הגדלת מזונות ילדים

דיני המשפחה בארץ מגדירים כי לילדים ישולמו דמי מזונות על ידי אביהם, עד שיגיעו לגיל 18 או יסיימו את שירותם הצבאי / הלאומי, לפי המאוחר מביניהם. תשלומי מזונות ילדים נקצבים כחלק מהסכם הגירושין שעליו שני ההורים חותמים בבית המשפט אשר מנהל את תהליך הגירושין שלהם, או לחילופין – במסגרת הליך פסיקת מזונות שמתקקים בבית משפט לענייני משפחה או מול הרבנות.

למרות זאת, לא אחת ישנו צורך להגיש תביעה להגדלת מזונות ילדים, כאשר חלות תמורות בחייה של האם המשמורנית או בחיים של ילדיה.

במסגרת מאמר זה נדון בסוגיית הגדלת מזונות ילדים, נסביר על איזה בסיס ניתן להגיש תביעה להגדלת מזונות ילדים, נפרט מה בית המשפט בודק במסגרת הטיפול בתביעת הגדלת מזונות ילדים, ונמחיש את חשיבות הסיוע המשפטי של עורך דין לעניין זה.

מהם מזונות ילדים ומה הצידוק לחובת התשלום שלהם?

מזונות ילדים הם תשלומים שאב מחויב לפי החוק לשלם עבור ילדיו הקטינים או ילדיו המשרתים בשירות צבאי / לאומי. מזונות ילדים משולמים למעשה דרך אימם של הילדים, שהיא הגרושה של אביהם. מזונות ילדים נועדו לסייע לאם לשאת בעול הכלכלי של גידול הילדים המשותפים. חובת תשלום מזונות ילדים, נגזרת אם כך משאיפת המחוקק לאפשר לילדים לשמור על רמת מחייה סבירה עד כמה שמתאפשר מבלי שיחולו שינויים דרסטיים מדי בהרגליהם, גם לאחר שההורים התגרשו זה מזו.

 

כיצד בית המשפט מגדיר כמה מזונות ילדים האב ידרש לשלם?

על מנת לפסוק את שיעור מזונות הילדים שהאב ידרש לשלם עבור ילדיו הקטינים או המשרתים בשירות חובה או לאומי, בית המשפט לרוב ישקלל את הכנסות האב בהשוואה להכנסות האם. לצד זאת, הלכה למעשה, אין אף פסיקה חותכת שמגדירה בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים מה יהיה סכום מזונות הילדים שהאב ידרש לשלם לאימם המשמורנית.

אותו תחשיב שמבצע בית המשפט למשפחה האחראי על עניין פסיקת מזונות ילדים, אינו מתבסס אם כך על נוסחא סדורה אלא מתבסס בעיקר, על הרצון העקרוני לאפשר לילדים ליהנות מרמת חיים סבירה בדומה לזו שהתרגלו אליה לפני גירושי ההורים.

 

מהי הגדלת מזונות ילדים ומתי היא נחוצה?

סכום מזונות ילדים, נקצב במסגרת הסכמי גירושין עליהם בני זוג חותמים מול בית המשפט במסגרת גירושיהם. במקרים אחרים, סך מזונות הילדים נקבע במהלכו של הליך קציבת מזונות המתקיים בבית הדין לענייני משפחה או בבית הדין הרבני. אולם ישנם גם מקרים שבהם קיים צורך לבקש את הגדלת מזונות הילדים. בקשה כזו מוגשת בתור תביעת הגדלת מזונות ילדים. צורך כזה עשוי להתעורר במצב בו אירעו שינויים בחיי האם היחידנית, או בחיי הילדים, שיש להם השלכות כלכליות כבדות משקל.

הגדלת מזונות ילדים
הגדלת מזונות ילדים

על הזכות החוקית של ילדים קטינים להגיש תביעה להגדלת מזונות ילדים

ישנם דיני משפחה במדינת ישראל המאפשרים לקטינים להגיש באמצעות אימם תביעת הגדלת מזונות ילדים, שתופנה כמובן כלפי האב. הזכות הזו נשענת על העובדה שדמי המזונות אינם משולמים לילדים כתלות בהגעת ההורים שלהם להסכמה הדדית בנושא המזונות.

למרות זאת, חשוב לציין שקיים תנאי סף לכך שבית המשפט למשפחה יואיל לקבל תביעה להגדלת מזונות ילדים, והוא שהתובעים יוכלו לספק ראיות לכך שאכן אירע שינוי בעל משקל רב בחייהם או בחיי אימם, המצדיקים את הגדלת סכום דמי המזונות לילדים.

 

אופן הגשתה של תביעת הגדלת מזונות ילדים

החוק במדינת ישראל מאפשר לאם להגיש לאבי ילדיה תביעה להגדלת מזונות ילדים בשמם של ילדיה הקטינים, קרי – ילדים שטרם מלאו להם 18 שנים. תביעה להגדלת מזונות ילדים עשויה להתקבל בבית המשפט ככל ויעלה בידיה של האם התובעת את הגדלת שיעור המזונות לילדיה, להוכיח בבית הדין כי חלו שינויים מרחיקי לכת בחייה או בחיי ילדיה, אשר מצדיקים את הבקשה להגדיל את סכומם של תשלומי המזונות לילדים.

