגם בהליך כריתת ההסכם, או קיומה של הונאה או מעשים שאינם בתום לב מצד אחד המעורבים בהסכם, בכדי לשכנע את הערכאה המשפטית כי יש לשנותו.

 

חשיבותו של עורך דין משפחה במסגרת כינון ההסכם

כפי שניתן להבחין, הליך כינונו של הסכם ממון הוא מורכב וטומן בחובו הליכה על חבל דק אשר מצדדיו מונחים האינטרס האישי של כל אחד מבני הזוג, כמו גם הרצון לקיים קשר זוגי וחם ובעל הסתכלות משותפת ולא אגוצנטרית.

לכן, בעת כינונו וכריתתו של הסכם חשוב שכזה, חשובה במיוחד ההיעזרות בסיוע משפטי כדוגמת עורך דין משפחה, זאת לאור העובדה כי מדובר בגורם משפטי אשר בקיא ומודע לכלל החידודים והתקנות השונות אשר מושתות על הזוג במסגרת כריתת החוזה, כמו גם האופן בו מערכת המשפט עתידה ועלולה לבחון אותו בעתיד.

כלומר, באמצעות הסתייעות בגורם מקצועי ומשפטי שכזה, יכול הזוג להבטיח כי כלל האינטרסים האישיים שלהם כאינדיבידואלים, כמו גם האינטרס המשותף שלהם כזוג, ישמרו ויתקיימו כהלכה, כמו גם כי כלל ההליך יתבצע על הצד הטוב ביותר ובאופן שאינו מותיר ספק כיצד ואיך יש לנהוג בעת הצורך להיפרד, כאשר כפי שכבר צוין לעיל, מדובר בצורך אשר הפך בשנים האחרונות למנת חלקם של רבים מאוד.

 

אחרית דבר

הסכם ממון הוא כלי ייחודי אשר מאפשר לכל זוג לעגן להסדיר ולערוך את ענייניו הכלכליים באופן עצמאי ושאינו נתון לפסיקות שרירותיות כלליות, כמו גם מגן על הזוג מהתערבות כלכלית מצד גורם חיצוני כדוגמת המדינה. לפיכך, במידה וזוג מבקש להסדיר את ענייניו הכלכליים באופן אישי וכזה אשר מתייחס לנסיבותיו האישיות, כמו גם מתייחס לנוכח קיומם האפשרי של אירועי קצה במסגרת הנישואים, ייתכן והסכם ממון עלול לענות על צרכיו.

זאת ועוד, כי אילו זוג סבור כי עליו לבצע הסכם שכזה, ייתכן במידה רבה כי כריתתו של הסכם זה בשלב מוקדם, כלומר טרם הנישואין, עלולה להקל עליו במידה רבה לפתור את המחלוקות הקיימות בינם במידה וישנן כאלו, שכן לאחר והזוג נישא עיקרון איזון המשאבים מרחף מעל המחלוקת כאלטרנטיבה מעוגנת בחוק.

לבסוף, יש לבצע הליך חשוב ודרמטי כדוגמת כריתת הסכם ממן בסיוע של איש מקצוע כדוגמת עורך דין משפחה, בכדי להבטיח כי כלל ההליך מתבצע על הצד הטוב ביותר, ובאופן שאינו מושפע מרשלנות או היעדר ידע משפטי, אשר עלול לבוא בעוכרם של הזוג בעת הצורך לקיים את ההסכם.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא