איזון משאבים

איזון משאבים הוא שמו של עיקרון אשר אין אדם שהחל בהליך גירושין ואינו מכיר או נחשף לו, בתור האלטרנטיבה והפתרון השרירותי שמערכת המשפט במדינת ישראל מקיימת בהיעדר הסכמה מוקדמת בין בני זוג אודות האופן הרצוי עליהם לקיים הפרדת ממון.

לפיכך, לאור העובדה כי עיקרון זה עלול להיות מונהג עבור כל אחד ואחת מאיתנו, כמו גם כי קיימות אלטרנטיבות ראויות וברות קיימא אחרות, במאמר הקרוב נרחיב ונעסוק בהיבטיו השונים של עיקרון איזון המשאבים, כמו גם באופן בו הוא הפך לשגור וקיים בחיינו.

מהו עיקרון איזון המשאבים?

עיקרון איזון המשאבים הוא שמו של עיקרון אשר לאורו נוהגות הערכאות המשפטיות בעת גירושים של בני זוג, בנוגע לשאלה כיצד יש לחלק את ממונם המשותף כמו גם הממון אשר החזיק מי מבינם טרם הנישואין אך קיים בנוגע אליו את הלכת השיתוף במהלך הנישואין.

כלומר, איזון המשאבים, כשמו כן הוא, נועד לאזן למעשה בין הממון המשותף ולאפשר לבני זוג להתגרש ביודעין כי כלל הרכוש הקיים להם לפי מספר תבחינים והגדרות יתחלק ביניהם לבין עצמם באופן שווה והוגן, כלומר מאוזן.

עיקרון איזון המשאבים מונהג באופן רשמי לנוכח חיקוקו של חוק איזון יחסי ממון בין בני זוג התשל"ג-1973, אשר קבע כי כל הזוגות אשר יינשאו לאחר ה- 1.1.74 ולא הגיעו להסכמה עצמאית אודות ההסכם המועדף עליהם להפרדת ממון כלכלית אשר מהווה צעד בלתי נמנע למען התרת הקשר ביניהם ומתן האפשרות לכל צד לפתיחת חיים עצמאיים וחדשים.

עבור איזה רכוש תקף עיקרון איזון המשאבים

בהמשך לכך, מתוקף מגוון סוגי הממון שקיים לנו במהלך חיינו, כאשר חלקו הוא פרי עמלנו ומשלח ידנו, בעוד שחלקו מהווה מתנות או ירושה שקיבלנו מגורמים חיצונים ללא עבודה או מאמץ, כמו גם כי ישנו ממון אשר כל צד מכניס לטובת המשק המשותף עוד בטרם הפכו בני הזוג לכאלו, כאשר הכוונה לכך היא שאין לזקוף את קיומו לזכות בן/ת הזוג הנגדי, חשוב לחדד איזה רכוש מוחרג ואיזה רכוש מוכלל במסגרת איזון המשאבים.

לכן, מדובר למעשה בכלל הרכוש אשר בני זוג צברו בעודם יחדיו, כמו גם רכוש אשר היה קיים לטובת מי מהם בטרם הנישואין, אך שבן/ת הזוג אשר החזיק בו קיים עבורו את הלכת השיתוף. כלומר, כל הרכוש אשר בני הזוג קיבלו למען ידם בנוסף לרכוש אשר הם התנהגו בו כאילו הוא שייך לשניהם, כפי שקורה בהקשרו של נכס נדל"ן אשר היה בבעלות אחד מהם ובני הזוג דרו בו ביחד, כאשר לעתים די בכך כדי להורות על מתן זכויות באותו נכס עבור בן/ת הזוג אשר לא החזיקו בו טרם הנישואין.

ממון המוחרג מעיקרון איזון המשאבים

בנוסף לכך, ישנן החרגות מתוך כלל הרכוש הנ"ל, כאשר לדוגמה בעבור פיצויים כספיים אשר מי מבין בני הזוג זכאיים להם לנוכח קצבאות מביטוח לאומי ו/או פיצוי כספי אשר קיבל אחד מהם לנוכח תאונה או נזק שנסוב לו, לא קיימת החובה לבצע חלוקה לנוכח עיקרון איזון המשאבים.

איזון משאבים
איזון משאבים

כמו כן, גם בעבור ירושה, מתנות, או נכסים שונים אשר לא שיתף בהם בן/ת הזוג את מקבילו/תה, לא קיימת החובה לחלוקה בהתאם, כאשר גולת הכותרת היא נכסים וממון אשר מוחרג במסגרת הסכם ממון.

מהו הסכם ממון?

הסכם ממון הוא שמו של חוזה משפטי אשר נכרת בין בני זוג, בין אם הינם ידועים בציבור או שמא נשואים, כאשר במסגרתו מעוגנת ההסכמה אודות זכויות הקניין של שניהם לגבי הרכוש אשר הם מבקשים לחלק ביניהם, כמו גם כיצד לעשות זאת ולנוכח מה.

רוצה לומר, הסכם ממון הוא למעשה כלי שרת בידיהם של בני זוג אשר מבקשים להימנע מקיומו של עיקרון איזון המשאבים, בעודם בוחרים להנהיג אופן חלוקה אחר, לנוכח השקפת עולמם הפרטית ונסיבותיהם האישיות.

הסכם ממון יכול להיכרת בכל שלב במהלך הקשר הזוגי בין בני הזוג, כאשר הכוונה לכך היא גם בטרם בני הזוג נישאו, במהלך נישואיהם, וגם כאשר אלו למעשה מגיעים לכדי סופם, כאשר מטרתו היא גילום רצונם של בני הזוג באופן עצמאי וללא התערבות שרירותית מצד ערכאה משפטית אשר אינה רואה את נסיבותיהם האישיות של בני הזוג.

הסכם ממון ככלי לנוכח מקרי קצה בנישואין

זאת ועוד, כי יתרון ייחודי הקיים לטובת הסכם ממון הוא יכולתו לעגן ולהתייחס למקרים אשר אילולא יכללו בהסכם ממון, לא יינתן עבורם מענה במסגרת שימוש בעיקרון איזון המשאבים. לדוגמה, לעתים במסגרת הסכם ממון בוחרים מי מבין הצדדים להכליל סעיף אודות התרחשותה של בגידה רומנטית אשר לאור קיומה קטנות ובהתאם גם גדלות הזכויות בקניין המשותף לטובת הצד אשר נעשה עוול כנגדו על חשבון גורם העוול.

לעומת זאת, בעבור אותו מקרה בדיוק אשר יובא לדיון בפני ערכאה משפטית כדוגמת בית המשפט לענייני משפחה, לא צפויה הקטנה או הגדלת זכויות שכזו, מתוך תפיסתה של אותה ערכאה כי זה לא מקומה ותפקידה להטיף מוסר אודות אשר נעשה בחדרי חדרים, כמו גם כי מדובר במונח סובייקטיבי אשר קשה להגדיר באופן אחיד.

כלומר, מדובר בהיבט אחד מני רבים אשר מגלם את יכולתו של הסכם הממון לאפשר לבני הזוג לבטא את האופן האישי והאינדיבידואלי בו הם רואים את הדרך הנכונה לחלק את רכושם המשותף, לאור התרחשותם של מקרים אשר אף זוג אינו חסין מהם, כמו גם אשר אינם זוכים להתייחסות ראויה מצד הערכאות המשפטיות לדעתם.

כיצד מונהג עיקרון איזון המשאבים?

בהיבט אחר, כאשר לא קיים הסכם ממון, או כאשר כחלק ממנו בחרו בני הזוג כן לקיים את עיקרון איזון המשאבים, עולה השאלה כיצד בדיוק נעשית הפרדה שכזו. לכן, ברוב המקרים איזון המשאבים מתקיים לאחר שהזוג הינו גרוש, קרי לאחר קיום הליך הגט כהלכתו.

היוון / הערכת שווי הממון המשותף על ידי איש מקצועי

לאחר מכן, מאחר והזוג גרוש, נעשה היוון עבור הרכוש המשותף שקיים לזכות שניהם, כאשר מתייחסים כמובן רק לטובת הנכסים אשר הערכאה המשפטית או הסכם הממון הגדיר ככאלו אשר יש לקיים עבורם את ההסדר, כאשר הערכת השווי נעשית על ידי איש מקצוע כדוגמת אקטואר או רואה חשבון.

ניכוי חובות מסך הממון המשותף

בהמשך לכך, משבוצעה הערכאה אשר כימתה את שווי הממון המשותף אשר יש לחלק, יש לנכות את כלל החובות אשר קיימים בעבור בני הזוג מתוקף חייהם המשותפים, כאשר מכך מחריגים חובות אשר הגיעו בלית ידיעתו של בן/ת הזוג.

כלומר, חובות בעבור הימורים, פעולות פליליות, בגידה רומנטית, או מעשים אשר בן/ת הזוג לא היה מודע להם ולפיכך לא הביע אודותם את הסכמתו, אינם מנת חלקם של 2 בני הזוג, אלא רק של הצד אשר יצר אותם מלכתחילה.

איזון משאבים בפועל

לבסוף, משנוכו החובות והגיעו בני הזוג לסך כלל הרכוש הקיים לזכותם המשותפת, יש לחלקו באופן שווה ביניהם, כאשר אילו אחד מדובר ברכוש אשר לא ניתן לחצות ל- 2, כפי שקורה כאשר מעורב נכס נד"לני או מיטלטלין יקר ערך, על הצד אשר זכה להחזיק באותו רכוש לפצות את מקבילו במחצית משוויו במזומן.

החרגת הערכאה המשפטית מעיקרון איזון המשאבים

לעומת זאת, לא תמיד חייבת הערכאה המשפטית לקיים את עיקרון איזון המשאבים כהלכתו, כאשר שמורה לה הזכות לסטות ממנו ולקיימו באופן אחר לנוכח קיומם של אירועים חריגים. כלומר, לבית המשפט קיימת הסמכות לבצע חלוקת ממון באופן אשר אינו שוויוני, כאשר הסיבה לכך היא התנהגות חריגה מצד מי מבין בני הזוג.

לדוגמה, כפי שציינו טרם לכן, בעת קיומם של מעשים פליליים כדוגמת חובות בשל הימורים, בית המשפט לא רואה לנכון לחייב ולגבות בשל כך מחיר כלכלי מן הצד אשר ידו לא הייתה בדבר, כאשר הדבר נכון גם בעבור מקרים בהם אחד מבני הזוג למעשה מבריח הון לחוץ לארץ או מסתיר אותו מפני בן זוגו, בין אם מדובר בהלבנת הון גרידא, או בין אם הסתרת הון לשם היעדר רצון לחלוק אותו עם בן/ת זוגה/ו.

בנוסף לכך, גם כאשר אחד מבני הזוג נוהג באופן מתעמר ושאינו הולם מערכת יחסים בין בני זוג, כאשר קיימת אלימות פיזית או התנהגות בריונית לאורך זמן, לעתים רואה בכך הערכאה המשפטית הצדקה למתן זכויות קניין מוגדלות כמעין פיצוי לעוגמת הנפש שנגרמה לאחד הצדדים מצד משנהו.

לבסוף, גם כאשר קיים הבדל השתכרות משמעותי מאוד בין בני הזוג, אשר לא עוגן במסגרת הסכם ממון טרם לכן שווידא כי הצדדים מודעים לפערי השכר הללו ועודם מעוניינים לקיים את הנישואין, עלולה הערכאה אשר עורכת את איזון המשאבים להורות על הגדלת זכויות בעבור הצד החלש יותר כלכלית.

לסיכום – עיקרון איזון המשאבים כברירת מחדל אשר לא קורצת לרבים

כפי שניתן להסיק מן הכתוב לעיל, עיקרון איזון המשאבים פועל באופן שרירותי ויחסית זהה בעבור מרבית הזוגות, כלומר אלו אשר לא קיים בעבורם היבט פלילי או הבדלי שכר דרמטיים, קרי מרבית הזוגות בישראל.

לפיכך, בהתאם לרוח התקופה הקיימת בעולם המערבי בכלל ובישראל בפרט, רבים מוצאים את השימוש בעיקרון זה ככזה אשר אינו מגלם ומשקף את האופן האידיאלי בו היו מעוניינים לקיים הפרדת ממון הוגנת ושוויונית בהתאם, קרי כזו אשר מפצה באופן יחסי כל צד לאור הכנסותיו למשק הבית.

לעומת זאת, חשוב וטוב עשתה מערכת המשפט כאשר הגדירה ועיגנה את ההבנות הבסיסיות אשר לאורן יש לקיים הפרדת ממון במסגרת גירושין, כאשר קיימות לצד אלו גם אלטרנטיבות רבות כדוגמת הסכם ממון, אשר ניתן לחתום עליו ובאמצעותו להבטיח כי כלל ההבנות וההסכמים ייכרתו מבעוד מועד ועל מי מנוחות, כאשר הכול ידוע והרשות נתונה.

אחרית דבר

לכן, על אף כי עיקרון איזון המשאבים הוא אינו אידיאלי עבור רבים, ייתכן ונכון להתבונן בו כרע במיעוטו, לנוכח העובדה כי הוא מאפשר לכל אדם אשר לא הביע את הסכמתו הקדמונית טרם לכן, לקבל מחצית מן הרכוש המשותף לו ולבן/ת זוגו, כאשר מדובר בעובדה קרדינלית אשר בזכותה יכול כל צד לפצוח בחיים כלכליים חדשים ועצמאיים.

כמו כן, אילו הגעתם לכדי הצורך לקיים הסכם גירושין, או שמא הנכם במהלך נישואין ושוקלים את הצורך לקיים הסכם ממון לנוכח קיומו של עיקרון איזון המשאבים, מומלץ במידה רבה להתייעץ עם עורך דין גירושין אשר יוכל לסייע ולבאר עבורכם את כלל ההליך, כמו גם את האופן האידיאלי עבורכם לנוכח נסיבותיכם האישיות, בו ראוי לחלק את ממונכם המשותף.

אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי, אלא יש לראות בכתוב הסבר כללי בלבד ואין להסתמך ו/או לפעול בהתאם לאמור לעיל ללא ייעוץ משפטי.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף בנושא

הדרך הנכונה לביצוע איזון משאבים

בביצוע איזון משאבים, ישנם מסלולי איזון שונים שבהם ניתן לבצע את חלוקת הרכוש בין בני הזוג עם התרת נישואיהם. במאמר זה נסביר מהם המסלולים הללו,

איזון משאבים במניות חברה משפחתית

גירושין בין בני זוג מובילים לעתים לחילוקי דעות עיקשים בנוגע לחלוקת הרכוש בין הצדדים. במקרים שונים המחלוקות נוגעות לנכסי מקרקעין בבעלות משותפת ובמקרים אחרים, לרכוש

איזון משאבים של מניות בשוק ההון

במדינת ישראל הידועה כאומת הסטארט אפ וכמעצמת הייטק, הנושא של חלוקת מניות בין בני זוג מגיע לשולחן הדיונים בתיקי גירושין רבים. במניות בשוק ההון (וגם