הסכמים נוספים

הסכמים נוספים בין בני זוג הנוגעים להסדרת החיים המשותפים וסיומםמוסד הנישואין הוא אמנה חברתית ששרדה לאורך מאות ואלפי שנים. עם זאת, הנישואין עשויים להפוך לבעייתיים ולהגביל את היכולת של כל אחד מבני הזוג להתגונן, אם וכאשר מגיע הזמן להיפרד.

כדי להימנע מראש ממצבים כאלה התחיל בשנים האחרונות נוהג שהולך ומתפשט, בו בני זוג חותמים מראש על הסכמים נוספים שהם מעבר לכתובה, כדי להסדיר את חיי הנישואין ואת הליכי הגירושין, אם וכאשר הנישואין יגיעו לקיצם.

במדריך הבא נדון בהרחבה בנושא של הסכמים להסדרת החיים המשותפים של בני זוג ופירוק התא המשפחתי בעת הצורך.

נישואין וגירושין על פי חוק ועל פי ההלכה בישראל

כאשר בני זוג באים בברית הנישואין הם מחילים על עצמם באופן אוטומטי את דיני המשפחה. מדובר במערכת חוקים שאמורה להסדיר את חיי הנישואין ואת הליך הגירושין, במקרה שהנישואין לא עלו יפה.

למרבה הצער, כרבע מכלל הזוגות המתחתנים בכל שנה נפרדים ומתגרשים לאחר תקופת נישואין מסוימת. עם זאת, בני זוג רשאים לחתום ביניהם על הסכם נישואין שיסדיר את הכללים שבעיני בני הזוג נתפסים כעיקריים וחשובים ביותר. בהעדר הסכם כזה, הנישואין והגירושין יתבצעו בהתאם להלכה או בהתאם לחוק בישראל.

הסכמים יכולים לשנות ולקבוע מחדש את אופי היחסים ואת חלוקת הרכוש בגירושים. בנוסף, ההסכמים הללו יכולים לשנות את אופן ההתנהלות בכל מה שקשור בילדים.

מהו הסכם קדם נישואין ומהן המשמעויות שלו?

הסכם קדם נישואין או הסכם נישואין הוא הסכם שנחתם בין בני הזוג, בדרך כלל לפני החתונה. ההסכם הזה עוסק במגוון רחב של תחומים. זאת, בהתאם להעדפות של בני הזוג ולבחירה שלהם.

לרוב, ההסכם עוסק באופן החלוקה של הרכוש המשותף שהצטבר במהלך חיי הנישואין. כמו כן, הסכם כזה עוסק בילדים – המשמורת על הילדים ותחומי האחריות של כל אחד מבני הזוג בכל הנוגע לטיפול בהם. הסכמים כאלה יכולים לכלות גם את נושא תשלום המזמנות, כפי שעוד נפרט בהמשך.

למען הסר ספק – אף כי הסכמים מהסוג הזה נחתמים לרוב לפני תחילת הנישואין, יש לא מעט מקרים שבהם זוג שכבר התחתן מחליט לחתום על הסכם כזה. ישנו מגוון רחב של הסכמים נוספים ובהם נעסוק בהמשך המאמר.

מהם הנושאים בהם עוסק הסכם נישואין ואילו הסכמים נוספים קיימים?

כאמור, הסכם הנישואין עוסק במרבית המקרים בשני דברים עיקריים – חלוקת הרכוש המשותף אם וכאשר הנישואין יסתיימו וכן גידול הילדים, חלוקת האחריות ואופן המימון של החינוך וההשכלה שלהם.

הסכמים נוספים
הסכמים נוספים

עם זאת, יש גם הסכמים נוספים העוסקים בנושאים שונים, לרבות הגדרה מדויקת של אופי היחסים בין בני הזוג. להלן רשימה של הסכמים נוספים אשר נחתמים או עשויים להיחתם על ידי בני זוג:

הסכמים העוסקים בהסדרת חיי הנישואין עצמם

הסכמים כאלה עוסקים לרוב באורח החיים שיבחרו בני הזוג לקיים. למשל, אם אחד מבני הזוג דתי והאחר חילוני, ההסכם יקבע שאף אחד משני הצדדים לא יכול לכפות על השני אורח חיים מסוים.

הסכמים כאלה יכולים לגעת גם בצד הכלכלי – אי שיתוף כלכלי בין בני הזוג וניהול חשבון שרק דרכו מתנהלות ההוצאות המשפחתיות. הסכם מהסוג הזה יכול לעסוק אפילו בתכיפות המגעים המיניים בין בני הזוג.

הסכמים בנוגע לגירושין

במדינת ישראל, גירושים יכולים לצאת לפועל אך ורק בהסכמת שני הצדדים. נישואין יכולים להיות חילוניים, אבל הגירושים מתנהלים בדרך כלל תוך זיקה לדת. לפיכך, יכול להיות מצב שבו אחד מבני הזוג מסרב להתגרש ומעגן את בן הזוג השני.

הסכם טרום נישואין יכול לקבוע שבמקרה כזה, הצד הסרבן ישלם סכומי כסף גבוהים לצד השני, או יחולו נגדו סנקציות אוטומטיות מכוח ההסכם. עם זאת, אין אפשרות לקבוע מראש מתן גט אוטומטי על פי דרישה של אחד מבני הזוג.

תשלום מזונות בהסכם

לרוב, במקרה של גירושין הגבר יצטרך לשלם מזונות לאישה. זאת, בלי כל קשר למעמדה הכלכלי וליכולות הפיננסיות שלה. הסכם נישואין יכול לעסוק בעניין זה ולפטור גבר מתשלום מזונות, אם היכולות הפיננסיות של האישה טובות יותר.

הסכם כזה יכול לכלול אפילו תשלום מזונות לגבר, אם הוא לוקח אליו את הילדים בתוקף הסכם בין בני הזוג.

הסכמים בנוגע לילדים

ההסכמים יכולים להגדיר כל דבר שקשור בילדים – החל מאופן החינוך שלהם, עבור דרך ההתנהלות היום יומית של ההורים כלפי הילדים וכלה בענייני כספים. המשמעות היא שזוג יכול לקבוע מראש דברים שלעיתים קרובות לוקח זמן והרבה מאמץ להגיע אליהם אם וכאשר הזוג מתגרש.

הסכם לחיים משותפים

הסכם בין בני זוג שאינם חיים ביחד, למסד את הקשר ביניהם. זאת, שלא באמצעות נישואין כפי שמקובל בדרך כלל. הסכם כזה רלבנטי במיוחד לגבי זוגות חד מיניים.

תעודת זוגיות: תעודת זוגיות היא למעשה  הסכם נישואין בין בני זוג בני דתות שונות, שלא התחתנו על פי החוקים של אף אחת מהדתות הקיימות בישראל.

הסכם לחיים משותפים בין בני זוג

בעידן המודרני, ניהול חיי משפחה איננו מחייב שהזוג יהיה הטרוסקסואלי. עם זאת, זוג הומוסקסואלי איננו יכול להתחתן, לכל הפחות לא חתונה מסורתית. לפיכך התחליף לנישואין דתיים או חילוניים הינו הסכם לחיים משותפים.

ההסכם יגדיר בצורה מפורשת ומפורטת את הזכויות והחובות של בני הזוג כולל גם מחויבויות כלכליות והתייחסות לילדים, אם וכאשר יהיו. הניסיון מלמד שבמקרים כאלה הסכם לחיים משותפים מהווה פתרון טוב. ההסכם מאפשר ניהול חיים משותפים וזוגיות מוצלחת מצד אחד והליך פרידה מסודר אם מתעורר הצורך בכך מצד שני.

אישור רשמי של הסכמים נוספים בין בני זוג

כל הסכם שנחתם בין בני זוג הוא הסכם מחייב. עם זאת, הסכמים שאושרו על ידי נוטריון או רב רושם הם הסכמים שיהיו תקפים ואף אחד מבני הזוג לא יוכל לסגת מהם בשום שלב. נסיגה מהסכם מהסוג הזה מותנית בהסכמת הצד השני להסכם.

חשוב לציין כאן שהסכמים בין בני זוג שאינם כוללים התייחסות לענייני ממון, תקפים גם ללא אישור נוטריוני או אישור של רב רושם. עם זאת, ההמלצה היא לאשר גם הסכמים כאלה באותו אופן. וממילא, כמעט כל הסכם בין בני זוג מכיל לפחות מספר סעיפים העוסקים בעניינים פיננסיים.

האם בית המשפט יכול לבטל הסכמים נוספים בין בני זוג?

ההתייחסות לנושא הזה מורכבת. מצד אחד, הסכם שנחתם בין בני זוג הוא הסכם תקף, שאין לבטל אותו אלא בהסכמת שני הצדדים. עם זאת, יש מקרים שבהם הסכמים כוללים סעיפים בעייתיים. למשל, הסכם בין בני זוג איננו יכול לחייב מראש את אחד הצדדים להעניק גט לצד השני ללא תנאי.

בנוסף, החלק בהסכם העוסק בירושה לא יכול לכלול הוראות בהקשר לרכוש שעדיין לא נוצר או לא נמצא בבעלותו של מי שחתום על ההסכם בעת החתימה עליו. במקרים כאלה, בית המשפט יכול לבטל סעיפים בהסכם ולאשר אותו רק אחרי שיתוקנו. בנוסף, הסכם בין בני זוג שכבר התחתנו חייב להיות מאושר בבית המשפט לענייני משפחה או בית דין דתי. בהעדר אישור, הסכם שנחתם בין בני זוג נשואים אינו תקף.

מה תפקידו של עורך דין דיני משפחה לעניין הסכמים נוספים בין בני זוג?

הסכם בין בני זוג אינו עניין פשוט. ניסוח הסכם כזה באופן שיתאים לאינטרסים של שני הצדדים דורש מיומנות וירידה לפרטים. לפיכך, ההמלצה החד משמעית היא לפנות לעורך דין דיני משפחה המכיר את הנושא. עורך הדין יכול לסייע לבני הזוג לנסח הסכם שיענה לציפיות של שניהם.

ראשית, ההסכם אמור לכלול את כל הסעיפים ואת כל התחומים שבני הזוג מעוניינים להתייחס אליהם. חשוב לציין בהקשר זה שנושא שלא הוזכר בהסכם, ההתייחסות אליו תהיה על פי אמות המידה של החוק בישראל. שנית, ההסכם חייב להימנע מלכלול תנאים בלתי חוקיים, כמו חיוב מראש של בן או בת זוג למתן גט על פי דרישה.

על החשיבות של הסכמים חתומים בין בני זוג

הסכמים שנחתמו בין בני הזוג עשויים למתן ואף להסיר חששות כבדים שעלולים לרחף מעל חיי הנישואין. מהבחינה הזאת, אין ערוך לחשיבות של הסכמים כאלה. ההיסטוריה מלמדת כי הליכי גירושין במקרה של נישואין שנכשלו, הם קלים וקצרים יותר במקרים שבהם נחתם מראש הסכם בין בני הזוג.

על מנת להיות סמוכים ובטוחים שחתמתם על הסכם שמייצג נאמנה את האינטרסים שלכם, מומלץ לפעול בעזרת עורך דין דיני משפחה המתמחה בנושא של עריכת הסכמים נוספים לזוגות.

התוכן באתר זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ומומלץ שלא להסתמך עליו בשום אופן. המידע המוצג במסגרת מאמר זה מובא לידע כללי בלבד ואינו מהווה בשום צורה תחליף לקבלת סיוע משפטי אישי מטעם עורך דין המתמחה בדיני משפחה.

במידה ונדרש ייעוץ משפטי בנושא גירושין או סכסוכים משפחתיים, יש לפנות בהקדם האפשרי לליווי וייצוג של עורך דין בעל התמחות בדיני משפחה.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף בנושא

הסכם קדם נישואין

חיי נישואין תקינים הם תולדה של הבנות שבני הזוג מגיעים אליהן לאחר תקופת זוגיות ממושכת,  כששני הצדדים כבר מכירים היטב. למרבה הצער קורה לא אחת