שאלות ותשובות בגירושים ומה צריך לדעת

ההחלטה להתגרש לעולם אינה החלטה פשוטה. הדברים נכונים גם אם מדובר במקרה ברור של אי התאמה בין בני הזוג כשחיי הנישואין הופכים בלתי נסבלים, והם נכונים שבעתיים כאשר לאחד מבני הזוג או לשניהם יש ספקות באשר לנכונות ההחלטה להתגרש.

אולם בחלק ניכר מהמקרים אי הוודאות וחוסר הידע באשר למה שעלול או עשוי להתרחש הם אלה שמונעים מבני הזוג לעשות את הצעד ההכרחי עבורם, של הפרדת הכוחות ויציאה לדרך עצמאית. בשורות להלן נביא תשובות לשאלות שמעסיקות וטורדות את מנוחתם של יחידים וזוגות המצויים בהליכי גירושין או חותרים אליהם.

ידע הוא כוח גם בנישואין וגם בגירושים

אחד הדברים המטרידים במיוחד יחידים או זוגות החושבים להתחיל הליך גירושין, כמו גם מי שכבר מצוי בהליכים, הוא אי הוודאות והעדר ידע מספיק. לפעמים אי הוודאות היא הדבק המאחד בין בני הזוג אשר מכל בחינה אחרת ברור שההתאמה ביניהם אינה מיטבית.

במקרים אחרים, העדר ידע עלול לגרום לטעויות שההשפעה שלהן על ההמשך עלולה להיות קריטית. הידע לא משנה בהכרח את ההחלטה אבל הוא מאפשר למי שאוחז בו להגיע להליך הגירושין כשהוא מוכן יותר. השאלות והתשובות מחולקות לפי נושאים.

 

שאלות ותשובות בנושא הסכמי גירושין והמשמעויות שלהם

שאלה: מה זה הסכם גירושין ומתי חותמים עליו?

תשובה: הסכם גירושים הוא הסכם אשר נחתם בין בני זוג ואשר עוסק בהתנהלות של שני בני הזוג בהליך גירושין עתידי. הסכם הגירושין מנוסח על ידי שני בני הזוג, בדרך כלל בסיוע של עורך דין המתמחה בנושא. עם זאת, הסכם הגירושין מקבל  תוקף של פסק דין רק אחרי שנבחן על ידי בית המשפט או הדיינים בבית הדין הרבני. לפני האישור, בית המשפט מוודא ששני בני הזוג מבינים את ההסכם וחתמו עליו מרצונם ובתום לב.

 

שאלה: האם הסכם גירושין ניתן לביטול?

תשובה: הסכם גירושין שנחתם בין בני הזוג לפני הנישואין או אחריהם מקבל תוקף של פסק דין על ידי בית המשפט. בית המשפט אינו נוטה לבטל הסכמים כאלה וגם אם עשה כן, בדרך כלל יבוטלו חלקים בהסכם אבל לא כל ההסכם.

 

שאלה: מה קורה בקשר לנושאים שלא נכללו בהסכם גירושין?

תשובה: ההחלטה בקשר לנושאים שלא טופלו בהסכם הנישואין מתקבלת בבית המשפט הדתי או בית המשפט למשפחה. זאת, על פי שיקול דעתם של השופטים כאלו מדובר במקרה גירושין ללא הסכם.

שאלות ותשובות בגירושים ומה צריך לדעת
שאלות ותשובות בגירושים ומה צריך לדעת

שאלות ותשובות בנושא הליכי הגירושין, הערכאה בה הם מתנהלים ואישור הגירושין

שאלה: איך מחליטים היכן יתנהלו הליכי הגירושין?

תשובה: ההחלטה על המקום שבו יתנהלו הליכי הגירושין יכולה להיות כלולה בהסכם הגירושין. אם אין הסכם כזה או אם לא מצוין בו היכן יתנהלו ההליכים, הם יתנהלו במקום הראשון שבו אחד מבני הזוג פותח לראשונה תיק גירושין – ברבנות או בבית המשפט למשפחה.

 

שאלה: מתי מסתיימים הליכי הגירושין?

תשובה: הליכי הגירושין מסתיימים כאשר בני הזוג מגיעים להסכמה, או לחילופין כאשר בית המשפט מחליט על תנאי הגירושין. עם זאת, הסיום המוחלט של הנישואין מגיע אך ורק אחרי שבני הזוג עברו את הליך הגירושין בבית הדין הרבני, על פי ההלכה היהודית, ונתנו איש לרעותו את הגט המיוחל על פי ההלכה.

הדבר נכון גם עבור מי שהתחתנו בנישואין אזרחיים. אבל אם בני הזוג הם בני דתות שונות או חברי דת, או בני זוג חד מיניים, ההליך יתנהל מתחילתו ועד סופו בבית המשפט לענייני משפחה.

 

שאלה: איך מחליטים מי יקבל אפוטרופסות על הילדים?

תשובה: החלטה כזאת יכולה להתקבל על ידי בני הזוג בהסכם נישואין. אחרת, מי שפוסק הוא השופטים בבית הדין הדתי או בבית המשפט לענייני משפחה. זה המקום לציין שעד לא מזמן, ההעדפה היתה תמיד להעניק את המשמורת לאישה ולהטיל על הגבר תשלום מזונות. בשנים האחרונות, הנטייה היא להחליט על משמורת משותפת לשני הצדדים.

 

שאלה: מהם דמי מזונות והאם יש יותר מסוג אחד של דמי מזונות?

תשובה: על פי החוק, קיימים שני סוגים של דמי מזונות, שהם מזונות אישה ומזונות ילדים:

  • מזונות אישה: כל עוד אישה לא קיבלה גט מבעלה, הרי שהוא מחויב לשמור על רמת החיים שלה ולדאוג לכל שהיא לא תהיה נמוכה מזאת שהייתה לאישה לפני הנישואין. לשם כך, הבעל מחויב להעביר לאשתו סכומים שיאפשרו לה לשמור על רמת החיים. במדינת ישראל, תשלום מזונות אישה מסתיים עם קבלת הגט והסיום הרשמי של הנישואין.
  • מזונות ילדים: מדובר בסכומים כסף שמעביר הצד שלא קיבל משמורת על הילדים, שזה בדרך כלל הדבר, לצד שקיבל את המשמורת על הילדים, שזה בדרך כלל האישה. סכומי הכסף הללו נועדו לשמור על רמת החיים הרגילה של הילדים ולסייע לאישה להעניק לכם את כל מה שנדרש. עם זאת, תשלום מזונות ילדים איננו פוטר את האב מלקחת חלק בהוצאות מיוחדות, אם וכאשר מתעורר הצורך בכך. את גובה דמי המזונות קובה בית המשפט או בית הדין הרבני ואין קביעה אוטומטית. תשלום המזונות נפסק כשהילדים מגיעים לגיל 18. עם זאת, מקובל להמשיך ולשלם כשליש מדמי המזונות גם לאורך השירות הצבאי של הילדים.

 

שאלות ותשובות בנושא חלוקת הרכוש בין בני הזוג בהליכי גירושים

שאלה: איך מתבצעת חלוקת הרכוש בין בני הזוג?

תשובה: חלוקת הרכוש יכולה להתבצע על פי הסכם גירושין שנחתם מראש, או על פי החלטה של בית המשפט למשפחה או בית דין רבני או דתי, באופנים הבאים

  • חלוקת רכוש בהסכם גירושין: בדרך כלל חלוקת הרכוש היא אחד הסעיפים המרכזיים בהסכם הזה ומתווה את הקווים לחלוקה שלו. אין עיקרון מנחה אחד. יש מקרים שבהם ההחלטה מראש תהיה לחלק את הרכוש שווה בשווה. לפעמים, חלוקת הרכוש תהיה לפי גובה ההכנסה, כלומר חלוקה יחסית.
  • חלוקת הרכוש לפי קביעה של בית המשפט: בהעדר הסכם גירושים יחלק בית המשפט את הרכוש. לרוב, ההחלטה תהיה לחלק את הרכוש שווה בשווה ולא לקחת בחשבון את ההכנסות או כל גורם אחר בהחלטה.

 

שאלה: איזה רכוש מחולק בין בני הזוג בגירושין?

תשובה: רק הרכוש המשותף שצברו בני הזוג מחולק. רכוש שאחד מבני הזוג הביא איתו לנישואין יוחזר אליו ולא יחולק.

 

שאלה: מה זה איזון משאבים?

תשובה: איזון משאבים הוא תהליך שבו מאזן בית המשפט או הגורם המחלק את הרכוש בין שני בני הזוג. הדבר נכון אם בני הזוג חילקו רכוש קיים. בשלב הראשון תתבצע הערכה של הרכוש. בשלב השני הוא יחולק בין השניים. אם יהיו הפרשים בין החלקים, בן הזוג שקיבל את החלק הגדול יותר, יפצה בכסף את בן הזוג שקיבל חלק קטן יותר., שהמקצוע הזה הוא במידה מסוימת גם הרכוש שלו.

 

שאלת השאלות – מה חשיבותו של עורך דין גירושין?

שאלה: למה צריך עורך דין בגירושים?

תשובה: הליך גירושים הוא הליך מסובך ומלא מהמורות. עורך דין גירושים יכול לסייע לבני הזוג לעבור אותו בשלום ולסיים אותו בזמן הקצר ביותר האפשרי, עם התוצאות הטובות ביותר.

 

התוכן באתר זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ומומלץ שלא להסתמך עליו בשום אופן. המידע המוצג במסגרת מאמר זה מובא לידע כללי בלבד ואינו מהווה בשום צורה תחליף לקבלת סיוע משפטי אישי מטעם עורך דין המתמחה בדיני משפחה. במידה ונדרש ייעוץ משפטי בנושא גירושין או סכסוכים משפחתיים, יש לפנות בהקדם האפשרי לליווי וייצוג של עורך דין בעל התמחות בדיני משפחה.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא