חלוקת זכויות פנסיוניות בין בני הזוג

בהתאם לקבוע בחוק, מכל אגורה אשר אדם צובר במהלך חייו יש להקצות אחוזון מסוים לטובת חיסכון פנסיוני, חיסכון אשר עתיד ונועד לשמש אותו לעת זקנה וכאשר יפרוש לגמלאות, כלומר כאשר לא יוכל עוד לעסוק במשלח ידו ולעבוד במשרה מלאה.

לעומת זאת, מעטים אלו המשערים כי ייתכן במידה ורבה כי כספי הפנסיה שחסכו למען עצמם במהלך מרוץ השנים לאו דווקא ישמשו אותם בלבד, כאשר לנוכח גירושין עתידות זכויותיהם אודות קניינם האישי להתחלק בינם לבין בן/ת הזוג מהם התגרשו.

הסוגייה הזו נעלמת מעינם של רבים בעודם מגיעים אל כדי הצורך לכונן הסכם גירושין, כאשר לנוכח זאת כמו גם לאור המשמעות הכבדה הקיימת לנוכח הקטנה ו/או הגדלה בכספי חיסכון פנסיוני, במאמר הקרוב נדון בחלוקת זכויות פנסיוניות בין בני הזוג.

עיקרון איזון המשאבים כאבן דרך בחלוקת הממון

בהמשך לכך, הסיבה לצורך מלכתחילה לבצע חלוקה בהיבט ממון אישי ופרטי כל כך כגון כספי החיסכון הפנסיונים של אדם, אשר מהווים באופן ישיר ובולט פרי עמלו של אדם במשך כל חייו, כלומר עדות להחלטות נבונות אשר הוא קיבל במרוץ השנים למען צבירת הון אשר יוכל לשמש אותו לבוא העת, היא השימוש השרירותי בעיקרון הגורס כי בעת הצורך לקיים הסכם גירושין על בני הזוג לחלוק את ממונם המשותף, כלומר – עיקרון איזון המשאבים והלכת השיתוף.

רוצה לומר, עיקרון זה גורס כי בהתאם לחוק יחסי ממון בין בני זוג התשל"ג-1973, כל אשר אדם צבר למען עצמו בעודו נשוי עתיד להתחלק באופן שווה בינו לבין בן/ת זוגו, כאשר בהתאם חיסכון פנסיוני הוא גילומה של משכורתו של אדם לאורך השנים, כאשר לנוכח זאת בהתאם, כפי שעליו להתחלק בהון והרכוש הקיים לטובתו בעת הקרע, כלומר הגירושין, כך עליו לחלק בהתאם גם את הכספים אשר הפנה למחוזות אחרים.

 

על איזה ממון חלה חובת עיקרון איזון המשאבים?

בנוסף לכך, כפי שעיקרון איזון המשאבים מרחיק לכת עד כדי כספים שאדם שמר לעצמו לעת פרישה, כך הדבר נכון בעבור כלל סוגי הממון וההון הקיימים לטובת אדם, כאשר לנוכח הצורך לקיים הסכם גירושין, עתידים כלל הנכסים הקיימים לטובת כל צד, לעבור הערכת שווי מחודשת אשר לנוכח אותה הערכה ייקבע הסכום אשר עתידים בני הזוג להעניק אחד לשני.

כלומר, עיקרון איזון המשאבים פועל באופן אבסולוטי ובהתאם לשאלה דרמטית שעולה בו אודות הסכם ממון, כפי שניתן להסיק מסעיף 3.א של החוק המוזכר לעיל – "לא עשו בני הזוג הסדר ממון, ואם עשו – במידה שההסכם אינו קובע אחרת, יראום כמסכימים להסדר איזון המשאבים" – חוק יחסי ממון בין בני זוג התשל"ג-1973.

כמו כן, לנוכח קיומו של עיקרון איזון המשאבים במלואו, עתידים בני הזוג גם לחלוק בנכסי הקריירה של בן/ת הזוג המקביל, כלומר – לקבל זכויות ופיצוי כספי בעקבות השכלה מוניטין והצלחה אשר נקשרה בשמו של אחד מהם לנוכח השנים, כמו גם עסקיו השונים, כאשר לאור תפיסת אותו עיקרון בזכות בן הזוג הצליח בן/ת הזוג השני להגדיל את כושר הכנסתו מלכתחילה.

חלוקת זכויות פנסיוניות בין בני הזוג
חלוקת זכויות פנסיוניות בין בני הזוג

הסכם ממון כחוזה דרמטי בהקשר שמירת זכויות פנסיוניות

לפיכך, מתחדדת בחוק ההבהרה כי לנוכח קיומו של חוזה חלוקת הון אחר, קרי הסכם ממון, יכולים בני הזוג לכרוך בעבורם הבנות כלכליות אחרות אשר מגלמות את רצונם או השקפת עולם האם וכיצד לקיים שיתוף הדדי אודות הנכסים השונים הקיימים להם, כאשר חלק מהם כמובן הם גם הזכויות הסוציאליות שקיימות לטובת מי מבין הצדדים.

כמו כן, חשוב לציין את הצורך הרב שקיים בהסכם ממון, במיוחד לנוכח רוח התקופה הנוכחית בה למעשה הפכו גירושין להליך אשר פוקד יותר ויותר זוגות, כאשר כיום אחוז הזוגות אשר עתידים למצוא את דרכם בנפרד בטרם עת עולה לכדי – 30% מסך כלל האוכלוסייה.

 

הליך גישור כמוצא אחרון בהיעדרו של הסכם ממון

זאת ועוד, כי אילו בני הזוג לא הגדילו לכרות מבעוד מועד הסכם ממון אשר יהווה עבורם אלטרנטיבה לחלוקה השרירותית אשר מציעה להם הערכאה השיפוטית, אזי שהם עדיין יכולים להגיע להסכמות והימנעות מחלוקה שכזו לנוכח בחירה בהליך גישור.

הליך הגישור הוא הליך אשר נעשה באמצעות משא ומתן ישיר בין 2 בני הזוג בצירוף מגשר כצד ג' אובייקטיבי, אשר תכליתו ומטרתו היא הבאת בני הזוג לגירושין בהקדם האפשרי ובהליך יעיל ופשוט, אשר תכליתו ומטרתו היא הגעה לעמק השווה, ולא כיפוף ידו של מי מבין העוסקים במלאכה.

כמו כן, יש לציין כי הליך הגישור הוא חסוי לחלוטין, ככזה אשר חל עליו חיסיון הן מצד המשתתפים בו, והן מן הגורם העורך אותו, עד כדי כך כי גם אילו אותו הליך יעלה חרס, לא יוכל מי מבין בני הזוג ו/או עורכי דינם לעשות שימוש בהבנות, וויתורים, או בהסכמות, אשר הביע מי מבין בני הזוג במהלך הליך הגישור כתשתית להסכם הגירושין המתהווה במסגרת תביעה בבית משפט ו/או בית דין רבני.

 

האם נכון לחלק כספים פנסיונים בין בני זוג?

כמו כן, שאלה אשר עלולה לעלות לעתים קרובות היא מדוע מלכתחילה קיים צורך בעבור אחד מבני הזוג להתחלק באשר צבר למען עצמו עם מקבילו/תו. הסיבה לכך נשאבת מן ההבנה כי במסגרת ניהול משק בית תקין ומתפקד לרוב אחד מן ההורים נוטה להקדיש זמן ניכר יותר עבור תחזוקת הבית השוטפת, כאשר חלק מכך הוא גם טיפול בילדיהם המשותפים, כאשר מדובר במלאכה אשר באה על חשבון טיפוח קריירה אישית.

אי לכך ובהתאם לזאת, בעודו פועל כך, הוא משלם מחיר אישי על חשבון הכנסותיו האישיות, אשר מגולם בהתאם גם בחסכונות פנסיוניים זעומים יותר הקיימים לטובתו.

כלומר, בעודו פעל כפי שפעל, אפשר בן הזוג אשר עסק במלאכת הבית לבן הזוג אשר הקדיש את מלוא זמנו לפיתוח קריירה, לפנות קשב ותשומת לב אשר באמצעותם הצליח לצבור את הכסף אשר קיים לטובתו מלכתחילה, כאשר לנוכח זאת נכון ורצוי שיתחלקו גם במשאב משמעותי שכזה.

 

כיצד מתבצעת חלוקת כספים פנסיוניים?

בהמשך לכך, כעת משהבהרנו את הצורך והחשיבות כמו גם ההצדקה אשר קיימת למתן זכויות גם בעבור חסכונות שכאלו, כלומר פנסיוניים, יש לתת את הדעת אודות האופן בו חלוקה שכזו מתרחשת מלכתחילה.

כלומר, מפאת העובדה כי קרנות הפנסיה רואות את הכסף וההון אשר נצבר בה ככזה אשר זקוף לזכותו של החוסך, כלומר העמית, בלבד, עלול לעלות קושי מסוים בשינוע הכספים או במימוש הזכאות אודותם. לפיכך, קיימים פתרונות אשר הינם כדלקמן:

 

חישוב ערך הקרן ומתן סכום בגובה בהתאם

הדרך המהירה והפשוטה ביותר בעבור יישוב הסוגייה, היא ביצוע חישוב באמצעות אקטואר אשר מבצע היוון של גובה הסכום אשר נחסך לטובת בעל החיסכון הפנסיוני המשמעותי יותר, כאשר לאחר מכן עליו לבצע למעשה תשלום בגובה זהה עבור בן/ת הזוג אשר מחזיק בפנסיה נמוכה יותר.

המשמעויות הנגזרות מכך הן ראשית שבן הזוג שמקבל את המענק באותה העת אינו זכאי עוד לקבלת מאומה אודות כספי החיסכון, כלומר הוא אינו צפוי לקבל חלק מן הקצבה החודשית שיקבל בעל הקרן בעת פדיונה לעת גיל פרישה.

כמו כן, מדובר בעובדה משמעותית בהתחשב בעובדה שכספי חיסכון מושקעים באפיקים אשר נועדו לגרום להם לצמוח ולגדול לאורך זמן. לכן, אילו מדובר בגירושין אשר נעשו בראשית הדרך, ייתכן כי המענק אשר יקבל אותו בן זוג יהיה קטן משמעותית לעומת אשר יהיה מצוי שם בעת גיל הפרישה, דהיינו לאחר שהכסף צמח וייצר תשואה.

בנוסף לכך, אילו מדובר בזוג מבוגר יחסית, לעתים עולה קושי בפני בן הזוג האמיד יותר לבצע תשלום חד פעמי בגובה כספי החיסכון אשר הוא חסך למענו במרוץ השנים.

 

המתנה עד עת הפרישה

מנגד, קיימת האפשרות גם להמתין עם מימוש הזכויות בכספי החיסכון עד אשר בעל קרן הפנסיה ייצא לגמלאות, ויתחיל לקבל מדי חודש את קצבתו הקבועה, כאשר לנוכח זאת בן/ת זוגו לשעבר יקבלו את חלקם היחסי באותה קצבה בהתאם לאשר סוכם ביניהם, בין אם כתוצאה מהסכם ממון או בין אם לנוכח עיקרון איזון המשאבים.

לעומת זאת, קיים סיכון מסוים לאור העובדה כי בן הזוג בעל כספי החיסכון הנמוכים יותר חשוף לכך שיכול בן הזוג אשר עתיד להעביר לו זכויות אודות כספי החיסכון לבצע משיכה מכספי החיסכון בלי ליידע אותו בכך בכלל, ובכך למעשה להקטין את זכויותיהם מבלי שאלו ידעו אודות זאת.

 

חציית הפנסיה

זאת ועוד, כי פתרון נוסף ויצירתי אשר צוין במסגרת המאמר – "מסמך רקע לדיון בנושא: זכויות פנסיוניות לנשים גרושות" – גב' רחל ורצברגר, אך אינו קיים כרגע לטובת זוגות אשר הגיעו לכדי הצורך להתחלק בכספי החיסכון הפנסיוני שלהם, הוא הפרדת הפנסיה בעת מועד הקרע ל- 2 חסכונות נפרדים, אשר מעתה ואילך יתקיימו כ- פנסיות נפרדות.

לפיכך, למעשה בן/ת הזוג אשר זכאי לקבלת זכויות אודות החיסכון הפנסיוני של בן/ת זוגו/תו לשעבר, זוכה לקבל את חלקו היחסי בפנסיה של אותו אדם, ולמעשה מעתה ואילך הפנסיה קיימת למענו כאשר הינו העמית אשר רשאי לעשות בה שימוש.

מנגד, הקושי והסיבה לכך שפתרון זה אינו ישים כרגע, היא שחיסכון פנסיוני בהגדרתו ובהווייתו הוא חיסכון אישי וכזה אשר עומד לטובת החוסך בלבד, כלומר לא ניתן לשינוע או למסחר, ולעולם יעמוד לטובת בעליו המקוריים, אשר יעשו בו אשר הם רואים לנכון.

 

לסיכום – חלוקת כספי חיסכון פנסיוני כנקודת כשל שניתן להימנע ממנה

כפי שניתן להבחין מן הכתוב לעיל, חלוקת כספי פנסיה, אשר מהווים לא רק סכום כסף משמעותי וניכר אלא גם כסף אשר נצבע למען מטרה נעלה כדוגמת חיסכון לשעת קושי והיעדר כושר עבודה, היא מלאכה מורכבת ושאינה פשוטה, הן משפטית והן תפעולית.

לפיכך, לנוכח הקשיים הרבים שעולים משימוש באמצעי שכזה לעת הצורך לחלוק ולקיים הפרדת ממון אשר הינה בלתי נמנעת בין זוגות אשר הגיעו לעת הצורך להתגרש, מומלץ במידה רבה לפנות לשלל הפתרונות הקיימים אשר עוקפים את האפיק הזה ומייתרים אותו לחלוטין.

פתרונות אלו כדוגמת שימוש מבעוד מועד בכלי כדוגמת הסכם ממון, אשר יכול להבטיח כי כלל המעורבים יעגנו בעצמם ולנוכח הסכמתם המשותפת אודות האופן בו הם עצמם סבורים ורואים לנכון להעניק ולחלוק בזכויות הרכוש הקיימות לטובת כל אחד מהם. זאת בנוסף גם לשימוש בהליך גישור, אשר יכול לסייע לבני הזוג למצוא את עמק השווה בעודם מגיעים למשוואה מסוימת אשר מפצה ומעניקה אחד למשנהו את כל הסעד והסיוע אשר כל צד זקוק לו למען לפצוח בחיים חדשים.

 

אחרית דבר

לבסוף, אילו הנכם בראשיתו או במהלכו של הליך גירושין, כמו גם אילו הנכם שרויים כרגע בנישואין מתפקדים, מומלץ במידה רבה לבצע התייעצות עם אנשי המקצוע הרלוונטיים כדי להבטיח כי כלל רצונותיכם וכוונותיכם הקדמונית יתממשו ויתגלמו באופן בו אתם רואים לנכון לבצע חלוקת ממון כחלק מהליך הגירושין, הליך אשר הפך בעת האחרונה למנת חלקם של חלקים גדולים ורבים באוכלוסייה.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

עורך הדין שישמור לכם על הירושה

ירושה זה כל הרכוש והנכסים שאדם משאיר אחריו כשהוא הולך לעולמו. זה יכול להיות כסף, בתים, מכוניות, תכשיטים, ואפילו חפצים בעלי ערך רגשי. ולמה צריך