 

באילו מצבים תביעת הגדלת מזונות ילדים עשויה להתקבל?

פסקי הדין שהתקבלו במהלך השנים האחרונות, בתביעות שנסובו סביב בקשה להגדלת דמי מזונות, מעידים על כך שקיימת מגמה הולכת וגוברת בבתי המשפט לענייני משפחה, להכיר בצורך בגמישות בעניין הגדלת שיעור דמי מזונות. גמישות זו מגיעה על רקע ההבנה שבהחלט אפשרי כי שינויים כלשהם אשר חלים באורח חייה של אם משמורנית והילדים שתחת חזקתה, יהפכו את סכום תשלומי המזונות שנפסקו לטובת ילדיה במקור, לתשלום שאינו נותן מענה מספק לצרכים הבסיסיים של המשפחה.

כפי שהוסבר מוקדם יותר, תביעה להגדלת סכומם של מזונות, עשויה להיחשב דרישה לגיטימית בפן המשפטי, לאור העובדה שבית הדין לענייני משפחה שואף לפעול תמיד על פי עקרונות המוסר והצדק. לפיכך ברור כי היעדר גמישות בנושא קציבת מזונות, בהינתן שינויים החלים בחיי ההורה היחידני וילדיו, עשויה להיות בלתי הוגנת ולפגוע באופן גורף ברמת החיים שלהם.

 

הקריטריונים הנבחנים בבית המשפט בתביעת הגדלת מזונות ילדים

בבואו של בית הדין לענייני משפחה להכריע בתביעת הגדלת מזונות ילדים עבור ילדים קטינים, נבדקים מספר קריטריונים עיקריים, וביניהם: גיל הילדים שלטובתם הוגשה תביעת מזונות, גובה ההכנסות של כל הורה, צרכיהם של הילדים אשר עבורם משולמים המזונות, צרכים מיוחדים של הילדים שעבורם משולמים המזונות, ככל ואכן ישנם כאלו, וכן הלאה.

על סמך מכלול הנתונים שהובאו בפניה של הערכאה השופטת, היא קובעת האם סכום המזונות שנקבע בהסכם הגירושין או קציבת המזונות במקור, עודנו נראה הוגן לאור השינויים שחלו בנסיבות החיים של התובעים במעמד הגשת התביעה להגדלת המזונות. אם מסתמן כי הותרת דמי המזונות כפי שנקצבו קודם, עשויה לגרום עוול לתובעים, בית הדין בהחלט עשוי לדרוש את הגדלתם.

 

מדוע חשוב לפנות לקבלת סיוע משפטי לפני הגשת תביעה להגדלת מזונות ילדים?

למרות שאיפתה של מערכת המשפט בישראל להימנע מגרימת עוול למשפחות חד הוריות ולהגן על טובתו של הילד, יש להכיר בזאת שבתי המשפט לדיני משפחה לא מאשרים על נקלה תביעות להגדלת דמי מזונות לילדים. ליתר דיוק, בית המשפט לענייני משפחה עושה כמיטב יכולתו על מנת להשאיר את פסיקת מזונות הילדים המקורית על כנה, אלא אם מוכח לו באופן חד משמעי כי אכן אירעו שינויים משמעותיים מאוד בחיי האם המשמורנית או הילדים שלה – כאלו המצדיקים את הגדלתם של דמי המזונות לילדים.

לכן, מומלץ מאוד להעזר בשירותיו של עורך דין גירושין שמתמחה בהגשת תביעות הגדלת מזונות ילדים. סיוע משפטי איכותי הוא פתרון שיאפשר לכם להעריך מראש אם אכן קיימת עילה מוצדקת להגשת תביעת הגדלת מזונות ילדים, ולבחון את הסיכויים של התביעה להתקבל בבית המשפט. לסיכום, ישנה חשיבות רבה לפניה מוקדמת להתייעצות מול עורך דין גירושין שמתמחה בטיפול בתביעות להגדלת מזונות ילדים ולבנייה של תיק ראיות התומך בדרישותיכם.

 

התוכן באתר זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ומומלץ שלא להסתמך עליו בשום אופן. המידע המוצג במסגרת מאמר זה מובא לידע כללי בלבד ואינו מהווה בשום צורה תחליף לקבלת סיוע משפטי אישי מטעם עורך דין המתמחה בדיני משפחה. במידה ונדרש ייעוץ משפטי בנושא גירושין או סכסוכים משפחתיים, יש לפנות בהקדם האפשרי לליווי וייצוג של עורך דין בעל התמחות בדיני משפחה.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

עורך הדין שישמור לכם על הירושה

ירושה זה כל הרכוש והנכסים שאדם משאיר אחריו כשהוא הולך לעולמו. זה יכול להיות כסף, בתים, מכוניות, תכשיטים, ואפילו חפצים בעלי ערך רגשי. ולמה צריך