ההבדלים בין הליך הגירושין בארה"ב לבין גירושין בישראל

אחת הטענות שחוזרות ועולות מעת לעת כשמדובר בהליכי גירושין בישראל, היא שבמדינת ישראל הליך גירושין הוא לא פשוט וכי למוסדות הדת השפעה משמעותית על התהליך, עד כדי כך שהוא הופך לבלתי שוויוני ופוגעני. אולם בחינה השוואתית של הליכי הגירושין בארה"ב ובישראל מצביעה על כך שבמקרים רבים ההאשמות לא הוגנות ולעיתים הן אפילו מופרכות.

מהם העקרונות הבסיסיים בהליכי הגירושין בין אם מדובר בארצות הברית ובין אם בישראל?  מהן הנקודות שבהן קיים דמיון בין הליכי הגירושין בארצות הברית לבין אלה המתנהלים בישראל? מהם ההבדלים המשמעותיים בין ההליכים בשתי המדינות? מה התפקיד של עורך דין בכל אחד מהמצבים הללו? כדאי לקרוא – כל התשובות בהמשך המאמר.

העקרונות האוניברסליים המנחים הליכי גירושין בכל העולם

הליכי גירושין הם מטבעם הליכים בעייתיים עבור כל אחד מהצדדים המעורבים בהם. הליך גירושין מנסה במגוון רחב של אופנים לנסות ולהחזיר את המצב לקדמותו. ואולם כמו שלא ניתן להחזיר ביצה שנטרפה עם הקליפה שלה, כך לא ניתן להחזיר את המצב לקדמותו בצורה מדויקת.

עם זאת, בכל מקרה הגורמים המשפטיים המעורבים בהליך ינסו לכל הפחות לבצע חלוקה צודקת של הרכוש ושל המשמורת על הילדים. לרוב, המחלוקות בין ההורים הן זהות בכל מקום בעולם, וגם הפתרונות שבתי המשפט מוצאים הם בדרך כלל דומים.

להלן רשימה של עקרונות דומים או זהים בגירושין במדינות שונות:

 

  1. חלוקת רכוש מצטבר: גם בארצות הברית וגם בישראל מחולק הרכוש ששני בני הזוג צברו במהלך חיי הנישואין שלהם בין בני הזוג. עם זאת, לא אחת קורה שאופן החלוקה הוא שונה ומתייחס לתרומה של כל אחד מבני הזוג להכנסה המשפחתית הכללית. זאת בעוד שבישראל החלוקה של הרכוש המשותף בין בני הזוג היא שוויונית. לאחרונה השתנה גם בארצות הברית היחס לנושא, וכיום חלוקת הרכוש היא שוויונית יותר.
  2. רכוש חוזר לבעליו המקוריים: רכוש שכל אחד מבני הזוג הביא לנישואין חוזר אליו במלואו בתום הנישואין ולבן הזוג השני לא יכולות להיות טענות.
  3. משמורת על הילדים: גם בארצות הברית, בדומה למה שמתרחש במדינות אחרות בעולם, חלו שינויים בתפיסת המשמורת על הילדים. נכון להיום, הנטייה בבתי המשפט בארה"ב היא להעניק משמורת משותפת לשני ההורים. גם בישראל הנטייה הזאת הולכת ומתחזקת אבל משמורת משותפת עדיין איננה הברירה הטבעית.
  4. מזונות ילדים: גם בארצות הברית הצד שלא קיבל משמורת על הילדים מחויב בתשלום דמי מזונות לצד השני שאצלו הם מתגוררים באופן קבוע. תשלום מזונות הילדים נמשך כל עוד הילדים הללו נמצאים בחזקת ההורה המופקד עליהם. המזונות הללו נפסקים מרגע שהילד מגיע לבגרות.
  5. מזונות אישה: במדינת ישראל, מזונות אישה משולמים לאישה שעדיין נחשבת נשואה לבעלה. כל עוד הבעל איננו משחרר את האישה באמצעות מתן גט, הרי שהוא מחויב להמשיך ולהעביר לה מזונות אישה כפי שיקבע בית המשפט. בארצות הברית קיים חוק דומה, אם כי התחולה שלו שונה במקצת, ועל זה נדבר בהמשך.
  6. אפוטרופסות: גם בארצות הברית וגם בישראל, שני בני הזוג הם האפוטרופסים של הילדים והאחריות על הילדים מתחלקת ביניהם באופן שווה. זאת, למרות העובדה שמעת לעת רק אחד מבני הזוג מקבל משמורת על הילדים.
ההבדלים בין הליך הגירושין בארה''ב לבין גירושין בישראל
ההבדלים בין הליך הגירושין בארה"ב לבין גירושין בישראל

הבדלים עקרוניים בין גירושין בין ארה"ב לבין גירושין בישראל

ההבדל המשמעותי ביותר בין גירושין בארצות הברית של אמריקה לבין הליך גירושין בישראל טמון בעובדה שההליך בישראל הוא בראש ובראשונה דתי ורק לאחר מכן אזרחי. בארצות הברית אין משמעות לנושא הדת בתהליך. ההליך בארצות הברית הוא בראש ובראשונה חוקי. מי שהתחתן גם בהליך דתי נדרש לבצע את הליך הגירושים המתחייב על פי הדת, אבל לכאורה יכול להיחשב גרוש על פי החוק גם אם לא השלים את ההליך הדתי כנדרש.

 

הבדלים נוספים בין הליכי הגירושין בישראל ובארה"ב

להלן רשימה נוספת של הבדלים משמעותיים בין הליכי הגירושין בשתי המדינות:

 

מזונות אישה

במדינת ישראל, מזונות אישה משולמים אך ורק לאישה שנמצאת עדיין בקשרי נישואין עם בעלה, אבל היא פרודה ממנו. תשלום מזונות אישה נפרד מתשלום המזונות לילדים, אבל עם סיום הנישואין וקבלת הגט יכול הגבר להפסיק את תשלום מזונות האישה.

בארצות הברית, המצב שונה במקצת. לעיתים מזומנות ימשיך הגבר לשלם מזונות אישה לגרושתו גם אחרי תום הגירושין. זאת, עד למצב שבו בת הזוג תתחתן שוב. בארצות הברית קיימים שני סוגים שונים של מזונות – מזונות זמניים ומזונות שיקומיים שבית המשפט יכול לפסוק לפי שיקול דעתו.

 

חלוקה לא שוויונית של הרכוש הנצבר

בניגוד למקובל בישראל, שבו הרכוש שהצטבר מתחלק בדרך כלל לשני חלקים שווים, בארצות הברית השיקולים בעת חלוקת הרכוש הם שונים ולוקחים בחשבון קשת רחבה של טיעונים המשפיעים על קביעת השופטים באשר לאופן החלוקה.

 

אשמה יחסית בסיום הנישואין

חלוקת הרכוש המשותף עלולה להיות מושפעת מהסעיף הזה, שבישראל איננו מתקיים כלל ועיקר. זאת, למעט מקרים קיצוניים שבהם הוכחה בגידה של אחד מבני הזוג. בית המשפט בישראל מנסה לחתור לשלום בית, אבל לא מנסה לקבוע את אשמתו היחסית של כל אחד מבני הזוג.

 

תקופת צינון

בארצות הברית יש שני סוגים של גירושין. הסוג הראשון הוא גירושין מוגבלים, שזה אומר שבני הזוג פרודים אבל לא גרושים. הסוג השני הוא גירושין מוחלטים, שאז בני הזוג הם גרושים במלוא מובן המילה.

רק גירושין מוחלטים מאפשרים לבני הזוג לחזור ולהינשא, בדיוק כמו שרק מתן גט בישראל מאפשר לבן או לבת הזוג להינשא. בארצות הברית אפשר לעבור באופן אוטומטי לגירושין מוחלטים אחרי תקופה מסוימת שבה בני הזוג חיו בנפרד

 

באם יש הבדל בתפקידו של עורך דין גירושין בארץ לעומת עורך דין גירושין בארה"ב?

תפקידו של עורך דין גירושין הוא דומה, בין אם מדובר בהליך גירושין על פי החוק האמריקאי ובין אם ההליך נערך על פי החוק בישראל. עורך הדין מייצג את הזכויות של הלקוח שלו ומחויב להשיג עבורו את הסכם הגירושין הטוב והמתאים ביותר. גם בארצות הברית, כמו בישראל, עורכי הדין מנסים בתחילת הדרך להגיע לפשרה.

המאבקים בין בני הזוג מתפתחים אך ורק אם עורכי הדין שלהם לא הצליחו לתמרן את הלקוחות לכיוון של פשרה. כיוון שהמאבק המשפטי בין בני הזוג מתנהל בין כתליו של בית המשפט, השופטים הם הפוסקים האחרונים.

 

גירושין של אזרחים זרים בישראל

מדינת ישראל מכבדת את החוק הקיים במדינות זרות בכלל ובארצות הברית של אמריקה בפרט. זוג שאיננו ישראלי המבקש להתגרש בישראל, יוכל לעשות זאת תוך שבית המשפט דן בהליך הגירושין על פי חוקי המדינה שאליה משתייכים בני הזוג. בני זוג יהודים יתגרשו בישראל על פי ההלכה, או שיעברו את הליך הגירושין בחו"ל ומדינת ישראל תוכל להכיר בו בדיעבד.

 

התוכן באתר זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ומומלץ שלא להסתמך עליו בשום אופן. המידע המוצג במסגרת מאמר זה מובא לידע כללי בלבד ואינו מהווה בשום צורה תחליף לקבלת סיוע משפטי אישי מטעם עורך דין המתמחה בדיני משפחה. במידה ונדרש ייעוץ משפטי בנושא גירושין או סכסוכים משפחתיים, יש לפנות בהקדם האפשרי לליווי וייצוג של עורך דין בעל התמחות בדיני משפחה.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

עורך הדין שישמור לכם על הירושה

ירושה זה כל הרכוש והנכסים שאדם משאיר אחריו כשהוא הולך לעולמו. זה יכול להיות כסף, בתים, מכוניות, תכשיטים, ואפילו חפצים בעלי ערך רגשי. ולמה צריך