העדר הסכמה על משמורת בין ההורים

העדר הסכמה על משמורת בין ההורים הופכת לעיתים קרובות הליכי גירושין רגועים להליכי גירושין סוערים ומלאי אמוציות, המאבק על הילדים בין זו ההורים מקשה על ניהול הליך הגירושין ומעמיד את הילדים בלב ההליך, במקרים כאלה לרוב בית המשפט הוא שיפסוק בסוגייה.

מהי משמעות המשמורת?

המשמעות העיקרית והמשמעותית ביותר של המשמורת היא שהילדים יגורו באופן קבוע עם ההורה שקיבל את המשמורת, כל זאת כמובן תחת הסכמי ראייה שיקבעו זמנים בהם הילדים ייפגשו עם ההורה השני ואף ילונו אצלו.

חשוב להבין שהמשמורת לא פוגעת באחריות החוקית של ההורה לילדו, כאשר להורה שלא זכה במשמורת יש זכות להתערב בחיי הילדים בכל הנוגע להחלטות הקשורות בחינוך, בבריאות ובהחלטות גדולות אחרות הקשורות לעתיד הילדים.

 

משמורת ילדים במסגרת הליך מוסכם

כאשר שני הצדדים מצליחים להגיע להסכמה בנוגע למשמורת ההליך לרוב פשוט בהרבה וכמעט כל הסכם בין שני הצדדים הוא הסכם תקף, הליכי גירושין בהם יש הסכמה בנוגע לילדים לרוב נגמרים במהירות גבוהה יותר וההליך כולו מתנהל בצורה רגועה יותר.

משמורת ילדים כאשר אין הסכמה בין ההורים

במקרה זה יש צורך לפנות לבית המשפט כדי שיכריע בסוגיית המשמורת, בשנים האחרונות בתי המשפט בישראל מנסים לשמור על איזון בין שני ההורים מתוך מחשב על טובת הילד ומתוך רצון שלא להוביל לניתוק בין הורה לילדיו.

לפרטים נוספים – משמורת ילדים עו"ד ורד לוי

 

כיום יש שלושה סוגי משמורת נפוצים:

  • משמורת ילדים אצל הורה בודד: במסגרת משמורת זאת הילדים יהיו בחזקתו של הורה אחד שייקבע על פי הוראת בית המשפט, בית המשפט יכול לקבוע כי האב או האם יקבלו משמרות בלעדית על הילד וכן בסמכותו לקבוע את הסכמי הראייה הראויים בעיניו עם ההורה השני.
  • משמורת משותפת: במסגרת משמורת זאת יש חלוקה שווה באופן יחסי של האחריות על הילדים כאשר הם יגורו חלק מהזמן אצל האם וחלק מהזמן אצל האב, משמורת זאת הייתה חריגה יחסית בעבר אולם בשנים האחרונות אנו עדים לעלייה בכמות התיקים שנגמרים במשמורת משותפת.
  • משמורת מפוצלת: במסגרת הסכם זה חלק מההורים נמצאים בחזקת האם וחלק מהילדים נמצאים בחזקת האב, משמורת זאת נחשבת לנדירה מאוד בפסיקה בישראל ולרוב היא מושפעת מדרישה של הילדים שנמצאים בגיל מבוגר מספיק כדי להחליט. כיצד נקבעת המשמורת?
העדר הסכמה על משמורת בין ההורים
העדר הסכמה על משמורת בין ההורים

כיצד בית המשפט קובע איזה הורה יקבל את המשמורת?

בבואו לפסוק בסוגיות משמורת בית המשפט לוקח בחשבון שיקולים רחבים, מתוך מטרה לשמור על טובת הילד בית המשפט בוחן איזה הורה יוכל לדאוג טוב יותר לילדיו ולוקח בחשבון את המסוגלות של ההורה ואת רצון הילד עצמו.

בית המשפט יכול לשמוע חוות דעת של מומחים כמו עובדים סוציאליים ופסיכולוגים לפני שהוא מקבל את ההחלטה ובמקרים רבים הוא מבקש לשמוע את דעתם.

כמו כן, במסגרת בחינת הרצון של הילד השופט יכול לשוחח עם הילד בדלתיים סגורות כדי להבין ממנו היכן הוא מעוניין להיות.

העדר הסכמה על משמורת בין ההורים

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא