הסכם ממון חובות

על היותו של הסכם ממון כלי הכרחי במציאות חיינו הנוכחית אין עוררין, מתוקף היותה של מציאותינו כזו אשר נפוצים בה מקרי הגירושים הרבים והמתרבים, כמו גם אשר אופפת אותה רוח תקופה אשר לא רואה לנכון לבצע פירוק שוויני ומאוזן של הממון בעת הצורך. אך מנגד, סוגיה רבת משקל אשר חומקת מעינם של רבים בהקשר הסכם ממון הוא יחסו של כלי הכרחי שכזה כלפי חובות.

כלומר, הסכם ממון לעתים נכרת גם בשל החשש העתידי קיומם של חובות, כאשר אילולא קיומו יכולים 2 בני הזוג להיות מושאם של נושים רבים, כמו גם הגבלות ועיצומים כחלק מהליכים כדוגמת פשיטת רגל וחדלות פירעון.

לפיכך, לנוכח ההשלכות הדרמטיות שיש להסכם ממון בהקשרם של חובות, במאמר הקרוב נרחיב על מערכת היחסים ההדוקה שבין כלי כלכלי חשוב שכזה, לבין חובות.

מהו הסכם ממון?

הסכם ממון הוא חוזה משפטי אשר נכרת בין 2 בני זוג שתכליתו להסדיר ולקיים הסדר מבעוד מועד אודות האופן והדרך בה הזוג מעוניין לחלוק את ממונם המשותף, או להסדיר בעלות אודות רכוש שקיים להם מבעוד מועד.

כלומר, מטרתו של הסכם ממון היא למעשה להשיב על שאלת השייכות בנוגע לרכוש שקיים לזוג בטרם נהפך לכזה, כמו גם רכוש אשר נצבר וייצבר לזכותם במהלך היותם זוג. הסיבה לצורך בהסכם ממון, אשר עולה ומתגבר לאורך השנים, נובעת מהתחלופה אשר החוק מציע לזוגות שאין בידם הסכם ממון – איזון משאבים על פי הלכת השיתוף.

 

איזון משאבים והלכת השיתוף

בהמשך לכך, איזון משאבים והלכת השיתוף הם מונחים שמגולמים היטב בחוק יחסי ממון בין בני זוג תשל"ג-1973. זאת כאשר במסגרתו נקבע כי לעת הצורך להפריד תא משפחתי וכחלק ממנו גם את ממונם של בני הזוג, כל רכוש אשר הזוג צבר יחדיו יחולק ביניהם באופן שוויני (איזון משאבים), כמו גם כל כי יש לחלק ביניהם את כל הרכוש אשר היה קיים למי מבני הזוג טרם לנישואין, אילו הייתה קיימת כוונת והלכת שיתוף עבורו.

כלומר, אילו לאחד מבני הזוג הייתה דירה טרם הנישואין, אשר במהלכם הזוג התגורר ועשה באותה דירה שימוש, אזי שלעת גירושין יכול לטעון בן הזוג הנוסף כי למעשה הייתה כוונת שיתוף וחלוקה בעבור אותו נכס, כאשר לנוכח זאת החוק קובע כי בעת גירושין גם הזכויות עבור אותה דירה צריכות להתחלק ביניהם.

הסכם ממון חובות
הסכם ממון חובות

מדוע הסכם ממון נהפך לרווח כל כך?

כמו כן, הסיבה להפיכתו של הסכם ממון לשכיח ורווח בקרב הציבור בעת האחרונה, נובעת מן העובדה כי רבים ומתרבים החלקים בציבור שאינם ששים לחלק את ממונם באופן שוויני, או לאבד מבעוד מועד זכויות אודות נכסיהם שקיימים להם.

זאת מכיוון שלנוכח מקרי הגירושין הרבים בישראל בפרט ובעולם המערבי בכלל, כמו גם התחזקותו של הרעיון האידיאלי של הצבת האדם במרכז על כלל זכויותיו השונות, כאשר מבין אותן זכויות ניתן למנות כמובן את הזכות לקניין עצמי, רבים מעדיפים לגדר את ממונם ורכושם בטרם הנישואים באמצעות הסכם ממון, אשר הינו האלטרנטיבה היחידה לחלוקת ממון שונה מאשר נקבע בחוק.

 

הסכם ממון והיבטיו השונים

זאת ועוד, כי יתרונו הגדול של הסכם ממון מתבטא גם בסעיפי המשנה אשר הוא טומן בחובו, כאלו אשר לעתים לא קיימת להם התייחסות בחוק, או שמא התייחסות זו אינה מוצאת חן בעיני רבים. רוצה לומר, במסגרת הסכם ממון יכול מי מהחתומים עליו לכרוך ולעגן תנאים אשר לנוכח קיומם או היעדרם יש לחלק את הממון המשותף באופן שונה בתכלית.

 

היבטים אישיים בין בני הזוג

לדוגמה, במסגרת הסכם ממון ניתן לעגן גם סעיפים אשר נוגעים לקיומה של אלימות או התנהגות שאינה הולמת, אשר לנוכח קיומה הצד הפוגעני מאבד את זכויותיו המשותפות בקניין והממון של בני הזוג, התניה אשר אולי נראית הגיונית לבוחן אובייקטיבי, אך שאינה מעוגנת בחוק כנגזרת של קיומה של התנהגות פוגענית.

בנוסף לכך, גם בהקשרן של בגידות רומנטיות ניתן לגבות מחיר באמצעות הסכם ממון, כאשר ניתן לקיים סעיפים מסוימים אשר נוגעים להקטנת זכויותיו של הצד הבוגד אל מול הגדלת זכויותיו של הצד הנבגד בהינתן קיומה של בגידה אשר הוגדרה במסגרת הסכם ממון.

הסיבה לכך היא שבמידה וסעיף שכזה לא יוכנס אל ההסכם, בעת גירושים שמתרחשים על רקע בגידה, ערכאה משפטית כדוגמת בית המשפט לענייני משפחה לא רואה לנכון להתערב או להעניש או לפצות מי מבין הצדדים לנוכח קיומה של בגידה. כאשר הסיבה לכך היא בשל הקושי להגדיר את המונח בגידה, כמו גם מתוקף תפיסתה של מערכת המשפט כי זה לא תפקידה להטיף מוסר בעבור עניינים שמקומם בחדר המיטות.

 

היבטים כלכליים בין בני הזוג והדגש על חובות

זאת ועוד, כי במסגרת הסכם הממון ניתן לכרוך גם את כלל ההיבטים הכלכליים שבין בני הזוג, שבינם ניתן למנות כמובן גם את הצורך להתמודד עם חובות. כלומר, בעת כריתתו של הסכם ממון לרוב הזוג נמצא בראשית דרכו וככזה פחות סביר כי למי מבינם יהיו חובות כלכליים משמעותיים, שכן מן הרגע שהזוג הינו נשוי, נושים וגובי חוב רשאים לדרוש את חובם גם מבן/ת זוגם.

לפיכך, פרט להסדרת נושאים חשובים ורמים במעלה כדוגמת הסדרי משמורת ילדים, תשלומי מזונות, תשלום כתובה וכמובן הסדרת הממון הקיים או העתידי, יכולים בני הזוג גם לקבוע האם וכיצד הם עתידים להתחלק בחובות השונים שיקומו למי מבינם.

כלומר, יכולים בני הזוג לקבוע כי בעת גירושים או הרצון להיפרד, כל אדם יחזיק ויעמוד בפני חובותיו האישיים בלבד, כאשר חובותיו של מי שעד עתה היה בן/ת זוגו יעמדו לחובתו בלבד, מבלי לערב בכך את בן/ת הזוג אשר מתנער למעשה מחובותיו.

 

הסכם ממון והגנה מפני חובות והוצאה לפועל

בהמשך לכך, סעיפי הסכם ממון בנוגע לחובות נוגעים לעתים רבות בעבור חובות שקיימים לטובת בנקים שונים, כאשר סעיפי ההסכם יכולים לקבוע כי במקרה ואחד מבני הזוג נקלע לחובות שנוגעים משימוש מופרז או נרחב מדי בכרטיסי אשראי, הוא יתמודד אל מול חובותיו לבדו.

כלומר, כאשר אותו בן זוג אינו יכול עוד לשלם את חובותיו ולהחזירם כהלכה, עובדה אשר לרוב תצריך את עירובה של הרשות להוצאה לפועל, האחרונה לא תוכל לעקל או לגבות רכוש מצד בן/ת זוגו של החייב, אילו העניין עוגן במסגרת הסכם ממון מבעוד מועד, שבו נקבע כי חובות שנצברו בעודם יחדיו יהוו מנת חלקו של מייצר החוב לנוכח הגירושים.

 

הסכם ממון והגנה מפני חובות עבר

בנוסף לכך, לעתים כאשר בני זוג מתחתנים למי מבין ה- 2 ישנם שלדים בארון אשר מתבטאים בחובות עבר שהיו קיימים לו מהרפתקאות כלכליות שונות אשר לא צלחו במיוחד, עוד בטרם פגש את מי שכעת מהווה בן/ת זוגו. כמו כן, חובות אלו עלולים להאמיר לכדי מאות אלפי שקלים אם לא מעלה מכך, כאשר בן/ת זוגו של החייב אינם כלל מודעים לקיומם בעת הנישואים ולעתים עד אשר חובות אלו מתדפקים על דלתו.

לפיכך, באמצעות כריתתו של הסכם ממון מבעוד מועד יכולים בני הזוג להצהיר אודות כלל החובות וההתחייבויות הכלכליות אשר קיימות להם דא עקא, כמו גם מידת נכונותם להשתתף ולסייע בחובות שכאלו אילו הם יצוצו בעתיד. זאת כאשר כמובן קיימת להם האפשרות להתנער מהם כליל, בשל העובדה כי לא נחשפו אליהם או גילו אודותם מבעוד מועד.

 

הסכם ממון למראית העין

בהיבט אחר, לעתים נכרתים הסכמי ממון אשר תכליתם היא למראית העין בלבד, שכן הם מהווים הסכם ממון פיקטיבי וכזה אשר כל תכליתו היא לאפשר למי מבין בני הזוג אשר בין אם שרוי כעת או עתיד להיכנס להליך של גביית חובות, להימלט מדין.

כלומר, לעתים אדם אשר יודע כי עתיד להיפתח כנגדו הליך גבייה או קניסה משמעותית, כזה אשר יתבצע לנוכח מצבו הכלכלי, בוחר להקטין את ממונו במידה רבה באמצעות הסכם שכזה, בכדי להקטין את גודל הפיצויים או החוב אשר ייגבה ממנו.

לכן, ראוי להדגיש כי חוזה שכזה עלול במידה רבה לזכות לתואר המפוקפק "חוזה למראית עין", כאשר תכליתו ודינו להתבטל לנוכח העיקרון הפסול שהוא מבקש לקדם.

זאת ועוד, כי לעתים ישנם זוגות אשר חותמים וכורתים הסכם שכזה, אשר לאחר מכן עולה בעבורם הצורך הממשי והאמיתי להתגרש, כאשר אז לא יכול לטעון מי מבינם כי כרת את ההסכם למטרות פיקטיביות, וההסכם צפוי להתקיים כשורה.

 

לסיכום – הסכם ממון כחומת הגנה כלכלית

כפי שניתן להבחין מן הכתוב לעיל, במסגרת הסכם ממון עולה בידיהם של בני הזוג להבטיח כי כלל "ההפתעות" הכלכליות שעלולות להופיע בעתיד לנוכח נישואיהם לבן/ת זוג יטופלו ויקבלו מענה עוד בטרם הופיעו.

כלומר, באמצעות כריתת הסכם ממון, מבטיחים 2 בני הזוג כי לא יצוצו חובות עתידיים בעניינם, כאשר אילו החשש המוזכר לעיל מתרחש, המשמעות עלולה להיות רבת משקל כאשר הליכי חדלות פירעון או פשיטת רגל עלולים במידה רבה לשבש את חייהם ולשנותם במידה דרמטית.

מנגד, הסכם ממון אשר יעשה למראית העין בלבד ולמען מילוטו של מי מבין בני הזוג לנוכח חובותיו, בעודו מנסה להקטין את ממונו הקיים לו מן הנושים, עתידים להתבטל בשל התקדים הפסול שהם מבקשים לקיים.

 

אחרית דבר

לפיכך, אילו חשובה לכם הידיעה כי אין אף חוב כלכלי שעלול להפתיע אתכם משכבר הימים, ייתכן במידה רבה וכריתתו של הסכם ממון באמצעות עורך דין מקצועי שבקיא ומודע לחידודי ההליך יכולה לסייע לכם להבטיח זאת, למען השקט הנפשי האישי שלכם בנוסף גם למען בטחונו ושלוותו של כסכם.

אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי, אלא יש לראות בכתוב הסבר כללי בלבד ואין להסתמך ו/או לפעול בהתאם לאמור לעיל ללא ייעוץ משפטי.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא