כינוס נכסים במסגרת הליך גירושין

הליך הגירושין נודע בעקבות היותו מאתגר ומצריך מבני הזוג להגיע למחוזות אשר אף אחד מהם לא העלה בדעתו כי יידרש אליהם בעת ראשית הקשר מוסד, מחוזות אשר נוגעים לחלוקת הממון והרכוש אשר יקר לבני הזוג מכל, כמו גם אשר היווה קרקע פורייה ומעוזם הפרטי במשך התקופה בה חיו יחדיו.

לעומת זאת, כחלק מהפרדת ההון הבלתי נמנעת אשר יש לקיים כחלק מהסכם הגירושין, על בני הזוג להגיע לעתים להסכמות אודות האופן הרצוי בו הם מעוניינים לבצע חלוקת ממון, קרי באמצעות הסדר או הגעה להסכמה אשר תאפשר ל- 2 הצדדים לצאת לדרך חדשה וחיים עצמאיים.

אך בשל היצריות הרבה והרגשות המעורבים אשר סיום פרק כה משמעותי עלול לעורר בקרב רבים, לעתים כושלים בני הזוג מלהגיע להסכמה משותפת, כאשר לנוכח זאת עליהם להיעזר בכונס נכסים אשר יסייע להם להאיץ בתהליך ולגרום לו לצאת לפועל.

לפיכך, במאמר הקרוב נרחיב ונעסוק במאפייניו של כינוס נכסים במסגרת הליך גירושין, כמו גם דרכי חלוקת הממון הקיימות להליך זה מלכתחילה.

מהו כינוס נכסים?

כינוס נכסים הוא שמו של הליך משפטי אשר בבסיסו העברת נכס לידיו של גורם חיצוני למען זה יפטר מהנכס במהרה, כאשר הסיבה להעברת הכנס מלכתחילה היא לרוב קיומו של חוב בקרב בעל הנכס המקורי, כאשר מכירת הנכס עתידה לשלם ולשמש את בעל הנכס למען תשלום חובותיו לנושים השונים.

לכן, מפאת הדחיפות אשר קיימת לסוגייה, ניתן לראות לעתים רבות נכסים אשר נמכרים במכירים פעוטים וזולים משמעותית מאשר שווים האמיתי בשוק, לנוכח המהירות הרבה אשר קיימת בבת עינם של הכונסים להשיב את שאבד להם בהקדם, כאשר אילו קיימת דלתא חיובית היא תועבר לטובת החייב.

לעומת זאת, כינוס נכסים במסגרת גירושין נועד לאפשר לבני הזוג להתגרש בהקדם, כאשר לא קיים כאן אינטרס מצד כונס הנכס להחזיר חוב או לפרוע הלוואה כלשהי, אלא אף קיים האינטרס במסגרת הכינוס להשיג את התמורה הגבוהה ביותר, שכן הכונס צפוי לקבל שכר בהתאם וביחס ישיר אליה.

 

מדוע קיים צורך בכינוס נכסים במסגרת גירושין?

בהמשך לכך, כינוס נכסים במסגרת הסכם גירושין מתבצע בעיקר לנוכח אי הסכמתם של בני הזוג להגיע להסדרה אודות הנכסים הקיימים ביניהם, כאשר בין אם מדובר בחוסר הסכמה אודות זהות הצד אשר מבקש לשמור על הנכס עבור עצמו, או שמא כי כל צד אינו מעוניין לקנות או למכור את חלקו בנכס לטובת הצד השני.

במקרים שכאלו, מפאת העיכוב הנלווה להסדרת ההיבט הכלכלי, קרי ביצוע איזון משאבים בהתאם להסכמה אשר אליה הגיעו בני הזוג (אשר מיד נעסוק בה בהתאם), לרוב תתבצע פנייה לידיו של כונס נכסים חיצוני, אשר יערוך וימכור את הנכס בעבור בני הזוג למען הוא לא ימשיך להוות מכשול או סוגייה אשר אודותיה תתקיים מחלוקת.

כינוס נכסים במסגרת הליך גירושין
כינוס נכסים במסגרת הליך גירושין

בנוסף לכך, לעתים גם בני הזוג לא יכולים או מסוגלים למכור את הנכס בשותפות מכיוון שהם מצויים בקשיים ובסכסוך אשר נבע מקרע גדול שנוצר ביניהם, עד כדי כך כי הם מייפים את כוחו של כונס נכסים חיצוני למען זה יוכל לערוך את עניינם ולהביא לידם תמורה אודות הנכס.

 

היבטים ייחודים בכינוס נכסים במסגרת גירושין

זאת ועוד, כי לפי חוק המקרקעין תשכ"ט-1969, נקבע בסעיף 101 כי כאשר קיים בידי בני הזוג נכס אשר הינו דירת מגורים ו/או עסק המנוהל על ידי בני הזוג בצוותא ו/או משק חקלאי, לא יכול מי מבינם למכור את הכנס לטובת גורם חיצוני אלמלא הציע לבן/ת זוגו לרכוש את חלקו בנכס טרם לכן, כפי שמופיע בחוק כדלקמן:

" מקרקעין שהם בבעלות משותפת של בני זוג, והם משק חקלאי או בית עסק המתנהלים על ידיהם במשותף או דירה המשמשת להם מגורים, לא יהיה בן זוג זכאי להעביר חלקו לאחר אלא אם הציע אותו תחילה לבן-זוגו. " – חוק המקרקעין תשכ"ט-1969

אי לכך ובהתאם לזאת, לכל אחד מבני הזוג קיימת זכות קדימה בטרם יוכלו להציע את הנכס בעבור גורמים חיצוניים, קרי צד ג' אשר לא החזיק בנכס טרם לכן, בנוסף לכך – על המציע מבני הזוג חל איסור להציע את הנכס במחיר נמוך מאשר המחיר אותו הציע לבן/ת זוגו, כאשר לנוכח זאת נמנעת האפשרות שמא אחד מבני הזוג יציע למקבילו הצעה אשר תכליתה היא מהפה ומחוצה לו בלבד.

זאת ועוד, כי במידה והציע אחד מבני הזוג למקבילו את הנכס כאשר האחרון סרב, אילו לא הצליח הראשון למכור את הנכס בפרק זמן אשר אורכו חצי שנה, ייאלץ לשוב ולהציע מחיר נוסף עבור בן/ת זוגו כאשר המנגנון הקיים עומד בעינו במידה וזה יסרב להצעתו.

 

כיצד מתבצע הליך כינוס הנכסים?

זאת ועוד, כי לאחר שמינו בני הזוג את הגורם אשר הם סמוכים ובטוחים כי מסוגל ונכון שיערוך את הליך מכירת הנכס, קרי מינוהו לכונס הנכסים, הכונס מבצע פנייה לשמאי מקרקעין כדי שזה יבצע הערכת שווי אודות הנכס אשר מבקשים בני הזוג למכור.

כמו כן, אילו מדובר בעסק אשר נלווה לו גם כושר השתכרות מסוים, ייתכן כי תעשה פנייה לידי אקטואר כדי לבחון את מידת התשואה והצמיחה אשר קיימת לו, בעודו מעריך את שוויו לנוכח הסכומים אשר הוא יכול לייצר בעתיד, ולא רק שוויו בעת ההערכה.

כמו כן, מדובר בנתונים אשר כמובן ייחשפו ויוצגו למציעים השונים אשר עתידים להגיש את הצעותיהם בעבור אותו נכס, אך הם לא ייחשפו להערכת שוויו על פי דעת איש המקצוע. כמו כן, מגיש ההצעה נושא באחריות הבלעדית אודות מצב הנכסים, הן רגולטורית והן בפועל, כלומר מצבם הפיזי על כלל המשתמע מכך.

לבסוף, ההצעות נמסרות לטובת הגוף אשר מהווה ככונס נכסים, כאשר נהוג לבסוף לצרף מקדמה מסוימת באחוזון אשר משתנה אך לרוב עומד על כ- 10% משווי ההצעה בעבור אותו נכס מלכתחילה, כאשר תערך לבסוף מעין ישיבה אשר בה ידונו בהצעות השונות.

לעומת זאת, על אף כי הליך המכירה כשלעצמו יגובה בפרוטוקול אשר יבהיר את הלך הרוח וכוונתם של העוסקים במלאכה, ההליך אינו כפוף לדיני מכרזים ולתקנות אשר קיימות בעבור הליכים דומים המקיימים מכירה פומבית או בחינת הצעות דומות.

 

הסכם ממון – להקדים תרופה למכה

בהיבט אחר, על אף הקושי הרב שקיים בהליך כדוגמת כינוס נכסים, בעוד בני הזוג נאלצים לראות את נכסם אשר לעתים רבות הגיעו להחזקה בו לאחר יגיעה ארוכה ומאמצים מרובים, נמכר למרבה במחיר בעודו "מופקע" מידם, קיימת אלטרנטיבה אשר במידה רבה מוציאה ומרוקנת את הקושי הקיים.

כלומר, אילו בני הזוג יחליטו מבעוד מועד לכרות הסכם ממון בינם לבין עצמם, כאשר במסגרת אותו הסכם יוכללו ויכוננו התייחסויות אודות כלל הרכוש והממון אשר קיים בעבורם, כאשר המונח התייחסות מתכוון להבהרה ונקיבה בשמו של כל בעל נכס לעת הצורך לקיים גירושין, יוכל להיחסך מהם מפח הנפש והעלויות הנפשיות והכלכליות אשר כרוכות בהליך כדוגמת כינוס נכסים, כמו גם כי כלל הליך הגירושין יהפוך למהיר ותמציתי יותר.

 

יתרונותיו של הסכם ממון לנוכח האלטרנטיבה הקיימת בהיעדרו

רוצה לומר, באמצעות כריתת מסמך משפטי, כזה אשר במסגרתו יוכלו בני הזוג ליצור מנגנונים ומשוואות מאזנות למען הצורך (אשר נכון לעת כריתת ההסכם הינו תיאורטי לחלוטין) לקיים הפרדת ממון כתוצאה מגירושין, בעת הצורך לקיים את ההסכם כלל ההבנות הכלכליות בעניינם כבר נוסחו טרם לכן כאשר כל שנותר לעשות הוא לקיים את החוזה הלכה למעשה.

לדוגמה, בהקשרו של נכס כדוגמת דירת מגורים יכולים לקבוע בני הזוג כי בהינתן הצורך להיפרד הם יבחרו למכור את הנכס בהקדם ובאמצעות גורם חיצוני, כמו גם לקבוע כי הדירה תמשיך להישאר בידם וכל צד רשאי למכור את חלקו היחסי בדירה וכן הלאה.

כלומר, היתרון הרב שניסוב מהסכם ממון הוא יכולתו לבטא ולגלם את כוונותיהם האישיות ומושא נפשם של בני הזוג באופן שאינו מתכתב בהכרח עם העקרונות שהערכאה המשפטית נוהגת לאורן בעת הצורך ליישב סוגיות שכאלה.

 

בהיעדר הסכם ממון איזון משאבים לנוכח הלכת השיתוף

לעומת זאת, במידה ובני הזוג לא יקיימו הסכם ממון, הם עתידים לנהל את רכושם הכללי וכפועל יוצא מכך גם את הזכאות אודות נכס משותף כדוגמת דירה, עסק, או משק חקלאי, לנוכח איזון המשאבים והלכת השיתוף.

עקרונות אלו גורסים כי בהתאם לחוק יחסי ממון התשל"ג-1973, כי על בני זוג לקיים חלוקת ממון שוויונית ומאוזנת כאשר כלל הזכויות אודות הממון אשר נצבר בעודם בני זוג והממון אשר נצבר לזכותם מי מהם בטרם נישאו אך אשר התחלק ביניהם במהלך היותם נשואים.

כך למשל יכול מי מבין הזוג לאבד חלק מזכותו על דירה או נכס אשר היה קיים ברשותו עוד בטרם כלל הכיר את מי שלימים יהפוך לבן/ת זוגו, כמו גם גרושה/תו, מפאת העובדה כי במהלך היותם נשואים בני הזוג דרו יחדיו באותה דירה.

 

לסיכום – כינוס נכסים במסגרת כהליך גירושין כסוף מעשה במחשבת תחילה

כפי שניתן להבחין מן הכתוב לעיל, כינוס נכסים במהלך הליך גירושין הוא עדות נוספת לקושי הרב והיצריות הרבה אשר אופפת את הליך זה בשלל שלביו השונים, כאשר אלו אשר עד לאחרונה חלקו בית ותא משפחתי כעת לא משדרים על אותו תדר עד כדי כך כי עליהם לייפות את כוחו של גורם חיצוני על מנת יעשה סדר בעניינם הכלכליים.

לפיכך, על אף כי מדובר בהליך חשוב ומשמעותי אשר בזכותו ניתן לקיים את הגירושין כהלכתם ולאפשר לבני הזוג לפצוח בחיים חדשים, ייתכן במידה רבה כי המסקנה אשר יש להוציא ממנו היא כי יוטב לבני זוג להסדיר את ענייניהם הכלכליים מוקדם ככל הניתן, בעוד גובה הלהבות נמוך במיוחד או שמא לא קיימות להבות מלכתחילה.

זאת מכיוון שדי בהסכם זה כדי להכין וליידע את כלל הצדדים המעורבים בנישואין כיצד הדברים עתידים להתקיים ולהתרחש לעת צורך לקיים היפרדות ממון ביניהם, כאשר אז הפרדת הרכוש היא בגדר הכול ידוע והרשות נתונה, כאשר לאור זאת קטן משמעותית הסיכוי למחלוקות.

לפיכך, אילו הנכם בראשיתו של הליך גירושין או נישואין אשר אתם מייחלים להם תוחלת חיים ארוכה, מומלץ במידה רבה לקיים הבנות שכאלו מבעוד מועד. לעומת זאת, במידה ולא קיימתם הבנות שכאלו, מומלץ במידה רבה לפנות לידי כונס נכסים מקצועי ובקיא אשר יוכל להבטיח כי תצלחו את הליך מכירת הנכס בהקדם ובתמורה הגבוהה ביותר אשר קיימת לטובת אותו נכס מדובר.

 

אחרית דבר

כמו כן, מומלץ במידה רבה לקיים התייעצות בקרב כלל הגורמים המשפטיים הרלוונטיים כדוגמת עורך דין גירושין, על מנת לקבל חוות דעת מלאה אודות מצבכם ונסיבותיכם האישיות, בטרם תקיימו החלטה אשר תותיר אתכם ככאלו אשר שכרם יצא בהפסדם.

אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי, אלא יש לראות בכתוב הסבר כללי בלבד ואין להסתמך ו/או לפעול בהתאם לאמור לעיל ללא ייעוץ משפטי.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא