צו הרחקה בגירושין

נשים רבות בישראל נאלצות להתמודד עם אלימות פיזית והתעללות נפשית וכלכלית מדי יום ביומו. עבור הנשים הללו, לעתים מדובר בסכנת חיים של ממש שנדרשת פעולה אקטיבית מצידן, על מנת שתוכלנה להגן על עצמן ועל ילדיהן מפניה. לעתים עושות קורבנות ההתעללות במשפחה מעשה ומבקשות גט מבן הזוג המתעלל.

אולם למרבה הצער, דווקא פעולה זו מעלה פעמים רבות את רמת הסכנה שנשקפת להן. צו הרחקה בגירושין הוא בין הפתרונות שהמחוקק גיבש במטרה לתת מענה לנשים המצויות במלכוד בעייתי כזה. במדריך הבא נסביר מהו צו הרחקה בגירושין, כיצד ניתן לבקש צו הרחקה בגירושין, ובאיזה אופן עורך דין גירושין יכול לסייע בהשגת צו הרחקה לטובת אישה או גבר המעוניינים להתגרש מבן זוג אלים.

למרות האמור לעיל – צו הרחקה בגירושין רלוונטי לא רק עבור נשים הסובלות מאלימות במשפחה, אלא גם לגברים הסבורים כי בת זוגם מסכנת אותם ו / או את ילדיהם המשותפים ולכן יש צורך בצו בית משפט להרחקתה מסביבתם.

מהו צו הרחקה בגירושין?

צו הרחקה הוא צו בית משפט שניתן לבקש את הוצאתו לשם הרחקת אדם אחד או רבים מאדם אחר או ממקום כלשהו. צו הרחקה בגירושין ניתן במקרים שבהם קיים חשש מוחשי לכך שאדם יזיק לבן או בת זוגו, לילדיהם, או לכל קרוב משפחה אחר או רכוש שקשור לקורבן האלימות.

בהינתן ראיות סבירות לקיומה של סכנה הנשקפת לאדם מצד בן זוגו ממנו הוא מעוניין להתגרש – בית המשפט רשאי להוציא הוראה להרחיק את הצד האלים לתקופה מוגבלת שניתן להאריכה על פי הצורך ובכפוף לנסיבות. משמעותו של צו הרחקה בגירושין, הינו שחל איסור על מורחק להתקרב לבן או בת זוגו או לאזור מוגדר למשך פרק הזמן שהוגדר. מצד הנפגעת או הנפגע, צו הרחקה בגירושין משמש בתור אמצעי לשמירה על שגרת חיים תקינה, ללא חשש יומיומי לפגיעה מצד המורחק.

 

מה זה מדור שקט ושלו ומה משמעותו לעניין צו הרחקה בגירושין?

המונח "מדור שקט ושלו" משמעו מגורים שקטים ושלווים ללא הטרדה או איום. לכל אדם ישנה הזכות לחיות בשקט ובשלווה בביתו הוא, ללא איומים או הפרעות. במצב שבו חלה פגיעה בזכות בסיסית זו, החוק בישראל מאפשר להרחיק את הצד הפוגע מן הנפגע ומשכנו.

ככל שהאיום על השקט והשלווה מהווה חלק מאיום כולל ומשמעותי יותר על אדם יחיד או יותר, למשל – על אישה וילדיה שבעלה מפעיל כנגדם אלימות בביתם, רשאי בית המשפט להורות על מתן צו הרחקה של מי שמאיים על המגורים השלווים של כל שאר דרי הבית. עקרון זה תקף גם כאשר משמעות הצעד הינה פגיעה בזכות הקניין של האדם המורחק בביתו הוא.

צו הרחקה בגירושין
צו הרחקה בגירושין

אילו הגבלות חלות על המורחק במסגרת צו הרחקה בגירושין?

ההגבלות שחלות על הצד המורחק במסגרת צו הרחקה בגירושין, נקבעות על ידי בית המשפט על פי חומרת האיום שהמורחק מציב כלפי בת / בן זוגו ובני ביתם. במסגרת צו הרחקה בגירושין חל איסור על המורחק להתקרב לבן / בת זוגו או למיקום מסוים לתקופה שהוגדרה בצו. איסור זה כרוך בסנקציות שינקטו כנגד המורחק במידה ויפר את צו ההרחקה.

 

כיצד קובע בית המשפט את תנאי צו ההרחקה בגירושין?

חומרת ההגבלות הנכללות בצו נתונה לשיקול דעתו של בית הדין המטפל בתיק, כך שאין סנקציות הננקטות עם הוצאתו של הצו באופן אוטומטי. פירוש הדבר הינו שבית המשפט עשוי להנפיק צו הרחקה אשר נתמך בצו למניעת הטרדה ככל שעולה הצורך בצו כזה. במקרה בו הוציא בית המשפט צו למניעת הטרדה כצו נלווה לצו הרחקה בגירושין, יחול איסור על בן הזוג שהורחק לקיים כל קשר בכל אמצעי שהוא, עם האישה או הבעל.

זאת בנוסף להגבלת המרחק הפיזי שבו מותר למורחק לשהות מבן / בת זוגו. עם זאת, חשוב לציין כי במסגרת מתן ההגבלות בית המשפט, עושה מאמצים כנים להמנע מפגיעה בלתי מידתית בזכויותיו של המורחק מאידך.

 

מי רשאי לבקש צו הרחקה בגירושין ואיך עושים זאת?

בקשת צו הרחקה בגירושין היא זכות העומדת לכל אישה או גבר החשים כי נשקפת להם סכנה מצד בני זוגם מהם הם מעוניינים להתגרש. אף שהגשת בקשה למתן צו הרחקה בגירושין היא פשוטה יחסית, מומלץ להעזר לצורך העניין בשירותיו של עורך דין המתמחה בדיני משפחה שיוכל לזרז למענך את התהליך ולמנוע עיכובים בירוקרטיים במתן הצו. את שירות הסיוע המשפטי בהגשת בקשה לצו הרחקה בגירושין, ניתן כיום לקבל בכל אחד מסניפי בית משפט השלום ובתי המשפט למשפחה בישראל.

 

באילו תרחישים עשוי בית המשפט לאשר צו הרחקה בגירושין?

כאמור, ישנה מגמה בבתי המשפט בישראל, להיזהר מאוד במתן צווי הרחקה בגירושין, מתוך שאיפה שלא לפגוע בזכויותיו של אדם על לא עוול בכפו. לכן הנפקת צו הרחקה בגירושין ובכלל, מתבצעת רק במידה ולבית המשפט הוצגו ראיות המוכיחות כי מתן הצו הכרחי לשם הגנה על שלומו של מבקש הצו מפני המורחק.

הקפדה יתרה זו של בתי המשפט בישראל, נובעת בין היתר מן העובדה שבעבר קרו מקרים אשר בהם שימוש לרעה נעשה בצווי הרחקה בגירושין, לשם פגיעה של בני זוג אלו באלו במסגרת ההליכים. בנושא זה נדון בהרחבה בהמשך.

 

מקרים של שימוש לרעה בצו הרחקה בגירושין

שימוש לרעה בצו הרחקה בגירושין הוא מצב שבו אישה או גבר מבקשים שיוצא צו הרחקה כנגד בני זוגם על מנת ליצור את הרושם שמדובר באדם אלים. לצערנו הרב, במדינת ישראל ובכלל כבר תועדו מקרים רבים אשר בהם אנשים פנו לבתי המשפט בבקשת צו הרחקה בגירושין על מנת לפגוע בבני זוגם ולהצר את צעדיהם בהליך הגירושין שלהם.

עם זאת, חשוב לציין כי מקרים של שימוש לרעה בצו הרחקה בגירושין הינם חריגים יחסית, ובתי המשפט מודעים לכך שבמרבית המקרים כאשר אדם מבקש צו הרחקה בגירושין, הוא עושה זאת מתוך כורח מוצדק ואמיתי.

 

מדוע צו הרחקה בגירושין אינו מהווה פתרון מספק?

צו הרחקה בגירושין נועד לשמש כפתרון זמני שיסייע להסיר את האיום מצד בן זוג אלים על בני משפחתו במסגרת הליכי הגירושין או לקראתם. למרות זאת, אין עוררין על כך שצו הרחקה בגירושין מציע פתרון חלקי בלבד ואינו פותר את בעיית האלימות במשפחה מן השורש.

 

כיצד עורך דין גירושין יכול לסייע בהבטחת שלומה של אישה שמעוניינת להתגרש

צו הרחקה בגירושין ובכלל מציע סעד מועיל המסייע להגנה על ביטחונם של בני זוג המתמודדים עם אלימות או איום באלימות מצד הבעל או האישה, במסגרת הליכי הגירושין שלהם. במידה ואתם חשים כי אתם נדרשים לבקש צו הרחקה בגירושין כנגד בני זוגכם, מומלץ לפנות בהקדם להתייעצות חינמית ודיסקרטית מול עורך דין גירושין מנוסה, המתמחה בדיני משפחה ותיקי אלימות במשפחה. בכוחו של עורך דין גירושין לרתום את הערכאות המשפטיות הרלוונטיות כך שיפעלו להגנה על שלומכם ועל שלום ילדיכם, מבלי שיפגעו זכויותיכם.

 

התוכן באתר זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ומומלץ שלא להסתמך עליו בשום אופן. המידע המוצג במסגרת מאמר זה מובא לידע כללי בלבד ואינו מהווה בשום צורה תחליף לקבלת סיוע משפטי אישי מטעם עורך דין המתמחה בדיני משפחה. במידה ונדרש ייעוץ משפטי בנושא גירושין או סכסוכים משפחתיים, יש לפנות בהקדם האפשרי לליווי וייצוג של עורך דין בעל התמחות בדיני משפחה.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא