הסכם ממון לאחר הנישואים

אף על פי כי מרבית הסכמי הממון נכרתים בעת כינון קשר הנישואין, לאור ההתחייבויות המשפטיות אשר נלווית לכריכת קשר הזוגיות ומיסוד מעמדו על כלל ההתחייבויות הנלוות לכך, בעת האחרונה גברה במידה רבה תופעת הופעתן של הסכמי ממון אשר נחתמו בעבור זוג אשר הינו כבר נשוי.

הסיבה לכך נובעת הן מן הצורך המממש לבוא של זוג להיפרד ולהתגרש, כאשר הם מעדיפים לכרות הסכם קרדינלי וחשוב שכזה על פני מי מנוחות ובמשותף, כמו גם כאשר היא עלולה להוות התייחסות שנועדה להפחית את העיסוק בשאלת הממון לנוכח גירושין, כאשר אילו שאלה זו צפה לעתים תכופות מדי, היא עלולה להיות בגדר נבואה שמגשימה את עצמה כאשר נותרת ללא התייחסות.

לפיכך, במאמר הקרוב נרחיב ונעסוק בהסכמי ממון שנכרתים לאחר הנישואין, על כלל מאפייניהם השונים.

מה הוא הסכם ממון?

הסכם ממון הוא הסדרה משפטית שנעשית על ידי בני זוג נשואים בין אם לנוכח הצורך המתקרב להיפרד ולמעשה להתגרש, או שמא בטרם נישואיהם, כאשר מטרתו היא להסדיר את האופן בו אותו זוג יפריד את נכסיהם המשותפים, קרי ממונם.

הסכם הממון יכול להיכרת בכל שלב, כאשר השלב והמעמד בו נחתם משנה במידה מסוימת הליך כריתתו, זאת כאשר בעבור הסכמי ממון שנכרתים עבור זוגות נשואים קיימת החובה לאשררם תחת ערכאה משפטית כדוגמת בית המשפט לענייני משפחה.

הסכמי ממון הפכו שכיחים יותר לאחרונה לאור האופן בו הציבור נוהג לבחון את עקרון איזון המשאבים אשר מתקיים לאור היעדרו של הסכם ממון, כאשר אותו עקרון למעשה קובע כי כל אשר הזוג צבר במשותף (כלומר בעודם נשואים) עתיד להתחלק ביניהם באופן שוויוני בעת הצורך לבצע הפרדת נכסים.

 

הסכם ממון ככלי משפטי להכללת תנאים ייחודיים

זאת ועוד, כי סיבה נוספת אשר זוגות רבים ובעיקר נשואים בוחרים לעשות שימוש בהסכם ממון היא לנוכח ההסתכלות המשפטית השונה על אירועים במסגרת מערכת יחסים זוגית. כלומר, בעוד שערכאה משפטית כדוגמת בית המשפט לענייני משפחה לא רואה מעשה כדוגמת בגידה זוגית ככזה אשר מזכה את הצד הנבגד בפיצוי כמו גם את הצד הבוגד בעונשין, במסגרת הסכם ממון ניתן לתת לקיומה של בגידה שכזו התייחסות, כמו גם השלכות בפועל.

כלומר, אף על פי כי זוג אשר יגיע לכדי בית המשפט לענייני משפחה לצורך גירושין על רקע בגידה, לא יזכה להתייחסות מיוחדת מצד הערכאה המשפטית לנוכח קיומה של אותה בגידה, מתוקף תפיסתה של מערכת המשפט כי אין זה תפקידה להטיף מוסר ולהשגיח על אשר נעשה בחדר המיטות האישי של כל אדם, במסגרת הסכם ממון יכול הזוג אשר ייתכן וכבר חווה את קיומה של תופעה שכזו, לכרוך פיצויים והשלכות לה.

הסכם ממון לאחר הנישואים
הסכם ממון לאחר הנישואים

רוצה לומר, זוג נשוי יכול לכרוך במסגרת הסכם הממון סעיף אשר נוגע לכיצד יש לחלק את הממון המשותף להם בהינתן בגידה מצד מי מהם, כמו גם הגדרתה של זו, כיוון שמדובר במונח סובייקטיבי אשר משתנה במידה מסוימת בין אדם לאדם.

 

הסכם ממון אל מול הסכם חיים משותפים

בנוסף לכך, הסכם ממון משמש אך ורק זוגות אשר מוכרים בישראל כזוגות נשואים, קרי כאלו אשר קיבלו את ברכתה ואישורה של הרבנות הראשית אשר מכירה בקשר הזוגי שלהם כשל זוג נשוי.

לעומת זאת, קיימים בישראל זוגות רבים אשר אינם יכולים להינשא בשל היותו של הקשר שלהם בעל מאפיינים אשר אינם עולים בקנה אחד עם הנהוג בהלכה. לפיכך, עבור אותם זוגות קיימת האפשרות לכרות הסכם חיים משותפים, אשר בדומה להסכם ממון יסדיר את ענייניהם הכלכליים לעת פרידה, היות ובהיעדרו לא קיים לזוג אף מנגנון מוסכם ומוסדר בטרם עת אשר קובע כיצד יש לנהוג לנוכח זו.

 

אופן אישורו וכריתתו של הסכם ממון

הסכם ממון יכול להיכרת ולקבל תוכן על ידי זוג אשר מנסח אותו עצמאית, אף על פי כי הדבר לעתים רבות אינו מומלץ בשל היעדר ההבנה המשפטית והשלכותיה של מילים אשר מנוסחות כחלק מחוזה מחייב, הבנה אשר חומקת מעינו של הציבור הרחב.

לפיכך, מומלץ במידה רבה לערוך הסכם ממון בכל שלב באשר הוא בסיועו וליוויו הצמוד של עורך דין לדיני משפחה, כמו כן, משנוסח ההסכם והובאו כלל ההבנות הרצויות על ידי הזוג לכדי ניסוחו של חוזה מחייב, יובא ההסכם בהינתן והזוג כבר נשוי בעת חתימתו לאישורו של בית הדין לענייני משפחה או בית הדין הרבני.

 

בחינתה של ערכאה משפטית ואישורו של הסכם הממון

הסיבה לכך היא הצורך לבצע אישור ובחינה של ערכאה משפטית אודות אשר נוסח והוסכם, בכדי לוודא שכל אשר הזוג מעוניין לכרוך בהסכם עולה בקנה אחד עם החוק, כמו גם לאור ההבנה כי ייתכן במידה רבה והסכם ממון אשר נכרת על ידי זוג שהינו נשוי כבר בעודו יוצר אותו, עלול לשמש את אותו זוג בטווח זמן הקרוב ולשמש כבסיס לתביעת הגירושין שלהם, וככזה הוא מצריך בחינה מוקדמת בטרם יינתן לו תוקף משפטי.

 

הבהרת ההשלכות בפני הזוג של חתימה על הסכם ממון

בהמשך לכך, לאחר בחינתה של הערכאה המשפטית הרלוונטית, יובהרו ההשלכות של אותו הסכם בפני בני הזוג אשר מתעתדים לחתום עליו, כאשר לאחר חתימתם יינתן לו למעשה תוקף של פסק דין מחייב, כאשר כל שינוי עתידי אשר הזוג מבקש לעשות מוכרך להיות מלווה לחתימתם המשותפת של שניהם, כמו גם לאישורו של בית המשפט, כאשר אילולא התרחשו 2 התנאים הללו – אין לשינוי כל תוקף.

 

ביטולו של הסכם ממון

זאת ועוד, כי לעתים זוגות אשר חתמו על הסכם ממון ונדרשו להוציאו לפועל, מעלים קושי רב בביצוע זאת מתוך טענה כי אינם מעוניינים לקיים את ההסכם, או שיש לערוך בו שינויים מהותיים. לכן, חשוב להבהיר בשלב מוקדם ככל הניתן כי הסכם ממון הוא חוזה משפטי אשר קיים קושי רב לשנותו או לערוך אותו, לאור העובדה כי בעת כריתתו ומיסודו נעשה ווידוא הבנה עם בני הזוג למען ידעו את השלכותיו ואת תוקפו.

לעומת זאת, אילו יצליח הזוג להוכיח כי אכן נפל פגם בהליך כריתת ההסכם, כפי שעלול לקרות כאשר מתבצעת הונאה מצד אחד הגורמים אשר מעידה כי אינו פעל בתום לב, כפי שקורה לעתים כאשר אחד מבני הזוג מסתיר מידע אודות נכסים שבידיו.

זאת בנוסף להוכחה אודות קיומה של תקלה שחונה אצל הערכאה המשפטית שערכה את ההסכם, כלומר כאשר לא נעשה אילו מבין שלבי ההסכם המחייבים כדוגמת ווידוא ההבנה כי הינו מסמך משפטי סופי ומחייב, אזי שייתכן ובית המשפט יפסוק על עריכתו המחודשת או ביטולו כליל של הסכם זה.

 

הסכם ממון עבור זוגות נשואים – כי אף פעם לא מאוחר

לבסוף, הסכם ממון מהווה כלי עבור כל זוג לערוך את ענייניו הכלכליים באופן שעולה בקנה אחד עם השקפת עולמו ונסיבותיו הכלכליות האישיות, במקום לבחור בברירת המחדל אשר העמיד החוק לטובת כלל הזוגות, בעודו מציע להם את השימוש בעיקרון איזון המשאבים.

לכן, לא מפתיע לראות עלייה דרמטית בפופולאריות של הסכם שכזה, כאשר רבים הזוגות אשר בעת נישואיהם לא היו מודעים לאפשרות לקיים הסכם שכזה או שמא הוא לא היה פופולארי דיו, כאשר כיום כמובן מדובר במציאות שונה בתכלית.

לפיכך, חשוב לציין כי גם בעבור זוגות אשר נישאו בעבר וכבר כרכו את קשרם הזוגי בעודם מתמסדים זה לזו בנישואין, קיימת האפשרות לעריכתו של הסכם ממון, בין אם מתוקף ההבנה כי ייאלצו להיעזר בו בקרוב, או שמא דווקא לאור רצונם להסדיר סוגייה אקוטית זו.

כמו כן, לנוכח המורכבות הרבה יותר שתלווה לכריתת הסכם שכזה כיוון שהזוג כבר נתון לחסדיו של עקרון איזון המשאבים, חשוב לכרות את ההסכם באופן זהיר מחושב ומקצועי, כפי שקורה כאשר נעזרים בשירותיו של עורך דין דיני משפחה אשר יכול להבטיח כי כלל ההליך מתבצע על הצד הטוב ביותר, בעודו לוקח בחשבון את שיקוליהם והאינטרסים של 2 הצדדים.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא