תביעת גירושין – עיקרי התהליך

לעתים אין מנוס אלא "לפרק את החבילה" – כך סבורים גברים ונשים רבים בישראל שבוחרים להתיר את ברית הנישואין בה נקשרו. תהליך זה ידוע בתור 'גירושין' והוא מכיל כמה צעדיים פורמליים שנועדו לשחרר את בני הזוג מן המחויבויות ההדדית ביניהם, באופן חוקי ומוסדר. תביעת גירושין היא אחת הדרכים המקובלות לבצע את ההליך ובמאמר זה נסביר מהם השלבים העיקריים בה.

אילו סוגים של הליכי גירושין קיימים בישראל?

במדינת ישראל ישנם 2 סוגים מקובלים של הליכי גירושין, והם:

  1. גירושין בהסכמה הדדית: זהו הליך גירושין המתבצע בהסכמתם של שני בני הזוג על ידי הגשה של בקשת גירושין משותפת.
  2. גירושין ללא הסכמה: זהו הליך גירושין המתבצע כאשר בין בני הזוג אינם מצליחים להגיע להסכמה ביניהם בנוגע לנחיצות הפרידה או הסוגיות הכרוכות בה. הליך גירושין ללא הסכמת בני הזוג, יחל בהגשת תביעת גירושין, כפי שנסביר בהמשך.

 

מהי תביעת גירושין?

תביעת גירושין (להבדיל מפנייה להליכי גירושין בהסכמה הדדית), היא מהלך שבו מוגשת בקשה חד צדדית להתרת קשר הנישואין, על ידי אחד מבני הזוג.

דרישה זו מוגשת לבית הדין הרבני והיא פותחת הליך שנועד לגיבוש הסכמה או פשרה בנושאים השונים הכרוכים בתביעת הגירושין, לרבות אופן חלוקת הממון בין בני הזוג, הסכם משמורת על הילדים, הסדרי ראיה, הגדרת שיעור דמי המזונות שישולמו לילדים ולאישה, וכן הלאה. סופה של תביעת גירושין המנוהלת ברבנות, הוא בקבלת "גט", קרי – תעודת גירושין שמנפיק בית הדין הרבני כאסמכתא רשמית להתרת קשר הנישואין בין בני הזוג שהתגרשו.

 

באיזה הרכב נדונה תביעת גירושין בבית הדין הרבני?

תביעות גירושין המוגשות לבית הדין הרבני, מתקיימות בהרכב של 3 דיינים. שני הצדדים רשאים לזמן להליך עדים מטעמם שיגבו את טענותיהם כלפי הצד השני המצדיקות את עמדתם בתביעת הגירושין. כל אחד מן הצדדים רשאי גם להסתייע בשירותיו של טוען רבני או עורך דין אזרחי המתמחה בדיני משפחה וגירושין, בתור מי שייצג אותם בשלב הדיונים בתיק הגירושין. בסמכותם של עורכי הדין גם לחקור את העדים שזומנו מטעם בן הזוג השני, במסגרת חקירה נגדית.

תביעת גירושין – עיקרי התהליך
תביעת גירושין – עיקרי התהליך

השלב הראשון בתביעת גירושין – הגשת תביעה לבית הדין הרבני

הגשת תביעת גירושין בבית הדין הרבני, היא כאמור השלב הראשון בכל הליך גירושין המתבצע כתביעת גירושין. כאשר מגישים תביעת גירושין לרבנות, יש צורך לשלם אגרה עבור פתיחת תיק הגירושין. תביעת הגירושין עצמה היא למעשה כתב תביעה לכל דבר ועניין, ולכן מגיש התביעה נדרש לפרט בו את מכלול הפרטים הנוגעים לתביעתו, לרבות עילת הגירושין, הבסיס העובדתי להגשת תביעת הגירושין, פרטיו האישיים כתובע, פרטי בן / בת הזוג (המשיב), פרטיהם של הילדים המשותפים, וכן הלאה.

 

אילו טענות נחשבות כעילה לגירושין על פי דין תורה?

כפי שהוסבר לעיל, על מנת שתביעת גירושין ברבנות תסתיים בקבלת גט, על התובע להציג לבית הדין הרבני עילה לגירושין שתיחשב מוצדקת על פי הדת היהודית, כדוגמת: אי יכולת של האישה להעמיד צאצאים לבעלה (עקרות), בגידה מצד האישה בבעלה (קיום יחסי מין עם גבר אחר), וכן הלאה.

 

אילו מסמכים יש להגיש במסגרת תביעת גירושין?

עם תביעת גירושין המוגשת לבית הדין הרבני יש להגיש את האסמכתאות שלהלן:

  • צילום תעודת זהות של התובע
  • עותק של תעודת הנישואין של בני הזוג
  • תמונת פספורט

 

את תביעת הגירושין והמסמכים הנלווים אליה, ניתן להגיש בבית הדין הרבני בעיר מגוריהם של בני הזוג.

 

השלב השני בתביעת גירושין – דיון מקדמי בבית הדין הרבני

השלב הבא בתביעת גירושין, המגיע לאחר שכתב התביעה נמסר לרבנות, הוא דיון המתקיים בבית הדין הרבני אליו בני הזוג מזומנים שניהם. כל אחד מהצדדים רשאי להגיע לדיון ברבנות בלוויית עורך דין גירושין שייצג אותו. במרבית המקרים, במסגרת הדיון הראשון מעשה ניסיון גישור  בין הצדדים, במטרה לאפשר להם להגיע להסכמות שיובילו לשלום בית ולביטול תביעת הגירושין. לאחר מכן, נקבע מועד לדיון נוסף, למקרה שניסיון הגישור לא יעלה יפה.

 

השלב השלישי בתביעת גירושין – ישיבת ההוכחות

במסגרת דיוני ההמשך, בני הזוג ידרשו להעיד בפני בית הדין הרבני ולהציג ראיות התומכות בעילת הגירושין מטעמו של הצד המעוניין להתגרש. בשלב זה הצדדים רשאים לזמן עדים נוספים שעדותם רלוונטית להכרעת הדיינים בתביעת הגירושין. בתום שלב שמיעת העדויות והצגת ההוכחות בתביעת הגירושין, ידרשו שני הצדדים לשטוח את הטיעונים הסופיים שלהם, שלאחריהם תימסר הכרעת בית הדין בעניינם (לאו דווקא במעמד הישיבה עצמה).

 

השלב הרביעי בתביעת גירושין – טקס הגירושין

בשלב הרביעי והאחרון של תביעת הגירושין, במידה ויגיע בית הדין הרבני להחלטה שעליו לצוות על גירושין, יתקיים טקס גירושין. במסגרת טקס זה, יינתן לאישה גט, שהחל ממנו, האישה תוכרז כמותרת לכל אדם, על פי דין תורה.

 

האם תביעת גירושין ברבנות חייבת להתנהל כתביעה משפטית?

למרות שזוגות רבים מניחים כי גירושין ברבנות חייבים להתנהל בתצורה של תביעת גירושין מסורבלת, ישנה חלופה קצרה ויעילה יותר, והיא הליך גירושין בהסכמה. כאשר בני הזוג מסכימים לשתף פעולה כדי לסיים את ההליך במהירות ובאופן ענייני, באפשרותם לחתום על הסכם גירושין ולהגיש בבית הדין הרבני תביעת גירושין מוסכמת, שבמרבית המקרים תטופל ביעילות רבה יותר מתביעות גירושין חד צדדיות, שנוטות להתארך ולהסתבך.

 

על היתרונות בהליך תביעת גירושין בהסכמה

להבדיל מתביעת גירושין סטנדרטית המתנהלת ברבנות, שעלולה להפוך כאמור להליך משפטי סבוך, מתמשך, ואף מכוער, תביעת גירושין בהסכמה היא הליך מקוצר ויעיל בהרבה. במסגרת תביעת גירושין בהסכמה, הצדדים נדרשים לחתום על הסכם גירושין ולהגיש בקשה לאישורו לבית הדין הרבני לצד האסמכתאות שיש לצרף לתביעת גירושין סטנדרטית (כפי שהוסבר לעיל).

גם אגרת פתיחת תיק הגירושין במקרה זה היא פחותה מאגרת הטיפול עבור תביעת גירושין רגילה. במרבית המקרים, בקשות לאישור הסכמי גירושין מאושרות באופן מיידי, וכבר בתום הדיון הראשוני ניתן לקיים את טקס הגירושין ולקבל גט רשמי.

 

בשורה התחתונה

אם הגעתם עד כאן אתם ודאי כבר מבינים כי תביעות גירושין הן לא עניין של מה בכך, וכי יש להיערך אליהן בחוכמה על מנת שלא נקלע לתסבוכת שבסופה יוצאים שני הצדדים כששכרם בהפסדם. במידה ואתם עומדים בפתחה של הגשת תביעת גירושין, מומלץ ביותר "להקדים תרופה למכה" ולפנות במהירות לקבלת הכוונה משפטית של עורך דין המתמחה בהגשת תביעות גירושין.

בכוחו של עורך דין גירושין מנוסה המתמחה בדיני משפחה, לסייע לכם ולבני זוגכם לסיים את ההליך במינימום זמן ועלויות, ובמקסימום תועלת לכל המעורבים – הן לטובתכם והן לטובת הילדים שלכם. כך תוכלו להניח את הפרק הזה בחייכם מאחור, ולפתוח דף חדש בהקדם האפשרי.

 

התוכן באתר זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ומומלץ שלא להסתמך עליו בשום אופן.

המידע המוצג במסגרת מאמר זה מובא לידע כללי בלבד ואינו מהווה בשום צורה תחליף לקבלת סיוע משפטי אישי מטעם עורך דין המתמחה בדיני משפחה. במידה ונדרש ייעוץ משפטי בנושא גירושין או סכסוכים משפחתיים, יש לפנות בהקדם האפשרי לליווי וייצוג של עורך דין בעל התמחות בדיני משפחה.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא