דרכים לביטול הסכמים בין בני זוג

ביטול הסכם שיש לו תוקף משפטי עלול להוות בעיה. הדבר נכון לגבי הסכמים שנחתמו כדין ונכון שבעתיים לגבי הסכמים שיש להם תוקף של פסק דין. עם הסכמים מהסוג הזה ניתן למנות הסכמי ממון או הסכם גירושין שנחתמו בין בני זוג. אם החתימה על ההסכם בוצעה אחרי הנישואין ההסכם קיבל מעמד של פסק דין, מה שמערים קשיים בדרך לביטול שלו.

אילו הסכמים עשויים להיחתם בין בני זוג? מהן הסיבות לכך שהסכם שנחתם בין בני זוג נשואים מקבל מעמד של פסק דין? מתי ניתן לבטל הסכם מהסוג האמור? מדוע חשוב להסתייע בשירותיו הטובים של עורך דין בדרך לביטול ההסכם? בשורות להלן נדון בהרחבה בדרכים לביטול מלא או חלקי של הסכמים שנחתמו בין בני זוג.

המשמעות של נישואין מבחינה משפטית

נישואין בין בני זוג, מעבר למשמעות הרומנטית שלהם והרצון לזכות באהבת אמת, הם למעשה הסכם משפטי לכל דבר ועניין. אופי ההסכם מוגדר מזה אלפי שנים ורק מעט מאד שינויים נערכו בו. אף שקיימים הבדלים בין ההסכמים בין הדתות השונות – יהדות, נצרות ואסלאם, המהות של ההסכמים הללו דומה.

חוקי הנישואין מסדירים את היחסים בין בני הזוג במהלך הנישואין ואת יחסי הממון ביניהם. עם השנים התקבעו יחסי הממון כך שאם חלילה מגיעה העת לגירושין, הרי שהדיון בנושא, גם באספקטים הכלכליים והפיננסיים שלו, יתבצע על פי ההלכה ועל פי חוקי מדינת ישראל.

 

הסכמים בין בני זוג – מתי הם נחתמים והמשמעויות השונות שלהם.

הסכמים בין בני זוג נחתמים כאשר בני הזוג מעוניינים להסדיר את יחסי הממון ביניהם באופן שונה מהמקובל בחוק או ממה שנקבע בהלכה היהודית או הנוצרית או בשריעה המוסלמית. על פי החוק ועל פי ההלכה, הרכוש שבן זוג הביא איתו לנישואין חוזר אליו ולבן הזוג השני לא יכולות להיות טענות בקשר אליו.

עם זאת, הרכוש המשותף שנצבר מחולק בין שני הצדדים באופן שווה בלי כל קשר לתרומה של כל אחד מהם ליצירה שלו. בנוסף, המשמורת על הילדים ודמי המזונות נקבעים על ידי בית הדין הרבני או בית המשפט למשפחה בהתאם לנסיבות.

 

המשמעות הכספית של הסכם גירושין

בשורות הבאות נעסוק במשמעות הכספית של הסכם הגירושים ואיך הוא יכול לשנות את חלוקת הרכוש בין בני הזוג:

דרכים לביטול הסכמים בין בני זוג
דרכים לביטול הסכמים בין בני זוג

חלוקה של נכס שנרכש בזמן הנישואין לפי מה שמקובל

דוגמה טובה לחלוקת הרכוש לפי החוק הקיים היא כדלקמן: עודך דין שההכנסה שלו היא שלושים אלף ₪ נטו לחודש, מתחתן עם פקידה שההכנסה שלה 5,000 ₪, שזה אומר שישית מההכנסה שלו. הם רכשו בית בשווי 1,750,000 ₪, כאשר מיליון וחצי ₪ מומנו על ידי הגבר, אם מתייחסים ליחס ההכנסה בין השניים. למרות הכל, הנכס יחולק שווה בשווה אם הליך הגירושין יתנהל על פי החוק הקיים. לעיתים האישה תקבל חזקה על כל הבית, אם טובת הילדים מעורבת בכך ואם יש לאישה עורך דין טוב.

 

הסכם גירושין וחלוקה מחדש של הרכוש

אם עורך הדין ואשתו הטרייה חתמו על הסכם גירושין, ההסכם הזה יכול להגדיר את החלוקה מחדש ולהעניק למי שמימן את החלק הארי ברכישת הדירה גם את החלק הארי מהערך שלה בעת הגירושין. בנוסף, ההסכם יכול לחלק מחדש גם את החסכונות והפקדונות ונכסים אחרים שצברו בני הזוג לאורך השנים.

 

משמעות הסכם גירושין בהקשר לילדים

מעבר למשמעות הממונית של הסכם גירושין, יש לו חשיבות רבה גם בכל מה שנוגע לילדים. הסכם גירושין יכול להבטיח מראש משמורת משותפת על הילדים למרות שבעת החתימה על ההסכם הילדים עדיין לא נולדו. ההסכם יכול גם לקבוע אמות מידה לקביעת גובה דמי המזונות.

בכך מוציא הסכם כזה את העוקץ מכל ההתנהלות המשפטית בהליך הגירושין ועשוי לקצר את התהליך הזה בצורה ניכרת. לא בכדי ממליצים כל המומחים בתחום דיני משפחה וגירושין לחתום על הסכמי נישואין. עם זאת, ההמלצה היא גם לבחון את ההסכמים לפני החתימה עליהם כדי להימנע מחתימה על הסכם מקפח.

 

מדוע הסכם בין בני זוג חייב לקבל מעמד של פסק דין

הסכם שנחתם בין בני זוג עשוי לשנות באופן מהותי את ההלכה הקיימת בהליכי גירושין בכלל ובענייני ממון בפרט. לרוב, החתימה נועדה למנוע את ההרגשה שאחד מבני הזוג מנצל את בן הזוג האחר בגלל הממון והיכולות הכספיות שלו. עם זאת, חשוב לוודא ששני הצדדים מבינים את ההסכם ושניהם חתמו עליו מרצונם החופשי ואחרי שהבינו את המשמעויות שלו.

מרגע שההסכם אושר האפשרות לשנות אותו הן מוגבלות ביותר. הסכם שנחתם לפני הנישואין חייב להיות מאושר על ידי נוטריון. הסכם שנחתם אחרי הנישואין חייב להיות מאושר על יד בית המשפט.

 

מתי ניתן לבטל הסכם בין בני זוג

משהפך ההסכם שנחתם בין בני הזוג לפסק דין, קיים קושי לבטל אותו. עם זאת, יש מספר מצבים המאפשרים לבטן את ההסכם הזה:

 

חוסר תום לב

אם מי שמבקש את ביטול ההסכם מוכיח שהצד השני חתם עליו בחוסר תום לב, אזי אפשר לבטל סעיפים מסוימים בהסכם או אפילו את כולו. הצגה לא נכונה של עובדות, הסתרת רכוש או הסתרת מידע מהותי עשויות להתפרש כחוסר תום לב.

 

טעות שהייתה ידועה לאחד הצדדים ולא הוסברה לצד השני

יש מקרים שבהם אחד הצדדים חותם על ההסכם בעקבות טעות בהבנה שלו או בפירוש שנתן לסעיפים מסוימים בהסכם או לכולו. אם הטעות היתה ידועה לצד השני ולמרות זאת הוא לא התריע עליה וחתר להמשך הליך החתימה, כי אז במקרה הזה ההסכם בטל ומבוטל.

 

חתימה על הסכם בכפייה

לעיתים, אחד הצדדים מפעיל על הצד השני מניפולציות רגשיות ואחרות או הפחדה, במטרה לגרום לו לחתום על הסכם גירושין מקפח נגד רצונו. הסכם כזה ניתן לביטול ומי שיזם אותו עלול למצוא את עצמו חשוף גם לתביעה משפטית ואפילו פלילית.

 

תפקידו של עורך דין בביטול הסכמים בין בני זוג

עריכת הסכם בין בני זוג צריכה להתבצע בהתאם לכללים הקבועים בחוק. אחרת, בן הזוג המקופח יכול לדרוש ביטול ההסכם. זאת הסיבה לכך שחשוב להסתייע בעורך דין. מומלץ גם שכל אחד מבני הזוג יסתייע בעורך דין שיבחן את הסעיפים של ההסכם ויצביע על הבעייתיים שבהם, אם ישנם כאלה. אם אחד מבני הזוג החליט לפעול לביטול ההסכם, מומלץ מאוד לעשות את זה בסיוע עורך דין.

לרוב, בית המשפט אינו נוטה לבטל הסכמים, ועל אחת כמה וכמה לא כאלה שקיבלו מעמד של פסק דין. לפיכך ההוכחה להעדר תום לב, טעות או חתימה בכפייה על הסכם צריכה להיות ברורה וההצגה שלה צריכה להיות משכנעת. הסתייעות בעורך דין מעלה מאוד את הסיכויים לביטול ההסכם או לכל הפחות של החלקים הבעייתיים בו.

התוכן באתר זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ומומלץ שלא להסתמך עליו בשום אופן. המידע המוצג במסגרת מאמר זה מובא לידע כללי בלבד ואינו מהווה בשום צורה תחליף לקבלת סיוע משפטי אישי מטעם עורך דין המתמחה בדיני משפחה. במידה ונדרש ייעוץ משפטי בנושא גירושין או סכסוכים משפחתיים, יש לפנות בהקדם האפשרי לליווי וייצוג של עורך דין בעל התמחות בדיני משפחה.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא