השלכותיה של בגידה על מזונות

התרחשותה של בגידה מתוארכת עוד לימי קדם, בהם ראו לנכון השלטונות והמוסדות המשפטיים דאז להעניש ולהשחיר את שמם של אלו אשר הפרו את אמונם של בני זוגם, בעוד אותן ערכאות שיפוטיות גובות מהם מחיר כלכלי וחברתי גדול.

אף על פי כי הרבה מים עברו בירקון מאז, בעוד מערכת המשפט והלך הרוח החברתי אשר אפף את כלל העולם המערבי השתנה במידה רבה, עדיין ישנו מחיר אשר נגבה מן הצד הבוגד, אשר ניתן להבחין בו במידה ניכרת לאור כריתתו של הסכם גירושין וקביעת גובהם של דמי המזונות אשר מחולקים במסגרתו.

לפיכך, לאור היותו של הליך הגירושין נפוץ ושכיח במיוחד בעת האחרונה, כמו גם לאור הצורך בהסדרת נושא המזונות ברובם של הסכמי גירושין שכאלו, במאמר הקרוב נרחיב ונסקור אודות האופן בו הסכמי המזונות מושפעים מקיומה של בגידה במסגרת נישואין.

 

מה היא בגידה? בהיבט בית הדין הרבני

בטרם נוכל לענות על ההשלכות של אותה בגידה בהקשר מזונות, חשוב להעביר את הקו בין אשר מוגדר כבגידה לבין אשר לא. ההבדל בעניין שאלה זו נובע מן הגוף שנאלץ לענות לה, כאשר אילו תופנה שאלה זו כנגד בית הדין הרבני, האחרון צפוי לקבוע כי בגידה היא קיומה של הוכחה מוצקת אשר מגובה ב- עדותם של 2 עדי ראייה שנכחו וחזו בקיומה של הוכחה זו, כי אישה אכן מקיימת יחסי מין עם גברים אחרים שאינם בעלה.

בנוסף לכך, בגידה מיוחסת למעשה אשר יכול להיעשות אך ורק על ידי האישה, כאשר אילו גבר בוגד באשתו ומקיים יחסי מין עם נשים בעודו נשוי, יש לראות בכך כמעשה אשר עלול להגדיר אותו כרועה זונות ולא בוגד.

 

משמעותה הרבה של טרמינולוגיה בהקשר בגידה

חשיבותה הסימבולית של טרמינולוגיה זו נובעת מן העובדה כי בעוד שבעבור מעשה בגידה אין מחילה ואין המשכיות לקשר, בעבור אדם אשר הוגדר כרועה זונות קיימת האפשרות לחזור בתשובה ולמעשה לכפר על שעשה.

בנוסף לכך, בגידה מוגדרת כמעשה אשר לאחר שנעשה אין עבורו מחילה, כלומר דינם של נישואים אשר עירבו בגידה הוא להסתיים.

לעומת זאת, כאשר לא עולה בידם של הנבגדים להוכיח כהלכה כי הם נבגדו, לעתים יוגדר המקרה כמעשה מכוער, אשר מהווה למעשה זיכוי מפאת חוסר ראיות ולא מפאת חוסר אשמה, וככזה מעשה מכוער אינו מהווה קו פרשת מים בעבור עתידם של נישואים.

השלכותיה של בגידה על מזונות
השלכותיה של בגידה על מזונות

מה היא בגידה? בהיבט בית המשפט לענייני משפחה

כמו כן, בית המשפט לענייני משפחה, קרי הערכאה האזרחית אשר עומדת לטובת אזרחי ישראל, רואה את עניין הבגידה כתחום אפור אשר אינו ניתן להגדרה ולקביעה חד משמעית. זאת מכיוון שבגידה היא למעשה הפרת אמון, כאשר האחרונה יכולה להתבצע באין סוף דרכים, כאשר כל אחד מאיתנו עלול להגדיר ולאבחן בגידה בצורה שונה, כתלות בקיומו של מגע פיזי, כוונה, המשכיות וכן הלאה.

לפיכך, בית המשפט אינו מתעסק בהגדרת הבגידה כשלעצמה, כמו גם כי אינו צפוי לקנוס או לפסוק לטובת גורם שנבגד או גורם שיתבע במסגרת תביעת נזיקין בגין בגידה, כאשר השקפתו של בית המשפט היא כי אין זה תפקידה של מערכת המשפט להטיף מוסר ולחנך אזרחים בתוך ד' אמות ביתם.

 

השלכות הבגידה לאור הסתכלות הערכאות המשפטיות

האופן בו כל ערכאה משפטית רואה את התרחשותה של בגידה מתגלם כמובן באופן בו היא בוחרת לערוך את הסכם הגירושים, כאשר ישנם תחומים שמשתנים במידה מסוימת עד כדי כלל לא.

לדוגמה, בעבור ענייני רכוש, על פי חוק יחסי ממון בין זוג, אין כלל חשיבות לגורם אשר הוביל מלכתחילה לגירושין לאור בגידה, וככזה כלל הזכויות לרכוש בעבור הצד שבגד יישארו ויוותרו על כנם, מבלי שעצם בגידתו תשפיע אודותם.

עם זאת, צד אשר בגד צפוי לשאת במלוא ההוצאות אשר נלוו לבגידתו, כיוון שבתי המשפט לא מצפים מנבגד לממן את בגידתו, גם רטרואקטיבית.

 

השפעתה של בגידה על משמורת ילדים

זאת ועוד, כי גם משמרות הילדים עלולות להשתנות במידה מסוימת, כאשר כתמיד שאלת המשמרות נקבעת לפי בחינת טובתם האישית של אותם ילדים. לעומת זאת, בתי הדין הרבניים רואים בחומרה רבה את קיומה של בגידה, כמעשה אשר מעיד במידה מסוימת גם על אופיו ויכולתו החינוכית של הורה בוגד.

לפיכך, ייתכן במידה מסוימת כי לאור קיומה של בגידה, יוכל הצד הנבגד לטעון להיעדר יכולת הורות מצד הצד הבוגד, כאשר לאור בחינה בשלב אוחר מצד גורם סוציאלי, טענה זו יכולה להתממש לכדי הסדר משמורת אשר נוטה לכיוון הורה מסוים.

 

השפעתה של בגידה על הסמכי מזונות אישה

בנוסף לכך, היבט אשר מעוגן מאז ימי קדם לאור התרחשותה של בגידה הוא הסכמי המזונות אשר נלווים לגירושין. במסגרת אותו עיגון, נקבע כי כאשר אישה בגדה בבעלה (לאחר שהאחרון הציג את כלל ההוכחות והסימוכין ההכרחיים לכך), היא אינה זכאית לקבלת מזונות מבעלה בעת גירושים.

לאור היותה של קביעה זו חסרת תקדים ובעלת משמעויות רבות ל- 2 הצדדים, מתחדדת פה חשיבות ההוכחה אשר נדרשת מן הבעל, כאשר אילו יעלה בידו לטעון למעשה מכוער בלבד, קרי העלאת חשש כבד לקיומה של בגידה מבלי המצאת הוכחה לכך, דמי המזונות עתידים לפחות במידה מסוימת אם בכלל, בהתאם לחומרת המקרה.

 

השפעתה של בגידה על הסכמי מזונות לילדים

לעומת זאת, בעבור מזונות ילדים, אין לבגידה כלל השפעה על גובהם או קביעתם ובוודאי שלא על קיומם, שכן מדובר בסכום כספי אשר מוקצה לטובת הילדים, כאשר הם כמובן חפים מכל פשע, כמו גם לאור שאיפתה של הערכאה המשפטית להפחית את חלקם בסכסוך ולמנוע את הפיכתם לכלי שרת בידי מי מבין ההורים אשר מבקש להצר את רגליו של האחר.

 

השפעתה של בגידה על כתובה

בנוסף לכך, אילו הוכח כי אישה בגדה בבעלה, היא מאבדת באופן מידי את זכאותה לכתובתה ולתוספת לכתובתה שנקבעה לה בעת נישואיהם. זאת כמובן כי אילו מדובר בבעל אשר בגד באשתו, אזי שהוא צפוי להיות מחויב בתשלומה המלא של הכתובה, על שלל נספחיה.

 

מרוץ הסמכויות וחשיבותו בעיקר לאור קיומה של בגידה

כפי שניתן להבחין, קיים הבדל תהומי בין האופן בו בית הדין הרבני רואה את קיומה של בגידה, לאור שימושו הענף במשפט העברי על תקנותיו, לעומת האופן בו בית המשפט לענייני משפחה מתייחס לבגידה, כאשר הוא מדיר רגליו מהגדרתה ומשיפוט מוטה בעקבותיה.

לאור זאת מתחדד מאבק משפטי אשר קיים בעניינם של בני זוג אשר חפצים להתגרש, לאור המתח אשר קיים בין הדת להשקפת עולם מודרנית יותר.

כלומר, כאשר בני זוג שואפים להתגרש, הם יכולים להגיש את בקשתם לבית הדין הרבני או לידי בית המשפט לענייני משפחה, כאשר החוק קובע כי מהרגע בו החלה בחינת עניינם המשפטי, כלל ההליכים במסגרת גירושיהם ידונו באותה ערכאה.

הסיבה לכך היא היותם של גירושין ונישואין תחום אשר עוד מקום המדינה מוגדר כתחום עיסוקה של הרבנות הדתית, כאחד מיני 4 התחומים בהם יהיה לרבנות וטו והשפעה על האופן בו יתרחשו, לכן לדוגמה – נישואים בישראל מתרחשים אך ורק דרך הרבנות ואינם מותרים באמצעות חיתון אזרחי.

לפיכך, בעת קיומה של בגידה, לאור ההסתכלות השונה אשר מתגלמת כמובן גם באופן בו ישתנה אם בכלל ההליך המשפטי, ישנה חשיבות רבה להתעסקות בזהותה של הערכאה המשפטית, הן מצד הנבגד והן מצד הבוגד.

 

לסיכום – בגידה משפיעה על מזונות במידה רבה, בכפוף לזהות הערכאה השיפוטית

לבסוף, ניתן לומר כי השפעתה של בגידה על אופיים של הסדרי המזונות בין בעל לאישה, נקבעים בעיקר לאור הערכאה המשפטית אשר בה ידון הזוג בעודו ניגש לכרות הסכם גירושים.

הסיבה לכך היא שבעבור דיון משפטי במסגרת בית המשפט לענייני משפחה, אופיין וטיבן של ההוכחות אשר יידרשו בכדי להפליל אישה בביצוע בגידה הינם שונים במידה רבה מאשר יידרש להם גבר בעודו ניגש לבית הדין הרבני, כאשר לזהות המוסד השופט יש השפעה מפאת העובדה כי ייתכן שבעבור אותו מקרה בדיוק ייפסקו 2 פסקי דין שונים.

לפיכך, לאור מרוץ הסמכויות אשר כורך למעשה עד תום ההליכים את הדיון בעניין גירושיהם של זוג, ישנה חשיבות רבה וחסרת תקדים להיעזרות בסיוע משפטי בשלב מוקדם ככל הניתן, בכדי להבטיח כי עורך דין גירושין אשר הינו בקיא ומודע לחידודי התחום, יוכל לסייע ולהבטיח כי המקרה הייחודי שלכם יתבצע באקלים המשפטי הטוב ביותר לו, כמו גם תוך כדי השמת דגש ראוי לכלל נקודות הכשל האפשריות בדרך.

בגידה היא מעשה המשפיע במידה מסוימת על רוב ההיבטים בנישואים. עם זאת, על פי חוק יחסי ממון בין בני זוג, גם אם מעשה הבגידה הוא הגורם לפירוק הנישואין, אין לכך חשיבות מבחינת חלוקת הרכוש וההסכם יעמוד על כנו, גם כאשר הבוגד זכאי לרכוש רב.
בכל מקרה דיון במשמורת, העיקרון המוביל את בית המשפט הוא טובת הילד. במקרים בהם התרחשה בגידה, בתי הדין הרבניים יפקפקו במידה רבה ביכולת ההורה לספק תא משפחתי יציב לילדו. גם בבית המשפט טובת הילד נבחנת בקפידה כאשר מדובר ביצירת תא משפחתי חדש לאור בגידה.
כאשר מדובר על השפעת בגידה על מזונות, חשוב להבדיל בין שני סוגי המזונות – מזונות לאישה ומזונות לילד. סכום המזונות לאישה מושפע במידה רבה מאוד מעצם מעשה בגידה או מחומרתו, וייקבע בהתאם. עם זאת, סכום המזונות לילד לא משתנה ולא מושפע, כך שהילדים נשארים מחוץ לסכסוך.
ההבדל בין תפיסת מעשה הבגידה בבית הדין הרבני לבין בית המשפט הוא משמעותי. זוג בהליך גירושין נדרש להבחין בין זהות כל אחת מערכאות המשפט בהתאם לתפיסת עולמו. בעוד בית הדין הרבני תופס מעשה בגידה כהרג ובל יעבור, בית המשפט נוטה לשפוט באופן אובייקטיבי.
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא