השלכותיה של בגידה על הסכם ממון

הסכם ממון הוא כריתתו של חוזה בין 2 בני זוג בטרם נקשר אותו זוג בהסכם נישואין, בכדי להסדיר מבעוד מועד את טיב יחסיהם של זוג בעת הצורך להיפרד בהיבט הכלכלי. חשיבותם של הסכמי ממון גברה משמעותית לאחרונה, לאור הפיכתם של גירושין לתופעה אשר גדלה דרמטית בשנים האחרונות, בכלל העולם המערבי כאחד, כאשר במדינות מסוימות למעלה מ- 50% מן הזוגות מתגרשים.

כלומר, לאור שכיחותם הרבה של הסכמי גירושים לא מפתיע לראות כי עוד ועוד זוגות בוחרים לתת את דעתם מבעוד מועד אודות היתכנות פרידתם העתידית. כמו כן, ישנם סעיפים אשר רבים אינם כלל מודעים לקיומם או להיתכנותם במסגרת הסכם ממון, ולאפשרות לשבצם ולעגנם כחלק מאותו הסכם, כאשר הנפוץ ואולי המשמעותי אשר ביניהם – הוא סעיף אודות בגידה.

כלומר, ישנם זוגות אשר כורכים בהסכם הממון שלהם גם את סעיף הבגידה, כאשר נקבע שם שחור על גבי לבן כיצד יש לנהוג בהינתן שאחד מבני הזוג יבחר לבגוד בבן הזוג השני, לאור היותה של תופעה זו נפוצה ושכיחה גם כן, גם אם היא נותרת עדיין עלומה ומוצנעת מן העין הציבורית.

לפיכך, לאור שכיחותן הרבה של הן מקרי גירושין והן מקרי בגידות, במאמר הקרוב נסקור את מאפייניו של הסכם ממון אשר מכיל סעיף שכזה.

 

מדוע קיים צורך בהסכם ממון?

בטרם נוכל לפרוש את מלוא היריעה אודות סעיף קרדינלי כדוגמת סעיף בגידות במסגרת הסכם ממון, חשוב לבאר מלכתחילה מדוע קיים צורך בהסכם שכזה.

 

חוסר הסמכה עם החלוקה הממסדית

הסיבה לכך היא שכיום רבים רואים באופן חלוקת הרכוש הנהוג על ידי הערכאות המשפטיות בישראל – הן הערכאה הדתית והן הערכאה אזרחית, ככזה אשר מותיר את הגבר כגורם אשר לוקה בחסר אל מול הפיצויים הרבים שזוכה לה האישה.

זאת מכיוון שאופן חלוקת המזונות, חלוקת הרכוש, ומגוון התשלומים השונים אשר נעשים בעבור האישה, מבוססים על סמך הסכמות אשר היו נכונות בימי קדם, כאשר מעמדן וכוחן של נשים היה פחות יותר, ולפיכך התגלם בפיצויים משמעותיים יותר בעת פירוקו של התא המשפחתי.

לפיכך, בין אם זוג בוחר להתחתן ברבנות או שמא הוא מעוניין לאגוד את ענייניו הזוגיים באמצעות הסכם משפטי אזרחי לכל דבר, זוגות רבים בוחרים להכתיב לבדם מבעוד מועד כיצד ירצו לפרק ולחלק את ממונם העתידי בהינתן הצורך לכך.

השלכותיה של בגידה על הסכם ממון
השלכותיה של בגידה על הסכם ממון

הסכם ממון כגורם שמקטין את פוטנציאל הניצול

בנוסף לכך, הסכם ממון יכול לסייע כאשר מדובר בנישואים בין 2 בני זוג אשר מגיעים מרקעים כלכליים שונים, רוצה לומר – כאשר אחד מבני הזוג מגיע מרקע מבוסס ואמיד, לעומת הצד השני אשר מגיע מרקע דל אמצעים יותר, הסכם ממון מאפשר לבני הזוג לוודא כי השיקול הכלכלי אינו מהווה אינטרס קוהרנטי בעצם קיומו והווייתו של הזוג ככזה.

 

בעייתיות הבגידה וכריכתה בהסכם

בהמשך לכך, קושי רב אשר נתקלים בו זוגות אשר מבקשים לכרוך בהסכם ממונם סעיפים אשר נוגעים לבגידה, הוא שבגידה היא מונח מופשט ורחב, שכן הוא נוגע לבגידה באמונו של מי מבין בני הזוג, וככזו אינה לובשת צורה ממשית אשר ניתן לאפיינה אובייקטיבית.

רוצה לומר, לאור היותה של בגידה בעלת פנים רבות ומשתנה רבות בהתאם לסיטואציה, עבור אותו מעשה בדיוק עלולות לקום כמה פרשנויות אשר במידה רבה הינן סותרות זו את זו ומהוות דבר והיפוכו בעבור אנשים שונים.

 

חשיבותם של פרטים קטנים ומיקוד כוונת הזוג

לכן, בעת הצורך לנסח סעיף בגידה במסגרת הסכם ממון, על הסעיף להוות מנוסח כהלכה ובאופן אשר אינו משתמע ל- 2 פנים, כאשר ככל שיהיה אותו סעיף מפורט ובעל רזולוציות גבוהות יותר, כך יכול מנסחו לזקק את כוונתו באופן אשר מאפשר לו בעת הצורך לדרוש פיצויים בשל העוול שעלול להיגרם לו.

כלומר, על סעיף הבגידה להכיל התייחסות ממשית ודרמטית להגדרתה של בגידה לראות עיניו של הזוג, כמו גם הפיצוי אשר ילווה לקיומה של כזו, וחשובה מכל – מידת ההוכחה אשר נדרש לה מי מבין בני הזוג בכדי לאכוף סעיף זה ולקיימו בעת הצורך.

לדוגמה, האם התכתבויות בעלות אופי רומנטי מוגדרות כבגידה? מה מוגדר מלכתחילה כאופי רומנטי? האם מגע או נשיקה מוגדרים כבגידה כשלעצמם? או שמא מדובר ביחסי מין מלאים? אף על פי כי התעמקות שכזו עלולה להיתפס כקטנונית וחסרת ערך, בעת הצורך לבחון את אשרורו של סעיף זה, על פי הגדרות אלו יישק דבר.

 

הסכמי ממון ידועים וסעיף הבגידה בתוכם

בהמשך לכך, רבים הזוגות המפורסמים אשר כבר בחרו לעגן סעיפים שכאלו במסגרת נישואיהם, בין אם לאור מקרי עבר או מתוך חשש שמא הבגידה עלולה לפגוע בהם תדמיתית. כלומר, מפורסמים רבים בארצות הברית בוחרים להכניס סעיף בגידה כחלק מהסכם הממון בנישואיהם לאור החשש שמא בעת הבגידה הם עלולים לעמוד בפני נזק תדמיתי אשר מגולם באופן ישיר בהיבטים כלכליים.

לכן, לא מפתיע לגלות כי ג'סיקה בייל וג'סטין טימברלייק מחויבים בסעיף בגידה בסך 500,000$, כאשר הסכום הזה קופץ למחוזות דמיוניים כאשר מדובר בטייגר וודס ואשתו, אשר לאור בגידת עבר של האחרון בה, דורשת ממנו 350,000,000$ במידה ויתרחש מקרה שכזה שנית.

 

התייחסותן של ערכאות משפטיות לבגידה כיום

כמו כן, אף על פי כי מרביתם המוחלט של הזוגות לא מחזיקים בסעיף בגידה במסגרת הסכם ממון, כמו גם לא מחזיקים בהסכם שכזה מלכתחילה, הערכאות המשפטיות הביעו בעבר ועודן מביעות את דעתן אודות בגידה שנעשתה במסגרת זוג נשוי, כאשר יש לאותה בגידה השלכות על אופן גירושיהן.

כיום בתי הדין הרבניים נוטים להתבונן באופן שונה אודות בגידתו של גבר לעומת בגידתה של אישה, כאשר על פי ההלכה היהודית רק אם מדובר בבגידה של אישה בבעלה, אזי שמדובר בעילת גירושין מוצדקת (כל עוד הגבר לא מוגדר כרועה זונות – אדם אשר בוגד לעתים תכופות ובגלוי).

זאת ועוד, כי השלכות הבגידה בעבור אישה הן דרמטיות בהרבה, שכן לאור בגידתה היא עלולה לאבד זכאות למזונות במהלך תקופת הגירושין ועד הגט, כמו גם אובדן זכאות למימוש הכתובה.

בנוסף לכך, כאשר הגבר יודע ומחזיק בהוכחות שאשתו בגדה ונאפה בו עם אחר – מדובר במעשה אשר לא מאפשר לו על פי ההלכה להמשיך ולהיות נשוי לאותה אישה, כאשר עליו להתגרש ממנה ללא עוררין.

 

האם לבגידתו של מי מבין בני הזוג יש השפעה של ניסוח חלוקת הרכוש?

בהמשך לכך, בגידה לא מהווה עילה לשינוי הסכם חלוקת הרכוש, זאת מכיוון שבית המשפט בוחר שלא להתערב באשר מתרחש בחללים פרטיים ואינטימיים של אזרחים, מתוך הבנה שתפקידה של המדינה אינו לאכוף מוסר ולהעניש אודותיו.

לעומת זאת, אילו בעקבות הבגידה נוצרו חובות בעניינו של הצד הבוגד, אזי שהם לא יחושבו בעבור הצד הנבגד בעת הצורך לבצע חלוקת רכוש, כלומר – הם מוגדרים כהוצאותיו הבלעדיות של הבוגד. בדומה לכך, לעתים עלול להינתן על ידי בית הדין הרבני סעיף פיצוי בגין פירוק המשפחה, כאשר הבוגד מואשם בפירוק התא המשפחתי לאור מעשיו, כאשר בגין הנזק שנגרם הן לנבגד והן לילדיהם המשותפים אילו קיימים כאלה, הוא עלול להיות מחויב בקנס כספי.

 

לסיכום – הסכם ממון כאמצעי מסגל לזמננו

לאור היותם של חלק מחוקי הנישואין ארכאיים וכאלו אשר מסתמכים במידה רבה על קודקסים אשר נכתבו לפני למעלה מ- 2000 שנים, לעתים רבות ניתן להתגבר ולהתאימם לרוח התקופה באמצעות כינונו של הסכם ממון בטרם כריתת הסכם הנישואין, אשר תכליתו הבלעדית היא להסדיר את יחסי הזוג בעת הגעה לצומת או משבר מוסרי.

כלומר, באמצעות הסכם ממון יכולים 2 הצדדים לנסח משוואה כלשהי ברמת דיוק כירורגית אשר תאפשר למי מהם לדרוש צדק או פיצוי בעת הפרת המחויבות אשר סוכמה על ידם מבעוד מועד. זאת מכיוון שכיום האופן שבו הערכאות המשפטיות בוחרות לדון אדם אשר מעל באמונו של מי שנישא לו אינם מרצים את כלל האוכלוסייה, כאשר ישנם אלו אשר רואים באופן זה מקל מדי, או שמא דווקא נשכני וחסר פרספקטיבה.

לפיכך, אילו הנכם מתעתדים להינשא בקרוב, ייתכן במידה רבה כי ניסוחו של הסכם ממון מבעוד מועד עלול לסייע לכם להימנע מלכתחילה מהתלבטויות ומחשש אשר נלווה לשאלת הנאמנות של בן/ת זוגך, לאור ניסוחו ועיגונו של סעיף אשר נועד לסייע לכם – דווקא בעניין רגיש שכזה.

גירושים הם הליך מורכב, גם מבחינה כלכלית. לרוב, הערכאה המשפטית מחליטה על חלוקת הרכוש כך שהאישה זוכה לפיצויים רבים, מה שעלול להותיר את הגבר בבעיה כלכלית. עם זאת, ישנם הליכי גירושים אשר עוגנו מראש בהסכם ממון, ועל כן המשמעות הכלכלית לשני הצדדים ידועה ומוסכמת מראש.
המשמעות של חתימה על הסכם ממון טרם הנישואים לרוב תבוא לידי ביטוי בחלוקה שוויונית יותר של הרכוש בין האישה לגבר. החתימה על הסכם ממון משאירה את ההחלטה לחלוקת הרכוש לאחר גירושים בין בני הזוג, ולא מותירה לערכאות המשפטיות (האזרחית והדתית) להכריע ולקבוע פיצויים סופיים.
בגידה היא מובן סובייקטיבי. בעוד אחד מבני הזוג עלול לראות מעשה כבגידה, השני יראה זאת באופן אחר ועל כן טמונה מורכבות בעת הליך גירושים וחלוקת ממון הנוגע לבגידה. לכן, הוספת סעיף בגידה בהסכם ממון תסייע להגדרת המושג בין בני הזוג כך שלא ישתמע לשני פנים.
כפי שנאמר, בגידה היא מובן סובייקטיבי. ישנן פנים רבות למעשה (למשל, אחד מבני הזוג יכול להגדיר התכתבויות לא הולמות כבגידה והשני לא). לאור עובדה זו, סעיף בגידה בהסכם ממון יכול להתגבר על הקושי בהגדרה חד משמעית וליצור הגדרה ממוקדת ומובנת על ידי שני הצדדים.
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא