דמי מזונות בפשיטת רגל

לתשלומי המזונות מעמד יוצא דופן בכל הנוגע להליכי פשיטת רגל או בשמם העדכני – הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי. דינם של מזונות בהליכי פשיטת רגל אינו זהה לדינם של חובות מסוג אחר. למעשה, חוב של דמי מזונות בהליך פשיטת רגל הוא בגדר חוב בדין קדימה, ולכן תשלומי המזונות מקבלים קדימות בשלב שבו הנושים של פושט הרגל מקבלים לידיהם את החזר החובות במסגרת הליך חדלות הפירעון שנפתח כנגד החייב.

לאור זאת, סיכוייה של אישה שבעלה חייב לה דמי מזונות, לקבל את התשלום בעקבות הליך פשיטת הרגל שלו, גבוהים מן הסיכויים של כל שאר הנושים.

מסיבה זו, חשוב לדעת איך מתבצעת הגשת תביעת פסיקת מזונות כחלק מהליכי פשיטת רגל. זה יהיה הנושא בו נעסוק במסגרת מדריך זה, שבו נדון בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי והאופן שבו הם מאפשרים את הטיפול בחוב מזונות בפשיטת רגל. חשוב לקרוא ולהכיר.

מהי חובת תשלום דמי מזונות?

כאשר זוגות נשואים מחליטים לגשת להליכי גירושין, המערכת המשפטית אשר תדון בתיק הגירושין שלהם – בית הדין הרבני או בית הדין לענייני משפחה, תהיה אמונה על קביעת סכום כספי המזונות אשר ישולמו להורה שקיבל את זכות המשמורת על הילדים.

במקרים רבים, זכות המשמורת על הילדים מוענקת לאימם, ולכן לרוב נשמע על חובת הגבר לשלם דמי מזונות לגרושתו עבור פרנסת הילדים שלהם. חובת תשלום דמי מזונות לילדים באמצעות ההורה בעל המשמורת, נגזרת מתוך שאיפתו של המחוקק בישראל לאפשר לילדים להמשיך לחיות ברווחה סבירה מבלי שיאלצו לרדת ברמת המחיה שממנו נהנו לפני הגירושים של ההורים שלהם.

 

מהי פשיטת רגל?

פשיטת רגל היא מצב כלכלי שבו אדם פרטי או גוף עסקי לא מצליחים יותר לשלם את ההתחייבויות שלהם ולפרוע את החובות שלהם בזמן. פשיטת רגל גם באה לידי ביטוי במצב שבו סך ההתחייבויות הכלכליות של פלוני, עולות על שווי הנכסים שבבעלותו. בהינתן תרחיש שכזה, נדרשת מעורבות של גורם חיצוני, שיוכל לפעול על מנת לנווט את התנהלותו הפיננסית של החייב לטובת מיקסום הזכויות של נושיו ושלו.

 

האם פשיטת רגל זהה לחדלות פירעון?

פשיטת רגל וחדלות פירעון, הם למעשה שני מושגים שונים שהלכה למעשה מתייחסים לאותו מצב בעייתי. כפל המושגים נובע מכך שבשנת 2019, התרחשה רפורמה הנוגעת להליכי פשיטת רגל, ובעקבות אותה רפורמה, פקודת פשיטת הרגל, שהסדירה עד אז את מכלול ההליכים הנוגעים לטיפול בחייבים וגביית חובותיהם, הוחלפה בחוק חדש הידוע כחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי. עם זאת, לטובת מדריך זה, נתייחס למונח פשיטת רגל בחזקת חדלות פירעון.

דמי מזונות בפשיטת רגל
דמי מזונות בפשיטת רגל

על הזכות להגיש בקשה להליכי חדלות פירעון בעקבות חוב מזונות בפשיטת רגל

גם לאדם שנקלע לחובות וגם לגורמים שלהם הוא חייב כספים, יש אפשרות להגיש כיום בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי. הליכים אלו הם כאמור המקבילה להליכי פשיטת רגל וכינוס נכסים שהיו נהוגים עד לשנת 2019, בה נכנסה הרפורמה בה עסקינו לעיל, לתוקפה.

במצב שבו מובן לחייב ולבעלי החוב כי החובות אינם עומדים להיפרע, הפניה להליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי היא הדרך לאזן בין הצורך של החייב לשקם את עצמו מבחינה כלכלית לבין האינטרסים של נושיו לקבל את כספם בחזרה.

 

כיצד הליכי פשיטת רגל או חדלות פירעון מסייעים בהשבת חוב מזונות בפשיטת רגל?

כאשר פושט רגל שחייב לזוגתו לשעבר תשלומי מזונות, נכנס להליכי חדלות פירעון, הוא נכנס גם למשטר תשלומים שבמסגרתו נאמן הממונה מטעם בית המשפט מפקח על תהליך פירעון חובותיו ומוסר התשלומים להשבת החובות לנושים. משטר תשלומים זה תקף כמובן גם לגבי תשלום חוב המזונות בהליכי חדלות פירעון, שאותו נדרש החייב לשלם בהתאם לסכום ולהסדר התשלומים שיגדיר לו הנאמן הנ"ל.

 

מה זו פסיקת מזונות בפשיטת רגל?

פסיקת מזונות בפשיטת רגל היא מהלך המתבצע במרבית המקרים בשלב של מחיקת החובות בהליך חדלות פירעון של אנשים שנקלעו לפשיטת רגל. ברוב המקרים פסיקת דמי מזונות בפשיטת רגל, תתבצע לאחר אישור הצו לפתיחת הליכי חדלות פירעון נגד החייב, ולפני מתן צו לשיקום כלכלי.

 

איך ניתן לממש את הזכות למזונות בפשיטת רגל?

כדי שהגרושה של החייב תוכל לתבוע את דמי המזונות להם היא זכאית עבור ילדיה, יהיה עליה להגיש תביעת חוב במסגרת שלב הגשת תביעות החוב של כלל הנושים בהליך חדלות הפירעון. יחד עם זאת, כפי שציינו לעיל, אף שהגשת התביעה מתבצעת לצד יתר הנושים, דמי מזונות בפשיטת רגל מקבלים כאמור עדיפות על פני תביעות חוב אחרות.

 

הגשת תביעת מזונות בפשיטת רגל – השלבים

במידה ויש לכם פסק דין בתוקף מטעם בית המשפט למשפחה, המאשר את זכאותכם לתשלום מזונות, אך אלו לא שולמו לכם במועד בעקבות פשיטת רגל של בן הזוג, תקבלו עדכון כאשר יפתחו הליכי חדלות הפירעון כלפי החייב. כדי שתוכלו לממש את זכותם לקציבת מזונות בפשיטת רגל, תדרשו לפני הכל להציג בבית המשפט המנהל את הליכי חדלות הפירעון של הגרוש/ה שלכם את אותו פסק הדין שמאשר את זכאותכם לדמי המזונות.

כאשר בבית הדין תתקבל תגובת החייב לעניין חוב המזונות, יוחלט כיצד יפרע חוב המזונות, לפי סעיף 179 בחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, אשר עוסק ב"הקצבה לזכאי מזונות".

 

איך נקבע גובה החזר חוב מזונות בפשיטת רגל ומועד פרעונו?

בסעיף 179 בחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, מטופל כאמור נושא הסדרת חוב מזונות בפשיטת רגל, בכפוף להחלטת בית המשפט לענייני משפחה ולפי להתנאים הבאים:

  • אם בית המשפט מודע לקיומו של חוב מזונות בפשיטת רגל עוד מלפני מתן הצו לפתיחת הליכים: לאחר מתן הצו, הממונה על כינוס נכסי החייב יורה על העברת תשלום קבוע מטעם החייב לבעל חוב המזונות. תשלום המזונות ישולם מתוך הכנסתו השוטפת של החייב מעבודה או מהכנסות אחרות, או ימומש מנכסיו שרותקו לקופת הנשייה שלו. חוב המזונות יועבר מעת לעת לזכאים עד לסיום הטיפול המשפטי בהליכי חדלות הפירעון. למרות שלרוב שיעור דמי המזונות שיושב לזכאים יהיה זהה לסכום אשר נקבע טרום מתן הצו לפתיחת הליכים, ישנם מקרים שבהם הממונה על הליכי חדלות פירעון, עלול לפסוק סכום מופחת בכפוף לנסיבות ולשיקול דעתו.
  • אם לבית המשפט נודע על קיומו של חוב מזונות בפשיטת רגל רק לאחר מתן הצו לפתיחת הליכים: הנאמן האחראי על הליך חדלות הפירעון של החייב, יבקש מבית המשפט לקצוב את סכום המזונות שישולמו לזכאים עד סוף תקופת התשלומים של החייב. היה ופושט הרגל יזכה לפטור מלא מתשלום חובותיו בהוראת בית המשפט, השבת חוב המזונות תתאפשר עד למועד קבלת ההפטר בפועל.

 

התוכן באתר זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ומומלץ שלא להסתמך עליו בשום אופן. המידע המוצג במסגרת מאמר זה מובא לידע כללי בלבד ואינו מהווה בשום צורה תחליף לקבלת סיוע משפטי אישי מטעם עורך דין המתמחה בדיני משפחה. במידה ונדרש ייעוץ משפטי בנושא גירושין או סכסוכים משפחתיים, יש לפנות בהקדם האפשרי לליווי וייצוג של עורך דין בעל התמחות בדיני משפחה.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא