גביית מזונות – מתי היא דרושה ואיך היא מתבצעת?

אחד המרכיבים המשמעותיים ביותר בהליך הגירושין הוא תשלום מזונות. עם זאת, לא אחת קורה שדמי המזונות אינם משולמים לבת הזוג כסדרם או בכלל. במקרים כאלה, האישה עלולה להיקלע לבעיות פיננסיות לא פשוטות. גביית מזונות יעילה היא, לפיכך, הכרחית.

בתנאים מסוימים אפשר להסתייע לצורך כך במוסד לביטוח לאומי וכן בעורכי דין המתמחים בנושא. מהם בעצם דמי מזונות ומה התכלית שלהם? מה בין מזונות ילדים למזונות אישה? איך מתבצע תשלום המזונות לאישה? מה קורה אם וכאשר הגבר איננו משלם את המזונות כסדרם? בשורות להלן נעסוק בעיקר בהליך גביית מזונות ובדרכים להבטיח את טובתם ורווחתם של הילדים באמצעות גביית מזונות מהאב.

מהם דמי מזונות ומה התכלית שלהם

דמי מזונות הם סכומי הכסף אשר משולמים על ידי אחד מבני הזוג שלא קיבל משמורת על הילדים, לבן הזוג השני אשר הילדים נמצאים אצלו במשמורת. במצב הקיים, בדרך כלל מי שמשלם מזונות בפועל הוא הגבר ומי שמקבל אותם בפועל היא האישה, אם הילדים נמצאים אצלה במשמורת.

דמי המזונות נועדו לשמור על רמת החיים ואיכות החיים של הילדים גם לאחר שההורים שלהם נפרדו. אם רק אחד מבני הזוג מקבל משמורת על הילדים, דמי המזונות הם לכאורה פיצוי עבור העובדה שבן הזוג הזה משקיע זמן ועבודה בשמירה על הילדים ובטיפול השוטף בהם.

 

סכומים נוספים על דמי המזונות

חשוב להדגיש שדמי המזונות מכסים רק את התשלומים הקבועים והשוטפים. אם יש הוצאות מיוחדות עבור הילדים, מי משלם דמי מזונות אמור לשאת במחציתם.

 

כיצד נקבע גובה דמי המזונות

גובה דמי המזונות נקבע בדרך כלל על ידי בית המשפט למשפחה או הדיינים בבית הדין הרבני, אם הדיון בנושא מתבצע אצלם.

 

מזונות ילדים, מזונות אישה ומה שביניהם

בדרך כלל כאשר מזכירים את המושג מזונות הכוונה היא למה שנקרא בשפה המקצועית "מזונות ילדים". מדובר בדמי המזונות שהגבר מעביר לאשתו עבור הילדים בכל תקופה קצובה. תשלום המזונות נמשך עד שהילדים מגיעים לגיל 18. החל מהגיל הזה ועד גיל 21, יעביר הגבר לאישה שליש מסך המזונות שנפסקו.

בגיל 21 תיפסק לחלוטין העברת דמי מזונות לאישה. המושג השני בהקשר הזה הוא מזונות אישה. מדובר בסכומי כסף שהגבר מעביר לאשתו לאורך כל התקופה עד לסיום הנישואין. מרגע שהנישואין מסתיימים באופן רשמי יופסקו תשלומי מזונות אישה.

גביית מזונות – מתי היא דרושה ואיך היא מתבצעת
גביית מזונות – מתי היא דרושה ואיך היא מתבצעת

איך מתבצע תשלום המזונות לאישה?

תשלום מזונות אישה ומזונות ילדים מתבצע במרבית המקרים באופן ישיר. המשמעות היא שהגבר מעביר את דמי המזונות ישירות לאישה, בין אם באמצעות המחאה ובין אם באמצעות העברה בנקאית. יש חשיבות רבה ברישום הפעולה כהוכחה להעברת הסכומים הנדרשים. זאת הסיבה שממש לא כדאי להעביר תשלומי מזונות במזומן.

 

מזונות באמצעות ביטוח לאומי

אם תשלומי המזונות אינם מתבצעים כסדרם, האישה יכולה לשקול פנייה למוסד לביטוח לאומי. היתרון הגדול של פנייה כזאת הוא שתשלום המזונות מתחיל סמוך למועד הפנייה. החיסרון הוא שבמקרה הזה יש תקרת תשלומים – כלומר סכום שמעבר לו הביטוח הלאומי לא משלם, גם אם הדיינים או השופטים פסקו סכומי כסף גבוהים יותר. את יתרת הסכום יש לגבות בדרכים אחרות.

 

גביית מזונות כאשר הגבר נמנע מלשלם אותם

אחת הבעיות הנפוצות בין בני זוג גרושים היא הימנעות של הגבר מתשלומי מזונות. בדרך כלל הסיבה לכך היא מצוקה כספית שהוא נקלע אליה, המונעת ממנו הלכה למעשה לשלם את החובות שלו. אולם יש מקרים שההימנעות מתשלום מזונות נובעת מאינטרסים אחרים ובראשם רצון לפגוע באישה ולגרום לה קשיים, רק על מנת להתנקם.

השיטה המקובלת לביצוע גביית המזונות היא פנייה להוצאה לפועל. רשם ההוצאה לפועל בודק את הפנייה ואת המסמכים המצורפים. בשלב הבא, אם אכן מתקיימים הקריטריונים המאפשרים הפעלה של ההוצאה לפועל כנגד הגבר הסרבן, מתחיל הליך גבייה שמתקדם ככל שמתברר שהגבר אינו עומד בתשלומים.

 

תנאים להגשת בקשה לפתיחת הליכי גביית מזונות

חשוב לדעת שאפשר לפנות להוצאה לפועל לגביית חוב מזונות מתאפשרת אך ורק אם דמי המזונות לא שולמו לפחות שנתיים, שזה אומר 24 חודשים. לפני כן אין אפשרות לבצע גבייה בהוצאה לפועל במסלול מזונות.

 

שלבים בדרך לגביית מזונות

בשלב הראשון, החייב יקבל התראה לתשלום הסכומים המגיעים לאישה. אם התשלום לא יעבור, יתחיל הרשם בהוצאה לפועל בהליך המטיל סנקציות מצטברות. בתחילה יוטלו עיקולים על השכר של החייב. בהמשך יוטלו עיקולים על הרכוש שלו.

בשלב הבא יוטלו עיקולים על חשבונות הבנק של החייב וגם עיקולים על פיקדונות, חסכונות וכן קרנות פנסיה והשתלמות. בשלב האחרון ישלחו הודעות אצל אנשים המחזיקים כספים השייכים לחייב, שיחייבו אותם להעביר את הכספים הללו להוצאה לפועל.

 

מה בין גביית מזונות מחייב מוגבל באמצעים לבין כינוס נכסים?

חשוב להדגיש שבמרבית המקרים מחריגים בתי המשפט את תשלומי המזונות מכלל החובות של החייב, גם אם הוא נמצא בהליכים לקראת פשיטת רגל. ואולם במקרים מיוחדים זה עלול לקרות, ואז הברירה היחידה של האישה היא פנייה למוסד לביטוח לאומי.

 

דיון מחדש בתשלום מזונות

למרות האמור לעיל, חשוב לציין שגובה תשלום המזונות כפי שנקבע על ידי בית הדין הרבני או בית המשפט למשפחה איננו מוחלט וניתן לערוך בו שינויים, בהסכמת הצדדים ובאישור. בדרך כלל, גובה תשלום המזונות נקבע בהתחשב בהכנסה של הגבר ובסכומי הכסף הפנויים שנותרים לו לאחר התשלום.

אם וכאשר חל שינוי בהכנסה, עלול להיווצר מצב שבו הסכומים הנדרשים יעלו. ואולם אם חלה התדרדרות בהכנסות של הגבר עלול בית המשפט גם להפחית את התשלומים ולהתאים אותם להכנסה החודשית המעודכנת של הגבר.

 

כיצד פנייה לעורך דין מסייעת במימוש הזכות לדמי מזונות?

לא אחת קורה שהפסיקה בבית המשפט או בבית הדין הרבני לתשלום מזונות איננה נענית על ידי הדבר. במצב הזה, הדרך היחידה כמעט לגבות את המזונות במלואם היא פנייה לעורך דין מנוסה ואיכותי. עורך הדין ילמד תחילה את התיק ואת המעורבים בו.

בהמשך, עורך הדין יגבש את אסטרטגיית הפעולה שתניב את התועלת הרבה ביותר לאישה ולילדים כאחד. תחילה יעשה ניסיון לחלץ את תשלומי המזונות ללא מעורבות של גופים אחרים, כולל גם גופי האכיפה השונים. רק בהעדר היענות מצד החייב, ניתן יהיה להתחיל בפעולות לגביית תשלומי המזונות.

 

מה הקשר בין גביית מזונות ומשמורת משותפת?

אחד השינויים המשמעותיים שחלו בעשורים האחרונים  בנושא הספציפי של משמורת ילדים, טמון בעובדה שעם השנים נוטה בית המשפט לפסוק משמורת משותפת על הילדים. פסיקה כזרת, מעבר להגברה ושיפור של הקשר בין האב לילדים. עשויה להפחית בצורה משמעותית את תשלומי המזונות.

עם זאת, אם הפרשי ההכנסה בין האם לבין האב הם גדולים מאד ואם עולה הצורך לשמור על רמת החיים של הילדים כאשר הם אצל האם, עשוי בית המשפט לקבוע תשלומי מזונות גם אם המשמורת משותפת. אבל כמובן שבמקרים כאלה, תשלומי המזונות הם נמוכים יחסית.

 

התוכן באתר זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ומומלץ שלא להסתמך עליו בשום אופן. המידע המוצג במסגרת מאמר זה מובא לידע כללי בלבד ואינו מהווה בשום צורה תחליף לקבלת סיוע משפטי אישי מטעם עורך דין המתמחה בדיני משפחה. במידה ונדרש ייעוץ משפטי בנושא גירושין או סכסוכים משפחתיים, יש לפנות בהקדם האפשרי לליווי וייצוג של עורך דין בעל התמחות בדיני משפחה.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא