איזון משאבים של מניות בשוק ההון

במדינת ישראל הידועה כאומת הסטארט אפ וכמעצמת הייטק, הנושא של חלוקת מניות בין בני זוג מגיע לשולחן הדיונים בתיקי גירושין רבים. במניות בשוק ההון (וגם לאופציות) גלום פוטנציאל רווח בלתי מבוטל, ולכן יש להביאן בחשבון כחלק מהרכוש המשותף של בני הזוג.

אולם בתיקי גירושין רבים, לא לגמרי מובן כיצד יש לבצע את חלוקת המניות הללו באופן לגיטימי. לכן השורות הבאות יוקדשו לדיון באיזון משאבים של מניות בשוק ההון, כדרך לבצע חלוקה חוקית והוגנת של הזכויות בחברה בין בני זוג המתגרשים.

על האתגרים בחלוקת הרכוש בהליכי גירושין

גירושין בין זוגות מובילים לעתים קרובות לחילוקי דעות מרים בנוגע לחלוקת הנכסים בהליך. במקרים רבים המחלוקת נוגעת לנכסי נדל"ן כמו בית או דירת המגורים של בני הזוג. במקרים אחרים, המחלוקת נסובה סביב הבעלות על המכונית המשותפת.

אולם ישנם מקרים שבהם עסקינן באי הסכמה בנוגע לחלוקת הזכויות בחברה הנמצאת תחת בעלותו של אחד מבני הזוג או שניהם. כאשר מדובר על חברה פעילה, הפיצול עשוי להיות מורכב במיוחד. לפיכך ישנו הליך שנקרא "איזון משאבים".

 

מה זה איזון משאבים בעצם?

איזון משאבים הינו הליך המתבצע במסגרת הליכי גירושין רבים בישראל, שנועד לאפשר חלוקה מאוזנת ושוויונית של כלל הנכסים שנצברו בין בני זוג, החל ממועד נישואיהם ועד למועד סיומם בגירושין.

הליך איזון משאבים מתבצע על ידי חישוב השווי של כלל הנכסים שנצברו בתקופת חייהם המשותפים של בני הזוג, כאשר הצד שעלה בידו לצבור יותר נכסים, הוא זה שמשלם לבן / בת זוגו את ההפרש כדי שחלוקת הרכוש בגירושין תהיה מאוזנת (בחלוקה כספית או שוות ערך לכסף).

 

אילו סוגי נכסים ניתנים לאיזון משאבים במסגרת הליכי גירושין?

בניגוד לנכסי מקרקרעין כדוגמת בתים או דירות שלשווי שלהם ניתן לבצע הערכה באמצעות בדיקת שמאות, ועל פיה לבצע חלוקה בין בני הזוג, כאשר מדובר על עסק המנוהל על ידי אחד מהצדדים בזוגיות, אשר ניהולו מצריך ידע מקצועי או מיומנויות ספציפיות שיש רק לאחד מבני הזוג, מתעוררת בעיה בביצוע איזון המשאבים.

איזון משאבים של מניות בשוק ההון
איזון משאבים של מניות בשוק ההון

זאת מאחר והצלחתו של העסק ורווחיותו, נגזרות באופן ישיר כמעט מקיומם של הכישורים הספציפיים הנחוצים לניהולו. כפועל יוצא, עסק משפחתי שיועבר לחזקתו של בן הזוג שאינו בקיא בהפעלתו, יאבד אפקטיבית מערכו. לכן קיים הפתרון של איזון משאבים באמצעות חלוקת מניות החברה, אולם גם הוא מצריך לעיתים סיוע מבית הדין לענייני משפחה.

 

איזו ערכאה משפטית מוסמכת להכריע לגבי איזון משאבים של מניות בשוק ההון

סעיף 7 לחוק בית הדין לענייני משפחה קובע כי בהינתן חילוקי דעות לגבי אופן החלוקה של עסק או מניות של חברה במסגרת הליכי גירושין, הסמכות להכרעה בנושא תועבר לידי בית המשפט.

 

האם מניות נחשבות כנכס משותף לעניין איזון המשאבים?

חלוקת רכוש בין בני זוג במסגרת הליכי גירושים או פרידה של ידועים בציבור, מוסדרת באמצעות חוק יחסי ממון בין בני זוג. חוק זה קובע בין היתר, כי כאשר הנישואים באים לסיומם, כל אחד מבני הזוג יהא זכאי לקבלת מחצית משוויים של מכלול הנכסים המשותפים שצברו בני הזוג במהלך נישואיהם.

זאת מלבד נכסים ספציפיים כגון רכוש שהיה בבעלותו של אחד הצדדים טרום נישואיהם, ולכן אינו נחשב לרכוש בר חלוקה בגירושין. לאור העובדה שמניות בשוק ההון (וגם אופציות) נחשבות באופן כללי לנכסים בעלי ערך כספי, גם הן יחשבו כנכס משותף לעניין איזון המשאבים בעת הגירושין או הפרידה.

 

כיצד מתבצעת חלוקת המניות בהליכי גירושין בארץ

חלוקת מניות בגירושים ובפרידה של ידועים בציבור, מתבצעת בדרכים שונות, כתלות במגוון של שיקולים, ובכללם:

 

מעמד החברה – כחברה פרטית או חברה ציבורית

היה ומדובר על חברה פרטית, חשוב לדעת אם מדובר בחברה משפחתית אשר בה כל מניות החברה נמצאות בבעלותו של אחד מבני הזוג בלבד. זאת משום שבמקרה כזה, למניות יש לא רק שווי בהווה, אלא גם פוטנציאל הכנסה עתידי שיש לקחת בחשבון כשמחשבים את ערכן.

 

אופן חלוקת המניות המועדף – בתור מניות או כתמורה כספית

אם עסקינן בחלוקת מניות בתור מניות של חברה פרטית, חשוב לשים לב שהצד שהמניות מועברות לחזקתו יוכל לקבע את זכויותיו ביחס ליתר בעלי המניות בחברה, על מנת שלא יהפוך לבעל מניות בעמדת מיעוט שיכולה להוביל לפגיעה באינטרסים שלו מצד שאר בעלי המניות (על ידי פעולות כגון: הברחה של רווחים, דילול מניות, וכיוצא באלו).

השיקולים שהובאו לעיל הם רק מקצת הנושאים שיש לתת עליהם את הדעת בביצוע חלוקת מניות בגירושין או בפרידה. דרכי החלוקה של מניות תלויה בגורמים רבים ונוספים התלויים בנסיבות המקרה, ולכן בחלוקת המניות מוטב להסתייע בשירותיו של עורך דין המתמחה באיזון משאבים של מניות בשוק ההון ויכול להסתייע בחוות דעת של אנשי מקצוע מתחום הפיננסים.

 

האם מכירת החברה הכרחית לטובת חלוקת המניות בין בני הזוג המתגרשים?

חשוב לדעת שמכירת החברה אינה תמיד הכרחית כשמבצעים חלוקת מניות בין בני זוג בהליך הגירושין. ניכר מההלכה הפסוקה כי בתי המשפט בישראל פוסקים לעתים כי החברה והציוד בה, יחולקו באופן שוויוני בין בני הזוג, מבלי שהחברה תימכר.

במקרים רבים פוסק בית המשפט כי ככל שניהול החברה ישאר באחריותו הבלעדית של אחד מבני הזוג המתגרשים, שווי החברה יתחלק שווה בשווה בין שניהם ואילו הבעלות המלאה על החברה תועבר לידי בן או בת הזוג שממשיכים לנהל אותה. זאת בכפוף למתן פיצוי שווה ערך לבן הזוג הנותר.

 

החשיבות של קביעת המועד הקובע לאיזון משאבים של מניות בשוק ההון

לקביעת המועד שבו יבוצע הליך איזון המשאבים בין בני הזוג המתגרשים, ישנה משמעות רבה מאוד כשמדובר על איזון משאבים של מניות בשוק ההון. זאת מאחר וערכן של המניות עשוי להשתנות כתלות בתזמון שבו הערכת השווי מתבצעת.

 

חשיבות הפנייה לייעוץ משפטי מקצועי באיזון משאבים של מניות בשוק ההון

אין עוררין על כך שאיזון משאבים של מניות בשוק ההון, עשוי להיות הליך מאתגר מבחינה כלכלית ומשפטית. ישנם כאמור מכלול גורמים שיש לקחת בחשבון כאשר מעריכים את שוויין של המניות ומחליטים על אופן החלוקה שלהן בין בני הזוג.

לכן ישנה משמעות מכרעת לקבלת ליווי משפטי מקצועי של עורך דין מנוסה שצבר ניסיון בליווי תהליכים כאלו בהצלחה. כאמור, למניות ואף לאופציות יש פוטנציאל כספי שאי אפשר להתעלם ממנו בעת חלוקת רכוש בגירושין ובכלל, ומכאן שנדרשת לא רק בחינה משפטית של הנושא אלא גם הכוונה בפן הכלכלי והמיסויי.

 

בשורה התחתונה

במאמר זה ראינו כי מניות הן נכסים לכל דבר ועניין, שניתן לחלקם בהליכי גירושין. כאשר מבצעים איזון משאבים של מניות בשוק ההון, עולה הצורך להביא בחשבון מגוון רחב של תרחישים אפשריים, לרבות מצבי משבר שבהם החברה עלולה לאבד את רווחיותה ואף להיקלע להפסדים.

בנוסף, חלוקת מניות דורשת התייחסות גם לקיומם של בעלי מניות נוספים בחברה והגנה על הזכויות בחברה מולם. לכן לפני שמגיעים להחלטות בעניין חלוקת מניות החברה בגירושין, קריטי לפנות להתייעצות מול עורך דין המתמחה בנושא ויוכל למצות את זכויותיכם במניות תוך שמירה על רווחיותה של החברה.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא