הסכמים בין בני זוג והסדרת חיי הנישואין והגירושין

החיים המשותפים מייצרים הסכמים שונים בין בני זוג במגוון תחומים. בני זוג יכולים להסכים על אופי הנישואין. הם יכולים גם להסכים על אורח החיים ועל קשת רחבה של נושאים שישפיעו על חיי היומיום. אבל במרבית המקרים הסכמים בין בני זוג נוגעים לאופי ההתנהלות אם וכאשר יבואו חיי הנישואין לקיצם.

מהם הסכמים בין בני זוג ולמה הם נדרשים? אילו סוגי הסכמים ידועים כיום? מהם הסכמי קדם נישואים או הסכמי נישואין ומה מידת החשיבות שלהם? האם ניתן לבטל הסכמים בין בני זוג? מה התפקיד של עורך דין נישואים בניסוח ההסכמים והתאמה שלהם לצרכים של בני הזוג? בשורות הבאות נרחיב את היריעה בכל מה שקשור להשגת הסכמים בין בני זוג ולמשמעות שלהם.

הסכמים בין בני זוג – מה זה בעצם?

למרות ההילה הרומנטית של חיי זוגיות ואף על פי שעל הנושא של אהבה ונישואין נכתב מספר עצום של סיפורים וספרים, הרי שהאמת היא שמדובר בהסכם שנחתם על ידי שני הצדדים. ההסכם נועד להסדיר את החיים הזוגיים ולהגדיר חובות של עשה ואל תעשה בנישואין.

בנוסף, הסכמים יכולים להגדיר את אורח החיים שהזוג מנהל ואת הסנקציות האפשריות שיינקטו כנגד בן או בת הזוג אשר לא עמד בהסכם ולא נהג כפי שמצופה ממנו. מרבית ההסכמים נחתמים על רקע של חילוקי דעות קיימים או אפשריים, במטרה למנוע מהם להפוך לעילה גורפת לגירושין חלק לא קטן מההסכמים נוגע להסדרים הנוגעים לענייני ממון ומשמורת הילדים במקרה של גירושין.

 

אילו סוגים של הסכמים בין בני זוג בשימוש כיום?

עד לא מכבר, ההסכם החשוב והמוכר ביותר בין בני זוג היה הסכם הנישואין עצמו. ואולם השינויים בתחום הזוגיות מצד אחד והרצון להבטיח את הזכויות של כל אחד מבני הזוג מראש במגוון רחב של תחומים, יצרו קשת רחבה של הסכמים אפשריים בין בני זוג. להלן חלק מההסכמים הללו:

  1. הסכם זוגיות: יש מגוון רחב של הסכמי זוגיות שלכל אחד מהם יש משמעות אחרת. סוג אחד של הסכמים נועד להגן על הרכוש של בני הזוג במגוון רחב של תרחישים. סוג אחר של הסכמים נועד להבטיח התנהלות תקינה של חיי הנישואין עצמם, ודוגמאות לא חסרות: שמירה על מצוות הדת, צמחונות טבעונות ואפילו ריבוי של בני או בנות זוג, אם שני בני הזוג מצאו לנכון לקבע את התופעה בהסכם.
  2. ידועים בציבור: הסכם בין שני אנשים שיש בו הכרה רשמית בהם כידועים בציבור איש של רעותו או של רעהו. מדובר בהסכם חשוב שיכולות להיות לו משמעויות רבות ככל שמדובר בחלוקת הרכוש במקרה שאחד מבני הזוג הולך לעולמו, או במקרה של גירושין. ההסכם הזה הוא גם הסידור המקובל במקרה של נישואים חד מיניים.
  3. הסכמי ממון: החקיקה בישראל היא שבלונית למדיי ככל שמדובר בחלוקת רכוש בין בני זוג שהתגרשו. הסכם שמשנה את אופן החלוקה הרגיל – קרי חלוקת הרכוש שווה בשווה, צריך להיחתם ולהיות מאושר על ידי נוטריון או שופט, בכפוף למועד חתימת ההסכם.
  4. הסכמי משמורת על הילדים: בחלק ניכר מהמקרים מסכימים ביניהם בני זוג מראש באמצעות הסכם חתום על אופן ההתנהלות במקרה של גירושין ועל חלוקת הזמן והטיפול בילדים. הסכם כזה יכול להיות תקף גם אם נחתם כאשר לבני הזוג עדיין לא נולדו ילדים.
  5. מזונות: גם כאן הנושא יכול להיות מוסכם מראש. זאת, למרות שאם הזוג התגרש זמן רב אחרי הנישואין עשויים לחול תיקונים ושינויים מסוימים בהסכם הזה..
  6. תעודת זוגיות: מדובר בהסכם חיים זוגיים בין זוגות חד מיניים המהווה חלופה להסכם נישואין. התעודה הזאת יש בה הכרה רשמית של בן או בת זוג, כידוע בציבור של בן או בת זוג אחר.
  7. הסכם חיים משותפים: מדובר בהסכם שיכול להחליף את הנישואין המסורתיים. הסכמים כאלה נחתמים בין זוגות חסרי דת, זוגות שלא בני אותה הדת או זוגות שהחליטו במפגיע להימנע בכל מחיר מלפגוש את מוסדות הדת בישראל.
הסכמים בין בני זוג והסדרת חיי הנישואין והגירושין
הסכמים בין בני זוג והסדרת חיי הנישואין והגירושין

מה החשיבות של הסכמים בין בני זוג?

החשיבות של ההסכמים שהוזכרו לעיל וסוגים נוספים של הסכמי זוגיות ושיתוף, היא בעצם העובדה שהקמת משפחה וחיי הזוגיות אינם מוכתבים עוד על ידי מוסדות הדת, אלא עוברים לשליטתם של בני הזוג החתומים על ההסכמים.

בנוסף לאמור לעיל, הסכמים בין בני זוג יכולים להסדיר את הקשרים גם בין בני זוג שהם חסרי דת, בין מרצון ובין שלא מרצון. הסכמים בין בני זוג עשויים להגדיל את הפלורליזם בחברה הישראלית ולצמצם את ההשפעה והאחיזה של מוסדות דתיים על חיי המשפחה.

 

האם ניתן לבטל הסכמים בין בני זוג?

במרבית המקרים, הסכמים שנחתמים בין בני זוג הם הסכמים שאפשר לבטל אותם. זאת, אף שהביטול כרוך במידה כזאת או אחרת של קושי. עם זאת, הסכמים ממוניים בין בני זוג, ובעיקר כאלה הנוגעים לחלוקת רכוש בין בני זוג, הם קשים לביטול יותר מאחרים.

הסכמים כאלה צריכים להיות מאושרים בעת החתימה על ידי נוטריון, אם החתומים עליהם הם בני זוג שעדיין לא באו ברית הנישואין. זוגות נשואים החותמים על הסכמי ממון חייבים לקבל את האישור של בית המשפט להסכמים הללו. האישור כולל הענקת מעמד של פסק דין להסכם, מה שעלול להקשות עוד יותר על מי מבני הזוג שמעוניין לבטל או לשנות אותו.

 

עילות לביטול הסכמים בין בני זוג

אם אחד מבני הזוג מעוניין לבטל את ההסכם הנוגע לענייני ממון ובכלל, הוא חייב להוכיח שמלכתחילה נפל פגם בהסכם:

  1. העדר תום לב: העדר תום לב של אחד מהצדדים, בהנחה שאפשר להוכיח אותו, הוא עילה לביטול ההסכם בכללותו או של חלקים ממנו שיש בהם משם פגיעה בבן הזוג הדורש את הביטול או השינוי שלו.
  2. טעות שהייתה ידועה ולא תוקנה: אם אחד מבני הזוג חתם על הסכם תוך פרשנות שגויה שלו או הבנה שגויה, או שההסכם הכיל טעות שהייתה ידועה לצד השני והוא לא טרח לתקן אותה, ההסכם עשוי להיות מבוטל, כולו או חלקו. העדר תיקון של הטעות מעיד על העדר תום לב של בן הזוג השני, שהוא כשלעצמו עילה לביטול ההסכם.
  3. חתימה על הסכם בכפייה או בהפחדה: אם מתברר שאחד מבני הזוג חתם על הסכם תוך שהוא נתון להפחדה, סוג של כפייה או מניפולציה רגשית, הדבר יכול להיות סיבה מספקת לביטול ההסכם.

 

מדוע על הסכמים בין בני זוג חותמים רק באמצעות עורך דין דיני משפחה

הן החתימה על הסכם עם בן או בת זוג והן הביטול של הסכם חתום חייבים להתבצע בליווי צמוד של עורך דין. המטרה היא להימנע מחתימה על הסכמים שיש בהם תנאים מקפחים מצד אחד ושמירה על המטרות והיעדים המקוריים של ההסכם מצד שני. עורך דין מיומן יציג את היתרונות והחסרונות של הסכם שעומד להיחתם ויפעל לביצוע תיקונים ושינויים בהתאם לצרכים של מרשו לפני החתימה עליו.

גם כשמדובר בביטול הסכם, ובעיקר אם ההסכם הזה קיבל מעמד של פסק דין, הסתייעות בעורך דין מיומן יכולה לשפר את הסיכויים לבטל אותו או לכל הפחות לבטל סעיפים בעייתיים בהסכם הזה.

התוכן באתר זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ומומלץ שלא להסתמך עליו בשום אופן. המידע המוצג במסגרת מאמר זה מובא לידע כללי בלבד ואינו מהווה בשום צורה תחליף לקבלת סיוע משפטי אישי מטעם עורך דין המתמחה בדיני משפחה. במידה ונדרש ייעוץ משפטי בנושא גירושין או סכסוכים משפחתיים, יש לפנות בהקדם האפשרי לליווי וייצוג של עורך דין בעל התמחות בדיני משפחה.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

עורך הדין שישמור לכם על הירושה

ירושה זה כל הרכוש והנכסים שאדם משאיר אחריו כשהוא הולך לעולמו. זה יכול להיות כסף, בתים, מכוניות, תכשיטים, ואפילו חפצים בעלי ערך רגשי. ולמה צריך