שיתוף בנכסים לאחר גירושין

חלק בלתי נפרד מהליך הגירושין, הליך אשר הפך למנת חלקם של יותר ויותר ישראלים בשנים האחרונות, הוא חלוקת הממון אשר היה קיים לטובת בני הזוג בעת הקרע, קרי ההון אשר נצבר במהלך השנים ועמד לטובתם בעת וברגע בו נכרת ההסכם.

לעומת זאת, על אף כי מדובר בעובדה אשר לא חומקת מעינו של הציבור, הדרכים והאפשרויות הקיימות בנוגע לאותה חלוקה הכרחית דווקא כן, מכיוון שמדובר בהליך אשר צורות רבות לו, כאשר לכל אחת מהן מאפיינים והיבטים ייחודים וכאלו אשר משוועים לו תוצאות ותולדות שונות בתכלית.

לפיכך, לנוכח היותם של גירושין הליך אשר הפך לנפוץ כל כך בחברה המערבית בכלל ובישראלית בפרט, בעודו נוגע לכדי 30% מסך כלל החברה – במאמר הקרוב נרחיב אודות שיתוף בנכסים לאחר גירושין.

מה מוגדר כנכס?

כמו כן, כדי לבאר ולהיכנס לעובי הקורה חשובה טרמינולוגיה בסיסית בטרם נוכל לפרוש ולבאר את כלל הסוגייה, לפיכך – נכסים מוגדרים ככל הון או ממון אשר קיים לטובת האדם, כאשר לנוכח כך נכון להתייחס הן לנכסים כדוגמת נדל"ן, השקעות, קרנות השתלמות ו/או ביטוח מנהלים, כמו גם הון נזיל ומיטלטלין אשר קיים בחזקת מי מהם, למעשה אילו נבקש לשאוף להגדרה כללית, אזי שנכס מוגדר ככל דבר אשר קיימת בו תועלת כספית או ערכית עבור אדם.

יתרה מכך, ישנם אף נכסי קריירה, כאשר גם בהם בני זוג לעתים רבות מתחלקים לעת קיומו של הליך גירושין, כאשר החלוקה נוגעת למתן וקבלת זכויות אודות מוניטין והישגים קרייריסטים אשר נרשמו לטובת מי מבין הצדדים, כלומר – להשכלה ולכישרון הקיים לאותו אדם.

זאת כאשר לנוכח קיום נכסי קריירה שכאלו, בעל הזכות ומקור ההכנסה, מפצה את מקבילו, בן או בת זוגו, בתשלום קצבה קבועה מכיוון שמעתה כיוון שהם גרושים ואינם מקיימים עוד משק בית משותף, בן הזוג נטול הכישרון (רוצה לומר – מקור ההכנסה) איבד מקור הכנסה אשר הוא תרם לבנייתו במסגרת מערכת היחסים הזוגית והתומכת שקיים הזוג עד מועד הקרע.

 

כיצד מתחלק ממון במסגרת הסכם גירושין?

בהמשך לכך, בנוגע לשאלה כיצד מתבצע חלוקת ממון בין בני זוג אשר הגיעו לכדי גירושין, התשובה מתחלקת למספר היבטים ושלבים שונים אשר נגזרים מן הפעולות אשר הזוג נקט (או שבחר שלא לנקוט) החל ממועד נישואיהן ועד למועד הקרע, קרי גירושין.

לפיכך, במאמר הקרוב נציג מספר מן הדרכים הללו כמו גם את השלכותיהן.

 

איזון משאבים לפי הלכת השיתוף – ברירת המחדל על פי החוק

האפשרות הראשונה אשר מהווה גם האפיק בו מרבית הזוגות נוקטים, היא חלוקה לנוכח עיקרון איזון המשאבים והלכת השיתוף, אשר מהווים ברירת המחדל אשר הערכאות השיפוטיות נוהגות לפיה בהינתן היעדרה של הסכמה אחרת בהתאם לחוק יחסי ממון בין בני זוג.

שיתוף בנכסים לאחר גירושין
שיתוף בנכסים לאחר גירושין

ובהתאם, במסגרת החוק המוזכר לעיל, נקבע כי בהינתן ובני זוג לא קיימו הסכם ממון או הסדר חתום על ידם אשר מסדיר קובע ומעגן את זכויותיו של מי מהם אודות הממון המשותף שקיים להם בעת מועד הגירושין, על בני הזוג לחלק ולפצל את ממונם בינם לבין עצמם באופן שוויוני וזהה לחלוטין.

רוצה לומר, החוק קובע בלשונו כדלקמן בסעיף 3 (א) – "לא עשו בני הזוג הסדר ממון, ואם עשו – במידה שההסכם אינו קובע אחרת, יראום כמסכימים להסדר איזון המשאבים" – חוק יחסי ממון בין בני זוג התשל"ג-1973, כי במידה ובני הזוג לא קיימו הסכם אחר טרם לכן, אזי שיש לראות בכך שתיקה כהסכמה לחלוקת הממון באמצעות איזון המשאבים.

 

ביצוע היוון וחלוקת משאבים בפועל

אי לכך ובהתאם לזאת, חלוקה לנוכח איזון המשאבים למעשה כוללת שימוש בשירותי איש מקצוע לצורך היוון כדוגמת אקטואר ו/או רואה חשבון, אשר יבצעו למעשה הערכת שווי מקיפה ומלאה אודות כל אשר קיים ברשות בני הזוג, כלומר של כלל הנכסים הקיימים לזכותם – כאשר לבסוף תתבצע חלוקה אשר תותיר כל צד ברשות מחצית מן הרכוש אשר בני הזוג צברו למענם בעודם נשואים.

בנוסף לכך, בני הזוג יתחלקו בהתאם גם בכלל החובות הקיימים בעבורם ושמקורם לא בעבירות פליליות או במעשים אשר אינם ידועים או נעשו בהסכמתו של אחד מהם, כפי שקורה כאשר מי מבני הזוג נושא בהוצאות בשל קיומו של רומן או חובות בשל הימורים.

לאחר מכן, מטבע הדברים לאור העובדה כי לא כל נכס ניתן לחצייה כאשר ישנם נכסים אשר אינם נזילים כלל, כדוגמת נכסי קריירה או חסכונות פנסיוניים אשר אינם שמישים עד ליציאה לגמלאות, נהוג שלאחר שנקבעה מידת חוסר האיזון בין בני הזוג, הצד האמיד מעביר זכויות עבור הנכסים הרלוונטיים לצד הנגדי, כמו גם משלם לו בהתאם את הדלתא שעודנה קיימת.

 

עיקרון איזון המשאבים – לא רק אודות נכסים שנצברו יחדיו

כמו כן, מרחיק ומוסיף עיקרון איזון המשאבים כי במידה ולמי מבני הזוג היה נכס אשר הוא ראה לנכון לחלוק אותו עם בן/ת זוגו, כדוגמת דירה אשר בני הזוג גרו בה יחדיו, רכב אשר היה רשום על שמו של אחד מהם אך נעשה בו שימוש תדיר וקבוע על ידי 2 בני הזוג וכן הלאה, אזי שיש לראות גם בו כחלק מן הרכוש אשר יש לחלק בין בני הזוג.

לפיכך, יכול במידה רבה להיווצר מצב בו אדם למעשה מתחלק בנכסים אשר היו קיימים אך ורק לטובתו עוד מבעוד מועד לנישואין, כאשר מפאת העובדה כי הוא לא הגדיל לכרות הסכם טרם לקרע, הוא נאלץ כעת לוותר על רכוש וממון רב משמעותית מאשר היה נאלץ לשאת בו אחרת.

 

הסכם ממון – איזון משאבים בהתאם לדורש

לעומת זאת, פתרון אשר הינו מעוגן גם כחלק מחוק יחסי ממון בין בני זוג, הוא כריתת הסכם ממון בין בני הזוג, במסגרת ובאמצעות פתרון זה, בני הזוג אשר יכולים להיות זוג טרי שזה עתה נישא כמו גם נשואים עשרות שנים בעושר ובאושר ועד כדי זוג אשר מממש לבוא ולהתגרש, כורתים בינם לבין עצמם מסמך משפטי מחייב אשר בו הם מסדירים וקובעים את זכותו של כל אחד מהם אודות כל נכס הקיים עבורם.

לפיכך, בהינתן הצורך אכן להתגרש, כל זוג למעשה כבר יודע מבעוד מועד את אשר מגיע לו, כאשר כלל ההבנות וההסכמים נחתמו (לרוב) על פני מי מנוחות ובהסכמה הדדית, ללא האווירה היצרית והאמוציונלית אשר נלווית לעתים רבות להסכמי גירושין שמלווה בהם החשש מן השינוי הדרמטי אשר עתיד להיכנס ולהשפיע על חייהם של הזוג.

 

הסכם ממון ככלי גמיש

כמו כן, היתרון הרב הקיים לטובת הסכם ממון הוא יכולתו לחרוג ממשוואות וכללים גנריים יחסית אשר עוגנו ונקבעו לאור חוק אחד אשר שואף לתת דין אחיד לכלל הזוגות השונים במדינת ישראל, כאשר מובן לכל כי לא ייתכן שההסדר המוצא, כלומר השימוש בעיקרון איזון המשאבים, יכול לעשות צדק עם נסיבותיהן האישיות של כל זוג וזוג.

כך לדוגמה עולה בידם של זוגות להכליל סעיפים אשר נוגעים להתרחשותה של בגידה לדוגמה, או כאשר מדובר בזוג אשר חושש מהשלכות הגירושין הפוטנציאלים בהיבט הכלכלי ולכן מבקש לקיים הסכם ממון אשר נלווה לו תאריך תפוגה, אשר בתומו יחזור הזוג לנהוג בהתאם לברירת המחדל המוצעת בחוק.

 

מה מעמדו של הסכם הממון?

יתרה מכך, יתרונו הרב של הסכם הממון על פי השימוש בעיקרון איזון המשאבים, היא שבעבור חלוקה דרך הסכם ממון הביעו הצדדים את הסכמתם מלכתחילה לאופן בו הם מעוניינים לחלוק את רכושם, כאשר מדובר בחוזה משפטי לכל דבר ועניין אשר לעתים רבות עד כדי תמיד מובא לאישורה של ערכאה משפטית אשר בוחנת אותו.

כחלק מאותה בחינה מתוארת, נוהגת הערכאה אף להוסיף ולוודא עם 2 הצדדים כי הינם חותמים על ההסכם מרצונם החופשי, כמו גם כי הינם מבינים ומודעים להשלכות השונות אשר קיימות למסמך הזה, כלומר – כי הינו מחייב משפטית ואינו ניתן לעריכה או לשינוי ללא אישורו של הצד הנגדי.

 

גישור כמוצא נוסף

זאת ועוד, כי אילו זוג אשר לא כרת הסכם ממון מפאת רוח התקופה בעת בה נישא או מטעם חוסר מודעות עודנו מעוניין לקיים את גירושיו באמצעים אשר אינם מערבים דיונים קשים ופולשניים, קיימת לו האפשרות לבצע פנייה לגישור למען עריכת וקביעת האופן בו יחלק את רכושו המשותף.

זאת מכיוון שגישור מאפשר לבני הזוג לקיים משא ומתן ישיר בתיווך צד ג' אשר הינו מגשר שמכוון להבאת בני הזוג להסכמה ומציאת עמק השווה, רוצה לומר – לא מדובר בהבאה לחלוקה שוויונית, אלא חלוקה אשר מהווה פשרה עליה 2 בני הזוג מסכימים ומביעים רצון לקיימה.

בנוסף לכך, מהווה הגישור אמצעי הזוכה לחיסיון מלא, כלומר כזה אשר כלל ההבנות או ההסכמות אשר נעשות במהלכו ובאמצעותו לא ניתנות לשימוש אוחר מצד מי מבין המעורבים. כלומר, לא יכול מי מבין בני הזוג לעשות שימוש בוויתורים או בשיחות אשר נעשו במסגרת הגישור (אילו אותו הליך לא יישא פרי לבסוף) כתשתית אשר אודותיה הוא מתבסס כחלק מדיוני תביעת הגירושין אשר הוא מקיים כעת במסגרת הערכאה המשפטית.

 

הליך הגישור כאמצעי זול משמעותית

יתרה מכך, יתרונו הגדול של הליך הגישור הוא גם בהיותו אמצעי אשר מוזיל דרמטית את עלויות הליך הגירושין, מכיוון שבאמצעות שימוש בו בני הזוג לא צריכים לשאת בעלויות עורכי דין עבור כל אחד, כמו גם כי נחסכות מהם כלל אגרות בית המשפט השונות אשר יש לשלם על מנת לקיים את הדיונים בעניינם.

 

כיצד הליך הגישור מתבצע וכמה זמן הוא אורך

זאת ועוד, כי הליך הגישור אורך לרוב מספר ספור של פגישות אשר נערכות על בסיס שבועי, כאשר לנוכח זאת יכול זוג להתגרש בנועם ובהסכמה מלאה בתוך חודש עד חודשיים ממועד ראשית הגישור.

כמו כן, הפגישות נעשות בפורום מצומצם יותר או פחות, כאשר לעתים מדובר בשיח המערב את כלל הגורמים בגישור, קרי המגשר ו- 2 בני הזוג (ולעתים עורך דין מטעמם אשר מייעץ לעתים), ולעתים מתרחשות בין המגשר לבין בן/ת הזוג בלבד ב- 4 עיניים.

 

לסיכום – שיתוף נכסים בגירושין כתלות בהסכמות מוקדמות

כפי שניתן להבחין מן הכתוב לעיל, האופן בו זוג אשר הגיע לכדי הצורך להתגרש יחלק את ממונו נקבע במידה רבה וחסרת תקדים לנוכח ההסכמים וההבנות אשר הוא יקיים מבעוד מועד או בעת הצורך עצמו לחלק את הממון הקיים להם.

כך למעשה ניתן לומר בצורה גסה כי תולדתו של הסכם גירושים מבחינת הממון וההון אשר עתיד להתחלק נגזרת הן מההבנות אשר נעשו טרם לכן, כמו גם מרצונם של בני הזוג להגיע לכדי הבנות מלכתחילה, כאשר היעדר הרצון בצירוף היעדר הסכמות מעוגנות בכתב כדוגמת הסכם ממון, עלול להוביל במידה רבה לקרבות גירושים אכזרים ויצריים ובעלי השלכות אשר לרוב לא מותירות אף צד מרוצה ושבע רצון.

לפיכך, גדלה החשיבות והמשקל של התמודדות והגעה לפתרון מוסכם מבעוד מועד כאשר בני הזוג מקיימים יחסים תקינים בינם לבין עצמם, ומסוגלים לדון ולערוך עניין דרמטי כדוגמת זהות בעל הנכסים הקיימים לזכותם בצורה שאינה מושפעת מהיסטוריה שלילית ועל פני מי מנוחות.

בנוסף לכך, החשיבות הזו מתעצמת לנוכח אחזקות אשר קיימות לטובת הזוג, בין אם מדובר בנכסים כתוצאה מקריירה ייחודית של אחד מהם, או בין אם מדובר בהחזקה בנכסים רבים אשר נלוו למי מהם במרוץ השנים.

 

אחרית דבר

לבסוף, במידה והנכם נמצאים בראשיתו של הליך גירושין או שמא הנכם נשואים, מומלץ במידה רבה להיעזר באנשי מקצוע רלוונטיים כדוגמת עורך דין גירושין ו/או עורך דין הסכם ממון כדי להבטיח שכלל הרכוש שלכם יהיה בגדר – הכול ידוע והרשות נתונה.

אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי, אלא יש לראות בכתוב הסבר כללי בלבד ואין להסתמך ו/או לפעול בהתאם לאמור לעיל ללא ייעוץ משפטי.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

עורך הדין שישמור לכם על הירושה

ירושה זה כל הרכוש והנכסים שאדם משאיר אחריו כשהוא הולך לעולמו. זה יכול להיות כסף, בתים, מכוניות, תכשיטים, ואפילו חפצים בעלי ערך רגשי. ולמה צריך