הסכם ממון בין ידועים בציבור

הצורך בהסכם ממון התחדד בשנים האחרונות עבור רבים, כאמצעי אשר מאפשר לזוגות להסדיר ולנהל באופן עצמאי את האופן בו הם חפצים להפריד את ממונם לעת הצורך אשר הפך נפוץ במיוחד בעת האחרונה – להתגרש.

עם זאת, בניגוד לזוגות נשואים אשר בהיעדרו של הסכם ממון קבעה המדינה כיצד עליהם להפריד את ממונם, ידועים בציבור, כלומר בני זוג אשר לא התייחדו בטקס נישואין שמוכר על ידי המדינה ומוסדותיה השונים, עלולים למצוא עצמם בסיטואציה בעייתית במיוחד לאור היעדרו של הסכם חשוב כדוגמת הסכם ממון.

לפיכך, במאמר הקרוב נרחיב ונסקור את מאפייניו של הסכם ממון בין ידועים בציבור, כמו גם חשיבותו הרבה ונקודות חשובות לאופן בו יש לכרותו.

מה הוא הסכם ממון

בהמשך לכך, הסכם ממון הוא חוזה משפטי אשר נכרת בין 2 בני זוג בין אם לנוכח רצונם המתעתד להתגרש, כלומר כבר בעודם נשואים ולקראת גירושין ממשים לבוא, כמו גם עבור זוגות שעתידים להינשא כביטוי לרצונם להסיר מעליהם את עול העיסוק בממון אם וכאשר ידרשו לכך.

הסכם ממון הפך שכיח ונפוץ בעיקר בעת האחרונה, כאשר ניתן להבחין ולראות את הפיכתו לשכיח בעיקר לנוכח העובדה כי גירושין כשלעצמם הפכו למנת הכלל בהתאם, כאשר עם עליית מקרי הגירושין התחדדה ההבנה מה עלול לעלות בגורל ממונם של בני זוג בהיעדר הסכם ממון, כאשר יחולק הממון לפי עיקרון – איזון המשאבים.

 

עיקרון איזון המשאבים

עיקרון איזון המשאבים נגזר מחוק יחסי ממון בין בני זוג – 1976 תשל"ו, אשר קובע כי בעת הצורך להיפרד ולבצע הפרדת ממון, קרי להתגרש, על הזוג לחלק את ממונו המשותף אשר צברו יחדיו בעודם נשואים באופן שוויני בינם לבין עצמם.

כלומר, החוק קובע כי כל אשר הזוג הרוויח מתוקף הכנסותיו השונות אשר אינן בגדר ירושה או מתנה בזמן שבני הזוג היו כרוכים יחדיו בקשר נישואין, עליהם לחלוק באופן שוויוני לחלוטין.

לכן, לא מפתיע לגלות כי במסגרת הליך יצרי אמביוולנטי כדוגמת גירושים, אשר קצרה היריעה מלהכיל את עלילותיהם של גירושים אלו כאשר הם נהפכים למכוערים או מלוכלכים, היו רבים אשר מצאו את עיקרון זה כלוקה בחסר בעודו מבטל לחלוטין את נסיבותיו האישיות של הזוג, כמו גם את תרומתם היחסית להכנסותיו של משק הבית המשותף שלהם.

הסכם ממון בין ידועים בציבור
הסכם ממון בין ידועים בציבור

לעומת זאת, החוק מותיר אפשרות גם לזוגות אשר אינם מעוניינים לבצע חלוקה שרירותית כדוגמת זו, לערוך את עניינם הכלכלי ולאשרו בפני גורם משפטי (אשר משתנה בהתאם לנסיבות הזוג והעת בה הוא כרת את ההסכם), כאשר אילו נכרת החוזה כהלכה, יש לחלק את המשאבים בהתאם למצוין בו.

 

הסכם ממון כאמצעי להתאמת עיקרון איזון המשאבים לצורכי הזוג

בהתאם לזאת, אין להסיק כי הסכם הממון הוא כלי שתכליתו לבטל או להתעלם מן הצורך לבצע איזון וחלוקת משאבים לנוכח פרידה, אלא אמצעי שניתן דרכו להתאים את הפרדת הממון באופן שתואם את מצבו של בני הזוג.

כלומר, באמצעות הסכם ממון ניתן להתייחס באופן כירורגי לנסיבותיו הכלכליות של כל אחד מבני הזוג, נסיבות אשר קל להדגיש את הצורך בהתאמה אליהן באמצעות דוגמה.

 

דוגמה: הצורך בהסכם ממון לנוכח רקע אישי שונה של בני זוג

בהמשך לכך, נניח כי קיים זוג אשר מגיע מרקעים כלכליים שונים בתכלית, כאשר הגבר מגיע ממעמד סוציו אקונומי נמוך, לעומת אשתו אשר מגיעה ממעמד סוציו אקונומי גבוה, כמו גם כי קיימות לה זכויות רבות בנכסים שהיו ברשותה עוד טרם הנישואין, בעוד שמנגד הגבר מרוויח סכומים גבוהים משמעותית מאשר אשתו, אך לא קיים לו אף נכס טרם נישואיהם.

אילו ייפרד הזוג ללא הסכם ממון, על אף כי האישה מחזיקה בגב כלכלי חזק יותר מבעלה, כמו גם כי תרומתה לממון המשותף אשר צברו יחדיו היא נמוכה משמעותית, בעת הצורך לבצע הפרדת ממון לנוכח איזון המשאבים הם יאלצו להתחלק בכל אשר צברו יחדיו באופן שווה.

לעומת זאת, אילו היה בידם הסכם ממון, יכלו בני הזוג לעצבו כראות עינם ולתת בו סימנים והתניות אשר נוגעות לכל אשר ירצו לעגן במסגרתו. לדוגמה, הם יכלו לקבוע כי הפרדת הממון תעשה על פי אחוז ההכנסה של כל אחד מהם עבור משק הבית המשותף, או בהתאם ובהשוואה לכלל הנכסים אשר קיימים להם אשר לאורם יתבצע עיקרון איזון המשאבים, כאשר ההסכם משול לכדי חומר ביד היוצר.

 

הסכם ממון אל מול אירועי קצה בחיים הזוגיים

זאת ועוד, כי במסגרת הסכם ממון ניתן להכליל סעיפים נוספים אשר אילולא הכללתם בהסכם עלולה לא להיות להם התייחסות כלל, במסגרת אותו הסכם יכול הזוג להתייחס ולקבוע כיצד הוא מעוניין לחלק את רכושו ולאזנו לנוכח קיומה של בגידה מצד מי מבני הזוג, מקרי אלימות או התנהגות פלילית, כמו גם סירוב לקבלת או נתינת גט, כאשר המשמעות של כך היא עיגון בן הזוג השני.

אף על פי כי חלק מן המוזכר לעיל אכן זוכה להתייחסותה של הערכאה המשפטית בעת הצורך להתמודד עימו, במקרים של בגידות עלול הסכם ממון להוות הכלי היחידי להענקת פיצוי עבור הצד הנבגד. זאת לנוכח תפיסתו של בית המשפט לענייני משפחה כי אין זה תפקידה של מערכת המשפט להתערב ולקבוע את עניינם של בני זוג בהיבטים מוסריים או פרטיים, כאשר הנגזרת של כך היא חוסר ההסכמה כי יש לפצות או להעניש מי מבין הצדדים לנוכח קיומה של בגידה.

לעומת זאת, במסגרת הסכם ממון יכול הזוג לקבוע כי בהינתן וקרתה בגידה או מעשה שעונה להגדרת ההסכם, תפגענה זכויותיו הקנייניות של הצד הבוגד כהשלכה ישירה של מעשיו.

 

חשיבותו של הסכם ממון דווקא בעבור ידועים בציבור

זאת ועוד, כי החשיבות הקרדינלית של הסכם ממון מתחדדת דווקא לנוכח הצורך הבוער שעולה לו בעבור ידועים בציבור. כלומר, בניגוד לזוגות נשואים, אשר קשר הנישואים טומן בעבורם מסגרת כלשהי (בין אם טובה יותר או פחות) לביצועה של חלוקת רכוש בעת פרידה, בעבור זוגות ידועים בציבור אין אף מנגנון חוקי אשר מחייב את בני הזוג לבצע הפרדת רכוש שכזו.

לכן, אילו ידועים בציבור לא יעגנו ויסדירו את מעמדם הכלכלי לשעת פרידה, הם עלולים לעמוד בקושי רב לדרוש ולקבל זכויות אודות ממון וקניין שלא כרכו בהסכם טרם לכן, כפי שעלול לקרות בעבור נדל"ן, השקעות שונות, חשבונות בנק וכן הלאה.

 

הסכם ממון עבור ידועים בציבור – הסכם חיים משותפים

בהמשך לכך, כאשר זוגות שהינם ידועים בציבור כדוגמת להט"בים, בני דתות שונות או חסרי דת או כאלו שאינם מאמינים במוסד הנישואין מבקשים לכרות הסכם ממון, כמו גם מעוניינים בעיגון ועיצוב זכויות הקניין האישיות שלהם אודות ממונם המשותף, עליהם לעשות זאת באמצעות מסמך שנקרא – הסכם חיים משותפים, אשר לאחר חתימתו ומילויו כהלכה תחול על הזוג חזקת השיתוף וכל המשתמע ממנה.

 

מעמדו המחייב של הסכם ממון / הסכם חיים משותפים

זאת ועוד, כי חשוב להבהיר כי הסכם שמכיל על זוג את חזקת השיתוף אינו דבר אשר קל להתנער ממנו, כיוון שבעיניה של הערכאה המשפטית אשר תבחן אותו לעת דרישת מי מבין בני הזוג לבטלו או לשנותו, מדובר בחוזה משפטי בעל תוקף מחייב, אשר כל עוד לא נפל בו פגם בהליך חתימתו וכריתתו, אין לשנותו כלל.

לעומת זאת, בניגוד לאשר נעשה בענייני הסכם ממון אשר הוא מחויב באישור על ידי גורם משפטי, הסכם חיים משותפים לא מחזיק באותה חובה, כאשר המשמעות של כך היא שבני זוג אשר מעוניינים לתת להסכם חיים משותפים תוקף מחייב ומוצק יותר בהיבט המשפטי, יצטרכו להביאו לכדי אישור בפני בית המשפט לענייני משפחה או נוטריון.

 

לסיכום – הסכם ממון בעבור ידועים בציבור חובה שאין לפסוח עליה

כפי שניתן להבחין מן הכתוב לעיל, הסכם ממון מסייע לזוגות לקבוע באופן עצמאי ושהולם את השקפותיהם השונות, כמו גם מצבם הכלכלי ותרומתם הכלכלית לקשר, כיצד עליהם להפריד ממון בעת הצורך להתגרש או להיפרד.

בנוסף לכך, לנוכח היעדר ההסכמה הרחב אשר מוסיף להתרחב מדי יום אודות האופן בו עיקרון איזון המשאבים בוחר לחלק את ממונם של בני זוג, לא מפתיע לגלות כי רבים יותר מתמיד בוחרים כיום לעגן את ענייניהם הכלכליים במסגרת הסכם כדוגמת הסכם ממון, למען יוכלו להשפיע באופן אישי על אשר יתרחש בעניינם.

לעומת זאת, חשיבותו של הסכם ממון מתחדדת שבעתיים לנוכח קיומה של זוגיות וקשר בין זוג שמוגדר כידועים בציבור, שכן בניגוד לאשר קורה בעבור זוגות נשואים, לזוגות ידועים בציבור אין ברירת מחדל אשר קובעת מלכתחילה כיצד יש להפריד ולחלק את ממונם, כאשר ההשלכה של כך היא שבהינתן פרידה שכזו עלול כל צד להיוותר עם כל אשר רשום על שמו ותו לא.

לפיכך, אילו הנכם זוג ידוע בציבור, ייתכן במידה רבה כי הסכם ממון / הסכם חיים משותפים הוא בגדר חובה עבור עתידכם הכלכלי והזוגי, כאשר לנוכח קיומו וכריתתו תוכלו להסדיר נושא אקוטי זה, בכדי שיחדל מלהיות שיקול או מעמסה, לנוכח ההשלכות הדרמטיות של היעדרו.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא