היוון זכויות בגירושין

על עצם העובדה כי במהלך גירושין נאלצים בני הזוג לחלוק במידה מסוימת בממון המשותף להם אין עוררין, כמו גם כי מדובר בעובדה אשר קיימת בתודעתו של הציבור הרחב במשך שנים ארוכות, כעדות לאחת מן התלאות הרבות שנלוות להליך כה דרמטי יצרי ובעל חשיבות לכל המעורבים בו.

לעומת זאת, רבים אינם מעלים בדעתם כי כחלק מאותו רכוש וממון מוכללים כלל הנכסים הקיימים לטובת אותם בני זוג, כאשר הדבר בהתאם מרחיק לכת גם עד לכדי חסכונות רחוקים אשר נצברו לשעת זקנה, כאשר כעת על בני הזוג לעתים קיימת החובה להתחלק בהם גם.

לפיכך, בהתאם למשקל הרב שקיים לסוגייה שכזו, במאמר הקרוב נרחיב ונעסוק בהיוון זכויות כחלק מגירושין.

מהו היוון?

כמו כן, היוון הוא כלי אשר נעשה בו שימוש לעתים רבות בעת הצורך לבצע הערכת שווי של נכס שאינו נזיל או בעל תג מחיר שאינו ברור וידוע לכל. בנוסף לכך, במסגרת ההיוון לא רק נבדק שוויו הנוכחי של הנכס המדובר, כלומר מה ערכו כעת מבחינה כמותית, אלא גם מה הצפי הקיים לו בעתיד הקרוב והרחוק כאחד, לנוכח הצמיחה והתשואה שהוא צפוי לייצר ולצבור לזכותו.

בחינת צמיחתו העתידית והתשואה הנלווית לה היא הסיבה שהפכה את השימוש בכלי כדוגמת היוון לנפוץ כל כך בהיבטי גירושין, כאשר לנוכח יכולתו של כלי זה לחשב את הצפי הקיים לחסכונות ונכסים אשר כעת קשה עד לא ניתן לבצע להם הערכת שווי מלאה, יכולים למעשה בני הזוג לקנות או למכור את זכויותיהם אשר הם חייבים לבן הזוג הנגדי, לאור השווי המלא או העתידי של אותו נכס.

לדוגמה, אילו בני זוג רוצים להתגרש כאשר לטובת אחד מהם קיים עסק מצליח שמייצר הכנסה נקייה באלפי שקלים מדי חודש, עתיד להתבצע היוון אודות כושר ההשתכרות של אותו עסק בעתיד הנראה לעין, כחלק מההון הקיים לטובת אחד מבני הזוג, כאשר בעת הצורך לקיים הסכם גירושין הכולל הפרדת ממון, יכול בן/ת הזוג שהעסק לא בחזקתו לקבל למעשה מחצית מהשווי שיקבע על ידי הגורם שיערוך את אותו היוון.

 

מי מבצע היוון וכיצד?

בהמשך לכך, היוון נעשה על ידי אקטואר ו/או רואה חשבון, כגורם אשר יכול לחזות או לכל הפחות לשער מה הפוטנציאל העסקי והכלכלי אשר קיים ברשות הנכסים שקיימים לטובת בני הזוג, כאמצעי אשר מאפשר תאורטית לבני הזוג לבצע חלוקת ממון הוגנת ושווה ככל הניתן.

היוון מתבצע גם עבור חסכונות סוציאליים, כדוגמת קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, ביטוחי מנהלים וקופות גמל, וכמובן גם בעבור תיקי מניות והשקעות פרטיות, כעדות נוספת לאבסולוטיות אשר קיימת בנוגע לחלוקת הממון, אך  על פי זאת עולה השאלה – כיצד מתחלקים זוגות בממון בישראל?

היוון זכויות בגירושין
היוון זכויות בגירושין

חלוקת ממון במסגרת גירושין – סוף מעשה במחשבת תחילה

ובהתאם, לא קיימת תשובה אחת לשאלה כה דרמטית ובעלת היבטים ופנים שונות, כפי שלא קיים רק סט נסיבות אחד אשר לאורו ניתן לקיים דין הוגן ומותאם עבור כלל הזוגות הקיימים בישראל, כזה אשר באמת ובתמים יעשה צדק עם 2 בני הזוג.

לעומת זאת, לאור הצורך לקבוע ברירת מחדל אשר לאורה תנהגנה הערכאה המשפטית בישראל בעודה בוחנת את האופן בו יש לקיים הפרדת ממון במסגרת גירושין, בישראל חוקק חוק בראשית שנות ה- 70' אשר קבע והגדיר כי בהיעדר הסכם ממון אשר נכרת טרם לכן על ידי בני הזוג, עליהם לחלוק את ממונם בהתאם לאיזון המשאבים בכפוף להלכת השיתוף, מונחים ומושגים אשר נבאר מייד.

 

עיקרון איזון המשאבים בהתאם להלכת השיתוף

עיקרון איזון המשאבים הוא עיקרון משפטי אשר נטבע במסגרת חוק יחסי ממון בין בני זוג התשל"ג-1973, אשר קבע כי בהיעדרו של הסכם ממון ו/או הסכם אחר אשר בני הזוג כרתו בינם לבין עצמם, על בני הזוג להתחלק בממון באופן מאוזן בכלל הרכוש אשר צברו במהלך היותם זוג נשוי, כמו גם בכל הרכוש אשר היה קיים לטובת מי מהם טרם לכן אך שהתקיימה בעבורו במהלך הנישואין הלכת השיתוף, כפי שמופיע בחוק כדלקמן:

"לא עשו בני הזוג הסדר ממון, ואם עשו – במידה שההסכם אינו קובע אחרת, יראום כמסכימים להסדר איזון המשאבים לפי פרק זה" – חוק יחסי ממון בין בני זוג התשל"ג-1973 סעיף 3. (א)

כלומר, במסגרת החוק נקבע כי החל מה- 1.1.1974, כל זוג בישראל שיינשא יאלץ לבחור בין כריתת הסכם ממון לבין היעזרות גנרית ושרירותית לעת צורך של חלוקה מאוזנת ושווה של כלל נכסיו אשר נצברו לו בעוד בני הזוג נשואים, כאשר כאמור כפי שציינו המונח נכסים מתייחס לכל אלמנט הוני אשר קיים בחייהם, נכסי קריירה (השכלה, מוניטין, יכולת או מתנת לידה), השקעות, נדל"ן, הון נזיל, מיטלטלין וכן הלאה, כמו גם כמובן – זכויות סוציאליות כדוגמת פנסיה ודומיה.

 

תפקידה של הלכת השיתוף – בעיקר לנוכח נכסים מן העבר

בנוסף לכך, הלכת השיתוף אשר מהווה חלק משמעותי משימוש בעיקרון איזון המשאבים, נקבעת בהתאם לכוונתם של בני הזוג במהלך נישואיהם לחלוק ולעשות שימוש משותף וקבוע באותו רכוש, באופן אשר מעיד כי שניהם היו תמימי דעים כי מדובר כעת בנכס אשר משרת את שניהם.

לדוגמה, כאשר מי מבין בני הזוג נישא כאשר בידו קיימת מבעוד מועד דירת מגורים אשר הוא רכש עוד בטרם כלל פגש את מי שלימים יינשא לו/ה, אילו בני הזוג ידורו יחדיו במהלך נישואיהם באותו נכס למשך פרק זמן רציף ובאופן תדיר, אזי שלעת הצורך לקיים הסכם גירושין ייתכן במידה רבה כי יוענקו זכויות לצד אשר מעולם לא רכש ו/או החזיק בזכויות אודות הדירה כחלק מעיקרון איזון המשאבים לאור הלכת השיתוף.

 

הסכם ממון -אלטרנטיבה לאיזון המשאבים

לעומת זאת, אילו בני הזוג חפצים לערוך הסכם אלטרנטיבי אשר יכיל משוואה שונה מאשר מציעה הערכאה המשפטית לנוכח היעדרה של הסכמה כלשהיא, הם רשאים לכונן בינם לבין עצמם הסכם ממון.

הסכם ממון מהווה חוזה משפטי אשר נכרת בין 2 הבני הזוג בין הם הינם בראשית הדרך, קרי זה עתה נישאו, כמו גם אילו הינם נשואים המון שנים וגם אילו הם מגיעים כעת לישורת האחרונה לקראת הסכם גירושין אשר מגיע לעת סופו של הקשר.

בנוסף לכך, ההסכם נחתם באופן אשר משווע לו מעמד של פסק דין חלוט, כאשר לעתים רבות פונים בני הזוג לנסיכת תוקף באמצעות אישורו של ההסכם על ידי ערכאה משפטית אשר בוחנת אותו ומוודאת כי 2 הצדדים חתמו על ההסכם בתמימות דעים ומתוך הבנה אודות אופיו המחייב וההשלכות אשר קיימות לו בעת הצורך להוציאו לפועל.

 

הסכם ממון – כהסכם מודולרי אשר ניתן לעצב ולשנות בהתאם לערכיהם של בני הזוג

זאת ועוד, כי יתרון רב אשר קיים לטובת הסכם הממון הוא היכולת שלו להכיל ולהתחשב במאפיינים שונים אשר לא זוכים להתייחסות מצד מערכת המשפט בעת התרחשותם שלא במסגרת הסכם ממון.

כך לדוגמה יכולים בני הזוג להבטיח כי במידה ותתרחש בגידה רומנטית מצד מי מהם, עובדה אשר צפויה לעבור ללא התייחסות מהותית מטעם בית המשפט לענייני משפחה, קרי כזו אשר לא תגדיל או תפחית את זכויותיהם של מי מבין בני הזוג, במסגרת הסכם ממון יכולות להיכרך הבנות או הסכמות אשר נותנות יחס אודות אירוע שכזה.

בנוסף לכך יכולים בני הזוג להתנות את קיומו של הסכם הממון בזמן מסוים, כאשר לאחר פקיעת תוקפו של הסכם הממון הנ"ל, כאשר בני הזוג קיימו מערכת יחסים מתפקדת אשר עמדה גם במבחן הזמן, יוכלו ה- 2 לחדש אילו יחפצו בכך את ההסכם מחדש ולנסוך בו תוקף מחודש בהתאם לנסיבות הקיימות להם באותו זמן.

 

גישור – עדיף מאוחר מאף פעם

על כל אלה ועוד, כי אילו במידה ובני הזוג לא הגדילו לעשות הסכם ממון אך גם אינם מעוניינים לבצע חלוקת ממון לנוכח איזון המשאבים, קיימת להם האפשרות לפנות לגישור כאלטרנטיבה לעריכת הליך הגירושין.

גישור הוא למעשה התייעצות באמצעות צד ג' אשר הינו מגשר ניטרלי ואובייקטיבי לסוגייה אודות האופן והדרך בה מעוניינים בני הזוג להתגרש, בעודם נפגשים עימו בלבד, כמו גם ביחד עם בן/ת הזוג, על מנת להגיע לעמק השווה ולקיים הסכם גירושין בהקדם האפשרי.

כלומר, למעשה בני הזוג מקיימים שיחות בהן הם מביעים את הסכמתם ורצונם לקיים ויתורים מסוימים בכל אחד מהיבטי הגירושין השונים כאשר חלק בלתי נמנע מכך הוא כמובן הפרדת הממון.

מנגד, ראוי לציין כי כלל ההליך הינו חסוי לחלוטין, כאשר הכוונה בכך היא שפרט לחתימה מוקדמת על הסכם חיסיון בין הצדדים, לא יכול מי מבין בני הזוג ו/או עורך דינו לעשות שימוש אוחר בוויתורים והסכמות ו/או הבנות אשר נעשו במסגרת הליך הגישור כחלק מתשתית להבנות עתידיות במסגרת תביעת גירושין, אילו הגישור נכשל.

 

גישור – חובה בעבור כל מתגרש

כמו כן, גישור הפך בעת האחרונה למנת חלקם של כלל הזוגות בישראל, כאשר הועברה תקנה אשר מחייבת את הזוגות המבקשים להגיש תביעת גירושין לפנות למספר פגישות מהו"ת – מידע היכרות תיאום, אשר רק לאחר קיומן יוכלו בני הזוג להמשיך בתביעת הגירושין שתכננו מלכתחילה לקיים.

לפיכך, בשנה הראשונה בה הונהג הנוהל המוזכר לעיל, צנח מספר תביעות הגירושין בישראל בלא פחות מ- 60%, כעדות ליתרון הרב שקיים לקיום משא ומתן ישיר וללא התערבות חיצונית ומשפטית של עורכי דין אשר באופן טבעי גם מייקרים דרמטית את ההליך.

 

גישור כהליך זול משמעותית

בהמשך לכך, יתרונו הרב של גישור הוא גם יכולתו להוריד במידה רבה את עלויות ההליך, מפאת העובדה כי מדובר במספר מצומצם של פגישות אשר בני הזוג עורכים יחדיו, כמו גם כי נחסכות מהם כלל אגרות בית המשפט השונות הקיימות במהלך ההליך עצמו.

 

כיצד מתבצע בפועל איזון הממון בין בני הזוג?

אי לכך ובהתאם לזאת, כעת משהברנו את הערוצים השונים והקיימים לטובת בני הזוגות לקיים חלוקת ממון, עולה השאלה כיצד בפועל מתקיימת העברת הממון בין הצדדים, כאשר התשובה לכך נגזרת מהליך ההיוון אשר בו עסקנו בראשית המאמר.

כלומר, לאחר שבוצע היוון עבור כלל הנכסים הרלוונטיים, בהתאם להסכמה הראשונית אשר בני הזוג קיימו בינם לבין עצמם, קרי בהתאם למאזן אשר הם הגו ומצאו לנכון להשתית ולהקים, הענקת הזכויות הרלוונטית תתקיים לרוב באמצעות רכישת הזכויות מן הצד המחזיק בהם, לדוגמה – קבלת תגמול בשווי מחציתה של דירה, תשלום בעבור שווים של כלל הביטוחים והזכויות הסוציאליות אשר נעשה עבורן היוון לאור הערכתם של אקטוארים או רואי חשבון.

 

לסיכום – גירושין כפרי בחירתם של המתגרש

כפי שניתן להבחין מן הכתוב לעיל, הליך הגירושין משתנה במידה רבה לנוכח בחירותיהם של המתגרשים לקיים או שמא דווקא להימנע מביצוען של הסכמות מבעוד מועד, הרחק עוד בטרם עלה הצורך או הרעיון בכלל של גירושין וכתוצאה מכך של הפרדת רכוש וממון.

כלומר, בני זוג יכולים להקל על עצמם ועל ההליך עצמו במידה רבה אילו יקדישו לכך את הדעת כחלק מן ההכנות אשר נעשות לקראת נישואין או לנוכח צבירתו של ממון אשר הם מעוניינים להחריג אותו ולשמור אותו לעצמם בכל תרחיש.

כמו כן, גם אילו לא מצאו לנכון בני הזוג לקיים הסכמות שכאלו, אשר מהוות חוזה משפטי לכל דבר ועניין, קיימת להם האפשרות לפנות לידי מגשר כדי שהאחרון יסייע להם להגיע להבנות ועמק השווה בעודם מתגברים על אבני הנגף וסלעי המחלוקת, למען קיום הליך גירושין יעיל מהיר וזול משמעותית מהאלטרנטיבה הקיימת.

לבסוף, במידה ובני הזוג יבחרו בברירת המחדל אשר נקבעה להם לנוכח חוק יחסי ממן בין בני זוג, הם עתידים לחלוק ולבצוע את כל אשר קיים להם בהתאם לעיקרון איזון המשאבים והלכת השיתוף, כאשר מדובר באופן טבעי באפשרות אשר לא קורצת למרבית הזוגות, מפאת הייחודיות הקיימת למערכת היחסים שלהם, כמו גם לנוכח הנסיבות אשר הביאו אותם מלכתחילה להתגרש.

כמו כן, משהגיעו בני הזוג להסכם ומאזן אודות האופן בו הם עתידים לבצע את ההפרדה, לאור ההיוון אשר קיים לנכסיהם ההון והממון הרלוונטי יחליף צדדים למען יוכלו 2 בני הזוג לפצוח בדרך חדשה וחיים עצמאיים.

 

אחרית דבר

לפיכך, אילו הנכם בראשיתו של הליך גירושין כמו גם במהלך נישואין מתפקדים ובריאים, מומלץ במידה רבה לבחון את כלל הכלים וההסדרים אשר ניתן לעשות מבעוד מועד ועל פני מי מנוחות כדי להבטיח שכלל ההליך יתבצע (אם וכאשר) באופן הנוח והקל ביותר. בנוסף, מומלץ להיוועץ עם אנשי מקצוע כדוגמת עורך דין גירושין ו/או עורך דין הסכם ממון, על מנת להבטיח כי זכויותיכם ימוצו עד תום.

אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי, אלא יש לראות בכתוב הסבר כללי בלבד ואין להסתמך ו/או לפעול בהתאם לאמור לעיל ללא ייעוץ משפטי.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא