השלכותיה של בגידה על משמורת

בגידה היא אירוע שמשנה במידה רבה עד ללא היכר את טיב היחסים בין בני הזוג, כאשר מדובר בתופעה חריפה פי כמה מונים כאשר מדובר בזוג נשוי. זאת מכיוון שהאופן בו הערכאות השיפוטיות השונות – הן בית הדין הרבני והן בית המשפט לענייני משפחה רואים את קיומה באופן אשר משנה במידה רבה את האופן בו ייכרת הסכם הגירושים על כלל היבטיו, כאשר הסכם משמורת הוא אחד מהם.

לפיכך, לאור שכיחותם העולה של גירושים והצורך להבינם וגורמי הכוח אשר פועלים בתוך הסכם זה, במאמר הקרוב נסקור את השפעתה של בגידה על הסכם המשמרות בכלל, והסכם משמורת בפרט.

הקושי הטמון בשאלה – מה היא בגידה

בטרם נוכל לענות על השלכותיה של בגידה, חשוב ראשית לאפיינה ולתת בה סימנים ואותות בכדי שנוכל לאפיין מתי מדובר באירוע אשר מוגדר כבגידה לעומת אירוע אשר אינו. כלומר, הגדרתה של בגידה עלולה להשתנות במידה רבה בין אדם לאדם, כנגזרת של השקפת עולמו, טיב יחסיו עם הסובבים, ואשר הוא מגדיר להפרת אמונים, שכן בגידה היא בגידה באמונו של אדם אחר.

כמו כן, בעיניהם של בתי הדין הרבניים, בגידה היא מנת חלקה של האישה בלבד, כאשר לגבר קיימת הגדרה אחרת בגין מעשים זהים, אף על פי כי היא שונה במקצת, זאת בנוסף להגדרתה של בגידה כקיומם של יחסי אישות של אישה עם גבר נוסף אשר אינו בעלה.

לעומת זאת, בית המשפט לענייני משפחה, אשר הינו המקביל לבית הדין הרבני בהיבט ערכאה שיפוטית אשר דנה בתלאות התא המשפחתי על סוגיו, אינה ממהרת להגדיר את הבגידה כמעשה אחוד ובעל סימנים מוגדרים, לאור היותו של מונח זה סובייקטיבי וכזה אשר נע בתוך קשת רחבה, אשר משתנה במידה רבה מאוד בהתאם לאדם אשר בגדו בו.

 

עילות גירושין ובגידה בתוכן

בנוסף לכך, חשיבותה של בגידה לאור קיומו של הסכם גירושין נובעת מהכללתה של בגידה כאחת מני עילות הגירושין אשר קיימות לאדם שמעוניין לדרוש את קיומו של הסכם גירושין. כלומר, עילות גירושין הן מספר סימנים או מצבים אשר לאורם זכאי מי מבין בני הזוג להתגרש ולדרוש את סיום הקשר ביניהם.

עילות גירושין משתנות במידה רבה זו מזו, כאשר ישנן עילות בלעדיות לאישה כמו גם עילות בלעדיות לגבר, אשר אחת מהן היא כאמור – קיומה של בגידה. רוצה לומר, בהינתן והוכיח גבר כי אשתו בגדה בו, קרי "זנתה תחת בעלה", הגבר רשאי לדרוש את גירושיו מאשתו גם אילו זו אינה מעוניינת להעניק לו גט בשל כך, מתוקף קיומה של עילה זו.

השלכותיה של בגידה על משמורת
השלכותיה של בגידה על משמורת

בגידה מוכחת אל מול מעשה מכוער וההבדל ביניהם

יתרה מכך, ההלכה והמשפט העברי רואים את קיומה של בגידה כעבירה אשר אין עליה מחילה ולא ניתן לקיים קשר נישואין לאחר שהתבצעה. זאת לעומת קיומו של מעשה מכוער, כאשר ההבדלה וההפרדה בין ה- 2 נובעות מן היכולת או היעדר היכולת של הטוען אודות בגידה להוכיח את התרחשותה.

כלומר, כאשר אדם טוען לקיומה של בגידה אך לא עולה בידו להוכיחה, כאשר כפי שטרם נדגים עלולה להיות משימה לא פשוטה בכלל, יכול להציג הבעל ראיות והוכחות להיותה של אשתו לכזו אשר מבצעת "מעשים מכוערים", כאשר השלכתם היא למעשה הכרת בית הדין בקיומה של בגידה, אף אם לא ניתן להוכיח את קיומה.

אף על פי כי נדמה בחידודים חסרי משמעות, הם דרמטיים להקשר הגירושים או היכולת להימנע ממנו, כאשר בניגוד לקיומה של בגידה אשר עליה אין מחילה ואין עוד תוקף לנישואין, בעבור מעשה מכוער ישנה דרך חזרה לתיקון ולמציאת פיוס בין בני הזוג.

 

חשיבות ההוכחה בעת טענה לקיומה של בגידה

בהמשך לכך, מרכיב נוסף ובלתי נפרד מתביעתו של אדם לכדי קיומה של בגידה הוא הצורך להוכיח כי היא אכן התקיימה. רוצה לומר, בעת העלאת הטענה לקיומה של בגידה, על הגבר אשר טוען כי אשתו בגדה בו להעמיד 2 עדים אשר ראו במו עיניהם את האישה מבצעת את הבגידה, קרי שוכבת עם אדם זר, כאשר לאור זאת יוכל לטעון כי נעשה עוול בעניינו ובהתאם יכיר בית הדין בכלל הזכויות וההשלכות אשר נלוות לקיומה של בגידה שכזו.

 

בגידה מצד גבר – לא במסגרת בית הדין הרבני

כמו כן, בניגוד להכרה בקיומה של בגידה מצד אישה, המשפט העברי אינו מכיר בקיומה של עבירה כדוגמת בגידה מצד גבר, כאשר בעבור גבר אשר מקיים יחסי מין עם מספר נשים אשר אינן אשתו, ראוי לכנותו בתור "רועה זונות".

הגדרתו והכרתו כרועה זונות מתבטאת ומתגלמת בפועל בגביית מחיר כלכלי בעיקר בעת כינון הסכם הגירושים, כאשר לאור היותו רועה זונות הוא עלול להיפגע במספר היבטים כאשר הבולט שביניהם הוא הצורך לשלם את מלוא סכום הכתובה כפי שנקבעה, כאשר הסכום עלול כידוע להיות משמעותי וגבוה.

בנוסף לכך, בניגוד להיותה של אישה בוגדת עובדה אשר די בה בלבד בכדי לסיים לחלוטין הסכם נישואים כאשר אף מוטל איסור הלכתי אודות המשכיותו של קשר שכזה, גבר אשר זנה או חטא יכול לבצע חזרה בתשובה לאור מעשיו, כאשר לפיכך הנישואין יוכלו להיוותר ולעמוד בעינם.

 

השלכותיה של בגידה על הסכם הגירושין בפן הכלכלי

כעת, משביארנו ופיזרנו את עלטת הערפל סביב מערכת היחסים והאיזונים והבלמים שבתוכה אל מול הגדרות הבגידה והשלכותיה כאשר נעשית על ידי מי מבין בני הזוג, יש לדון בהשלכות אשר נלוות לקיומה של בגידה, כמו גם לאופן בו הן מתגלמות בפועל.

לפיכך, כפי שצוין לעיל, גבר אשר הוכיח כי אשתו בגדה בו פטור מתשלומי מזונות, כמו גם מתשלום כתובה בעבורה, כמו גם כאשר אילו מדובר באישה אשר בעלה הוגדר כ"רועה זונות", אזי שהוא צפוי להיות מחויב בתשלומה המלא של כתובתה.

זאת בנוסף כמובן להחרגת כלל ההוצאות המשותפות של הזוג אשר נעשו בשל קיומה של אותה בגידה, כאשר הצד הנבגד אינו מחויב לקחת בהן חלק.

 

השלכותיה של בגידה על הסכם גירושין בהקשר משמורת

כמו כן, קיומה של בגידה עלול לקבל נופך שונה ורלוונטי במיוחד כאשר הוא נוגע להסכם המשמורת אודות ילדיהם המשותפים של בני הזוג, אשר נולדו להם טרם קיומה של אותה בגידה.

 

לאור קיומו של קשר מתמשך

זאת מכיוון שאילו לאור הבגידה, הבוגד/ת ומושא בגידתם החלו ופצחו בקשר זוגי אשר התמשך לאחר אותה בגידה, קרי – הינם למעשה מהווים זוג רומנטי, עלולה להיות לכך השפעה מסוימת על הסכמי הראייה.

הסיבה לכך היא שבבוא העת לבחון את טובת הילד כחלק מכריתת הסכם הגירושים, עלולה הערכאה השיפוטית לקבוע כי חשיפת הילד לכדי הגורם אשר הלכה למעשה פירק את התא משפחתי אשר היה קיים לו טרם לכן, עלולה במידה רבה לפגוע בו או להעמיס עליו משקעים אשר אינם בריאים ונכונים לו.

 

לאור זהות מינו של הבוגד

בנוסף לכך, אף על פי כי בית המשפט אינו נוטה "להעניש" או לבקר את התנהגותם של מי מבין בני הזוג לאור קיומה של בגידה, כחלק מתפיסתו כי אין זה תפקידה של מערכת המשפט לחנך ולהטיף מוסר לציבור הרחב, קיים שוני מסוים בין האופן בו הוא נוהג לאור קיומה של בגידה מצד הגבר, לעומת קיומה של בגידה מצד האישה.

לדוגמה, בעוד ש- 2 הערכאות המשפטיות אשר דנות בגירושין צפויות במידה רבה לא להפלות גבר לרעה לאור בגידה מעבר לאשר לחייבו לשלם את כתובת האישה במלואה, לאור קיומה של בגידה מצד אישה היא עלולה להיפגע ולאבד את זכותה למשמורת על ילדים לאור הגדרתה כהורה בעלת כישורים פחותים לאור בחירתה לבצע מעשה בגידה.

לאור זאת, הן בבית המשפט לענייני משפחה כמו גם בבית הדין הרבני, נהוג לבצע דרישה לקבלת חוות דעת חיצונית מטעם גורם רווחה אשר יקבע האם האישה כשירה להוות הורה או שמא לעצם בגידתה אין השפעה ניכרת על יכולתה לתפקד בעבור ילדיה.

 

לסיכום – בגידה כגורם מעצב בהסכם גירושין

כפי שניתן להבחין, בגידה מהווה אירוע חסר תקדים בהקשר הגירושין, כאשר הן בפן הכלכלי כמו גם בפו האישי כדוגמת הסכמי משמורת, היא משפיעה ומעצבת את האופן שבו בני הזוג עתידים לצאת לדרך חדשה בעודם נפרדים זה מזה ומסיימים את התקשרותם הזוגית.

לפיכך, בבואכם להתמודד עם הסכם גירושים על רקע בגידה מומלץ במידה רבה להיעזר בהקדם האפשרי בסיוע משפטי מצד עורך דין גירושין אשר יוכל לסייע ולהבטיח כי כלל ההליך יתבצע על הצד הטוב ביותר, כאשר מלוא זכויותיכם עומדים עבורכם.

בגידה היא אירוע מטלטל בעבור בני זוג. בעת גירושים ושיח על משמורת, בית הדין הרבני לרוב יראה במעשה הבגידה כחמור במידה רבה, ועל כך האישה תיתן את הדין במשמורת. עם זאת, בית המשפט מתייחס לבגידה באופן נקודתי, שכן זהו עניין סובייקטיבי.
מעשה מכוער הינו, למעשה, מקרה בו אדם טוען לקיומה של בגידה אך לא עולה בידו להוכיח כי אכן קרתה. קיים הבדל משמעותי בין בגידה למעשה מכוער, בפרט במשפט העברי. ההבדל עומד על כך שבגידה היא מעשה שלא ניתן לסלוח עליו, ועוד מעשה מכוער מאפשר את המשך הנישואין.
ראשית, בשני המקרים על האדם הטוען לבגידה להוכיחה. כאשר מדובר בבגידה הנעשתה על – ידי אישה, הגבר יכול לקבל גט ללא צורך בהסכמתה. כשמדובר בבגידה שנעשתה על – ידי גבר, ההשלכות לרוב יבואו בידי ביטוי בסכומים גבוהים אותם יידרש לשלם בעת הגירושין.
מעשה בגידה משפיע, מלבד על התחושות המורכבות והליך הגירושין, גם על השיקולים המשפיעים על הכרעת הסכם המשמורת. מעשה בגידה אשר מוביל לקשר זוגי בהמשך עלול להעמיס על הילד מבחינה רגשית במידה וייחשף אליו במסגרת הסדרי הראייה, שכן הוא הסיבה, לרוב, לפירוק התא המשפחתי.
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא