אי יכולת קיום יחסי מין כעילת גירושין

עילות גירושין הן חלק בלתי נפרד מגירושין בין יהודים במדינת ישראל, כעדות מובהקת לאופייה הייחודי של מערכת המשפט בישראל, ככזו אשר מגלמת בתוכה היבטים מודרניים ועתיקים בעת ובעונה אחת.

לכן, על אף כי חלק מעילות אלו מחזיקות בתפיסות עולם אשר אינן מקובלות בעת הנוכחית, אשר מקדשת ומחזקת את ייחודו של האינדיבידואל וזכויותיו, חשובה מאוד הבנתן והיכולת לרתום אותן בעת קיומו של הליך גירושין, בשל ההשלכות מרחיקות הלכת שיש להן, כאמצעי אשר יכול לשנות מן הקצה אל הקצה את תוצאות הגירושין.

לפיכך, במאמר הקרוב נרחיב ונדון בעילת גירושין כתוצאה מאי יכולת קיום יחסי מין.

מה הן עילות גירושין?

עילות גירושין הוא שם של מספר תקנות וסיטואציות אשר בעת קיומן מעניקות זכות לתובע אודותן להתגרש בהקדם מבן/ת זוגו, כאשר להוכחתן וקיומן יש גם ביטוי בתנאי ההסכם אשר משתנים לנוכח קיומה של עילה.

רוצה לומר, אילו אדם יטען לעילת גירושין כלשהי אשר תתקבל מטעם בית הדין הרבני, לא רק שעתיד הקשר בין בני הזוג להסתיים בהקדם, אלא לעתים הוא יוכל לדרוש פטור מתשלום כתובה ודמי מזונות לאישה, או לחליפין זו יכולה לדרוש את תשלום הכתובה במלואה, בנוסף לדמי מזונות מוגדלים.

הסיבה לכך היא שעילות גירושין מהוות מעין הפרת חוזה, או סעיפים בחוזה הנישואין אשר לנוכח קיומן יש לסיים את הקשר, כמו גם לפצות את הצד אשר נעשה לו עוול, אשר מגולם בעילה עצמה. לפיכך, מפאת העובדה כי כתובה יכולה להאמיר לכדי מאות אלפי שקלים ואף יותר מכך, מדובר למעשה בטענה אשר שווה הון עתק בהינתן הוכחתה כהלכה.

 

מי בוחן עילות גירושין ומדוע קיים להן צורך?

בהמשך לכך, עילות גירושין מופיעות עוד במסכת גיטין שבמשנה, כאשר הגוף שבוחן ובודק את קיומן ומהימנותן הוא בית הדין הרבני. הסיבה לכך היא עיגון מעמדו של בית הדין הרבני כסמכות הבלעדית בענייני גירושין, כאשר רק לו קיימת היכולת והזכות לאשרר ולנסוך תוקף לתוך הסכם גירושין ו/או נישואין.

זאת לאור הסכמים אשר נכרתו עוד בקום המדינה אשר הבטיחו לנציגי הציונות הדתית דאז כי מוסדותיה של הרבנות הראשית כדוגמת בתי הדין הרבניים, יחזיקו ב- וטו אודות מספר נושאים וסוגיות הלכתיות, כעדות לצביונה היהודי של מדינת ישראל, אשר רבים בקרב הקהילה הדתית חששו שיהיה זניח עד לא קיים, לנוכח זהותם החילונית של מקימי המדינה.

לפיכך, נקבע כי בעבור ענייני כשרות, שבת, חינוך ולבסוף דיני משפחה (נישואין וגירושין), ינהגו בישראל בהתאם לדת והלכותיה, כאשר הדבר מוביל לגירושין באמצעות עילות גירושין. המשמעות של קביעה זו היא למעשה שכלל היבטי הגירושין והנישואין בישראל נערכים על ידי מוסד הדת של אותו זוג, כמו גם כי כדי שזוגות יוכרו כנשואים בישראל, עליהם להינשא בהתאם להלכות הדת שלהם, כאשר באופן טבעי הדבר שולל את יכולתם של זוגות מדתות שונות או מאותו המין להינשא.

אי יכולת קיום יחסי מין כעילת גירושין
אי יכולת קיום יחסי מין כעילת גירושין

האם קיים צורך להיעזר בעילת גירושין כדי להתגרש?

אילו נבחן את השאלה בהיבטה המהותי והתכליתי, כאשר 2 בני הזוג תמימי דעים לגבי רצונם המשותף להתגרש, לא קיים קושי מהותי בגירושין גם ללא המצאת עילת גירושין למען בחינת בית הדין הרבני.

לעומת זאת, בשל העובדה כי בישראל גירושין נעשים בהתאם להלכה כאשר זו מקדשת ונושאת על כפייה את התא המשפחתי ומעמדו, בית הדין הרבני שואף לשמירת שלום בית והקטנת מקרי הגירושין עד כמה שניתן.

אי לכך ובהתאם לזאת, אילו מי מבני הזוג יפגין את רצונו להמשיך בקשר, קרי לא להתגרש ולא לקיים את הליך הגירושין בכלל, עלול לצוץ הצורך בהמצאת עילת גירושין קבילה כדי לשכנע את בית הדין הרבני כי למעשה "הופר החוזה", ולכן יש להורות על מתן גט מידי כדי ש- 2 הצדדים יוכלו לפצוח בחיים חדשים ועצמאיים.

 

סוגי העילות השונות

זאת ועוד, כי עילות הגירושין משתנות במידה רבה זו מזו, כאשר ישנן עילות אשר עומדות לזכות גברים בלבד, לעומת עילות שעומדות לטובת נשים בלבד, כמו גם עילות משותפות אשר כל צד יכול לטעון להן – כדוגמת עילת אי קיום יחסי מין בין בני זוג.

כמו כן, העילות משתנות גם בהתאם לחומרתן ולנגררות של הוכחתן. כלומר, יש עילות אשר מהוות תקדים לגירושין, אך כאלו אשר עדיין מתירות לבני הזוג הזדמנות וסיכוי לתקן את שארע להם ולקיים משק בית ותא משפחתי שלם. לעומת זאת, ישנן עילות אשר בשל קיומן, כדוגמת בגידה, יורה בית הדין הרבני על סיום קשר הנישואין בהקדם האפשרי וללא עוררין.

 

עילת גירושין אי יכולת קיום יחסי מין

לדוגמה, אילו נבחן את העילה שלשמה התכנסנו, הלא היא עילת גירושין בשל אי יכולת לקיים יחסי מין, מדובר בעילה אשר בית הדין הרבני רואה בכובד ראש, כיוון שבדומה לעילה אשר נוגעת לעקרות, הוא רואה בה עילה אשר עלולה להדיח את בני הזוג לחטאים בעודם מוצאים סיפוק בשדות זרים, כמו גם כזו אשר לא מתאפשר במסגרתה להרחיב ולהגדיל את התא המשפחתי, כאשר מדובר במצווה חשובה בעיניים דתיות.

לפיכך, בהינתן היעדר יכולתו של אדם לקיים יחסי מין, בשל לקות או נכות גופנית כלשהי, צפוי בית הדין להורות על סיום הקשר בהקדם, כדי לאפשר לצד הנגדי להגשים את שאיפותיו ולהביא ילדים לעולם, או לחיות במערכת זוגית אשר יכולה לספק את צרכיו השונים.

 

השלכות כלכליות בשל עילת גירושין של אי יכולת קיום יחסי מין

זאת ועוד, כי בניגוד לאי קיום יחסי מין מהיעדר רצון, אשר מהווה גם היא עילת גירושין בפני עצמה, עילה אשר לאורה עלול הצד אשר מסרב לקיים יחסי מין להיות מוגדר כאישה מורדת / כגבר מורד, בשל אי יכולת קיום יחסי מין לא צפוי הצד שנבצר ממנו ליטול חלק בהליך לשאת בעלויות כספיות בהקשר הכתובה או המזונות.

כלומר, בשל העובדה כי הדבר נובע מפגמים פיזיולוגים ולא מבחירתו החופשית של אותו אדם, לא צפוי בית הדין למעשה לדון אותו לכף חובה ולדרוש ממנו פיצויים בעבור אשתו, שכן אותו צד אינו מורד, אלא למעשה נתון תחת קשיים מאובחנים, אשר עלולים לנבוע ממצבים רפואיים שלא בשליטתו.

 

אי קיום יחסי מין כעילת מומים

זאת ועוד, כי קיימת עילה נוספת אשר עלולה להכליל בתוכה את היעדר יכולתו של מי מבין בני הזוג לקיים יחסי מין ואישות, אשר מוגדרת כעילת מומים. במסגרת עילה זו, ניתנת הזכות לגירושין ואף לפיצויים בשל לקויות ומומים הקיימים אצל בעל / אישה, כאלו אשר מונעים את קיומן של יחסי מין וכאלו אשר לא היו ידועים טרם לכן.

לפיכך, לעתים בשל עילה זו יכול להיעזר הצד התובע לגירושין, כאשר אילו הוא ידע מי טרם לכן אודות מום שכזה, אזי שלא קיימת חזקה אודות פיצויים, כלומר בענייני כתובה ומזונות, אך אכן יכול אותו צד לטעון בשלב אוחר כי הוא מעוניין להתגרש בשל כך.

כלומר, אילו בשל מום לא יכול מי מבין בני הזוג לקיים יחסי מין, במידה ובעל המום הסתיר זאת בטרם הנישואין אזי שהוא עלול למצוא עצמו מחויב בתשלום כתובה ומזונות מלא, כאשר לעומת זאת אילו הציג זאת והכל היה בגדר הכול ידוע והרשות נתונה, אזי שלא יפסקו פיצויים חריפים, אך אכן צפוי להינתן פסק דין המורה על סיום הקשר בהקדם.

הסיבה לכך היא חשיבותה הרבה של מצוות פרו ורבו והחשיבות של לאפשר לכל אדם להחזיק בה ולקיימה לעת הצורך והרצון לעשות זאת.

 

סרבנות גט לנוכח עילות גירושין

בהיבט אחר, לעתים רבות בשל הוצאת פסק דין של בית דין הרבני אשר מורה על סיום הקשר, כלומר על מתן גט וגירושין, ישנם בני זוג אשר הן בשל היעדר הסכמה אם הרעיון הכללי להתגרש או שמא דווקא מפאת הישגיהם המועטים לתפיסתם בהסכם עצמו, בוחרים למנוע את קיום ההליך ולמעשה לסכל את הגירושין כשלעצמם.

הסיבה לכך היא שגם הליך הגירושין כשלעצמו, כאשר הבעל למעשה מגרש את אשתו בעודו מוסר לה את גיטו, מוכרח להתבצע לאשורו, כאשר הבעל והאישה פועלים מרצון גמור ומוחלט וללא כל מנופי לחץ פסולים. לפיכך, אילו מי מבין בני הזוג חפץ למנוע את הגירושין, אין אף גורם אשר יכול לכפות זאת עליו.

לכן, פועלים מוסדות המדינה ביד חריפה אשר מתגברת לנוכח השנים כנגד אותם אינדיבידואלים אשר מוגדרים סרבני גט, כאשר בעת התנהגות שכזו נהוג לשלול מהם זכויות רבות בהיבטים כלכליים, חברתיים, דתיים, ותעסוקתיים אזרחיים.

 

סנקציות כנגד סרבני גט

לדוגמה, בהינתן סרבנות גט, בית הדין הרבני עלול להפעיל סל כלים רחב כדוגמת שלילת גישה לחשבונות בנק, איסור על חידוש רישיון נהיגה ו/או דרכון ו/או רישיון תעסוקתי כדוגמת זה שיש לעורכי דין, רואי חשבון, פסיכולוגים וכן הלאה.

בנוסף לכך, בית הדין הרבני עלול לפסוק על תשלום מזונות קבוע עבור הצד המעוגן, כפיצוי על עצם העובדה כי הוא נשאר ללא מענה וכבול בעל כורחו לנישואין לסרבן. זאת בנוסף גם לחיוב תשלום כתובה מלא או לחליפין פטור תשלום מלא, שיינתן כנגד הצד המעגן, כאמצעי לחץ נוסף אשר אמור לשכנע אותו לסור ממנהגו.

לבסוף, במקרים בהם הסרבן אינו משתכנע וממשיך בעודו פועל בצורה אשר מתחשבת אך ורק בצרכיו הצרים, עלול בית הדין הרבני גם לדרוש את כליאתו ומאסרו בפועל של אותו סרבן, כפי שקרה בעת האחרונה מספר פעמים.

 

לסיכום – עילת אי קיום יחסי מין כעילת גירושין קשה להוכחה

כפי שניתן להבחין מן הכתוב לעיל, בשל היותה של עילה כדוגמת אי קיום יחסי מין כזו אשר נוגעת לעניינים פרטיים וכמוסים בין בני זוג, לעתים רבות קיים קושי רב להוכיח אותה ולעמוד ולהוכיח את טענה זו.

למרות זאת, במידה ויתרצה בית הדין הרבני כי אכן קיימת עילה זו לטובת התובע לה, הדבר כרוך במתן גט בהקדם למען אפשור קיום מצוות פרו ורבו, כאשר אילו הדבר הוסתר טרם לכן – כמום אשר בעלו לא רצה לחשוף מפאת החשש שמא לא יינשאו לו, אזי שיש בכך עילה גם למתן פיצויים עבור הצד שלא ידע אודות זאת.

מנגד, במידה ו- 2 הצדדים ידעו אודות הקושי והיעדר היכולת, לא צפויים להיגזר פיצויים מצד מי מביניהם כיוון שהכול היה ידוע והרשות הייתה נתונה, אך בכל אופן קיים יסוד סביר להניח כי בית הדין יורה על סיום הקשר בהקדם.

 

אחרית דבר

לבסוף, בשל המורכבות הרבה שקיימת בעניין זה בישראל, כנושא אשר מערב פסיקות מימי קדם אל מול הלך רוח מודרני, גדלה החשיבות להבנת ההליך על בוריו באמצעות לימוד העילות השונות, כמו גם ההיעזרות באיש מקצוע כדוגמת עורך דין גירושין אשר יכול להבטיח כי כלל ההליך יתבצע על הצד הטוב ביותר ובאופן אשר מבטיח כי מלוא זכויותיכם ימוצו.

אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי, אלא יש לראות בכתוב הסבר כללי בלבד ואין להסתמך ו/או לפעול בהתאם לאמור לעיל ללא ייעוץ משפטי.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא