עבירה על דת משה כעילה לגירושין

על הפיכתו של הליך הגירושין לשכיח במיוחד אין עוררין, כאשר יותר זוגות מאיי פעם פוקדים את מוסדות הרבנות בבקשה להתיר את הקשר שנקשר בינם טרם לכן. כמו כן, על אף כי נדמה שלנוכח שכיחותו הרבה הכול ידוע, בחינה מעמיקה של עולם הגירושין חושפת כי ההליך בישראל הינו מסובך ומורכב מאשר רבים סבורים, לנוכח מיזוג בין 2 שיטות משפט שונות, כמו גם בהתאם לנסיבות אשר הובילו לגירושים.

כלומר, בישראל מטעם ייחודה של מערכת המשפט ככזו אשר טומנת בחובה אלמנטים חילוניים ומודרניים לצד הלכתיים ודתיים, כדי להתגרש לא פעם קיים צורך להיעזר בעילה, כלומר סיבה מוצדקת דיו, כפי שמיד נבאר ונסביר אודות אחת כזו במאמר הקרוב, בעודנו סוקרים את עצם עבירה על דת משה כעילת גירושין.

מדוע זקוקים לעילה כדי להתגרש?

בהמשך לכך, כדי שנוכל להעמיק ולדון במאפייניה של עילת גירושין כדוגמת עבירה על הדת המשה, חשוב להסביר ולתת את הדעת אודות מדוע קיים צורך ראשוני בעילה שכזו כדי להתגרש. הסיבה לכך היא הרכבה הערכי והמהותי של מערכת המשפט במדינת ישראל, אשר ערכאות השיפוט שופטות לאור עקרונות מודרניים ועולמיים כמו המשפט המקובל, כמו גם מכילות ערכים ועקרונות אשר נובעים מההלכה היהודית, בעודן שופטות לנוכח הלכות המשפט העברי.

כלומר, בישראל הערכאות המשפטיות לוקחות בחשבון מגוון ערכים והשקפות עולם אשר לעתים הינן מנוגדות זו לזו במידה רבה. כאשר לעתים ניתן להבחין באותו מקרה בעל אותן נסיבות ומאפיינים, אשר לנוכח קיומו בערכאה משפטית דתית כדוגמת בית הדין הרבני, יינתן עבורו פסק דין שונה מאשר ניתן אילו היו דנים בו במסגרת בית המשפט לענייני משפחה.

הסיבה לכך היא שהאחרון שופט בעיקר על סמך עקרונות חילוניים ומודרניים אשר מחדדים ומקדשים את מקומו של הפרט, בעוד שבית הדין הרבני רואה לנגד עיניו בעיקר את הלכות המשפט העברי והיהדות.

 

האם ניתן להתגרש גם כאשר לא קיימת עילת גירושין?

כמו כן, חשוב לציין, כי לא קיימת חובה להיעזר בעילה כתנאי מפתח שאילולא הוא לא ניתן להתגרש. כלומר, כאשר 2 בני זוג חפצים יחדיו לסיים את הקשר הזוגי שלהם, קרי להתגרש, לא צפוי בית הדין הרבני לעמוד בדרכם.

הסיבה לכך היא הבנתו של בית הדין הרבני, כי אילו יכפה את הישארותם של זוגות שאינם חפצים בכך, הדבר מהווה פתח לסלידה מן הדת, כמו גם עלול להדיח את שניהם לביצועם של מעשים שבית הדין הרבני אינו חפץ בהם, כפי שעלול לקרות כאשר הם יקיימו מערכות יחסים מחוץ לנישואין, אשר כתוצאה מהן עלולים להיוולד צאצאים שיוגדרו כממזרים.

לכן, בהיעדר רצון משותף לשמירה על שלום בית, צפוי בית הדין לאפשר את סיום הנישואין בהקדם, על אף היעדרה של עילת גירושין.

עבירה על דת משה כעילה לגירושין
עבירה על דת משה כעילה לגירושין

חרם דרבנו גרשום כנקודת מפנה במאזן הכוחות לגבי מתן גט

זאת ועוד, כי מרכיב משמעותי אשר משפיע על ענייני גירושין עוד היום, נעשה בכלל בימי הביניים באירופה הגלותית, כאשר רבנו גרשום מאור הגולה זצ"ל, כונן וכרך את אוסף התקנות אשר זכה לשם חרם דרבנו גרשום, אשר קבע כי חל איסור על גבר לשאת אישה נוספת בעודו נשוי לאחרת, כמו גם כי אינו רשאי לגרש את אשתו אילו היא אינה חפצה בכך.

כך למעשה נוצר מעין מאזן כוחות שוויוני יחסית בין הגבר לאישה בהינתן גירושין, כאשר אילו טרם לכן יכול היה הגבר להחליט כי אינו מעוניין באשתו ולהעניק לה גט מבלי שתרצה בכך כאשר לה לא קיימת אמרה בדבר, כעת לנוכח סירובה לא ניתן לקיים הליך גירושין כהלכתו.

 

נישואין וגירושין בישראל והקשרם לסטטוס קוו

כמו כן, כדי להבהיר כיצד נוצרה המציאות הקיימת כיום, בה ישנן 2 ערכאות שיפוטיות אשר שופטות על פי סט ערכים שונה במקצת, כמו גם בעלות סמכויות שונות על אף מעמדן ותחום עיסוקן הזהה, יש להרחיק לכת עד קום המדינה, כאשר ראשי מדינת ישראל שטרם הוקמה דאז, פנו לעבר נציגי הציונות הדתית כדי לגייסם למען הקמת המדינה ולקבל את תמיכתם.

כחלק מאותם ניסיונות, הובהר לנציגי הציונות הדתית על ידי דויד בן גוריון, כי על אף חששותיהם כי המדינה שעתידה לקום תקבל צביון חילוני גמור, הוא מתכוון להעניק להם וטו ואוטונומיה דתית ב- 4 עניינים, אשר הינם חינוך, כשרות, שבת ודיני משפחה, כלומר נישואין וגירושין.

במסגרת אותם תחומים למעשה הוגדר כי נישואין וגירושין בישראל יערכו אך ורק תחת ברכתה של המוסד הדתי אשר רלוונטי לאותו זוג, כלומר בעבור יהודים – הרבנות הראשית ובאי כוחה, בתי הדין הרבניים, כאשר להם ורק להם שמורה הסמכות לאשרר גירושין ונישואין.

לפיכך, נקבע גם כי בהינתן הצורך לקיים הסכם גירושין, יש לערוך אותו בהתאם להלכה, כאשר בהתאם לה נקבע כי במסגרת הסכם גירושין לא ניתן להפריד זוג נשוי אילו מי מביניהם אינו חפץ בכך, אלא אם קיימת לזכות החפץ בגירושין – עילת גירושין מוצדקת.

 

עילות גירושין

כעת לאחר שדנו בנושא וציינו את אותן עילות מסתוריות, ראוי לבאר את מעטה הערפל אודותן. לפיכך, עילות גירושין הן מספר מקרים וסיטואציות אשר לנוכח קיומן זכאי מי שקיימת העילה לטובתו לדרוש את סיום הקשר וכפועל יוצא מכך לבקש את חיובו של בית הדין הרבני למתן גט גירושין.

זאת מכיוון שכפי שציינו טרם לכן, הצורך בעילה עולה כאשר מי מבין בני הזוג אינו חפץ לאפשר לגירושין להתקיים כהלכתם, כמו גם כאשר מעוניין אחד הצדדים לא לשלם או לחליפין לקבל את מלוא הכתובה אשר ניתנה כחלק מאותו הסכם נישואין.

בנוסף לכך, קיימות עילות לכל אחד מבני הזוג, כאשר יש עילות שניתן לעשות בהן שימוש רק עבור נשים, כמו גם עילות אשר ניתן לעשות בהן שימוש אך ורק עבור גברים. אחת מבין עילות אלו היא העילה אודותיה נרחיב מיד, אשר הינה עילת עבירה על דת משה, עילה אשר נוגעת לקיומו של אורח חיים שאינו על פי התורה.

 

עילת עבירה על דת משה

כלומר, עילת עבירה על דת משה, היא עילה אשר קיימת רק לטובת גברים דתיים, כאשר גברים אשר נישאו בעודם מקיימים אורח חיים חילוני לא יכולים לעשות בה שימוש לעת הצורך. העילה מהווה למעשה תלונתו של הבעל כנגד אשתו אשר מקיימת אורח חיים אשר אינו עולה בקנה אחד עם המצופה ממנה לפי הדת.

כלומר, אילו הבעל מצפה מאשתו שתטבול במקווה, כמו גם שתבשל אוכל אשר שומר על הכשרות, שומרת על השבת וכן הלאה, הוא רשאי לטעון לעילת עבירה על דת משה. בנוסף לכך, בדומה למרבית העילות, על התובע קיימת חובת ההוכחה, כאשר לנוכח זאת עליו להוכיח כי אשתו יודעת שהיא מדיחה אותו לדבר פעולה, וכאשר הכול ידוע והרשות נתונה בוחרת לפעול כך.

 

סרבנות גט לנוכח קיומה של עילת גירושין

בנוסף לכך, עולה לעתים השאלה האם בשל טענת אמת אודות עילת גירושין מוכרח מושאה של אותה עילה להתגרש לאלתר, התשובה לכך מתחלקת למישור המעשי לעומת המישור ההלכתי. כלומר, בעוד שמעשית לא מוכרח אותו אדם לקיים זאת, שכן עליו לתת או לקבל גט מתוך רצון שלם ומתוך כוונה אישית, אילו הוא יבחר שלא לעשות זאת הוא עלול לעמוד בפני סנקציות ועיצומים חריפים.

לכן, על אף כי אדם יכול לסרב ולמנוע את קיומו של הליך גט גם כאשר קיימת עילה כנגדו, הדבר לא יעבור מבלי השלכות ותגובה מצד בית הדין הרבני, אשר פועל בתקיפות רבה כנגד אלו אשר מסרבים לקיים את פסיקותיו.

 

סנקציות אל מול סרבני גט

בהמשך לכך, כאשר אדם מסרב להתגרש ולקיים את הליך הגירושין לאשורו גם כאשר קיים צו מטעם בית הדין הרבני אשר מחייב אותו לעשות כך, נהוג להתייחס אליו/ה כסרבן גט. אף על פי כי השם כשלעצמו לא מסגיר את חומרת ההגדרה, מדובר בתואר מפוקפק אשר מזכה את בעליו בעיצומים חברתיים, כלכליים, הלכתיים, ותעסוקתיים, כאשר משובשים חייו ומוטלות עליו הגבלות.

דוגמה להגבלות שכאלו היא כאשר על אדם מוטל איסור לפתוח חשבון בנק, לחדש רישיון נהיגה ו/או דרכון, כמו גם רישיון מקצועי כפי שקיים בקרב עורכי דין, רואי חשבון, רופאים וכן הלאה, בנוסף גם למניעת העסקתו על ידי חברה ממשלתית או ציבורית.

בנוסף לכך, הוא צפוי לעמוד בפני צו איסור יציאה מהארץ, ימנעו ממנו שירותי דת קהילתיים, כאשר לעתים רבות מחייב בית הדין הרבני את הסרבנים בתשלום מזונות קבוע עבור הגורם אותו הם מעגנים, עד אפילו גזירת עונש מאסר בפועל אודות אותו הסרבן.

הסיבה לכך היא התפישה כי אדם אשר שולל ומונע מאדם אחר זכויות בסיסיות כדוגמת חופש הבחירה ואת היכולת להקים תא משפחתי חדש, ראוי לשלול ממנו זכויות בהתאם למען יראו וייראו.

 

לסיכום – עילת גירושין לנוכח עבירה על דת משה

כפי שניתן להבחין מן הכתוב לעיל, השימוש בעילת עבירה על דת משה, מהווה מנת חלקו של הגבר הדתי בלבד, כאמצעי בו הוא יכול לעשות שימוש לעת הצורך להתגרש מאישה אשר לטעמו ולטעם בית הדין מדיחה אותו לקיום אורח חיים שאינו בבת עינו.

כמו כן, במידה ויצליח להוכיח הגבר כי אכן אשתו נוהגת באופן שכזה, אזי שהמשמעות של כך אינה רק סיומם של נישואין אלו בהקדם המיידי, אלא גם פטירתו מתשלום כתובתה, כאשר לעתים רבות מדובר בסכומים משמעותיים וכבדי משקל.

כמו כן, חשוב לציין ולהדגיש, כי בנוסף לעילה זו קיימות עילות מקבילות ושונות אשר עלולות לשמש אך ורק את האישה, כמו גם עילות אשר קיימות לזכותם של 2 הצדדים, כאשר לנוכח זאת מומלץ במידה רבה להיוועץ עם גורם משפטי מוסמך כדוגמת עורך דין גירושין בטרם תגבשו החלטה ודעה באיזה עילה אם בכלל אתם חפצים להשתמש לנוכח העת להתגרש.

אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי, אלא יש לראות בכתוב הסבר כללי בלבד ואין להסתמך ו/או לפעול בהתאם לאמור לעיל ללא ייעוץ משפטי.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

עורך הדין שישמור לכם על הירושה

ירושה זה כל הרכוש והנכסים שאדם משאיר אחריו כשהוא הולך לעולמו. זה יכול להיות כסף, בתים, מכוניות, תכשיטים, ואפילו חפצים בעלי ערך רגשי. ולמה צריך