ביטול הסכם ממון שאושר כדין

הסכם ממון מהווה כלי יעיל ונפוץ בכדי לעגן ולהסדיר הבנות אשר נוגעות לממונם המשותף של בני זוג. אך בדומה לחוזים והסכמים נוספים אשר נחתמים בין 2 צדדים, לעתים גם בו עולות הטענות לכדי צורך בביטולו או עריכתו מחדש, לנוכח אי הסכמתם של מי מהחתומים עליו.

כמו כן, הסכם ממון מלווה בהליך כריתה אשר נועד להקטין את שכיחות הטלת הערר אודותיו, כאשר מדובר בהליך שמערב ווידוא הבנה מצד הגורמים המעורבים בו אודות השלכותיו השונות. עם זאת, ביטול הסכם ממון אשר אושר כדת וכדין עודנו אפשרי, כאשר עולים בהליך כריתתו פגמים וכשלים, אשר אותם נסקור במאמר הקרוב.

מהו הסכם ממון?

הסכם ממון הוא חוזה אשר נכרת בין 2 בני זוג בעלי הגדרות שונות ומגוונות, החל מכאלו אשר מתעתדים להינשא, כלה בבני זוג אשר נשואים מספר רב של שנים, בנוסף גם לגרסה ייחודית שלו שקיימת בעבור זוגות אשר אינם מוכרים על ידי הרבנות כנשואים.

הסכם הממון נועד לאפשר לבני זוג להסדיר את ענייניהם הכלכליים באופן אישי ושתפור למידותיהם האישיות, כאשר כל צד במערכת היחסים מודע לאשר יהיה שייך לו בהינתן הצורך להיפרד, כמו גם כי מתאפשר במסגרתו לכלול בהסכם גם תנאים וסייגים אשר לאור קיומם או היעדרם, האופן משתנה בהתאם לאשר קבע הזוג.

 

דוגמה לסייגים והיבטים שונים של הסכם ממון

בהמשך לכך, דוגמה לאותם סייגים והתניות ניתן למצוא כאשר בהסכמי ממון מוספים סעיפי בגידה או חוסר אמון, כאשר לנוכח קיומם בוחרים בני הזוג לשלול ולפצות זכויות רכוש מן הצד הבוגד למען הצעד הנבגד.

זאת בנוסף גם למנגנונים אשר מגדירים להסכם הממון פרק זמן מסוים שבמהלכו ההסכם קיים, כאשר משפקעה מסגרת הזמן שנכרכה בהסכם, אזי שחוזר הזוג לכיוון פיצול משאבים בעת הצורך אשר נוהג לפי הקיים בהיעדרו של הסכם ממון – עיקרון איזון המשאבים על פי כוונת השיתוף.

 

עיקרון איזון משאבים

היבט נוסף אשר מהווה האלטרנטיבה בעבור אלו שלא קיים הסכם ממון בידם, הוא עיקרון איזון המשאבים לנוכח קיומה של כוונת שיתוף מצד בני הזוג.

ביטול הסכם ממון שאושר כדין
ביטול הסכם ממון שאושר כדין

עיקרון זה גורס כי בהינתן הצורך לחלק משק בית ולפרק תא משפחתי על כלל משמעותיו השונות, כאשר אחת מהן היא כמובן הפרדת הממון, חלוקתו תעשה באופן השואף לחלוקה מאוזנת ושווה בין בני הזוג, בעבור נכסים וממון אשר צבר הזוג במהלך היותו כזה, בנוסף כמובן לנכסים אשר היו קיימים למי מבינו בטרם נישאו, אך שהייתה כוונה ומוסכמה כי הזוג חולק אותם.

 

כוונת שיתוף

כלומר, כוונת השיתוף נוגעת למקרים בהם הזוג חלק או התכוון לחלוק את נכסיו באופן זהה אשר לא מעיד על בעליו הראשונים, כפי שקורה עבור זוגות אשר ברשות מי מהם ישנה דירה אשר הייתה מנת חלקו עוד בטרם הזוג התייחד בברית נישואים.

לכן, אילו אותו זוג ידור יחדיו באותה דירה במשך פרק זמן, אזי שניתן להניח מכך שהייתה בכוונתו לחלוק את הנכס ולהעמידו למען הזוג והמשך קיומו, כאשר עובדה זו עלולה להתגלם גם בהוראת בית המשפט לחצות את הזכויות אודות הנכס עבור בני הזוג לאור עיקרון איזון המשאבים.

 

סיכום ביניים

כעת משהבנו את הצורך הקיים בהסכם ממון, אשר נובע לנוכח הרצון של זוגות רבים אשר הולך ונהפך שכיח יותר, להסדיר מנגנון שונה בעת הצורך להפריד רכוש, מכיוון שעיקרון איזון המשאבים קורץ פחות לרוח התקופה אשר מקדשת את מקומו של האינדיבידואל וזכויותיו השונות. זאת בנוסף גם לעובדה כי אחת מן הבולטות שבזכויות אלו היא זכות הקניין, ראוי לבאר כיצד נכרת הסכם ממון בהיבט ההליך הנלווה לו.

הסיבה לצורך בביאור היא שבהליך כריתתו של הסכם הממון מונח הקושי הרב שטמון בביטולו, כפי שנדון בו בהמשך.

 

כיצד מאושר הסכם ממון

לכן, הסכם ממון מאושר כאשר לאחר שהזוג ניסח וערך את האופן בו הוא מעוניין לבצע חלוקת רכוש לעת הצורך, כאשר ראוי ומומלץ שעריכה זו תעשה בליוויו של עורך דין המתמחה ומודע לנקודות הכשל הפוטנציאליות אשר עלולות לקום להליך רגיש ככזה, מובא לבסוף ההסכם לידי אישור בפני ערכאה משפטית.

הערכאה המשפטית הזו משתנה במידה רבה בהתאם למעמדו ואופיו של הזוג, זאת כאשר ישנם זוגות (נשואים בעיקר) אשר מוכרחים להביאו לכדי אישור בקרב בית המשפט לענייני משפחה, כאשר יש גם כאלה אשר יכולים להסתפק אך ורק בהבאתו בפני רשם נישואים או נוטריון.

לבסוף, תפקידה של הערכאה המשפטית הוא לוודא כי בני הזוג הבינו את כלל השלכותיו של ההסכם, קרי מה בפועל עלול להתרחש לעת הצורך לקיימו, כאשר בנוסף לכך על אותו גורם משפטי אשר מאשר את ההסכם לוודא גם כי שניהם עושים זאת מתוך רצון חופשי.

 

האופן בו נכרת ההסכם – מקשה במיוחד על היכולת לבטלו

אי לכך ובהתאם לזאת, כאשר מי מבני הזוג טוען לרצונו לבטל או לערוך מחדש את הסכם הממון, הוא עלול להיתקל בקושי רב. הסיבה לכך היא שבעת כריתתו של ההסכם אשר מהווה חוזה משפטי לכל דבר ועניין בין בני זוג, וודאה ונגבתה מ- 2 הצדדים עדות אודות ההסכמה וההבנה של ההשלכות של אשר הם עתידים לכרות.

כאשר לנוכח זאת עולה השאלה – מה יכול להביא לכדי ביטולו של הסכם ממון שנכרת ואושר משפטית?

 

כיצד ניתן לבטל הסכם ממון לנוכח אישורו על ידי ערכאה משפטית

בהמשך לכך, על אף הקושי הרב שטמון בכך, ניתן לבטל הסכם ממון על אף כי אושר משפטית, כאשר הדרך לעשות זאת עוברת באמצעות הטלת תיגר על האופן בו נכרת טכנית, כמו גם על כוונת הצדדים אשר חתמו עליו.

רוצה לומר, אילו אדם אשר חתום על הסכם ממון יוכיח כי הדרך בה ההסכם אושר על ידי הגורם המשפטי שערך אותו הייתה לקויה וכזו שאינה עולה בקנה אחד עם המצופה מהליך כדוגמת זה, כפי שעלול לקרות כאשר לא מובהרות ההשלכות של ההסכם או כאשר ההסכם נגבה באמצעות מנגנוני לחץ שאינם פסולים ומהווים אינוס של אחד הצדדים, יכול האופן בו נכרת להוות עילה סבירה לבחינתו המחודשת.

זאת ועוד, כי במידה ואחד מבני הזוג יוכיח כי מקבילו נהג באופן שאינו בתום לב, כאשר במסגרת ההסכם הוא הסתיר והעלים נכסים אשר הינם בבת עינו של מקבילו, כמו גם אשר היו עלולים לשנות את האופן בו ההסכם היה נכרת, שכן מדובר באיזון מחדש של משאבים לנוכח התגלית החדשה, ייתכן שבית המשפט יראה במעשיו של המסתיר ככאלו אשר גובלים בהטעיה ורמייה, ולנוכח זאת יאשר את ביטולו או עריכתו.

 

הצורך לנסח הסכם ברור ושאינו משתמע ל- 2 פנים בכדי למנוע את אפשרות ביטולו העתידית

לפיכך, במידה ואדם מבקש ליצור לעצמו הסכם ממון סופי ושאינו ניתן להטיל ערר אודותיו, עליו לעגן בו את כלל ההבנות באופן ברור ונהיר כך שלא יוכל לקום אף אחד מבין הצדדים בעתיד ולדרוש לשנותו לנוכח אי הבנות שקיימות בו.

כלומר, על הצדדים להבהיר באופן הכי ברור ופשוט שיש, כי הם מתכוונים לכתוב כמשמעו, כאשר לנוכח זאת הסבירות לבטלו אשר הינה קטנה מלכתחילה – צונחת דרמטית עוד יותר.

 

לסיכום – ביטול הסכם ממון כצעד אפשרי אך מורכב וקשה

כפי שניתן להבחין מן האמור לעיל, בכדי לבטל הסכם ממון על הזוג להוכיח כי נפלו פגמים בהליך כריתתו של חוזה משפטי שכזה, כאשר כמו כן מדובר בהליך מורכב ושנעשה בזהירות ומחשבה יתרה, בעוד כאשר נעשה לאשורו מצוינים בו כלל ההבנות וההסכמות מצד הצדדים המעורבים בו למען לא יקומו לו ערעורים עתידיים.

זאת ועוד, כי חשוב לציין לאחר כל אלו כי הסכם ממון הוא חוזה מחייב אשר קשה ומורכב לשנות, כיוון שהוא מהווה הסכמה וחוזה בין 2 צדדים שבטרם חתמו על המסמך היו מודעים להשלכותיו, כמו גם כי שינויו על ידי בית המשפט יכול להיות תקדים בו הגורם אשר מנפיק פסקי דין, לא מכבד את פסיקותיו שלו.

 

אחרית דבר

לכן, אילו הנכם נמצאים בפתחו של כריתת חוזה משפטי משמעותי וחשוב כדוגמת הסכם ממון, חשוב לבצעו בליוויו של עורך דין אשר בקיא בדיניו ותקנותיו השונות, בכדי שהאחרון יוכל לסייע לכם לנסוך את אשר התעתדתם לקיים בעודכם הגעתם להחלטה ליצור הסכם שכזה מלכתחילה.

אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי, אלא יש לראות בכתוב הסבר כללי בלבד ואין להסתמך ו/או לפעול בהתאם לאמור לעיל ללא ייעוץ משפטי.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא