פתרון רישום נכס על שם אחד מבני הזוג בזמן גירושין

סוגיה אשר עולה לעתים רבות בעת שבני זוג מתגרשים היא האופן בו יתחלק הרכוש הקיים בעבור שניהם, כאשר לעתים עולות אי הסכמות גדלות עד כדי מחלוקות קרדינליות אשר נוגעות לחזקת הזכות של כל אחד מהם אודות הנכס היקר ביותר שקיים עבורם לרוב – דירת מגוריהם המשותפת.

כמו כן, סוגיה זו עומדת למבחן בעיקר לנוכח רישומו של הנכס אודות רק אחד מבני הזוג, כפי שקורה לעתים כאשר בן הזוג השני אינו נוכח במעמד הרכישה או כאשר הדירה אף נרכשה על ידי אחד מהם עוד בטרם פגש את בן/ת זוגו אשר לימים יחלוק עימו משק בית משותף.

לפיכך, לנוכח החשיבות הרבה שקיימת לסוגיה זו, כמו גם לאור המשמעות הרבה שיש להבנתה על בוריה, במאמר הנכון נעסוק בפתרונות הקיימים לרישום נכס על שם אחד מבני הזוג במהלך גירושין.

גירושין בישראל לנוכח הערכאות הפועלות בו

בהמשך לכך, בטרם נבאר ונפרט אודות ההליכים הקיימים עבור יישוב בעיה זו, חשוב להבהיר מבעוד מועד את הסיטואציה הייחודית בה פועלים המתגרשים בישראל, בעודם למעשה בוחרים בין ערכאות אשר נוטות לבחון את האירועים בהשקפת עולם שונה משמעותית זו מזו.

כלומר, במדינת ישראל גירושין (כחלק מדיני משפחה) מהווים אחד מ- 4 ההיבטים אשר עוד מקום המדינה קיימת לרבנות הראשית ובאי כוחה וטו מוחלט אודותיו, כפי שקורה בענייני שבת, חינוך כשרות וכאמור – דיני משפחה אשר מכילים גירושין ונישואין.

המשמעות והחשיבות הקיימת לכך עבור הליכי הגירושין הינה שלעתים ניתן לראות פסקי דין וצווים אשר סותרים במידה רבה את עקרונות המשפט של ערכאה אחת אשר עתידה לבחון את המקרה לאור המשפט המקובל – כלומר המשפט המערבי הנפוץ בעולם, בעוד שמנגד עתידה ערכאה אחרת דווקא להיעזר בעקרונות המשפט העברי, אשר מבוסס על עקרונות ותקנות ההלכה השונות ומחזקת את קיומן גם על אף עקרונות מודרניים יותר.

 

ביזור הון במסגרת גירושין – איך וכיצד

בנוסף לכך, כאשר מגיעים בני זוג לכדי הצורך לבצוע ולחלק את הממון הקיים בחזקתם ביניהם מתוקף גירושין, עומדות בפניהם מספר אפשרויות אשר אודותן ואודות השפעתן על בעלות הכנס נרחיב בהמשך, האפשרויות אותן נסקור הינן כדלקמן:

  1. איזון משאבים.
  2. הסכם ממון.
  3. גישור.
פתרון רישום נכס על שם אחד מבני הזוג בזמן גירושין
פתרון רישום נכס על שם אחד מבני הזוג בזמן גירושין

איזון משאבים לנוכח הלכת השיתוף

בהמשך לכך, העיקרון הראשון שנבחן אשר נעשה בו שימוש כחלק מהפרדת ממון, הוא העיקרון אשר מונהג ונעשה בו שימוש לאור היעדרו של כל הסכם או הסדרה אחרת אשר בני הזוג מצאו לנכון לכונן ולקיים בעבור עצמם, כלומר – מדובר בברירת המחדל הקיימת בחוק אילו לא החליטו בני הזוג לפעול אחרת, כאשר לנוכח זאת חשובה עוד יותר הכרתו של מנגנון זה שכן הוא עלול במידה רבה להפוך למנת חלקכם, אילו לא תגדילו לעשות אחרת.

כמו כן, עיקרון איזון המשאבים נגזר מחוק יחסי ממון בין בני זוג התשל"ג-1973, כעיקרון אשר גורס כי "לא עשו בני הזוג הסדר ממון, ואם עשו – במידה שההסכם אינו קובע אחרת, יראום כמסכימים להסדר איזון המשאבים לפי פרק זה" – סעיף 3 (א). כלומר, במידה ולא קיים מנגנון אחר אשר כונן טרם לקרע, בני הזוג יפעלו לאורו.

זאת ועוד, כי העיקרון למעשה קובע כי בני הזוג צריכים לאזן את משאביהם השונים ולחצות את הזכויות הכלליות אודותם באופן שווה, כלומר, אין הדבר אומר כי עליהם לחצות כל רכוש אשר קיים להם ל- 2, הן לא בהיבט הבעלות ובוודאי שלא בהיבט הפיזי, אלא כי בתום הסדר הגירושין, יש להותיר את 2 הצדדים ככאלו אשר בחזקתם הכללית קיים אותו סדר גודל של ממון.

כאשר המונח ממון מתייחס לממון אשר נצבר במהלך הנישואים על ידי שניהם במשותף, קרי סך כלל ההכנסות וההון אשר צברו בעודם נשואים.

 

עיקרון איזון המשאבים בעבור נכסים אשר קיימים אצל הזוג טרם הנישואין – לפי הלכת השיתוף

מנגד, בעבור נכסים אשר היו קיימים בחזקת בני הזוג עוד בטרם נישאו זה לזה, כפי שעלול לקרות כאשר אחד מבני הזוג נישא למקבילו בעודו מחזיק בדירת מגורים אשר רכש ללא שום קשר ותרומה מצד בן/ת הזוג, החוק קובע כי יש לבחון את הצורך לבצע חלוקה מאוזנת ושווה, כלומר לתת לכל צד זכויות אודות הנכס המשותף, כתלות בקיומה של הלכת השיתוף.

אותה הלכה היא למעשה בחינה האם היה רצון וכוונה מצד 2 הצדדים להתחלק בנכס ולהחשיבו כמשותף וככזה אשר שייך לשניהם, כלומר ולדוגמה אילו אותו בן זוג אשר החזיק באותה דירה כשלעצמו גר בה לאחר מכן ביחד עם בן/ת זוגו באופן תדיר רצוף וממושך, אזי שיש בכך כדי להקנות ולהעניק זכויות אודות הנכס בעבור הצד השני.

 

מטרת איזון המשאבים בהתאם להלכת השיתוף – ככלי למניעת מחטפים

בהמשך לכך, חשיבותו של עיקרון זה דווקא בהינתן דירות או נכסים אשר היו בחזקתם של מי מבין בני הזוג, היא יכולתו למנוע אי צדק ומחטפים אשר עלולים לקום בעת בני הזוג אינם מקיימים יחסים תקינים עוד, כאשר כל צד עלול לנסות לבצע מחטף בעבור הזכויות אודות הדירה.

רוצה לומר, אילו בני הזוג החליטו מעניינים כלכליים אשר התקבלו בעודם נשואים לבצע רכישה ורישום דירה רק אודות שמו של אחד מהם לנוכח הטבות או חוקי מיסוי אשר השתלמו להם בשעתו, אין בכך כדי להעיד כי הדירה אכן באופן ממשי שייכת רק לטובת אחד מהם, כאשר לנוכח מקרים שכאלו, צפוי בית המשפט להורות ולקבוע כי קיימות לשניהם זכויות זהות על הדירה.

כך ניתן לראות בפסקי דין מהעת האחרונה, בה נטען כי אין בטענה כי הנכס רשום בלעדית על שמו של אדם אחד עילה מוצדקת כשלעצמה למניעת חזקת השיתוף אשר קיימת בעבור אותו נכס, כאשר אף על פי כי מדובר בעובדה אשר מחזקת את טענתו של אדם אודות בלעדיותו על הנכס, אך היא צריכה לבוא בד בבד עם טיעונים נוספים אשר מוכיחים כי לבן הזוג ה- 2 לא היה דבר בנכס ולפיכך לא ראוי הוא לקבלת זכויות אודותיו.

 

הסכם ממון – להקדים תרופה למכה

בהיבט אחר, בשל הערפל הקיים בעבור חלוקת נכס אשר רשום אודות אחד מבין בני הזוג, לעתים רבות בוחרים בני זוג אשר קיימים אצלם נכסים אשר רשומים רק אודות אחד מבני הזוג, בין אם נרשמו לאחר הנישואין או היו קיימים טרם לכן, לכונן ולכרות הסכם ממון בינם לבין עצמם.

בהתאם, הסכם ממון מהווה חוזה משפטי מחייב לכל דבר ועניין, אשר מאפשר לבני הזוג המחזיקים בו לקיים הבנות והסכמים בינם לבין עצמם אשר יקבעו ויחלטו את האופן בו הם רואים לנכון לחלק ולהעניק זכויות לכל אחד מן הצדדים אודות הממון המשותף לעת הצורך לקיים הסכם גירושין.

לפיכך, מפאת העובדה כי הסכם ממון למעשה משול לפוליסת ביטוח אשר עד שלא נעשה בה שימוש אינה אלא דף נייר, מתאפשר באמצעותו לקיים הבנות וחלוקת רכוש עוד בטרם לקרע, כאשר כלל חלוקת הממון היא בגדר הכול ידוע והרשות נתונה, כאשר כך נמנעות מחלוקות רבות, כמו גם ניתן להתגרש על פני מי מנוחות כאשר נושא הרכוש מוסדר מבעוד מועד.

 

מעמדו ותוקפו של הסכם ממון

כמו כן, מפאת מעמדו המשפטי, אשר נלווה לו לאור העובדה כי כריתת הסכם ממון מצריכה אישור ובחינת נוטריון ו/או שופט, מעמדו של הסכם ממון לעתים מקבל מעמד של פסק דין חלוט, כאשר היתרון הרב שקיים בכך הוא שלמעשה קשה עד בלתי אפשרי להטיל אודות אשר סוכם בו ספק או ערר, שכן כחלק מכריתתו מוודאת הערכאה המשפטית עם בני הזוג כי הם חותמים עליו מתוך רצון מלא וחופשי, כמו גם כי הם מבינים את השלכותיו השונות.

 

הסכם ממון – מודולארי ואישי

זאת ועוד, כי יתרון נוסף הקיים לטובת הסכם ממון הוא יכולתו לקבל נופך וגוון אישי מצד המשתתפים בו, אשר יכולים להכליל ולכלול בו סעיפים אשר לא זוכים להתייחסות מצד הערכאות השונות לעת קיומם, כמו גם לבנות בתוכו מנגנונים אשר יתקיימו לנוכח קיומם או היעדרם של אירועים מסוימים, כדוגמת חוסר נאמנות, או כאשר ההסכם פוקע לאחר פרק זמן מסוים אשר הוגדר לו.

מנגד, יש לציין כי מפאת העובדה שהסכם ממון נחתם בין 2 בני זוג ומהווה למעשה הסכמה משותפת, כלל דיני החוזים חלים אודותיו, כאשר לפיכך מן הרגע שנחתם לא רשאי מי מבין בני הזוג לערכו ללא הסכמתו המלאה של מקבילו. זאת בניגוד להסכמי רכוש אחרים שרבים מכוננים, כדוגמת צוואה, אשר ניתן לערכה ולעשות בה שינויים ותיקונים לעתים תכופות.

 

גישור – עדיף מאוחר מאף פעם

בנוסף לכך, אפשרות אשר עומדת לטובת בני זוג המעוניינים להתגרש בהליך אשר אינו מקיים את ההבנות הגנריות והחוק היבש שקיים במסגרת בית המשפט ו/או בית הדין הרבני, היא פנייה לגישור כאמצעי לפתירת המחלוקות ואי ההסכמות בין בני הזוג.

במסגרת אותו הליך גישור עולה בידם של בני הזוג למעשה לכרוך את הבנותיהם באמצעות משא ומתן ישיר בתיווכו של מגשר חיצוני אשר מהווה צד ג' אובייקטיבי לסיטואציה, כאשר תכליתו של הליך הגישור אינה להגיע לחלוקה שווה ומאוזנת כמו במסגרת איזון המשאבים, אלא להגיע לחלוקה אשר יש אודותיה הסכמה ורצון משותף של בני הזוג.

 

יתרונות הגישור

בנוסף לכך, הליך הגישור נהנה מ- 2 יתרונות מהותיים לעומת הליך הגירושין במסגרת ערכאה משפטית, כאשר הראשונה היא העובדה כי הוא מקנה למשתתפים בו גם חיסיון מוחלט לנוכח העובדה כי כל אשר מסוכם או מובהר במסגרת הליך גישור, כמו גם כלל הוויתורים וההבנות אשר כרתו בני הזוג לא יכולים לשמש כתשתית או אפילו כראיה לאחר מכן במסגרת תביעת הגירושין של אחד מהם.

כמו כן, הליך הגישור הינו זול דרמטית מתביעת גירושין, בשל העובדה שבני הזוג למעשה מתחלקים בהוצאות המגשר אשר הינן פחותות משכר טרחה בעבור ייצוג במסגרת דיון, כמו גם כי הם מתחלקים למעשה בעלות הזו אשר אורכת פרק זמן קצר יותר, היות וכלל ההליך אורך מספר שבועות בודדים.

 

כיצד מתבצעת העברת הבעלות?

כעת, משמנינו את כלל האפשרויות לקיים הסדרה אודות זכויות הדירה עצמה, אילו עדיין ישנן אי הסכמות בין בני הזוג, כאשר אחד מהם אינו מעוניין להעניק זכויות למקבילו אודות הדירה באמצעי נועם, על הצד אשר נושל מהזכויות אודותיה להגיש תביעה לפסק דין הצהרתי, קרי כזה אשר יחדד ויזקק את זכויותיו אודות הדירה, כאשר אילו בקשתו תענה ותקוים כהלכה, עליו להגיש תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין.

תביעה זו למעשה מבקשת את מכירת הנכס בהקדם, כאשר הצד אשר מעוניין לשמור על הנכס מחויב להגיש ראשית ובבלעדיות לבן/ת זוגו הצעה אודות הכנס, כאשר אילו בן/ת הזוג יסרב, יאלץ המציע להגיש את הצעתו לכל המרבה במחיר, כאשר אסור עליו למכור את הנכס במחיר נמוך מאשר הציע לבן/ת זוגו.

 

לסיכום – העברת זכויות אודות נכס אשר רק אחד מבני הזוג בעליו

כפי שניתן להבחין מן הכתוב לעיל, העברת רכוש במסגרת גירושין עלולה להיות הליך קשה ארוך ומייגע, המצריך קרבות משפטיים והוצאת צווים אשר יכופפו את ידו של מי שעד לאחרונה חלקנו עימו תא משפחתי.

לעומת זאת, לא מדובר בגזירת גורל, מכיוון שלכל זוג קיימת האפשרות והיכולת לקבוע ולכרוך את עניינם באמצעים אשר השימוש בהם מרוקן במידה רבה את הצורך או היכולת של מי מהם להטיל ערר או להקשות על ההליך לשעת הצורך לבצעו, כאשר כתוצאה מכך כלל הליך הגירושין מתבצע באופן קל ונוח יותר, כמו גם זול יותר משמעותית.

אי לכך ובהתאם לזאת, אילו הנכם בראשיתו של הליך גירושין כמו גם אילו הנכם בראשיתו של קשר נישואין טרי, מומלץ במידה רבה לקיים את כלל ההבנות הרלוונטיות הללו למען תוכלו להבטיח כי בשעת הצורך לקיים הסכם דרמטי וייצרי כדוגמת גירושין, כי ההליך יתקיים באופן מהיר ויעיל ונטול עד כמה שניתן קרבות גירושין אימתניים.

 

אחרית דבר

לבסוף, מומלץ במידה רבה גם לבצע התייעצויות עם גורמים רלוונטיים כדוגמת עורך דין גירושין ו/או עורך דין הסכם ממון על מנת לקבל תמונה מלאה ושלמה אודות מצבכם, כמו גם האופן בו נכון לכם להתנהל בשעה זו בהתאם לנסיבותיכם האישיות.

אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי, אלא יש לראות בכתוב הסבר כללי בלבד ואין להסתמך ו/או לפעול בהתאם לאמור לעיל ללא ייעוץ משפטי.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

עורך הדין שישמור לכם על הירושה

ירושה זה כל הרכוש והנכסים שאדם משאיר אחריו כשהוא הולך לעולמו. זה יכול להיות כסף, בתים, מכוניות, תכשיטים, ואפילו חפצים בעלי ערך רגשי. ולמה צריך