דמי מזונות

תשלום דמי מזונות הוא בין הזכויות שלגביהן מתעוררות מחלוקות רבות במסגרת הליכי גירושין בישראל. דמי מזונות הם כספים אותם בעל נדרש לשלם לגרושתו ולילדיו לאחר גירושיו. בסקירה זו נדון בחובת התשלום של דמי מזונות לילדים, נסביר מה זה דמי מזונות לאישה, נסביר כיצד מוגשת תביעה להגדלת דמי מזונות, ונראה כיצד עשויה להשפיע ההחלטה על משמורת משותפת בנושא של דמי מזונות.

דמי מזונות – על שום מה?

דמי המזונות נועדו לסייע לאם שקיבלה את זכות המשמורת, להתמודד עם נטל ההוצאות הכרוכות בגידול הילדים באופן עצמאי. חובת התשלום של דמי מזונות לאם המשמורנית, נובעת למעשה משאיפתו של המחוקק לשמר את רמת המחיה שהילדים הורגלו בה עד כה, למרות גירושי ההורים.

 

מי נדרש לשלם דמי מזונות?

כשזוג נשוי פותח בהליכי גירושין, בית הדין המנהל את תביעת הגירושים שלהם (בין אם מדובר בבית הדין הרבני או בבית הדין לענייני משפחה), מצופה להכריע בנוגע לסכום דמי המזונות שישולם. מי שנדרש לשלם את דמי המזונות הוא הגבר לגרושתו, במידה והיא זו שמקבלת משמורת על הילדים.

 

עד איזה גיל משולמים דמי מזונות עבור הילדים?

דמי מזונות לילדים משולמים מהמועד בו תם הליך הגירושים ועד שהילדים יגיעו לגיל 18. גם ילדים המשרתים בצה"ל או במסגרת שירות לאומי, זכאים לתשלום דמי מזונות מאביהם, אך במקרה זה מדובר על דמי מזונות בסכום נמוך יותר מדמי המזונות שנהוג לשלם בגין ילדים שטרם מלאו להם 18.

 

כיצד מחליט בית המשפט כמה דמי מזונות ישולמו?

לשם פסיקת דמי מזונות, נהוג לשקלל את ההכנסות של ההורה שנדרש לשלם את דמי המזונות ביחס להכנסתו של ההורה השני, כדרך לפסוק את שיעור דמי המזונות שישולמו בגין גידול הילדים. יחד עם זאת, מן הראוי לציין שלא קיימת הגדרה ספציפית הנוגעת להיקף דמי המזונות שיש לשלם לאם המשמורנית חישוב דמי המזונות שמבוצע בבית המשפט, נשען בעיקרו על הרצון לאפשר לילדים לשמור על רמת חיים קרובה ככל הניתן לזו שהורגלו בה טרום גירושי הוריהם.

דמי מזונות
דמי מזונות

מה זה דמי מזונות לאישה ולמה הם נועדו?

דמי מזונות לאישה הם סכומי כסף קבועים שהגרוש שלה מחויב לשלם לה מדי חודש, מהמועד שבו החל הליך הגירושין ועד המועד בו הגט ניתן בפועל. תשלום דמי מזונות לאישה היא חובתו של הגבר כלפי זוגתו מאחר וכל עוד לא ניתן הגט, הוא והיא עדיין נחשבים כזוג נשוי מבחינת החוק, ולכן הבעל נדרש לכלכלת את אשתו על פי חוק.

אולם, החל מהרגע שהגט אושר יוכל הגבר לסיים לשלם דמי מזונות לאשתו. לפיכך, בהתאם להוראת בית המשפט, גבר המסרב לתת גט לזוגתו יחוייב לשלם לה דמי מזונות כל עוד ימשיך לעכב את הליך הגירושים ביוזמתו הוא.

 

באילו מצבים עשויה להידרש הגדלת דמי מזונות ילדים?

סכומם של דמי מזונות לילדים, נקבע בהסכם הגירושין אשר נחתם על ידי בני הזוג  ואושר בבית משפט במסגרת הליכי הגירושין. במקרים מסוימים, שיעורם של דמי מזונות לילדים נקבע בהליך קציבת מזונות המתקיים בבית המשפט לענייני משפחה או בבית הדין הרבני.

עם זאת, במקרים מסומים עולה צורך להגיש תביעה להגדלת דמי מזונות לילדים. צורך כזה עשוי לעלות במצב בו חלים שינויים בחיי האם המשמורנית, כפי שנפרט בהמשך.

 

כיצד מוגשת תביעה להגדלת דמי מזונות ילדים?

החוק בישראל מאפשר לילדים קטינים לתבוע דמי מזונות מוגדלים מאביהם באמצעות אימם. תביעה כזו עשויה להיחשב כתביעה קבילה בבית משפט ככל שיעלה בידי התובעים להציג לערכאה השופטת הוכחות לכך שאירע שינוי משמעותי בנסיבות החיים של האם ו / או הילדים, באופן המצדיק הגדלה של דמי המזונות שהאב משלם עבורם.

 

באילו מקרים תביעה להגדלת דמי מזונות לילדים קטינים עשויה להיחשב מוצדקת?

ההלכה הפסוקה בנושא הגדלת דמי מזונות לילדים, תומכת בצורך לגמישות של בתי המשפט בארץ בנושא של הגדלה בדמי מזונות לילדים. זאת לאור ההבנה כי יתכנו שינויים מסוימים באורח החיים של האם המשמורנית והילדים שלה, העלולים להפוך את שיעור דמי המזונות שנפסקו לטובתם בתחילה, לסכום שאינו מספיק לכלכלתם הסבירה של בני המשפחה.

כפי שהסברנו לעיל, השיקול המשפטי בהגדלת סכום דמי המזונות לילדים, נשען על הנחת המוצא שהותרת דמי המזונות על כנם תוך התעלמות מאותם שינויים שחלו בנסיבות החיים של ההורה המשמורן וילדיו, עלול להוביל לפגיעה ממשית באיכות החיים של הנ"ל, תוך התעלמות גורפת מעקרונות הצדק והמוסר עליהם שואפת מערכת המשפט והחוק במדינת ישראל להישען בעבודתה.

 

קריטריונים הנבחנים בבית המשפט בהכרעה בתביעה להגדלת דמי מזונות

בבואו של בית המשפט להגיע לפסיקה בתביעה שעניינה הגדלת דמי מזונות לילדים בגיל 18 ומטה, הוא בוחן כמה קריטריונים מרכזיים, ובינהם:

  • הגיל של הילדים שלטובתם הוגשה תביעת הגדלת המזונות
  • שיעור ההכנסות של כל אחד מההורים הגרושים
  • צרכיהם של הילדים
  • צרכים מיוחדים של הילדים, אם קיימים
  • שיקולים נוספים

 

על סמך שקלול של המידע שהובא בפניו, בית המשפט יכול לפסוק האם סכום דמי המזונות לילדים כפי שנקבע בתחילה, עדיין נראה הוגן לאור נסיבות חייהם במועד הגשת התביעה, או שקיימת אולי הצדקה להגדיל את דמי המזונות.

 

כיצד עשויה להשפיע משמורת משותפת על חובת תשלום דמי מזונות?

במצב שבו קיים בין ההורים הסדר מסוג אחריות הורית משותפת, או בשמו הנוסף – משמורת משותפת, הדבר עשוי להשפיע באופן עקרוני גם על חובת תשלום דמי מזונות לילדים.

כאשר הילדים נמצאים תחת טיפולה של האם כחלק ממשמורת יחידנית, האב נדרש על פי חוק לשלם לילדים דמי מזונות שיועברו לאימם, וזאת על פי סכום דמי המזונות אשר נקבע בבית המשפט במסגרת תביעת הגירושין.

עם זאת, כאשר ניתנת משמורת משותפת גם לאם וגם לאב, כך שילדיהם מחלקים את זמנם בין שניהם, שווה בשווה, אין באמת חשיבות זהה לתשלום של דמי מזונות לילדים. זאת משום ששני ההורים נושאים במצב זה בנטל של גידול הילדים ובהוצאות הכרוכות בטיפול השוטף בהם.

לאור זאת, לרוב כשנקבעת משמורת משותפת, סכום דמי המזונות המשולם לאימם של הילדים אשר חולקת משמורת משותפת עם האב, הוא נמוך יותר או מבוטל לחלוטין, אם לא נמצא פער משמעותי בין רמת ההכנסות של האב לעומת רמת הכנסותיה של האם.

 

מדוע מומלץ להיעזר בעורך דין גירושין בנושא של דמי מזונות?

על מנת שניתן יהיה לשכנע את בית המשפט בכך שתביעה בנושא דמי מזונות שהוגשה לפתחו היא מוצדקת, כדאי מאוד להיעזר בשירותיו המקצועיים של עורך דין גירושין מנוסה. עורך דין המתמחה בנושא של תביעות מזונות ונושאי משמורת בהליכי גירושין, ידע לסייע לכם בביסוס תיק ראיות אשר יאפשר לכם למצות את זכויותיכם מול המערכת המשפטית. בהצלחה!

 

התוכן באתר זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ומומלץ שלא להסתמך עליו בשום אופן. המידע המוצג במסגרת מאמר זה מובא לידע כללי בלבד ואינו מהווה בשום צורה תחליף לקבלת סיוע משפטי אישי מטעם עורך דין המתמחה בדיני משפחה. במידה ונדרש ייעוץ משפטי בנושא גירושין או סכסוכים משפחתיים, יש לפנות בהקדם האפשרי לליווי וייצוג של עורך דין בעל התמחות בדיני משפחה.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא