משכנתא בגירושין

גירושין מהווים אירוע מטלטל ובעל יצרים ורגשות רבים עוד מבלי להכליל בתוכו את ההיבט הכלכלי הנרחב שנלווה לו, ככזה אשר מרעיד את אמות הסיפים של בני הזוג אשר נאלצים הלכה למעשה לבצע הפרדת ממון כלכלית בינם לבין עצמם לאור עקרונות חלוקה משפטיים אשר משתנים במידה רבה כתוצאה מבחירותיהם של הזוג.

בנוסף לכך, כאשר בני הזוג נאלצים לקחת בחשבון את קיומה של משכנתא הקיימת בעניינם, כפירותיה של התחייבות כלכלית אשר בני הזוג עשו טרם לכן, עוד בטרם נוצר הקרע, כאשר מדובר לעתים בחוב של מאות אלפי שקלים אשר די בו כשלעצמו כדי להקשות ולמנוע מזוגות רבים לפצוח בדרך חדשה וחיים עצמאיים כלכלית ואישית.

לפיכך, לנוכח המשקל הרב שקיים להלוואה שכזו, כמו גם למעטה הערפל הרב אשר קיים בעבור חלוקת ממון לאור קיומה של משכנתא, במאמר הקרוב נעסוק בהיבטיה השונים של משכנתא בגירושין, כמו גם כיצד ניתן להסדיר את הסוגייה בדרכים אלטרנטיביות.

הלוואות וחובות – חלק מהממון המשותף

בהמשך לכך, יש להבהיר ולציין כי כחלק מהפרדת הממון אשר חובה שתתקיים למען בני הזוג יחדלו מלהיות ישות אחת כלכלית ויהפכו ל- 2 אינדיבידואלים אשר פועלים ברשות עצמם ולמען עצמם, יש להכליל את כלל החובות והלוואת אשר מי מהם קיים למען רווחתם המשותפת.

רוצה לומר, כאשר נעשה חישוב או כימות כלל הנכסים אשר קיימים לטובת בני הזוג כחלק מההליך אשר סופו הפרדת ההון והענקת חלקו לכל צד בהתאם להסדרים אשר נמנה מיד, מחושבים גם כלל החובות וההלוואות אשר כל צד נטל במשך חייהם המשותפים כדוגמת משכנתא ודומיה.

לעומת זאת, בעבור חובות אשר קיימים לטובת מי מבני הזוג אשר תכליתם ומטרתם לא נועדה לקיים ולקדם את משק הבית המשותף שלהם, כדוגמת הימורים או הוצאות בגין מאהב/ת, כמו גם הוצאות בגין מעשים פליליים, בן הזוג אשר ידו לא הייתה בדבר פטורה מלקיחת חלק בחוב זה והוא מנת חלקו של יוזמו הבלעדי.

 

משכנתא כ"נכס" ייחודי

זאת ועוד, כי למשכנתא בעבור בני זוג יש מאפיינים שונים משאר הנכסים אשר עליהם בני הזוג להתחלק בהם, בין אם חיוביים ובין אם שליליים.

הסיבה לכך היא שמשכנתא בשונה משאר החובות שלרוב קיימים בעבור זוג מקורה עוד בשנים עברו, שכן משכנתאות לעתים מתארכות עד כדי עשרות שנים ממועד לקיחתן, פרק זמן אשר במהלכו מצבם הזוגי של בני הזוג משתנה במידה רבה, כאשר שכיח ונפוץ לראות זוגות אשר נטלו את המשכנתא בעודם נשואים באושר, כאשר שנים לאחר מכן בעוד המשכנתא עודנה קיימת נוצר בינם קרע שמצריך גירושין.

משכנתא בגירושין
משכנתא בגירושין

אי לכך ובהתאם לזאת, בצירוף העובדה כי מדובר בהלוואה אשר גדלה במידה רבה בשנים האחרונות לנוכח העלייה במחירי הדיור, כאשר לנוכח זאת עלולים בני זוג למצוא עצמם בעת החלוקה בחובות אשר מאמירים לכדי מאות רבות של אלפי שקלים אשר עליהם כעת לשאת על גבם, כאשר בחלוקה הזו נעסוק מיד.

 

כיצד מתחלק ממון בין בני זוג?

בהמשך לכך, בעודנו עוסקים באופן החלוקה, יש לציין כי בישראל משתנות במידה רבה נוסחאות החלוקה בין בני הזוג כפירותיהן של החלטות אשר בני הזוג קיימו מבעוד מועד (כמו גם כתולדתה של החלטתם שלא לקיימן), כאשר לנוכח קיומם של הסדרים מוקדמים כדוגמת הסדר ממון וגישור ניתן לכרוך את המחלוקות בנועם ובהסכמה, כאשר אלמלא קיימים הסכמים שכאלו עליהם לפעול על פי עיקרון איזון המשאבים בהתאם להלכת השיתוף.

 

עיקרון איזון המשאבים והלכת השיתוף

עיקרון איזון המשאבים והלכת השיתוף נובע מחוק יחסי ממון בין בני זוג התשל"ג-1973, אשר קובע כי למעשה בעת הצורך לקיים הפרדת ממון בין בני זוג המתגרשים, במידה ולא קיימת בחזקתם של אותם בני זוג הסכם ממון או הסכמה כלשהי אשר נוצרה בגישור אודות אופן אלטרנטיבי מברירת המחדל הקבועה בחוק, עליהם לחלק את כל אשר זקוף לשמם באופן שוויוני.

כמו כן, הכוונה בשוויוני אינה בחציית הממון ל- 2 חלקים אשר מעתה ועד עולם יהיו ברשות 2 בני הזוג, אלא בביצוע היוון והערכת ערך של כלל הנכסים הקיימים להם (כאשר חלק מכך הם גם החובות וההלוואות אשר נטלו בני הזוג), כאשר לכל צד אשר יזכה לחזקתו בנכס מסוים קיימת החובה לפצות כלכלית את משנהו במחצית משוויו.

לפיכך, בהינתן קיומה של משכנתא אשר על בני הזוג להתמודד עימה לעת פרידה, שכן גירושין כמובן לא מהווים סעיף יציאה או התנערות מהחוב כלפי הבנק, אילו בני הזוג ינהגו בעיקרון זה אשר מקנה לכל אחד מהם זכות שווה וזהה אודות נכס המגורים אשר לשמו רכשו את המשכנתא, עומדות בפניהן מספר אפשרויות.

 

רכישת הדירה מבן הזוג הנגדי

לדוגמה, אפיק אחד אשר בני הזוג יכולים לעשות בו שימוש הוא קניית ערך הדירה היחסי (בקיזוז החלק אשר בן הזוג שאינו ימשיך להחזיק בדירה כבר שילם אודותיה) מבן הזוג הנגדי, כאשר לנוכח זאת למעשה הדירה הופכת למנת חלקו של אחד מהם, אשר רכש אותה עם המשכנתא הקיימת בה.

לדוגמה, אילו בני הזוג רכשו דירה במחיר 1,000,000 ש"ח בעודם נשואים באושר, כאשר לטובת זאת הם ביקשו משכנתא בגובה 500,000 ש"ח אשר עד למועד הקרע נותר לשלם כ- 300,000 ש"ח ממנה, לבני הזוג למעשה קיים נכס בשווי 700,000 ש"ח בטובתם, בהנחה ומחיר הדירה עודנו כשהיה.

אילו אחד מהם יבקש להמשיך ולגור בה הוא יכול לשלם מחצית מן הערך של אותה דירה (בהתאם להערכת אקטואר אודות הפוטנציאל הכלכלי הטמון בה) כאשר לאחר שישלם 350,000 ש"ח למקבילו, הוא למעשה השתחרר מעול המשכנתא, בעוד שבן הזוג הנגדי מחזיק כעת בנכס בשווי 1,000,000 ש"ח, כאשר נלוות לו משכנתא אשר עודנה עומדת בעינה, כמו גם כי עליו לשלם לבן הזוג את חלקו היחסי בה.

 

מכירת הדירה למען כיסוי המשכנתא

לעומת זאת, אפשרות אשר קיימת באותה מידה עבור בני הזוג היא מכירת המשכנתא למרבה במחיר למען כיסוי המשכנתא, כאשר הכסף אשר יתקבל כתוצאה ממכירתה של אותה דירה יכול לשמשם למען כיסוי ההתחייבויות אשר היו להם בעבר (קרי ההון שהוציאו למען החזרי המשכנתא השוטפים) כמו גם למען כיסוי ההתחייבויות הנותרות אשר עודן קיימות להם, כלומר שארית המשכנתא עד תומה.

כך למעשה מתאפשר לבני הזוג להגיע לפשרה אשר לא מותירה אף אחד מהם בחובות כתוצאה מהחזקה בנכס המשותף להם, כמו גם בצירוף מענק מסוים בגובה הדלתא שנותרה להם ממכירת הדירה, כאשר פער זה יכול לשמשם בחייהם הפרטיים למען רכישה ו/או השכרה של נכסים בעתיד ומגורים עבור עצמם וילדיהם המשותפים.

 

אי הסכמה אודות האופן בו על הדירה להימכר

זאת ועוד, כי לנוכח היצריות והדם הרע אשר מטבע הדברים מהווה מנת חלקם של זוגות רבים לעת קיומו של הסכם גירושין, עולות לעתים מחלוקות רבות בין בני הזוג אודות האופן בו נכון להתמודד עם הנכס הקיים להם ובהתאם גם להלוואה אשר נטלו בעבורו.

לפיכך, רשאי בן הזוג אשר מבקש למכור את הנכס ולמעשה להשתחרר ממנו ומהחובות הקיימים בעבורו לדרוש צו פירוק שותפות במקרקעין, כאשר צו זה למעשה מכריח את בן הזוג אשר מבקש להמשיך להחזיק בנכס להגיש להם הצעה בעבור חלקם המשותף, כאשר לנוכח בקשה זו אשר קיימת לטובת כל אדם במסגרת שותפות מקרקעין, צפוי בית המשפט להורות על מכירת הנכס.

לכן, בן הזוג אשר מבקש למכור את הנכס חייב להגיש ראשית הצעה עבור בן הזוג אשר מבקש להחזיק בו, כאשר אילו האחרון יבחר לסרב, אזי שיוכל בן הזוג לפנות למקורות חיצוניים, אך להציע להם מחיר שמוכרח להיות זהה או גבוהה מאשר הציע לבן זוגו, כאשר במידה ויימכר הנכס, 2 בני הזוג יקבלו את חלקם היחסי בו.

 

הסכם ממון

בנוסף לכך, ציינו טרם לכן את קיומו של הסכם ממון כאמצעי אשר יכול לחסוך במידה רבה מבני הזוג את הצורך בהתלבטות או התדיינות אודות האופן בו יש לפרק את השותפות הכלכלית ביניהם כאשר חלק מכך הוא כמובן גם החובות והמשכנתא הנלווית להם.

לפיכך, הסכם ממון הוא חוזה משפטי אשר נכרת בין 2 בני זוג מבלי לתלות בכך את מצבם הזוגי, כאשר הוא יכול להתקיים בין בני זוג נשואים, אשר עתידים להינשא, ידועים בציבור וכאמור לעת גירושין. מטרתו של חוזה זה הוא לעגן ולהסדיר את כלל ההבנות אשר קיימות ביניהם אודות האופן בו הם, כלומר בני הזוג, רואים לנכון לקיים הפרדת ממון עתידית אם וכאשר, בעודם נוקבים ומציינים את זכויותיו של כל אחד אודות אשר הם רואים לנכון לכרוך.

כך לדוגמה יכולים בני הזוג לקבוע כי בהינתן משכנתא אשר קיימת בעבור נכס הם מעדיפים להתחלק בה באופן שוויוני, או כאשר הצד אשר שומר על הדירה ימשיך לשלמה בעצמו אך בעודו נוטל לזכותו את כלל הזכויות הנלוות לדירה וכן הלאה.

 

יתרונותיו של הסכם ממון – מודולרי ואישי

כמו כן, יתרונותיו של הסכם ממון על פני האלטרנטיבה המוצעת במסגרת החוק, אשר הינה חלוקה קבועה וגנרית מבלי לתלות בכך את מצבו הכלכלי של בני הזוג או את כושר הכנסתם, הוא שהסכם ממון נתפר בהתאם למידות הזוג ובהתחשב בצרכיהם ורצונותיהם האינדיבידואלים.

כך למעשה מתאפשר לבני הזוג ליצור הסכם ממון אשר מתכתב ונועד לספק את צרכיהם לאור היכולת הכלכלית שלהם, או בהתאם למנגנונים אשר בני הזוג רואים כהוגנים ונכונים, מבלי להיאלץ ליישר קו עם הערכאות המשפטיות השונות.

זאת ועוד, כי באמצעות הכללת כלל הסוגיות במסגרת הסכם אשר נוצר עוד בטרם קיים קרע בין בני הזוג, יכולים בני הזוג לקיים את כלל ההבנות הללו על פני מי מנוחות ומבלי לערב בכך את היבטיו היצריים והקשים אשר קיימים להפרדת ממון ממי שעד לאחרונה חלקו עימו תא משפחתי שלם על כלל היבטיו.

 

גישור – כי גם אם מאוחר אף פעם לא מאוחר מדי

לעומת זאת, במידה ובני הזוג לא הגדילו לקיים הסכם ממון מבעוד מועד, קיים להם אפיק נוסף אשר במסגרתו יוכלו לתת מענה לצורך הבלתי נמנע לחלק את חובותיהם, בעודם מגיעים להסכמות על בסיס המצב כיום בתיווך גישור.

כלומר, גישור הוא אמצעי לקיום הסכם גירושין אשר מקדש את הגעת בני הזוג לעמק השווה, בעודם רוקמים חלוקת ממון אשר אינה שוויונית, כמו שהיא פשוט מוסכמת על שניהם ומהווה קרקע פורייה לקיום הסכם גירושין אשר יוכל להאריך ימים ולא יקשה על מי מבין הצדדים לקיים את חייו העצמאיים באופן בר קיימא.

 

האופן בו גישור מתקיים ויתרונותיו

הליך הגישור מתקיים למשך מספר פגישות אשר אורכות על בסיס שבועי בניצוחו של מגשר חיצוני אשר הינו אובייקטיבי לחלוטין ומהווה צד שלישי ללא דעה מוקדמת אודות הקרע, כאשר משהגיעו בני הזוג לכלל ההבנות עליהם לאשרר את ההסכם אשר הגיעו אודותיו בידי הערכאה המשפטית אשר לאחר ווידוא תמימות דעים אודות ההסכמות בצירוף רצונם החופשי של בני הזוג, לא צפויה הערכאה לעמוד בדרכם.

זאת ועוד, כי יתרונותיו של הגישור על פני מקבילו איזון המשאבים, הם יכולתו של הליך זה לקיים גירושין בהקדם ובאופן זול משמעותית, בשל מיעוט הפגישות והיעדר הצורך לשלם אגרות משפט או שכר טרחה בעבור ייצוג במסגרת דיונים שונים.

 

לסיכום – משכנתא כנכס אשר יש לחלוק בהתאם לאפיק שבני הזוג בחרו

כפי שניתן להבין מן הכתוב לעיל, משכנתא היא אחד מיני הנכסים הרבים אשר קיימים לזכות או חובת בני הזוג אשר עליו לחלוק לעת הצורך לקיים הפרדת ממון אבסולוטית כפי שנדרש מבני זוג בעת הצורך להתגרש.

לפיכך, בהתאם לכלל חלוקות הממון השונות הקיימות בעניינם, כאשר הם מחלקים את הונם הנזיל, מיטלטלין, נדל"ן, ונכסי קריירה שונים, גם כאן עליהם ליישם את האפיק בו הם בחרו כדי לערוך את הפרדת הממון, בין אם מדובר בעיקרון איזון המשאבים, הסכם ממון אשר התייחס לכך מלכתחילה, או באמצעות הגעה להסכמות אישיות ומותאמות למצבם במסגרת גישור.

כמו כן, בד בבד עם יישום הדרך עולה החשיבות של הקדשת מחשבה לטובת האפיק הרצוי עוד בטרם קיים הקרע, קרי בעוד בני הזוג עודם נשואים או כאשר בטרם החל הליך הגירושין, על מנת להבטיח כי לא יחלוף המועד בו ניתן לקיים הסכם מסוים אשר מפאת הקרע תהפוך מלאכת הכנתו לקשה וארוכה שבעתיים.

 

אחרית דבר

לסיכום, אילו הנכם בראשיתו של הליך גירושין או אילו הנכם עתידים להינשא, מומלץ במידה רבה להקדיש את הדעת על האופן בו אתם סבורים כי נכון ורצוי לכרות הסכמות ביניכם לבין עצמכם, כמו גם כי יש לבצע התייעצות מוקדמת עם אנשי מקצוע רלוונטיים כדוגמת עורך דין הסכם ממון ו/או עורך דין גירושין ו/או עורך דין גישור, כדי שאלו יוכלו לבאר ולפרוט בעבורכם את מצבכם הכלכלי, ואשר נכון לעשות בהינתנו.

אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי, אלא יש לראות בכתוב הסבר כללי בלבד ואין להסתמך ו/או לפעול בהתאם לאמור לעיל ללא ייעוץ משפטי.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא