אישור גירושין בבית הדין הרבני

עומדים לחתום על הסכם גירושין או שחתמתם על הסכם כזה? עליכם להיות מודעים לעובדה שהסכם גירושין מקבל תוקף משפטי אך ורק לאחר שקיבל אישור גירושין בבית הדין הרבני או בבית הדין לענייני משפחה. במדריך הבא נסביר מה זה הסכם גירושין, נעסוק במהותו של אישור גירושין בבית הדין הרבני, ונפרט במה קבלת אישור גירושין בבית הדין הרבני כרוכה.

מה זה הסכם גירושין?

כאשר זוג נשוי במדינת ישראל מעוניין להתיר את קשר הנישואין בו נכרך, עליו לטפל גם בנושאים הכרוכים בחייו המשותפים, ובכללם: חלוקת הממון והנכסים, חלוקת נטל החובות, סוגיית המשמורת והסדרי הראייה מול הילדים המשותפים, עריכת צוואה עדכנית לכל אחד מבני הזוג, נושא המגורים ועוד. הסכם גירושין הוא למעשה חוזה אשר במסגרתו הצדדים יכולים להסדיר את מכלול הנושאים הללו, ובכך לחסוך מעצמם את הצורך בפניה לערכאות משפטיות לשם כך. במרבית הסכמי הגירושין קיימת התייחסות לסוגיות דומות.

 

איך עורכים הסכם גירושין?

לטובת עריכת הסכם גירושין מפורט שיתן מענה בכל הסוגיות החשובות הכרוכות בהליך הגירושין, נהוג לפנות לעזרתו של עורך דין גירושין, שהוא עורך דין המתמחה בדיני משפחה ובתביעות גירושין. לרוב נהוג שכל צד פונה לעורך דין משלו לטובת הליך הגירושין.

אולם ניתן בהחלט גם לאחד כוחות בנושא הסכם הגירושין ולפנות במשותף לעורך דין אחד, ככל שבני הזוג המתגרשים מצליחים להגיע להסכמה עקרונית בנוגע לנושאים המרכזיים סביב הליך הגירושין. כאמור, הפיכתו של הסכם הגירושין להסכם בעל תוקף משפטי מחייב, כרוכה בקבלת אישור גירושין מבית הדין הרבני או מבית המשפט לענייני משפחה. בשורות הבאות, נתמקד באופן ספציפי במקרה של אישור גירושין בבית הדין הרבני.

 

אישור הסכם גירושין בבית הדין הרבני  – כיצד זה מתבצע?

כאשר זוג המצוי בהליכי גירושין מבקש לאשר את הסכם הגירושין שגיבש באמצעות עורך דין גירושין מוסמך, עליו להגיש בקשה לאישור גירושין בבית הדין הרבני או בבית הדין לענייני משפחה. הטיפול בבקשה כרוך בתשלום של אגרה אשר אליה נדרשים המבקשים לצרף העתק מהסכם הגירושין עליו חתמו. עם הגשת הבקשה לאישור הסכם הגירושין לבית הדין הרבני, יקבע מועד לדיון בבקשת הגירושין. דיון זה נועד להבטיח ששני בני הזוג החתומים על הסכם הגירושין אכן חתמו עליו מרצונם החופשי, ומתוך הבנה מלאה של ההוראות בהסכם ומשמעותן.

אישור גירושין בבית הדין הרבני
אישור גירושין בבית הדין הרבני

מה היתרון באישור גירושין בבית הדין הרבני בתיווכו של עורך דין גירושין?

קבלת אישור גירושין עבור הסכם גירושין שנוסח בעזרתו של עורך דין גירושין מוסמך, תתאפשר ברוב המקרים בקלות יתרה ובמהירות. אמנם ישנם מקרים שבהם בית הדין עשוי לדרוש שיבוצעו תיקונים כלשהם בהסכם הגירושין לפני שיתקבל אישור הגירושין אולם על פי רוב יהיו אלו תיקונים מינוריים שבעזרתו של עורך דין ניתן לבצע בזריזות מבלי שקבלת אישור הגירושין תתעכב כתוצאה מכך.

 

על מהותו של אישור גירושין בבית הדין הרבני

חשוב להכיר בכך שאישור גירושין בבית הדין הרבני ובכלל הוא למעשה פסק דין לכל דבר ועניין. בהתאם לזאת, שני הצדדים החתומים על הסכם הגירושין שאושר, נדרשים להקפיד על עמידה בהוראותיו. מתוקף מעמדו של הסכם הגירושין המאושר כמסמך משפטי מחייב, כל הפרה של הוראה מהוראותיו תאפשר לצד שנפגע לפעול בכלים משפטיים לשם אכיפתו של הסכם הגירושין.

 

למי ניתן לפנות במידה והסכם גירושין שעבר אישור גירושין בבית הדין הרבני הופר?

במידה ואתם חתומים על הסכם גירושין שקיבל אישור גירושין בבית הדין הרבני או בבית הדין לענייני משפחה, וגיליתם כי בני זוגכם הפרו את אחת ההוראות בו, דעו כי באפשרותכם לפנות לעורך דין גירושין, שיוכל לייעץ לכם לאיזו ערכאה או גורם ממשלתי עליכם לפנות בהתאם לסוג ההפרה שבוצעה.

 

האם מסובך לקבל אישור גירושין בבית הדין הרבני?

בעוד שאישור גירושין בבית דין לענייני משפחה הוא בדרך כלל הליך פורמלי המסתיים בתוך בתוך זמן קצר, קבלת אישור גירושין בבית הדין הרבני עשויה להיות מאתגרת יותר. הסיבה לכך היא שבית הדין הרבני מעוניין לוודא כי בני הזוג שלפניו אכן מעוניינים להתגרש, לפני שהוא מתפנה להסדיר את אישור הגירושין שלו.

לצורך בחינת סוגיית הצורך בגירושין, בני הזוג עלולים להתבקש להציג תימוכין לקיומה של הצדקה להליך הגירושין ואף להפנות את בני הזוג להליכי גישור מטעמו. משמעות הדבר הינה שבית הדין הרבני אינו ממהר לספק לזוגות מתגרשים אישור גירושין עד שהשתכנע בכך שבני הזוג בטוחים ברצונם להפרד זו מזה ושמתקיימת עילת גירושין הנחשבת תקפה על פי הדין העברי.

 

במה כרוכה קבלת אישור גירושין בבית הדין הרבני?

בכל הנוגע לטיפול בהסכם הגירושין עצמו, מרגע שהרבנות נעתרה לרצונו של הזוג להתגרש, קבלת אישור גירושין בבית הדין הרבני, תהיה דומה למדי להליך הנהוג בבית הדין לענייני משפחה. כלומר עיקר התהליך נסוב סביב בחינת תקינותו של נוסח הסכם הגירושין ווידוא כי שני הצדדים מבינים כהלכה את הוראות הסכם וחתמו עליו מרצונם החופשי ובהסכמה מלאה.

 

אילו שלבים כולל הליך אישור גירושין בבית הדין הרבני?

להלן השלבים העיקריים לקבלת אישור גירושין בבית הדין הרבני:

  1. ממלאים טופס בקשה לאישור גירושין במזכירות בית הדין הרבני.
  2. משלמים במזכירות של בית הדין הרבני את אגרת הטיפול בבקשה.
  3. מצרפים לבקשה צילום של תעודות הזהות של שני בני הזוג המתגרשים, לרבות הספח העדכני.
  4. מצרפים לבקשה את הסכם הגירושין החתום.

 

שימו לב: חשוב לשמור לעצמכם העתק מהסכם הגירושין והמסמכים שצורפו אליו.

 

מה עושים לאחר קבלת אישור גירושין בבית הדין הרבני?

לאחר שקיבלתם אישור גירושין בבית הדין הרבני, תדרשו לפתוח תיק סידור גט לטובת קביעת מועד לקבלת הגט. במידה וטרם הצלחתם להגיע להסכמות מלאות בכל הנושאים הכרוכים בתביעת הגירושין, וביניהם: נושא חלוקת הממון והנכסים בגירושין, הסדרי המשמורת והראייה מול הילדים,  תשלום דמי המזונות, וכן הלאה – תוכלו לבקש מבית הדין הרבני שיתקף רק את הסכמתכם להתגרש, ובכל יתר הסוגיות – לפנות להכרעת בית הדין לענייני משפחה.

 

האם ניתן לבטל אישור גירושין בבית הדין הרבני או לשנותו?

סוגיה שעולה לעתים מזומנות היא האם קיימת אפשרות לערוך שינויים בהסכמי גירושין שכבר קיבלו אישור גירושין בבית הדין הרבני? התשובה לשאלה זו היא חיובית, אך הדבר כרוך בהסכמת שני הצדדים ובחתימתם. את הסכם הגירושין שתוקן עורך הדין שלכם ידרש להגיש מחדש לבית הדין הרבני או לבית הדין לענייני משפחה לשם קבלת אישור הגירושין.

אולם בכל הנוגע לביטול הסכם גירושין שאושר בבית הדין הרבני, מדובר במצב סבוך יותר היות ועצם בקשה האישור על ההסכם נחשבת כשלעצמה כהסכמה חוזית הדדית של שני הצדדים בגירושין, ולפיכך קשה לערער עליה ולפתוח את העניין לדיון מחודש בבית המשפט. לפיכך, ניתן לבטל אישור גירושין בבית הדין הרבני אך ורק במקרים יוצאי דופן שבהם ישנה אפשרות להוכיח שההסכם נחתם בעקבות מרמה או עושק.

 

התוכן באתר זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ומומלץ שלא להסתמך עליו בשום אופן. המידע המוצג במסגרת מאמר זה מובא לידע כללי בלבד ואינו מהווה בשום צורה תחליף לקבלת סיוע משפטי אישי מטעם עורך דין המתמחה בדיני משפחה. במידה ונדרש ייעוץ משפטי בנושא גירושין או סכסוכים משפחתיים, יש לפנות בהקדם האפשרי לליווי וייצוג של עורך דין בעל התמחות בדיני משפחה.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא