בית הדין הרבני בתהליך הגירושין

בית הדין הרבני או בשמו הנוסף – הרבנות, הוא הסמכות השופטת המקבילה לבית הדין לענייני משפחה בכל הנוגע לניהול תביעות גירושין במדינת ישראל. בית הדין הרבני נשען על דין תורה בכל מה שנוגע לנושאים של נישואין, גירושין וסכסוכים במשפחה.

זהו ההבדל המהותי בין בית הדין הרבני לבין בתי המשפט האזרחיים המטפלים בתהליך הגירושין. בסקירה שלהלן נסביר אילו סמכויות נתונות בידי בית הדין הרבני בתהליך הגירושין, אילו מהן משותפות לבית הדין לענייני משפחה ולבית הדין הרבני, וכיצד ניתן לקבל ייצוג משפטי בבית הדין הרבני בתהליך הגירושין.

מדוע תביעות גירושין מטופלות גם בבית הדין הרבני וגם בבתי המשפט לענייני משפחה?

מאחר ומדינת ישראל מוגדרת בתור מדינה יהודית ודמוקרטית, ניתן משקל רב למשפט העברי בכל הנוגע לניהול התא המשפחתי. מסיבה זו תיקי גירושין מטופלים בשתי מערכות משפט בעלות סמכויות מקבילות, והן: בית המשפט לענייני משפחה ובית הדין הרבני. אף שלכל אחת מהערכאות המשפטיות האלה יש סמכויות שהן בלעדיות לה, כאשר עסקינן בתביעות שעניינן נישואין, גירושין וסכסוכים בתוך המשפחה, יש לבית הדין הרבני ולבית הדין האזרחי סמכות משפטית חופפת.

אילו הבדלים קיימים בין בית הדין הרבני בתהליך הגירושין לבית הדין לענייני משפחה?

ככלל, ההבדל העקרוני והבולט בין בית הדין הרבני לבין בית משפט לדיני משפחה, טמון בכך שבית הדין הרבני נשען בהחלטותיו על עקרונות המשפט העברי ועל דין תורה. לפיכך אלו הם החוקים שעל בסיסם מתבצעת הפסיקה. יתר על כן, השופטים בביד הדין הרבני (או בשמם הנוסף – דיינים), מצופים לנהל את תהליך הגירושין בצורה אקטיבית.

כלומר, חלה עליהם חובה עקרונית לחתור לחקר האמת. משמעות העניין לגבי אופן התנהלותה של תביעת הגירושין, הוא שבמצב בו קיימות מחלוקות בין בני הזוג בניגוד להליך גירושין המתבצע בהסכמה הדדית, התביעה בבית הדין הרבני עלולה להתארך, ובמסגרתה העניינים עלולים גם להסתבך.

לעומת זאת, בבתי המשפט לענייני משפחה, השופטים המנהלים את תהליך הגירושין מנועים באופן עקרוני מחתירה לחשיפת ראיות שהצדדים בתביעה לא הציגו ביוזמתם. יתרה מכך, לסופיות הדיון ישנה חשיבות כלשעצמה במערכת המשפט האזרחית, ובהתאם לזאת קיים הליך משפטי מובנה שבו שלב הצגת הראיות לצד גילוי המסמכים הנוגעים לתביעת הגירושין מוגבל בזמן.

 

אילו סמכויות נתונות בידיו של בית הדין הרבני בתהליך הגירושין?

בית הדין הרבני מוסמך להכריע בתביעות גירושין ובנושאי גיור. אולם בנושאים הכרוכים בתביעת הגירושין ובכללם ההכרעה בדבר זכות המשמורת על הילדים ונושא חלוקת הממון בגירושין, ית הדין הרבני הוא בעל סמכות מקבילה לסמכות הנתונה בידי בית המשפט לענייני משפחה. כפל הסמכויות הזה יצר תופעה יוצאת דופן בחברה הישראלית, שנקראת "מירוץ הסמכויות בתיקי גירושין", אשר לגביה נפרט בהמשך.

בית הדין הרבני בתהליך הגירושין
בית הדין הרבני בתהליך הגירושין

מהו מירוץ הסמכויות בתהליך הגירושין?

בתחום המשפט, המושג "מירוץ הסמכויות" בא לתאר מצב בו קונפליקט בין שני אנשים יכול להתנהל משפטית באחת משתי ערכאות משפטיות נפרדות. במצבים מסוג זה, הצדדים המעורבים עשויים לצאת מנקודת הנחה שההכרעה בסכסוך תושפע מאוד מבחירת מערכת המשפט בה התיק יטופל.

במצב שכזה, מקובל לאפשר למערכת השופטת הראשונה שקיבלה את התביעה, את הזכות לטפל ולפסוק בעניינה. מסיבה זו, בתהליך הגירושין לשני הצדדים יש שאיפה ברורה להיות אלו שמגישים ראשונים את הבקשה לפתיחת תיק הגירושין. זאת משום שבעצם עשותם כן, הם למעשה שומרים לעצמם את הזכות לבחור באיזו ערכאה שיפוטית התביעה תתנהל.

יש מי שמעדיפים להתגרש בבית הדין הרבני ומנגד יש מי שיעדיפו שהתביעה תתנהל בבית המשפט לענייני משפחה.

 

על אילו סוגיות משפיעה הבחירה בבית הדין הרבני בתהליך הגירושין?

משום שקיימת חפיפה בין הנושאים שבית הדין הרבני ובית הדין לענייני משפחה רשאים לפסוק בהם, בתרחיש בו אחד הצדדים פונה לעזרתו של בית הדין הרבני בתהליך הגירושין, הוא למעשה מגדיר באופן חד צדדי, איך תוכרענה כל הסוגיות הנוגעות לגירושין שלו.

עם הסוגיות שהבחירה בבית הדין הרבני בתהליך הגירושין משפיעה בהן, ניתן למנות את נושא חלוקת הכספים והנכסים בין בני הזוג, סוגיית המשמורת והסדרי הראייה מול הילדים, היקף דמי המזונות שישלם הבעל לגרושתו ולילדיו, ושאר עניינים הכרוכים בתביעת הגירושין.

 

מי מספק ייצוג משפטי בבית הדין הרבני בתהליך הגירושין?

אחת הסוגיות המרכזיות החוזרות ועולות בנוגע לתביעות גירושין המתנהלות בבית הדין הרבני, היא שאלת הליווי המשפטי. זוגות רבים בישראל אינם בטוחים אם עליהם לפנות לסיוע משפטי של טוען רבני או עורך דין גירושין מוסמך. כדי שנוכל לספק מענה הולם בשאלה מורכבת זו, יש להסביר בראש ובראשונה, מה תפקידו של הטוען הרבני ובאיזה אופן הוא יכול לסייע בבית הדין הרבני בתהליך הגירושין.

הטוען הרבני הינו איש מקצוע אשר הוסמך משפטית להעניק ליווי משפטי לאנשים המגיעים לבית הדין הרבני בתהליך הגירושין שלהם. במסגרת ההסמכה של טוען רבני, הוא מתמחה במשפט העברי ומערכת החוקים הדתית, ולומד את פסקי הדין שניתנו בבתי הדין הרבניים בהתאם לדין תורה.

 

האם מומלץ להיעזר בשירותיו של עורך דין גירושין או טוען רבני בבית הדין הרבני בתהליך הגירושין?

בהתחשב בכך שטוען רבני מתמחה בחוק העברי ובפסיקה הדתית, אפשר היה לטעון שבכל הנוגע להתנהלות מול בית הדין הרבני בתהליך הגירושין, יהיה זה נבון יותר להיעזר בשירותיו של הטוען הרבני. יחד עם זאת, יש להביא בחשבון את העובדה שסמכותו של טוען רבני היא מוגבלת לבית הדין הרבני ותו לא. לכן ייתכן והבחירה בשירותיו תגביל אתכם, אם יעלו במסגרת תביעת הגירושין שלכם סוגיות משפטיות הכרוכות בתביעה ומחייבות פסיקה של בית הדין לענייני משפחה בלאו הכי.

כלומר, בתרחיש בו קיים צורך לפנות לבית משפט אזרחי, הטוען הרבני לא יוכל לסייע לכם. מכאן שאם תרצו למצות את הזכויות שלכם תאלצו ממילא להסתייע בעורך דין גירושין מוסמך. חשוב לדעת שעורך דין גירושין המתמחה בדיני משפחה, יכול לייצג אתכם גם בערכאה האזרחית וגם בערכאה הדתית.

 

התחתנתי בנישואין אזרחיים – האם אדרש לעבור דרך בית הדין הרבני בתהליך הגירושין?

כיום ההחלטה להתחתן בנישואים אזרחיים היא בחירה מקובלת מאוד בארץ ובעולם. אולם למרות שזוגות רבים יוצאים מנקודת ההנחה שאם התחתנו בנישואין אזרחיים הן יהיו פטורים מהגעה לבית הדין הרבני בתהליך הגירושין, זוהי למעשה בטעות. בית הדין הרבני הוא למעשה בעל סמכות בלעדית להכריע בענייני נישואין וגירושין של יהודים במדינת ישראל. מסיבה זו, גם אם התחתנתם בטקס שאינו דתי, אם תגיעו להחלטה להתגרש זה מזו, אכן תידרשו לעבור דרך הרבנות.

 

מה עדיף – בית הדין הרבני בתהליך הגירושין או בית הדין לענייני משפחה?

באופן כללי, הפסיקה הנהוגה בבית הדין הרבני, נחשבת כפסיקה יותר שמרנית וזאת מאחר והיא נשענת על עקרונות המשפט העברי והדת. להבדיל, הפסיקה בבתי המשפט לענייני משפחה נשענת על דיני המשפחה המודרניים, קרי – חוקי המשפט האזרחי, והיא נחשבת כפסיקה ליברלית יותר.

מסיבה זו, כאשר עסקינן בתהליך הגירושין, חילונים רבים סבורים כי מוטב להם לנהל את תיק הגירושין בבית הדין לענייני משפחה. יתרה מכך, ישנה הנחת יסוד כי בית הדין הרבני בתהליך הגירושין נוטה חסד לבעל בעוד שעבור האישה בית הדין למשפחה יספק פתרונות מועילים יותר. יחד עם זאת, גם אם ישנו בסיס לטענות אלו, מן הראוי לבחון כל תיק גירושין לגופו על פי הנסיבות הספציפיות הנוגעות לו.

 

התוכן באתר זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ומומלץ שלא להסתמך עליו בשום אופן. המידע המוצג במסגרת מאמר זה מובא לידע כללי בלבד ואינו מהווה בשום צורה תחליף לקבלת סיוע משפטי אישי מטעם עורך דין המתמחה בדיני משפחה. במידה ונדרש ייעוץ משפטי בנושא גירושין או סכסוכים משפחתיים, יש לפנות בהקדם האפשרי לליווי וייצוג של עורך דין בעל התמחות בדיני משפחה.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

עורך הדין שישמור לכם על הירושה

ירושה זה כל הרכוש והנכסים שאדם משאיר אחריו כשהוא הולך לעולמו. זה יכול להיות כסף, בתים, מכוניות, תכשיטים, ואפילו חפצים בעלי ערך רגשי. ולמה צריך