חלוקת דירה בגירושין

כחלק מהצורך הרב להתגרש אשר פוקד את כלל אוכלוסיית העולם המערבי ובהתאם גם את ישראל בפרט, עולה הצורך לבצע חלוקת ממון ורכוש בין בני זוג אשר טרם לכן היו כמקשה אחת וכעת יש לבצוע את כל השייך להם ל- 2.

כמו כן, אף על פי כי בעניינם של נכסים נזילים המלאכה קלה משמעותית, כאשר על אף כאשר מדובר בהשקעות יש לבצע חישובי תשואה עתידיים כמו גם השבחת נכסים מסוימת, בעבור נכסים כדוגמת נדל"ן מדובר במשימה קשה ומורכבת יותר, כאשר הסיבה לכך היא הקשר הסנטימנטלי שכרוך בהוצאת ילדים מביתם, כמו גם האפשרויות הרבות שקיימות בהקשרו של נכס זה.

לפיכך, לנוכח החשיבות הרבה שקיימת לסוגייה כמו גם היעדר הידע הקיים בציבור בקשר לכך, במאמר הקרוב נעסוק בהרחבה בענייני חלוקת דירה במסגרת גירושין.

כיצד מתחלק ממון במסגרת גירושין?

כדי לבאר ולהסביר אודות האופן בו נחלק נכס כדוגמת דירה, יש להרחיב את ראייתנו אודות האופן הכללי בו מחולק רכוש והון במסגרת גירושין. עיקרון זה נקבע במידה רבה לנוכח קיומו או היעדרו של הסכם ממון בעבור בני הזוג, כאשר התשובה לשאלה זו היא כקו פרשת המים אשר לאורו ניתן לקיים הליכים שונים בתכלית לעומת האפשרות הנגדית.

כלומר, בעבור 2 זוגות אשר מחזיקים באותם נתונים לחלוטין, כמו גם אותן סיבות ומועד גירושין, עלולה להתקבל החלטה שונה בתכלית אודות הדירה לנוכח קיומו של הסכם ממון, שכן כאשר האחרון קיים, חלוקת הממון נעשית לאורו ובהתאם להבנות וההסכמים אשר נכרכו במהלכו, מתוקף היותו מסמך משפטי מחייב.

לעומת זאת, בהיעדרו של הסכם ממון, נוהגות הערכאות המשפטיות לבצע חלוקה לנוכח עיקרון איזון המשאבים בהתאם להלכת השיתוף, עיקרון אשר שונה בתכליתו מן ההבנות שבמסגרת הסכם ממון, אשר אודות שניהם נרחיב מיד.

 

הסכם ממון

הסכם ממון הוא מסמך משפטי מחייב אשר עליו חותמים בני הזוג בטרם נישאו או במהלך נישואיהם ואף לעת גירושיהם, אשר מגלם בתוכו את כלל ההבנות וההסכמים השונים אשר בני הזוג קיימו בנוגע לממונם המשותף, כאשר הכוונה בכך היא האופן בו הם רואים את בעלות מי מהם אודות אותו רכוש, כמו גם כיצד יש לבצע הפרדת רכוש לעת גירושין, קרי איזה ממון והון צבוע לטובת מי מהם.

היתרון בהסכם ממון הוא שהוא מאפשר לבני הזוג לכרוך את הבנותיהם באופן אשר הולם ומתייחס לנסיבותיהם האישיות, ולא פועל כברירת מחדל שרירותית וגנרית אשר מנסה להכיל בתוכה את הפתרון עבור כלל הזוגות השונים ונסיבותיהן.

חלוקת דירה בגירושין
חלוקת דירה בגירושין

כך לדוגמה מתאפשר לאנשים אשר מגיעים מרקעי מעמדות כלכליים שונים בתכלית להינשא ללא החשש שמא הנישואין נועדו להוות כיסוי למקרה רמייה, כמו גם לערוך את אופן היפרדותם בהליך אשר נעשה כאשר הזוג טרם החליט בדעתו כי עליו להתגרש, כאשר כלל כריתת ההסכם נעשית באופן שאינו יצרי ורווי מתחים או מריבות, כפי שגירושים עלולים לא פעם להיות.

הסכם ממון נחתם ומקבל את אישורה של ערכאה משפטית כדי שיוכל להוות מסמך אשר לאורו נוהגים, כאשר לנוכח זאת מן הרגע שבני הזוג חתמו עליו, כמו גם כי גורם משפטי ווידא עימם את הבנתם וחתימתם מרצון החופשי, קשה מאוד עד לא אפשרי לבטלו או להטיל בו ערר ודרישה לשנותו.

 

עיקרון איזון המשאבים והלכת השיתוף

לעומת זאת, בהיעדרו של הסכם ממון, מנהיגה המדינה נוהל קבוע אשר עומד בעינו בעבור כלל הזוגות אשר לא קיים להם הסדר ייחודי ומוסכם מבעוד מועד, כאשר היא נוהגת באמצעות עיקרון איזון המשאבים והלכת השיתוף.

עקרונות אלו מעוגנים במסגרת חוק יחסי ממון בין בני זוג התשל"ג-1973, בו נקבע כי החל מ- 1.1.1974, כלל בני הזוג בישראל אשר יתגרש ולא יחזיקו בקרבם הסכם, יחלקו את ממונם אשר צברו במהלך נישואיהם, כמו גם ממון אשר היה בקרבם טרם לנישואיהם וקוימה לגביו הלכת השיתוף – באופן שוויוני לחלוטין.

כלומר, כל הרכוש שבני הזוג צברו במהלך היותם בני זוג, בנוסף לרכוש – כדוגמת דירה, אשר מי מבין בני הזוג הביא עימו לטובת הנישואין והביע את כוונתו לחלוק אותו עם בן/ת זוגו, עתיד להתחלק באופן שוויוני ומאוזן לחלוטין, כאשר לנוכח זאת 2 בני הזוג למעשה פוצחים בחיים עצמאיים באופן השואף לזהה לחלוטין.

 

מה מוגדרת כהלכת שיתוף בהקשרה של דירה?

בהמשך לכך, שאלת הלכת השיתוף בהקשרה של דירה אינה נוגעת בהכרח לכל נכס נדל"ני אשר מי מבין בני הזוג החזיק בקרבו בטרם נישאו, אלא לכלל הנכסים אשר בני הזוג עשו בהם שימוש, בין אם מדובר במגוריהם המשותפים בתוך אותו נכס, או שמא הם ניהלו נכסים להשקעה יחדיו ובשותפות הדדית.

 

אם כך – כיצד ניתן לחלק דירה משותפת במסגרת גירושין?

עתה משהובהר השוני בין החזקה בהסכם ממון לבין היעדרו, קרי היעזרות בעיקרון איזון המשאבים לאור הלכת השיתוף, נשאלת השאלה כיצד ניתן לחלק דירה בפועל, קרי כיצד נעשית ההיפרדות הזו?

התשובה לכך מתחלקת ל- 3, בהתאם לנכונותם ולרצונם של בני הזוג להחזיק בדירה, כמו גם בהתאם להסכמתם הכללית אודות האופן בו כדאי וראוי לנהוג בה, כאשר עתה נבאר את ההיבטים השונים של כל אחת מהאפשרויות הקיימות.

 

מכירת הדירה אל בן הזוג הנגדי

בהמשך לכך, הצעד הפשוט והמהיר ביותר בעבור בני זוג אשר נאלצים למכור אחד למשנהו את הזכויות אודות דירה משותפת, הוא מכירת חלקם בה לצד הנגדי. כלומר, אילו לנוכח עיקרון איזון המשאבים הזכויות אודות הדירה שמורות ל- 2 בני הזוג באופן שוויוני, אזי שיכול הצד אשר מבקש להחזיק בדירה למעשה לרכוש ממשנהו את הדירה בעודו משלם לו את מחצית משוויה, ובכך למעשה קונה את הבעלות הבלעדית אודות אותה דירה.

מדובר בפתרון אשר קל ליישם בעיקר כאשר ישנה הסכמה בין בני הזוג היכן ידורו הילדים, שכן לעתים קיים הרצון לשמור על הדירה בה התקיים התא המשפחתי טרם לכן למען שמירה על יציבות ומניעת קיומם של שינויים דרסטיים בעת ובעונה אחת, כאשר מנגד לעתים קיים הצורך להתנתק מהדירה עצמה בשל המשקעים הרגשיים הנלווים לכך.

 

מכירת הדירה לגורם חיצוני

בנוסף לכך, יכולים בני הזוג להחליט כי לנוכח היעדר הסכמה על זהות בעל הדירה הרצוי מבינם, או כאשר הם מבינים כי מדובר בסוגייה אשר עלולה לייצר מחלוקת ומריבות רבות, כי הם מבקשים למכור את הדירה לגורם חיצוני, כאשר בכספי המכירה יתחלקו בני הזוג בהתאם לסיכום הקיים בעניינם מלכתחילה.

כמו כן, ניתן להכליל גם במסגרת הסכם ממון כי בעת הצורך להתגרש על הדירה להימכר וההון שיתקבל בעבורה יתחלק בין 2 הצדדים באופן שוויוני, או באופן שנוסח והוסכם על 2 הצדדים.

 

ללא הסכמה – פנייה לערכאה משפטית

לעומת זאת, הפתרון ה- 3 שונה דרמטית מקודמיו, בשל העובדה כי הוא נובע מחוסר הסכמה או היעדר הבנות בין בני הזוג, אשר לא הצליחו לראות עין בעין בנוגע לדירה עצמה, כאשר לנוכח זאת הם מעדיפים למעשה לפנות למסגרת ערכאה משפטית אשר תחלוט בעניין אותה דירה, כאשר בית המשפט למעשה יקבע ויכריע את זהות בעליה ו/או האופן בו יש לנהוג בה.

כמו כן, הצורך בעירוב גורם חיצוני, כמו גם בשימוש בכלים משפטיים אשר עלולים לארוך זמן ולהיות מרובי התנגדות מצד מי מבין הצדדים מעכב ומייקר דרמטית את הליך חלוקת הדירה, כאשר לעתים אף עלולה אותה ערכאה להתנות את פסיקתה ולעכבה עד אשר תתקבל החלטה גמורה בנוגע ענייני הרכוש בין בני הזוג, כאשר כאמור הבירור המדובר עלול לקחת זמן רב.

 

גישור כאמצעי ייחודי לפתירת מחלוקות שכאלו

כפי שניתן להבחין, הגעה להסכמות היא אפיק אשר באמצעותו ניתן לקדם ולייעל את הליך הגירושין, כאשר לנוכח זאת נחסך זמן רב ומחיר רגשי משמעותי מכלל הצדדים המעורבים בגירושין. כלומר, באמצעות הגעה לעמק השווה, יכולים בני הזוג להבטיח כי לא רק שהליך הגירושין יתקיים לאשורו, אלא שגם החיים שלאחר הגירושין יוכלו להתקיים בנחת יתרה לעומת כיתות רגליי הנפשות הפועלות למסדרונות בתי משפט וקרבות גירושין אכזריים.

לפיכך, כלי יעיל אשר רבים עושים בו שימוש לעת הצורך להכריע מחלוקות שכאלו, הוא פנייה לגישור למען הגעה להסכמה. כלומר, באמצעות פנייה לצד ג' אשר הינו מגשר מקצועי וגורם אובייקטיבי ונקי מדעה קדומה אודות המצב, יכולים בני הזוג באמצעות משא ומתן ישיר להגיע להסכמות מרחיקות לכת ובעלויות מזעריות אשר יכולות למנוע ולחסוך מהם את כלל ההיבטים השליליים אשר ניתנו לגירושין במהלך השנים, כהליך משפטי אכזרי יקר וכואב.

כמו כן, יש לציין כי הליך הגישור חסוי לחלוטין, וכי הסכמות או הבנות אשר נעשו במהלכו אינן משמשות את מי מבין הצדדים לאחר מכן בהליכים עוקבים, כמו גם כי כחלק מאותו משא ומתן חותמים כלל הצדדים על הסכם סודיות אשר מבטיח כי כל אשר נאמר במסגרתו יישאר עימו.

 

חלוקת דירה משותפת לעת גירושין – כשאלת עמק השווה

בהמשך לכך, לנוכח המורכבות הרבה שקיימת לסוגייה, כזו אשר נוגעת הן במישור הרגשי והמשפחתי, כמו גם במישור הכלכלי וההוני, אין ספק כי הגעה להסכמה משותפת ומגובשת אשר מגלמת את רצונם של 2 בני הזוג היא טובה לאין ערוך מאשר נקיטה בצעדים חד צדדים או כאלה אשר מצריכים את פסיקתו של בית המשפט.

לכן, בין אם מדובר בהגעה להסכמה משותפת כחלק מכריתתו של הסכם ממון בכל שלב באשר הוא, או שמא דווקא לנוכח הסכמה אשר נובעת מדעתם הזהה של בני הזוג אודות הצד אשר ראוי כי ימשיך לגור בדירה עצמה, ובין אם היא פרי של פנייתו של אותו זוג לידי גישור, לעצם ההגעה לעמק השווה יש משקל רב וחסר תקדים אודות מורכבות המהלך.

לפיכך, בין אם הנכם בראשיתו של קשר נישואין, או שמא הנכם במהלכו של הליך גירושין, מומלץ במידה רבה לבצע את כלל ההתייעצויות עם גורמי מקצוע כדוגמת עורך דין גירושין או מגשר גירושין, כדי להבטיח שתוכלו לקיים את ההליך הבלתי נמנע של הפרדת ממון, בעודכם שומרים על אשר בבת הינכם – הן בהיבט הרכוש, והן בהיבט המשפחתי.

 

אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי, אלא יש לראות בכתוב הסבר כללי בלבד ואין להסתמך ו/או לפעול בהתאם לאמור לעיל ללא ייעוץ משפטי.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא