הוצאה לפועל גירושין – דמי מזונות

לאור היותו של הליך הגירושין מורכב ובעל יצרים ורגשות רבים, כמו גם כזה אשר מצריך מהמעורבים בו לבצע חלוקת ממון והון משותף באופן אשר לעתים רבות אינו משביע את רצונו של מי מבין בני הזוג, הליכי הוצאה לפועל במסגרת גירושין הינם שכיחים ומתרחשים לעתים תכופות.

הליכים אלו, נובעים הן מהיעדר הרצון ו/או היעדר היכולת של מי מבין בני הזוג לקיים את תשלומי המזונות שנפסקו עליו לאור הסכם הגירושין, כאשר לנוכח סירובו להעביר את התשלומים הקיימים הוא צפוי לעמוד בפני עיצומים והגבלות רבות, אשר אודותם ואודות ההליך עצמו נרחיב במאמר הקרוב.

מדוע קיים צורך לשלם מזונות ילדים?

בהמשך לכך, כדי להבין עד תום את האופן בו ההליך מתקיים, ראשית חשוב לפזר את מעטה הערפל הקיים בעניין הליך הגירושין וחלוקת הממון בתוכו, זו אשר מסתכמת לעתים בשימוש בשירותיה של לשכת ההוצאה לפועל.

כלומר, כחלק מהליך הגירושין, כאשר בני זוג למעשה מבצעים חלוקה ופירוק תא משפחתי על כלל היבטיו השונים, נקבע גם הסדר משמורת אודות ילדיהם המשותפים של בני הזוג, הסדר אשר לאורו נקבעים גם דמי המזונות אשר על כל הורה לשלם ולהעביר לטובת ההורה המקביל, כחלק מהשתתפותו בהוצאות המחייה וצרכיהם של ילדיהם המשותפים.

דמי המזונות מהווים חובה אשר אין עליה עוררין, אף על פי כי זהות ההורה שמחויב בהם, כמו גם גובה הסכום אשר ייפסק לטובת ילדיהם המשותפים משתנה במידה רבה לנוכח נסיבותיהם האישיות של בני הזוג, קרי לאור הסכם המשמורת.

רוצה לומר, במידה והורה מבלה זמן מועט עד בכלל לא בקרב ילדיו, ייתכן במידה רבה כי גובה דמי המזונות שייפסקו כנגדו יהיה משמעותית נמוך יותר מאשר הורה אשר מבלה חלק ניכר ומשמעותי עד כמעט זהה לפרק הזמן שההורה הנגדי מבלה בקרב ילדיו.

 

מנין הגיעו דמי מזונות?

כמו כן, דמי המזונות מהווים עדות נוספת להיותה של מערכת המשפט בישראל כזו אשר מכילה בתוכה אלמנטים מהמשפט העברי, קרי ההלכה והמקורות הקדומים של הדת היהודית, אשר לאור פסיקותיהם ולנוכח מנהגים אשר השתמרו לאורך השנים נקבע על פי הדת כי בעת גירושין על ההורים להקצות סכום כסף קבוע כדי להבטיח שלא יחסר לילדים דבר.

כמו כן, בשל התקופה בה דמי המזונות הללו נקבעו, תקופות בהן נשים עבדו פחות אם בכלל לעומת גברים, כאשר תפקיד המפרנס בבית הונח על כתפיו של הגבר באופן בלעדי, נקבע כי בשל זאת חובת המזונות תנחת על כתפיו של האב באופן כמעט בלעדי.

זאת כאשר אף עד עצם היום הזה נקבע כי בעבור ילדים עד גיל 6 דמי המזונות ייגבו מהאב באופן בלעדי, כאשר לאחר מכן יש לבחון את חלוקת ההוצאה הזו בהתאם לזמן שכל צד מבלה במחיצת ילדיו, כמו גם יכולת ההשתכרות של כל צד.

הוצאה לפועל גירושין – דמי מזונות
הוצאה לפועל גירושין – דמי מזונות

דמי מזונות בעת האחרונה

בהמשך לכך, בשנים האחרונות ניתן להבחין בשינוי מגמה אשר שואף לחזק את מרכיב השוויון בהוצאות עבור ילדים משותפים כחלק מהליך גירושין.

שינוי זה מתבטא בכך שעל אף החיוב המוקדם בתשלום מזונות בלעדי מצד האב, לאחר שילדיהם המשותפים עוברים את גיל 6 נערך הסכם מחודש אשר קובע מאזן חדש בין בני הזוג לנוכח נסיבותיהם האישיות אשר מתחשבות הן במשך הזמן שהילדים מבלים במחיצתם, כמו גם לנוכח כושר ההשתכרות שלהם, למען מניעת מצב אשר בו דמי המזונות למעשה ממוטטים את אחד ההורים כלכלית, כאשר נגבה ממנו סכום גבוה מדי חודש כאשר הוא הצד המתקשה כלכלית בקשר.

כלומר, טרם הפנמת היעדר השוויון בעבור תשלומי מזונות עבור ילדים משותפים, כפער מובנה המהווה חלק מהליך הגירושין עצמו, ניתן היה לראות בני זוג אשר אף על פי כי אחד מהם מגיע מרקע כלכלי עמיד ומבוסס משמעותית ממקבילו, בעוד שהנגדי מתקשה כלכלית משמעותית, האחרון היה מחויב בתשלום מזונות בלעדי, מבלי שום התייחסות ליכולתו לעמוד בהתחייבות הכלכלית הכבדה אשר נפלה בחלקו ואשר אינו מסוגל לקיימה.

 

כיצד נקבע גובה דמי המזונות?

כמו כן, דמי המזונות יכולים להתקבל בהסכמה ובהחלטה הדדית של בני הזוג, בין אם התקבלה זו באופן עצמאי לחלוטין ובין אם הינה פירותיו של הליך גישור ו/או הסכם גירושין אשר בני הזוג בחרו לקיים, כאשר באופן טבעי מדובר באפשרות העדיפה שכן פרט להגעה מהירה להסכמות הדדיות והסדרת היבט כלכלי כה חשוב בעבור ילדיהם, הגעה להסכמה משותפת מקלה על בני הזוג לקיים אורח חיים תקני מעתה ואילך, כבני זוג לשעבר, אך כהורים בעת הרגע.

מנגד, כאשר לא קיימת הסכמה אודות גובה דמי המזונות אשר על ההורים לקיים בעבור ילדיהם, רשאי אחד הצדדים להגיש תביעה למזונות ילדים במסגרת בית המשפט לענייני משפחה, כאשר האחרון יבחן את המקרים ויפסוק לנוכח רמת החיים אשר הייתה קיימת בעבור הילדים, כושר ההכנסה של הוריו וכיוצא בכך, את הסכום אשר יש לשלם מדי חודש בעבור ילדיהם המשותפים למען כלכלתם.

 

מזונות זמניים

זאת ועוד, כי תשלום מזונות הוא הליך אשר מצריך משא ומתן ובחינה מדוקדקת של הערכאה המשפטית אשר עורכת את הליך הגירושין. אי לכך ובהתאם לזאת, קביעת והמצאת דמי המזונות הוא הליך אשר עלול לערוך זמן רב, כאשר לנוכח זאת נוהגת הערכאה המשפטית לפסוק על דמי מזונות זמניים.

זאת מכיוון שקיים רצון להבטיח כי בזמן שנקבעים ומנוסחים דמי המזונות לא ייפגעו הילדים המשותפים כתוצאה מההליך המשפטי המתקיים בין הוריהם.

 

אי תשלום מזונות והדרך אל לשכת ההוצאה לפועל

בנוסף לכך, בשל העובדה כי הורים רבים (במרבית המוחלטת של המקרים – אבות) לא הצליחו לעמוד בתשלומי המזונות הקבועים הנפסקו בעבורם ו/או קיבלו החלטה מודעת שלא לבצע את התשלום לנוכח היעדר הסכמתם וחוסר שביעות רצונם מההסדר אשר נפסק עבורם, לעתים הסכום ההכרחי כל כך למען קיום צרכיהם של הילדים לא מועבר.

כתוצאה מכך, נכנסים הילדים להליך הגירושין באופן ישיר, שכן הם מושפעים כעת מקרבות הגירושין של הוריהם, כאשר מיותר לציין שמדובר בעירוב שאף הורה לא שש ושמח לקיים, לאור ההשלכות וההשפעות שיש לכך על עתידם של הילדים לטווח הקצר והארוך כאחד.

לעומת זאת, אילו הגיע הורה לכדי חוסר שיתוף פעולה ו/או יכולת מצד בן זוגו לשעבר, קיימת בעבורו האפשרות לפנות ללשכה להוצאה לפועל למען זו תגבה בעבורו את הסכום אשר לא העביר בן הזוג, כאשר מדובר בסכום שהערכאות המשפטיות שואפות כי יגיע לילדים במהרה, לנוכח ההבנה כי הם אינם חלק מהליך הגירושין.

כלומר, אף על פי כי באופן טבעי ההליך נוגע אליהם ומשפיע עליהם, השאיפה היא לערבם ולהשפיע עליהם במידה המעטה אם בכלל.

 

מהו תפקידה של הלשכה להוצאה לפועל?

הלשכה להוצאה לפועל היא גוף אשר נועד לאפשר לכל אזרח ישראלי לגבות ולקבל את אשר מגיע לו על פי חוק. לפיכך, כדי לעשות שימוש בשירותה מוכרח התובע לקבל פסק דין על ידי ערכאה משפטית שקבע את תשלום דמי המזונות, כאשר לנוכח היעדר קיומו בפועל של אותו פסק דין, כפי שמתרחש כאשר ניתן פסק דין בעבור דמי מזונות אשר לא יצא לפועל, הלשכה להוצאה לפועל מתערבת ומסייעת לצד אשר אמור לקבל אותם.

 

כיצד מתבצע הליך הגבייה?

כמו כן, כאשר אדם מסרב להעביר את תשלומיו עבור ילדיו המשותפים עם בן/ת זוגו לשעבר לנוכח פסק דין אשר מחייב זאת, הלשכה להוצאה לפועל יכולה לפעול במספר אופנים והליכים שונים, בעודה מעקלת נכסים קיימים – מיטלטלין, נדל"ן, אחזקות וכן הלאה, כמו גם באמצעות עיקול והחרמת נכסים פיננסיים, כדוגמת קרנות השתלמות, חסכונות, השקעות, משכורות, חשבונות בנק וכיוצא בכך.

כך למעשה מתאפשר למערכת אכיפת החוק, כמו גם לבן הזוג אשר נפסק תשלום דמי מזונות בעבורו להתעלות על סירובו של בן הזוג אשר לא נוטל את חלק בעומס הכלכלי הנלווה לקיומם של ילדיהם המשותפים.

בנוסף לכך, בן הזוג אשר כנגדו ננקטים הצעדים מוכרח לשתף פעולה במידה כזו או אחרת, שכן לא ניתן לגשת וליטול את חפציו וקניינו ללא רשות או הסכמה מטעמו. לעומת זאת, במידה והאחרון יבחר שלא לשתף פעולה עם הליך ההוצאה לפועל, הוא צפוי לשאת בעיצומים והגבלות נוספות כדוגמת צו איסור יציאה מהארץ ואף כדי מאסר בפועל כנגד סרבנותו.

 

כיצד מתקיים הליך ההוצאה לפועל?

כדי לדרוש את עיקול נכסיו של בן הזוג אשר מסרב לשלם, מוכרח בן הזוג הנגדי לבצע פנייה לעבר הלשכה להוצאה לפועל, בה הוא יציין את כלל פרטיו של בן הזוג הנגדי, כאשר לאחר שתתבצע פנייה אל עבר האחרון מצד הלשכה להוצאה לפועל, יעמדו לזכותו 21 ימים להשיב ולהגיב לתיק שנפתח כנגדו, כאשר תשלום הסכום המדובר יכול לסיים את ההליך עוד בטרם החל.

כלומר, אילו בן הזוג אשר מסרב לקיים את התשלומים יבחר לשלם ולהימנע מהליך ההוצאה לפועל על אף שזה החל להתקיים, יהיה בכך די כדי להפסיק את נקיטת כלל הצעדים כנגד אותו הורה. לעומת זאת, במידה ויסרב ההורה לשלם מבלי לספק לכך נימוק הולם, הליכי העיקול כנגדו יחלו להתקיים 21 יום לאחר שתתקבל בלשכה להוצאה לפועל הוכחה וודאית כי הסרבן אכן קיבל את ההתרעה כנגדו.

 

תביעת הוצאה לפועל דרך המוסד לביטוח לאומי

זאת ועוד, כי קיימת בעבור בני זוג אשר אינם זוכים לקבל את דמי המזונות אשר להם הם זכאים אפשרות נוספת לקבלת תשלום בהקדם ווידוא תשלומי המזונות. אפשרות זו כרוכה בהגשת פנייה לעבר המוסד לביטוח לאומי אשר יבצע תשלום מזונות בעבור ההורה אשר זכאי להם, כאשר בעת ובעונה אחת יפעל המוסד לביטוח לאומי לגביית החוב מצד ההורה הנגדי.

לעומת זאת, על אף היותו של הליך זה מהיר יותר ונטול בירוקרטיה לעומת מקביליו, סכום המזונות אשר יתקבל ממנו סביר להיות נמוך משמעותית מאשר זכאי לו אותו הורה, בשל האופן בו מחשב המוסד לביטוח לאומי את הקריטריונים לתשלום מזונות.

 

תביעת הוצאה לפועל באמצעות עורך דין הוצאה לפועל

בנוסף לכך, אמצעי נוסף אשר יכול לסייע במידה רבה להורה אשר אינו מצליח לשים את ידו על דמי המזונות כמו גם אשר מעוניין לקבלם בסכומם המלא ומבלי להתפשר על הסכום עצמו, הוא פנייה והיעזרות משפטית באמצעות עורך דין הוצאה לפועל.

כלומר, באמצעות פנייה לגורם מקצועי אשר בקיא בחידודים ובתקנות הקיימות הן בקרב בית המשפט לענייני משפחה, והן בלשכה להוצאה לפועל, יכול להבטיח ההורה אשר זכאי לקבלת התשלום כי ההליך יתקיים באופן מהיר, יעיל, וכזה אשר יחסוך ממנו בירוקרטיה רבה.

 

הסכם ממון – להקדים תרופה למכה

זאת ועוד, כי אמצעי אשר ביכולתו למנוע מלכתחילה את כלל הוויכוח אודות גובה תשלומי המזונות, אשר היעדר הסכמה אודותם מהווה לעתים תכופות הסיבה לכך שאחד מהצדדים מסרב לקיים את התשלום אשר נפסק, הוא הגדרת הסכום יחדיו באמצעות כריתת הסכם ממון מבעוד מועד על ידי בני הזוג.

כך למעשה מתאפשר לבני הזוג לכרוך את הבנותיהם באופן אשר מגלם בתוכו את הנסיבות הכלכליות שלהם ולאור הסכמתם האישית אשר הם בחרו לקיים עוד בטרם נוצר קרע ביניהם, כאשר ההסכם נחתם על פני מי מנוחות וזוכה למעמד של פסק דין חלוט בשל העובדה כי הוא עובר את אישורה של ערכאה משפטית רלוונטית.

 

לסיכום – הוצאה לפועל בגירושין כאקט לא פשוט אך מתבקש

כפי שניתן להבחין מן הכתוב לעיל, הליך הוצאה לפועל כנגד בן הזוג הוא הליך לא פשוט אשר נלוות לו השלכות רבות הן במישור המשפחתי והן במישור המשפטי, כאשר הסיבה לכך היא יכולתו של הליך זה לגרום לקרע חסר תקדים אשר קשה לגשר עליו, כאשר לנוכח פנייה במישור זה עלול הורה אף להישלח למאסר בפועל לנוכח סירובו לקיים את תשלומי המזונות.

לעומת זאת, בשל העובדה כי מדובר בתשלומים אשר נועדו להבטיח את שלומם הכלכלי של ילדיהם המשותפים של בני הזוג, כמו גם כדי להבטיח כי כתוצאה מהגירושין לא ייפגעו ילדיו של הזוג, כאשר כל מחסור שקיים להם יקבל מענה, מדובר בהליך אשר לעתים אין מנוס מהיעזרות בו ובכליו הרבים.

מנגד, עצם הקושי הרב שקיים בסוגיית קביעת גובה דמי המזונות, במיוחד כאשר הגירושין מתקיימים באופן יצרי וכזה אשר אינו מלווה בהסכמה מרובה מצד בני הזוג, מחזק את הצורך והיתרון הרב שקיים להסכם ממון כאמצעי אשר יכול לחסוך ולמנוע את כלל המחלוקת מבעוד מועד.

 

אחרית דבר

לפיכך, בין אם הנכם בראשית הנישואין, או לחליפין נשואים שנים רבות, מומלץ במידה רבה לכרות הסכם שכזה אשר יבהיר ויחדד את ההבנות הכלכליות ביניכם וביניהן גם את גובה דמי המזונות אשר אתם מעוניינים לקיים. כמו כן, אילו הנכם במהלך הליך גירושין או אחריו כאשר בן הזוג שכנגדכם אינו משתף פעולה ומקיים את חובתו על פי חוק לדאוג למחסור ילדיכם המשותפים, מומלץ במידה רבה להיעזר בסיוע משפטי טרם הגשת התביעה הרלוונטית, כדי להבטיח כי לא יחסר לילדיכם דבר.

אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי, אלא יש לראות בכתוב הסבר כללי בלבד ואין להסתמך ו/או לפעול בהתאם לאמור לעיל ללא ייעוץ משפטי.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא