איזון משאבים במניות חברה משפחתית

גירושין בין בני זוג מובילים לעתים לחילוקי דעות עיקשים בנוגע לחלוקת הרכוש בין הצדדים. במקרים שונים המחלוקות נוגעות לנכסי מקרקעין בבעלות משותפת ובמקרים אחרים, לרכוש כמו רכב או חפצי ערך. אולם חילוקי הדעות הקשים ביותר נוטים להתעורר כאשר מדובר בחלוקת הזכויות בחברה משפחתית, ובפרט כשמדובר בחברה פעילה ורווחית.

לכן חשוב להכיר את חוק יחסי ממון בין בני זוג, אשר מתווה חלוקת רכוש לפי עיקרון איזון המשאבים, אודותיו נפרט בהרחבה במאמר זה.

כיצד מחלקים מניות של חברה משפחתית בגירושין בהעדר הסכם ממון?

כאשר זוג מתחתן מבלי לחתום על הסכם ממון שבו מוסדר אופן חלוקת הרכוש המשותף במקרה של פרידה, אזי בתרחיש של גירושין, חלוקת הרכוש לרבות מניות ואופציות של עסק משותף, מתבצעת מול בית המשפט. בחלק הארי של המקרים למעט יוצאי דופן, בתי המשפט בישראל מחלקים את הרכוש בין זוגות שמתגרשים, בהתאם לעקרון איזון המשאבים המוגדר בחוק יחסי ממון בין בני זוג.

 

איזון משאבים? מה זה?!

איזון משאבים הינו הליך משפטי המתבצע במסגרת הליכי גירושין רבים בישראל, שנועד לאפשר חלוקה מאוזנת ושוויונית של כל הנכסים שנצברו בין בני זוג, החל ממועד נישואיהם ועד מועד התרתם. ככלל, הליך איזון המשאבים מבוצע מול בית המשפט לענייני משפחה, על ידי חישוב שוויים של מכלול הנכסים שנצברו במהלך חייהם המשותפים של בני הזוג.

 

מהי חברה משפחתית לפי החוק בישראל?

על פי סעיף 64 לפקודת מס הכנסה, חברה משפחתית היא עסק במעמד של חברה בע"מ, שכל בעלי המניות בו הינם קרובי משפחה מדרגה ראשונה. רישום של חברה בתור חברה משפחתית מחייב הגשת בקשה רלוונטית, ולכן גם שינוי מעמדה של החברה המשפחתית בתרחיש של גירושין, מצריך היערכות מתאימה.

 

איזון משאבים במניות חברה משפחתית לפי חוק יחסי ממון

בחוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג 1973, נקבע כי כלל הזכויות והנכסים שנצברו בידי בני זוג בתקופת נישואיהם, יהיו שייכים לשני בני הזוג בחלוקה שוויונית. בהתאם לכך, גם חברה שהוקמה בידי אחד מבני הזוג בלבד, תיחשב במועד פקיעת נישואיהם, שרכוש משותף שיש לחלקו בין בני הזוג שווה בשווה.

איזון משאבים במניות חברה משפחתית
איזון משאבים במניות חברה משפחתית

האם מניות חברה משפחתית נחשבות כרכוש משותף ובר חלוקה בהסדר איזון משאבים?

לאור העובדה שמניות (לרבות אופציות) נחשבות כנכסים בעלי שווי כספי משמעותי, גם המניות של חברה משפחתית, יחשבו כרכוש משותף שיש לחלקו בין בני הזוג במסגרת הסדר איזון המשאבים שיתבצע בבית המשפט. זאת כאמור, בהעדר הסכם ממון המתייחס לחלוקת הרכוש בגירושין.

 

מדוע חלוקת מניותיה של חברה משפחתית בגירושין היא נושא מאתגר?

הנושא של חלוקת המניות של חברה משפחתית בין בני זוג, מגיע לפתחם של בתי המשפט בישראל במסגרת הליכי גירושין רבים. הסיבה לכך הינה שמניות של חברה משפחתית (ובכללן אופציות), עשויות להיות בעלות פוטנציאל רווח עצום, ולכן אך טבעי שכל אחד מבני הזוג יהיה מעוניין ליטול לעצמו חלק ממניות החברה המשפחתית במסגרת חלוקת הרכוש בגירושין.

יחד עם זאת, בתביעות גירושין רבות, לא לגמרי ברור לבני הזוג, איך לבצע את חלוקת המניות של החברה המשפחתית בצורה לגיטימית ושוויונית מבלי לשבש את פעילותה של החברה. איזון המשאבים של מניות חברה משפחתית כרוך לא אחת גם בקשיים רגשיים היות ומדובר בעסק שבמקרים רבים שני בני הזוג היו פעילים בו והשקיעו רבות על מנת לבנות אותו ולהפוך אותו למיזם רווחי ומשגשג.

 

איך מתבצעת חלוקת מניות של חברה משפחתית במסגרת איזון משאבים?

כאשר בני זוג החולקים בבעלות על חברה משפחתית, ניצבים לקראת הליך גירושין, האפשרויות העומדות לרשותם לעניין חלוקת מניות החברה הן כדלקמן:

  1. חלוקה שווה במניות החברה המשפחתית (50% לכל צד).
  2. מכירה של מניות החברה המשפחתית וחלוקה שווה של התמורה בין בני הזוג.

 

בתרחיש השני של מכירת מניות החברה, לכל אחד מבני הזוג, ישנה הזכות לבקש ולרכוש מבן הזוג השני שווי מניותיו.

 

חשיבות הגדרת המועד הקובע בביצוע הערכת שווי למניות חברה משפחתית

הגדרת המועד הקובע להערכת שווייה של חברה משפחתית ומניותיה, הוא נושא השנוי במחלוקת. עקרונית, יש יותר מדרך אחת שבה ניתן להגדיר מהו המועד הקובע. במקרים מסוימים, יוגדר מועד זה בתור יום החלטתם של בני הזוג על הפרידה – לפני שהותרו הנישואין בפועל. במקרים אחרים, יוכרז יום הגשת תביעת הגירושין על ידי מי מבני הזוג בתור המועד הקובע, ואילו במקרים אחרים, יהיה זה מועד הגירושין עצמו.

במסגרת הפסיקה בתיקים הנוגעים לאיזון משאבים במניות חברה משפחתית, נקבע לא אחת שהמועד הקובע להערכת השווי של מניות החברה המשפחתית, הוא מועד הקרע – קרי יום הפרידה של בני הזו ולא מתן הגט הרשמי. זאת מ – 2 טעמים עיקריים: ראשית, קיים חשש לכך שלאחר המועד בו בני הזוג נפרדו, ינסה אחד מהם לבצע פעולות שונות במטרה להפחית משוויה של החברה.

יתר על כן, אין זה הוגן לפצל את הרווחים שנתקבלו בעקבות הפעילות העסקית בחברה לאחר מועד הפרידה, אם רק אחד מן הצדדים אחראי היה בפועל ליצירת הרווחים הללו.

 

איזון משאבים במניות חברה משפחתית כשרק אחד מבני הזוג הוא שותף פעיל

ההלכה הפסוקה מעידה על כך שמרבית תיקי הגירושין הכרוכים באיזון משאבים במניות חברה משפחתית, רק בן זוג אחד מעורב באופן פעיל בניהול החברה המשפחתית, בעוד שבן הזוג הנותר הוא על תקן שותף פאסיבי. במצבים אלו במרבית המקרים נוהגים בתי המשפט לפסוק  כי מניותיו של השותף הפאסיבי ירכשו בידי השותף הפעיל בחברה, על מנת להותיר את החברה בשליטתו של בן הזוג הפעיל בה ממילא, ולאפשר פיצול סופי בין בני הזוג.

 

איזון משאבים במניות חברה משפחתית כששני בני הזוג שותפים פעילים בחברה

למרות האמור לעיל, בהחלט ישנן גם חברות משפחתיות רבות שבהן מתפקדים שני בני הזוג כשותפים שווים או לפחות שותפים פעילים בעסק. במצב כזה נוהג בית המשפט האמון על איזון משאבים במניות חברה משפחתית, להתייחס לבני הזוג בתור שותפים שנקלעו לסכסוך עסקי.

במצב כזה חלות הוראות החוק הנוגעות לפירוק שותפות, המאפשרות לכל אחד מבני הזוג השותפים לקנות את חלקו של זולתו במניות החברה.

 

על חשיבות בקרת הנזקים באיזון משאבים במניות חברה משפחתית

אחד הנושאים המורכבים ביותר לטיפול במסגרת חלוקת הרכוש המתבצעת בין בני זוג המצויים בהליך גירושין, הוא הנושא של איזון משאבים במניות חברה משפחתית. כאשר עומדת על הפרק חלוקת מניותיה של חברה בע"מ שנמצאת בבעלותם המשותפות של שני הצדדים בנישואין, ישנם מצבים שבהם יחייב בית המשפט את אחד מבני הזוג לקנות את מניותיו של האחר בחברה.

זאת במטרה לאפשר את המשך פעילותה התקינה של החברה. אחריות המוטלת על בעלי החברה המשפחתית מתוקף היותה רשומה במעמד של חברה בע"מ, גם במקרה של פירוק התא המשפחתי. לפיכך ישנו מקום להסתייעות בשירותיו של עורך דין גירושין במקרים אלו, על מנת לבחון כיצד ניתר להתיר את קשר הנישואין מבלי להסב נזקים כלכליים ועסקיים לחברה המשותפת.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא